Od 19. do 26. veljače 1987.

19. veljače 1987.

Vassula, dopusti sebi trpljenje; jer sve moje izabrane duše trpe; trpeći, tvoja se duša čisti kao što se zlato čisti u vatri; tako je i sa dušom; tvoje trpljenje je u ovoj tvojoj poduci;

Kako u mojoj poduci, Isuse?

premda ti ja dopuštam da me zoveš na ovaj način kad god ti hoćeš i tako budemo zajedno, ja također ostavljam otvorena vrata đavlu; tvoja poduka ne će biti nikakav lak zadatak, jer ćeš se morati boriti s đavlom koji će te obeshrabrivati, dajući ti krive riječi;

Ali, Gospodine, onda će me ta poduka odvesti na krivu stranu!

ne, ona nikada ne će zavesti ni tebe, ni bilo koga drugoga; učio sam te da me prepoznaš, Vassula;

izabrao sam nesposobnu osobu u svakom smislu, osobu koja će zavisiti o mojim danim riječima; učio sam te da me čuješ, uvježbavam tvoje uho; dođi, budi strpljiva, uči da prihvaćaš, uči od mene;

Počela sam se brinuti.

Vassula, sve će biti savršeno! Vassula edit;[1] to sam ja, Isus;

(Opet sumnja!)

O dođi, čeznem da ti nešto kažem; moje je nebo u tebi, jer se osjećam slavljenim i odmorenim;

Isuse, ljubim Te. Da, potpuno, 24 sata dnevno. Čak i noću, kad se probudim, prva misao si mi Ti. Kad jedem, Ti. Kad radim u kući, Ti. Kad vozim auto, Ti. Kad igram tenis, Ti. Ti si u mojim mislima i ljubav prema Tebi je u mojoj krvi. I moje me tijelo boli od ljubavi. Ali ne mogu prihvatiti da Ti ja mogu pružiti odmor. Ili da Ti u meni nalaziš nebo, jer što sam ja? Zrnce prašine. Nemoguća sam i kad mi sve ovo kažeš, još se gore osjećam u Tvojoj nazočnosti i stidim se.

sve što kažeš o sebi, istina je, ali ja te ljubim i nalazim odmor u tebi; ja sam tvoje srce natopio svojom krvlju i položio ga u svoje srce; ja sam ga očistio i dao mu svoj mir i ljubav, ljubljena;

Vassula, ja, koji dolazim k tebi, uvijek sam želio tvoju ljubav; sada sam pobijedio, radujem se u tebi; ljubi me bez bez ikakvih ograničenja, nadoknađujući za one koji su me zaboravili i koji samo umnožavaju moje rane; ljubi me, Vassula, iscjeljujući moje ljubljene duše; budi moje nebo;

Poslije:

Moj Bože, shvatila sam da si to Ti, a opet ne mislim da sam potpuno shvatila!

Vassula, jednog ćeš dana shvatiti;

A ako jesam, mislim da ću se onesvjestiti!

kad moja Riječ bude priznata; Vassula, oduvijek se zna da ja držim svoju Riječ;

ja, Jahve,[2] došao sam odozgo; Nebo je stvoreno mojom milošću; ja ću ispuniti svoju Riječ, vjeruj mi, Vassula; ne brini se previše; budi uza me; osjećaj me; ljubi me i slavi me; sve ostalo prepusti meni; živi u miru;

ja te oblikujem s mudrošću, imaj moju milost; nemoj se umoriti iscjeljujući duše; jesi li sretna što si sada sjedinjena sa mnom?

Da, Gospodine, veoma sam sretna osjećajući da sam sjedinjena s Tobom premda se ne usudim ni razmišljati o tome.

zašto, Vassula?

Zašto? Zato što nisam prava za Tebe.

Vassula, oduvijek sam čeznuo biti s tobom sjedinjen i intimno ti biti blizak, ipak, nikad ne zaboravljaj da sam ja tvoj Bog i Sveti;

Vassula, hoćeš li i dalje raditi za mene?

