Lipanj - 1990

8. lipnja 1990.

Gospodine, pomozi mi ispuniti zavjet koji sam pred Tobom položila.

mir s tobom; pomoći ću ti, najdraža dušo; primi moga Svetoga Duha milosti; pamti moje učenje; zapamti da moji putovi nisu vaši putovi; moli se za dar rasuđivanja;

Molim Te, Gospodine,

udijeli mi dar rasuđivanja

da bih bila u stanju zaštiti Tvoju Riječ

i mogla razlikovati pravo od krivog,

dobro od zla, istinu od laži.

hranit ću te oštroumljem, ne ću te ostaviti nemoćnom, ostani u mojoj ljubavi; čuj me: viči narodima da je moj povratak tu, blizu vas, svi koji imaju uši neka čuju, a oni koji imaju oči neka vide; ja, Gospodin, zbog svog beskrajnog milosrđa sišao sam k vama da vas opomenem i pozovem natrag k sebi;

slušajte, pred svoj povratak pokazat ću ljudskom rodu još veće znakove nego što ih sada pokazujem; budite budni, jer što više znakova dolazi, veći bijes Sotone dolazi na vas;

podigao sam proroke da objave kraj vremena, a svoju Majku šaljem kao učiteljicu po cijelom svijetu da vas poduči; šaljem je da u toj divljini pripravi stazu za moj Povratak, da poravna put kroz vašu pustinju za mene, vašeg Boga; budni budite, jer što više umnožavam glasnogovornike, sve to više Sotona umnožava krive proroke da bi vas sve zbunio; molite se, ljubljeni moji, da raspoznate jedne od drugih; molite se da ne budete zavedeni;

upozorio sam vas da ne trčite za tim krivim prorocima; zapamtite, tko sije dobro sjeme za moju slavu, bit će poslije nagrađen; također vas želim podsjetiti da i onda kad pri dobrom sjemenu koje je posijano izraste dobra pšenica, moj neprijatelj ni tada ne gubi vrijeme, jer, on također šalje svoje krive proroke da bi posijao svoje sjeme među moje dobro sjeme; pa, neka bude, dok ne dođe vrijeme moje žetve; kao što sam rekao u svojoj prispodobi o ljulju,[1] ne čupajte jedno od drugoga, da ne biste čupajući ljulj, počupali s njim i pšenicu, ostavite oboje neka rastu do žetve; a u vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije ljulj te ga svežite u snopove da se spali, a pšenicu saspite u moju žitnicu;

budite oprezni i uvijek ćete biti u stanju reći i prepoznati razliku; budite mudri i tražite da vas ja vodim, neka svatko posluša moj savjet; budite budni, moj je neprijatelj kao divlja zvijer koja je ranjena, pa je još bjesnija i opasnija, jer čas mojega povratka je blizu i jer ću vam pokazivati veće znakove od ovih danas, Sotona je već, uoči ovih velikih znakova, unio zbrku među vas u moje sveto mjesto, da izazove razdor;

budite u miru, svi vi; pouzdajte se u mene i oslonite se na mene; činite sve što možete, a ostalo ću izvršiti ja sam svojim djelovanjem; zapamtite, ja držim ključeve od svih vrata i ja ću svaka vrata otvoriti u času koji ja odaberem;

Ljubav vas ljubi; vlagoslivljam vas; blagoslovite me i ljubite me;

13. lipnja 1990.

Moj Isus?

ja sam; to sam ja, tvoj isus; ja ću oživjeti Crkvu! ne vi, ljudski rode! ja sam onaj koji će podignuti svoju Zaručnicu; želiš li nastaviti i biti i dalje moja nositeljica, unatoč progonstvima?

Da, želim, moj Gospodine.

osjeti koliko se radujem svaki put kad kažeš “da!” ti mi nisi potrebna, kao što to znaš, ja sam sam sebi dovoljan, ali me ti oduševljavaš svojim “da” u svojoj slabosti! tvoja nesposobnost izaziva moju snagu i raduje moju dušu; tvoja slabost i grješnost pobuđuje moje opraštanje i iz Srca ti dajem svoje oproštenje;

ostani uza me, dijete moje; razveseljavaš moju dušu; ja sam tvoja tvrđava; budi na straži, malena moja, jer među onima koji ti se približavaju, nalaze se vračari i krivi proroci;

Što da radim, Gospodine?

drži se mojih pravila ...

Hoćeš li me čuvati od onih, Gospodine?

bit ćeš sigurna, jer ja se brinem za tvoju sigurnost; nastavit ću nositi svoje janje na ramenima; budi u miru;

14. lipnja 1990.

ja sam Stijena;

19. lipnja 1990.

