Moj anđeo Danijel poruke od 15. do 31. prosinca 1986.

VASSULIN SAN IZ DJETINJSTVA

15. prosinca 1986.

Mir s tobom! Ja, Isus, s tobom sam. Pokušaj razaznati tko je sa mnom.

(Očima svoje duše ugledala sam njegovu Majku.)

Tvoja Majka! Sveta Marija?

I tvoja Majka, dijete! Čuj je:[1]

Kćeri, ja te ljubim. Ja sam također uza te. Hrabro! Budi s nama i radi s nama.

Da, ja to želim.

(Najednom sam se sjetila onoga davnog sna, kad sam vidjela Svetu Mariju. Imala sam otprilike deset godina i sanjala sam da se udajem, ni manje ni više nego za Isusa!

Ja ga nisam vidjela, ali tamo je bio nevidljivi Bog. Trebala sam proći s njim između mnogo ljudi (pozvanih gostiju), koji su, veselo kličući s palmama u rukama, otvorili prolaz da bi mi prošli. Tada sam ugledala otvorena vrata i, kad sam prošla kroz njih, ušla sam u prostoriju u kojoj sam ugledala Svetu Mariju. Prišla mi je i zagrlila me. Bila je veoma sretna, a okruživale su je druge svete žene. Onda je ona iznenada počela popravljati moju kosu, haljinu i bila je veoma odlučna da izgledam savršeno i da budem lijepa za njezina Sina.)

(Zatim je Isus govorio:)

Sjećaš se? Ja sam ti dao taj san kad si imala jedanaest godina. Ja, Bog, odabrao sam te. Držao sam tvoje sjećanje svježim za taj san, tako da bi ga se danas sjetila.

Što je on značio?

On je značio da ćeš ti biti odabrana za rad sa mnom. Ja, Bog, uvijek ostvarim svoje ciljeve. Ja sam želio da me ljubiš. Ja ću te blagosloviti da radiš za mir. Ja ću te učiti da budeš sveta i živiš sveto, jer ja sam svet. I svatko tko radi za mene mora biti svet.

Hrabro, kćeri! Zapamti, Ja, Bog, uvijek sam kraj tebe i ljubim te.

OKUPLJAJ MOJU DJECU

18. prosinca 1986.

Mir s tobom, kćeri. Budi plodonosna!

Ah, Gospodine, molim Te pouči me da budem plodonosna!

Ja ću ti pomoći. Uz mene ćeš učiti da to budeš. Svaki korak koji poduzmeš, ja, Bog, blagoslivljam.

Idi, okupljaj moju djecu i daj im da dijele tvoju sreću![2] Neka se moja djeca raduju! Neka budu sretna kao što si ti sretna. Budite plodonosni!

BLAGOSLOVLJENI KOJI NE VIDE A VJERUJU

27. prosinca 1986.

Mir s tobom! Ja, Isus Krist, ovdje sam. Ostani u meni i daj mi svoju ruku. Ja ću te voditi s tvojom rukom u svojoj ruci. Ti ćeš ići sa mnom. Tvoj će korak ići ukorak sa mnom!

Naučit ćeš biti sa mnom, kao što si naučila ljubiti me i prepoznavati me. Naučit ćeš pomagati mnogima. Zato prioni uza me i budi pozorna.[3] Shvatit ćeš u pravo vrijeme!

Moli se sa mnom i budi blagoslovljena. Ja, Bog, ljubim te. Blagoslovljeni oni koji me nisu vidjeli, a ipak vjeruju u mene. Oni će baštiniti sve što ja posjedujem.

LJUBI ME SVOM SVOJOM SNAGOM

28. prosinca 1986.

Mir s tobom! Želim da imaš na pameti da sa mnom ideš. Želim da imaš na pameti da te ja, Bog, ljubim. Uvijek pamti te riječi.

Budi blagoslovljena i raduj se. Kćeri, zar još nisi shvatila? [4]

(Ja nisam reagirala.)

Sve mi to izgleda iznad mojega ljudskog shvaćanja!