Ja sam već dala svoj pristanak. Spremna sam nastaviti raditi za Jahvu.

ja sam Jahve, budi blagoslovljena;

20. veljače 1987.

Izmolila sam molitvu Presvetoj Djevici Mariji: Memorare, sv. Bernarda.

kćeri, Isus te podučava, ne boj se, Vassula, kćeri moja; slušaj mene, svoju Svetu Majku, ja sam ovdje, nazočna, pokraj tebe sam; pomažem ti, ljubim te; pomoći ću ti razumjeti način na koji Isus djeluje, ne brini se;

Isus te je sada sjedinio sa sobom; raduj se, Vassula; moraš mi vjerovati kad ti kažem da tvoja duša liječi druge duše u hadu;[3] Vassula, čini onako kako Isus kaže; on zna tvoje potrebe; sve što on želi od tebe, je ljubav; ljubi ga bez ograničenja, slavi ga, nadoknađuj za one koji su ga ogorčili; zovi ga, uvijek govoreći mu da ga ljubiš; ne ostavljaj ga; izvršavaj sve svoje druge dužnosti također s ljubavlju za ljubav, jer su mu djela ljubavi najdragocjenija, bez obzira koliko su mala i beznačajna za tebe, ona su od velike vrijednosti u njegovim očima; slijedi ga i zadovoljavaj za ostale koji ga zanemaruju;

kćeri, budući da si sada sjedinjena s Isusom, ti ćeš osjećati njegov Križ; osjećat ćeš njegovo Srce; on će tražiti da dijeliš njegove osjećaje; on će tražiti da mu pomogneš; on će tražiti da se odmori; on će tražiti da dijelite njegov Križ; trpi kad on trpi, raduj se kad se on raduje; tvoja trpljenja bit će njegova; udovoljavaj njegovim željama, jer je on Bog; uči se prepoznavati ga, pamti sve što te uči, jer je on Bog koji ljubi, čisto Milosrđe; on vas sve ljubi bezgraničnom nježnošću; on nikada ne će zahtijevati ono što bi vas moglo povrijediti; on je nježan i dobar; uči prepoznavati ga, Vassula;

on je Bog pun ljubavi, nikad grub; on će te paziti i štiti od svakog zla; nikada te ne će ostaviti;

Vassula, hrabro; kćeri, zovi me kad zaželiš; ljubim te;

I ja Tebe ljubim, Majko. Uči me da Te ljubim više!

Isuse, ljubim Te.

21. veljače 1987.

ja sam ovdje, ljubljena; to sam ja, Isus;

Sve sam mu nanovo izručila.

ljubim te; daj mi svoje maleno srce u koje ću posijati sjeme mira i ljubavi; ja ću te oblikovati da budeš onakva kakvom te ja želim da budeš; ništa ne će biti uzaludno; sve će biti za spas moje djece; ne boj se, daj da te ja vodim, kćeri;

Moja ljubav prema Isusu ovog je jutra bila u svoj svojoj punini, premda sam se pobojala da će me ostaviti, jer sam 'ništa', a jedno 'ništa' ljubeći Boga vjerojatno vrijeđa njegovo Sveto Ime.

O kćeri, ja te ljubim; budi sa mnom; ja te nikada ne ću ostaviti, O, malena moja; malo je onih koji me tako slave kao ti;

Vassula, moja Vassula, stalo mi je do tebe; kad završim s ovom objavom, ne ću dalje čekati; moje srce čezne za tvojom malenom dušom; O, kako ja trpim držeći te dolje na zemlji;[4] uzet ću te natrag k sebi, oslobodit ću te i obradovati svoje srce, jer gorim od želje da te opet imam kod sebe; imaj moj mir, uskoro sam s tobom;

Vassula, želiš li zapisati moju slijedeću poruku?

Da, Gospodine.

jesi li spremna?

(Ja sam izbjegavala ovu poruku nekoliko dana, ali sam se sada osjetila spremnom za to. Isus je već govorio o tome prije nekog vremena.)

Da, Gospodine.

ljubiš li me?

Veoma mnogo. Ti znaš da Te ljubim.