Moj Isus?

ja sam;

mir s tobom; časti me nasljedujući me, slavi me, ljubeći me, posveti svoje tijelo, jer ja živim u tebi, blagujući me i pijući me; klanjaj mi se, žeđaj za mnom, naknađuj za one koji me ne ljube i koji su zaslijepljena duha i koji ne mogu razlučiti desno od lijeva; moli se da bi oni mogli shvatiti kako im je potrebna moć zapažanja, da ne zablude, kao što su mnogi odlutali od mojih riječi; moli se da shvate da ono što ja želim od tih pametnih ljudi jest da mi se klanjaju, želim da dođu i iskažu mi svoju poniznost, kao prvi pastiri i mudraci;

znam ja da u svojoj ruci imam slabo dijete; ne boj se, zar misliš da ja ne znam kamo te šaljem? odgojio sam te da budeš moja nositeljica, da svjedočiš za Istinu; učenice, ti si moja i s mojih usana si učila; uzmi svoga Učitelja za ruku i dopusti mi da te vodim tamo gdje ja želim da ideš; nasloni se na mene kad si umorna i malodušna, dijete moje, i ja ću te utješiti; ah, Vassula, svaki put kad se osjetiš grješnom, moje srce postaje užarena peć ljubavi, spremna sagorjeti te; slušaj: raduj se! jer koje li veće radosti nego primiti dar moje ljubavi?

shvati, dijete moje, ja sam onaj koji te najviše ljubi i uvijek ću te ljubiti;

Gospodine milosrdni, mi smo zabludjeli s Tvoga puta, a Ti ipak nikad nisi prestao izlijevati na nas svoje milosrđe i ljubav. Molim Te, Gospodine ne napuštaj nas u vrijeme teških kušnja. Spasi nas od propasti! Izbavi nas od zla! Sjedini nas u svojoj ljubavi i miru!

dajem ti svoj mir i ljubav, dijete moje;

crkva će oživjeti unatoč svim nevoljama kroz koje prolazi; moja će Crkva biti jedna i sveta, a moj će narod govoriti jednim jezikom; sve će se te stvari dogoditi uskoro; Vassula, ja ću opet podignuti svoju Crkvu, zbog svoje vječne ljubavi i milosrđa vratit ću vam natrag sve vaše vinograde, i od te doline smrti učinit ću vrata nade i vi ćete mi svi odgovoriti kao jednom prije, kao što ste učinili kad ste bili mladi i čisti;

odbili ste spoznanje za jedno vrijeme, prinosili ste mi žrtve koje nikad nisu doprle do mene, ali u svom milosrđu, svakoj dolini smrti reći ću: ustani! dat ću svakoj dolini da bude ispunjena mojom Riječju, svaka će se planina i brijeg prostrti u pašnjak i dopustit će svakome čije je čelo obilježeno dahom moje ljubavi, da dođe naprijed i blaguje sa Stabla Života;

danas svima dajem priliku da jasno čuju moj glas iz moga svetoga prebivališta, moj glas odzvanja kao jeka iz Jeruzalema i dopire do svih stanovnika ove zemlje; nitko ne će moći poslije reći da ga nisam opomenuo; dopustio sam svom Duhu da puše od naroda do naroda, svima vam šaljem svoje sluge, proroke, tako ustrajno, da vas podsjete tko je vaš Otac i da se odvratite od zla i date zadovoljštinu za svoja djela;

dolazim vas zaustaviti u obožavanju bezbožnih naučavanja; šaljem vam poruke da vas podsjetim na svoje zapovijedi i da vas opomenem da živite sveto jer sam i ja svet, tako da budete dostojni suočiti se sa mnom na dan moga Povratka;

kćeri moja, budi moj tamjan, ja ću te uvijek hraniti;

Gospodine, imam toliko mnogo stvari da Ti kažem!

stvari?

- Da! Započet ću s tim da nisam ničega dostojna što mi daješ.

znam, ali mudrost dajem siromašnima i malenima; daj da te moja ljubav obvije; dođi, nikad ne zaboravljaj moju nazočnost;

Duh Tvoj dobri

nek me po ravnu putu vodi!

Zbog Imena svoga, Jahve, poživi me,

zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe,

amen.[2]

27. lipnja 1990.

mir s tobom;

kćeri, moli se, iskazuj mi slavu što sam te uzdignuo iz svijeta mrtvih i dopustio ti ući i živjeti u mom svijetu mira i ljubavi, i što sam te kroz svoje blago vođenje podučavao prastarom nauku; zato ne osuđuj nikoga tko još uvijek ne može reći što je desno, a što lijevo; budi strpljiva, kao što sam ja strpljiv; ne sudi, pa ni sama ne ćeš biti suđena; ne osuđuj, pa ni sama ne ćeš biti osuđena; odupri se zlu i pobijedi ga dobrom; ne daj napasti uporišta; nemoj reći da sam te ja, Gospodin, ostavio; iz svojih pet rana hranim te, dušo! moli se za dar rasuđivanja; pogledaj, kćeri moja, ja sam Nada, ja sam Život, i ja sam kraj tebe! ja sam tvoj Raspeti i tvoj Otkupitelj koji ti kaže: moja je ljubav prema tebi vječna;

blagoslovi me i ljubi me;