Zašto? Ja želim da shvatiš da sam te ja blagoslovio i da prebivaš u mojem božanskomu svjetlu, da si u meni. Ljubi me svom svojom snagom, jer ja, Jahve, usmjerio sam svoje oči na tebe. Susreći me kad god poželiš.

Podsjećanje na naše TEMELJE

29. prosinca 1986.

Kćeri, pogledaj me![5] Zašto smatraš teškim vjerovati da sam to ja?

(Šutjela sam i spustila oči pokunjeno kao dijete koje je uhvaćeno u nekoj nevaljalštini.)

Ja Jahve pitam te!

Svrni pogled na mene i shvatit ćeš zašto, moj Gospodine! Ja sam bespomoćna i bijedna. Tvoj velikodušni dar nadilazi moje shvaćanje. Ti mi povjeravaš tolike stvari, ali ja sam bez savjeta, bez riječi i potrebna mi je Tvoja pomoć![6]

Moli mi se, zazivaj me i ja ću ti pružiti svoju pomoć! Živi u meni, ja sam tvoj Bog.

Jednog dana, a taj dan je blizu, ti ćeš u potpunosti shvatiti što ti je dano da radiš. Sada si još uvijek na početku mojega poziva, a ja sam te pozvao tako da radiš za mene.

Zapamti da sam ja, Bog, tvoj učitelj i da ja mogu postići svoje ciljeve. Prihvati moj poziv i moje pohode tebi, sve dok ne dođem da te izbavim. Prihvati moje posvojenje i živi u miru, jer ja te ljubim. Osjećaj se slobodnom[7] govoriti sa mnom i osloni se na mene.

Vjeruj mi, kćeri, iako kažem da si slaba, no tu slabost ja mogu upotrijebiti da bih pokazao svoju moć i svoj autoritet. Ja se radujem u tebi... Ja, Jahve Sabaot, pomoći ću tebi i drugima da putem ovih poziva živite sveto. Ti sada rasteš u mojim Dvorima. Budi sretna!

Kažem ti, moje će poruke sve vas podsjetiti na to kako su vaši temelji počeli, da je moja Riječ živa. Ove će vas poruke oživjeti, one su svete, kao što sam i ja svet.

Kćeri, poslije ćeš u potpunosti shvatiti moju spasenjsku pomoć. Ne ćeš biti slomljena! Neka tvoja nada uvijek bude u meni. Nemoj da te neprijateljstvo ljudi obeshrabi. Ti si u mojemu Srcu, zato nemoj biti uplašena od tijela.[8]

JA SAM ISTI BOG

30. prosinca 1986.

Gospodine, jesi li ti onaj isti Bog koji je pozvao Mojsija?

Ja sam isti Bog! O naraštaju, o naraštaju ovog vremena, malo znate da ja, Bog, obasjavam svako vjerno srce! Ja ću uvijek naći načina da vas pohodim.

„eno o cosmos ekhi afissi to Foss, Egho, o Megas Theos tha vro messon na ertho ke na sas fotisso,“ [9]

MOJA VRATA UVIJEK OSTAJU OTVORENA

31. prosinca 1986./1. siječnja 1987.

(odmah nakon ponoći)

Ja, Bog, sve vas ljubim! Uvećajte svoju ljubav prema meni!

[1] Govori Sveta Marija, To je bilo prvi put.

[2] Čitajući njegove poruke.

[3] Pitala sam se kad će sve to proći.

[4] Bog je glasno uzvikno te riječi u zabavnom tonu.

[5] Bila sam malo uzdrmana. Osjećala sam se zatočenom u svojim kostima, nekako preteško je vjerovati da se to događa. To je kao san.

[6] U Bangladešu nisam imala svećenika, prijatelja, koji bi mi pomogao i posavjetova me. Osim nekoliko prijatelja s kojima sam ovo dijelila, no oni su bili neznalice u tim stvarima kao i ja sama.

[7] Slobodna da govorim s Bogom kao s ocem, intimno.

[8] To znači od smrtnika.

[9] Na grčkom: „Premda je svijet napustio Svjetlo, ja, Bog Svemogući, naći ću načina da vas obasjam“.