želiš li da me i drugi ljube?

Da, to mi je sad želja.

onda radi sa mnom i zapisuj sve što ti kažem; da, Vassula?

Samo sam željela reći da je čudesno biti u ovakvu stanju. Biti vođen na ovaj način, Gospodine.

(Poruka mira.)

ja sam tako htio, Vassula; izabrao sam tebe da pokažem svijetu da ne trebam ni utjecajnost niti svetost;

ja sam izabrao jedno pravo dijete, bespomoćno i grješno, bez ugleda i koja ne poznaje nikoga moćnog, da bih objavio kroz tako slabašno sredstvo, po svojoj milosti, svoj mir i ljubav, koje njegujem za sve vas;

želim tom mračnom svijetu prenijeti svoju poruku, te na taj način pokazati svoju privrženost; jer je moje milosrđe neizrecivo i moja ljubav iznad svakog ljudskog poimanja;

Nebo, sa svom svojom slavom, vlada uvijek u miru i ljubavi, a hoću da i na zemlji mir i ljubav pobijede zlo;[5] moj mir će prekriti zemlju kao izmaglica, spuštajući se iz visine u dubinu i od jednog kraja kugle zemaljske do drugoga;

došao sam objaviti svoju poruku svima i odvratiti vas od zla koje činite; moja Riječ će biti kao cedar koji širi svoje grane kao ruke, liječeći vaše grijehe, izvlačeći vas iz vaše bijede i odvraćajući vas od zla; došao sam još jednom da obasjam mračni svijet i oživim tinjajući plamičak koji se gotovo utrnio i da vas prekrijem svojim mirom;[6]

ali ja ih ljubim, Vassula, oh, ta ljubav koju njegujem prema njima! nisam li sebe žrtvovao kao janje za njih, da ih oslobodim? trpio sam za njih;

moji ljubljeni, zar je moja Krv uzalud prolivena? svoju sam Krv prolio da bi vaši grijesi bili u nju zaronjeni i da vi možete biti očišćeni; okupao sam vas u bujici svoje Krvi da bi zlo bilo pobijeđeno, a vi spašeni;

ja sam među vama; ali unatoč tomu, Sotona vas prati, jer je on pronašao sredstva da vas zavede i da upadnete u njegovu grješnu mrežu;

ja, Bog, ne mogu gledati kako vas vodi u propast, ja sam ovdje da vas iščupam iz njegovih opačina;

zbog toga ja stojim pred vama, da biste znali tko je vaš Spasitelj; još jednom sam došao sa svojim Presvetim Srcem u ruci, nudeći vam ga; hoćete li ga odbiti? hoćete li odbiti moj mir? došao sam pozvati one koji vode moju djecu u prolijevanje krvi; želim da čuju moj poziv, jer će moja riječ doći kao čekić koji razbija stijene,[7] prodirući u svako srce;

pitam vas, jeste li zaboravili svoga Boga ili je on od malog značenja u vašim očima? nemate li straha od mene? umorio sam se od vaših 'uzvišenih' ciljeva! učio sam vas da me ljubite, ali i da me se bojite,[8] jer ja sam Svemogući;

a što ste vi učinili? sami sebi kopate grob sijući sjeme zla i šireći ga po svijetu, sada ga žanjete i hranite se njegovim plodovima zla; shvatite da moje cijelo Kraljevstvo vlada u miru, i da je moj svijet bio stvoren u miru i ljubavi; oči su mi se umorile gledajući kako koljete jedan drugog;

meni je stalo do vas, jer ja sam vaš Otac koji vas ljubi; gledajte, došao sam, ja, Svevišnji; koji sam vaš Bog, došao sam nudeći vam svoje srce; evo, uzmite ga, cijelo je vaše; Srce mi se kida i razdire, osjetite to; cijelo mi je Srce jedna velika rana.... vi ste razderali Srce svoga Boga; stalno ga probadate, opet i opet;