Poslije, za jednog posjetitelja - svećenika:

kaži mom sluzi ovo, piši:

svoj ti mir dajem;

uzmi to što ti je dano kao dar moje ljubavi; nosi moju Riječ i propovijedaj je narodima; reci im da će “još jedanput na vas biti izliven moj Duh odozgo te će se vaša pustinja pretvoriti u plodnu zemlju, a neporočnost će donijeti mir,”[3] mir, koji svijet nikad nije prije upoznao; “moj će narod živjeti u mirnom domu,” da, oni će živjeti u mom Presvetom Srcu, jer ja ću ih “čuvati na sigurnom”; ali prije nego se ova pustinja pretvori u plodnu zemlju i u prekrasne vinograde, doći će moj dah i dahnuti u taj mračni svijet, kao bujica sumporne vatre koja će svuda zapaliti vatru, da očisti ovo doba i potpuno ga obnovi, sjedinjujući ga u jedan sveti narod; vaše ću otpadnike okrenuti u sveti narod, a njihovu apatiju u žar prema meni, vašem Bogu; učinit ću vas svetim, kao što sam ja svet; zapamtite da će moj Grad biti obnovljen na svojim ruševinama; (...)

budi blagoslovljen;

30. lipnja 1990.

Gospodine,

Oni su propustili cijeniti Tvoju veliku ljubav,

ljubav koju ni jedna poplava ne može poplaviti,

niti je ijedna bujica odnijeti.

A sad Ti kažem da je moja snaga nestala.

Da mi je duša neutješna.

Čini mi se da si mi dao čašu gorčine.

Hoće li je još biti?

Ponudila sam svoj obraz na udarac,

da bih bila preplavljena nepravdom.

Tvoji jaganjci, koje si okupio sada leže raspršeni.

U kaci sam sâm gazio;

Od naroda nikog ne bijaše.[4]

pa pogledaj, tko prolazi ovim cijelim putem od Neba do tvoga stana? to sam ja, Isus ... tvoj Zaručnik, zato, ne boj se, ja ću te opet izbaviti; tvoje je tijelo slabo, a tvoj je duh ovih dana napadao uragan; ja sam kraj tebe; ne boj se, kćeri moja, zaručnice moja, žalost me pritišće gledajući te u tom uraganu, ali ja ću te izbaviti; moji neprijatelji[5] opet hrane pravednost moga Oca, te se ona sada već i uvećala; kako se On može umekšati? kako se on može smekšati, kad je grijeh jedini kruh koji oni jedu!

Moj Bože, ne ostavljaj me!

drži se svega onoga što sam ti dao, dijete moje, priljubi se uza me; ovi ljudi ne mogu spavati dok te najprije ne uvrijede, gledam ih, a pravednost se moga Oca rasplamsa kad ih čuje kako mi dolaze s beživotnim riječima ... zar nisu čitali u Svetom pismu: “neke sam blagoslovio i uzvisio, druge posvetio i sebi približio;”[6] ali kad moj Dan dođe, ni jednoga od njih ne ću poštedjeti!

a što se tebe tiče, dijete moje, ti si moje vlasništvo, jer si siromašna, ali oni nisu razumjeli ... kćeri ... kćeri ... ne plači ... dođi ... oni su roba bogatih trgovaca, kupljeni su kao skupa građa ... nadaj se, moja Vassula, nadaj se ... vjeruj, dijete moje, imaj vjere u mene, nikad te ne ću ostaviti ... nikad ... nikad ... blagoslovljena moja, moje oproštenje im je već dano, da, baš tima, koji ne spavaju dok ne učine zlo, zato daj da čujem da si im i ti oprostila ...

Opraštam im, Gospodine, jer oni ne znaju što čine.

moje oči bdiju nad tobom; ja sam tvoja moćna zaštita i tvoja prava pomoć, zato ništa ne može stati između tebe i mene, čak i ako si proganjana, ako ti se prijeti, pa čak ako si i napadana; je li bio ijedan prorok koji nije bio proganjan, ugrožen ili napadan? oni su razvrstani kao drugi u redu moje Crkve, iza apostola, jer su uvijek bili napadani i zlostavljani, jer se iz njihovih usta čuje istina, a istina ih uznemirava;

Što da radim? (Upitala sam Isusa vrlo tužno.)

dovedi moj narod k poslušnosti vjere[7]

... razglašavaj moju poruku; dođi, dat ću ti sredstva za širenje moje poruke; opskrbit ću te svakom potrebom u pravo vrijeme; cvijete, široko rasprostri miomiris moga tamjana;

Neka bude Tvoja volja. Upotrijebi me kako je Tvoja volja. Načini od mene svoje sredstvo mira i ljubavi.

[1] Mt 13, 24-30.

[2] Ps 143, 10-11.

[3] Iz 32, 15-16.

[4] Iz 63, 3

[5]Ovdje je Isus promijenio ton, od nježnog do oštrog.

[6]Si 33, 12.

[7] On mi je to izrekao kraljevskim tonom i bez trunke oklijevanja.