vođe ratova, hoću li ja morati doći da vas zgazim i tako vam pokažem svoju moć? hoću li se ja morati objaviti sa svojom srdžbom? moj se kalež milosrđa prelijeva, a kalež pravednosti je pun! ja, koji sam u vas udahnuo život i posvetio vas, ja, Bog svega stvorenog, koji vas je okupao u svojoj svetosti, došao sam k vama sa svojim mirom, opominjući vas da se obratite i živite u mome miru;

cijeli ću svemir prekriti svojim mirom dopuštajući da samo mir vlada vama; jer, ja sam Mir i Ljubav i sama Mudrost; moj vapaj upućen je svim narodima; oni moraju znati da mir vlada mojim Kraljevstvom; unatoč njihovoj grješnosti, došao sam ih blagosloviti i obasjati ih, jer oni su moji ljubljeni sinovi i kćeri;

poslušajte ovo Srce svoga Boga koje vam se nudi, Srce koje ste zaboravili i više ga ne poznajete, Srce koje vas ljubi i traži vas da vam daruje život;

prestanite činiti zlo! prestanite se buniti protiv mene! bojite li se moga zakona? moj zakon nije zakon pobune, moj zakon je zako mira i ljubavi, slijedite moj darovani vam zakon, ispunjavajte ga i imat ćete spasenje; vaša grješnost niječe moje zakone i vi ih nadomještate svojim vlastitim, i na taj način čovječanstvo odlazi u propast, nepomirljivo protuslovlje izaziva neprijateljstvo vaših bližnjih; vaši se zakoni temelje na nasilju;

O djeco! zar sam ja u vašu dušu usadio mržnju? moja je duša po sebi izvor ljubavi i života i odatle je sva došla u biće;

Vassula, nemoj više raditi; ljubim te; vjeruj mi, daj da tvoja ljubav preplavi moje Srce, sjedini se; ljubi me i radi sa mnom;

Hoću, Oče. Pomozi mi da postanem dostojna i da Te uzmognem slaviti.

26. veljače 1987.

Beatrice i ja odletjele smo avionom u Chittagong, a odatle smo prešle preko rijeke da nađemo selo Diang, kamo smo pošle posjetiti o. Raymonda Dujarriera, koji je Francuz, polupustinjak, mistik, katolički svećenik, ali također i hinduist, musliman i budist. Sve u jednom! Pošla sam radi razmjene mišljenja i da mu pokažem ovo pisanje. On ga je nazvao Božansko otkrivenje srca. Ono što je on rekao uveliko je odgovaralo naumu ove objave i namjeni. Te da ovo nije samo za mene, nego i za dobrobit drugih. Naše cijelo putovanje teklo je savršeno glatko. Kao da ga je netko isprogramirao. Zaboravila sam spomenuti da sam dan prije odlaska u Diang osjećala veliki nemir i počela se pitati zašto uopće idem u Diang! Što, da pokažem ove besmislice? Cijeli je dan prošao u tjeskobi. A onda rano, na dan našega odlaska, prve riječi koje su mi se pojavile: „Jedan lažljivac te je podučavao, skupi to sve i spali.“ Tada sam znala da me već od jučer đavao pokušava odvratiti od ovoga puta. Nekoliko sekunda poslije ove poruke osjetila sam Božju prisutnost. I on mi je napisao: “ja ću biti s tobom sve do kraja, mi smo sjedinjeni zauvijek; neka te moja Svjetlost obasjava, dijete; ja sam Jahve koji te podučavam; slavi me ljubeći me;”

[1] Isus je upotrijebio riječ koju ja upotrebljavam i shvatila sam kako se Bog prilagođava nekoj duši.

[2] Sada govori Otac.

[3] Čistilište mi je bilo poznato po riječi had.

[4] U ovom današnjem mračnom svijetu.

[5] Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji…

[6] Kroz glavu mi je prošla misao: “Ali kojoj vrsti ljudi? Jer, to nije vrijedno truda, oni ne žele slušati”.

[7] Jednog dana me je Bog iznenada prosvijetlio dajući mi da shvatim kako su stijene naša srca, naša okamenjena srca.

[8] Da prihvaćamo, da poštujemo.