Od 21. do 29. rujna 1987.

21. rujna 1987.

Moj Bože, koliko želim da Te svatko ljubi i da Ti se svi okrenu priznajući Te.

O kćeri, koliko tek ja to želim!

Bog je izgledao tako željan toga da se to dogodi!

Toliko želim da svijet shvati da si Ti uvijek tako nazočan među nama. Da shvate koliko nas ljubiš, želim da shvate kako smi mi samo prolaznici na zemlji, i kako Ti čekaš na nas, koliko želim da jedni druge ljube, da zaustave svoju mržnju i sebičnost, da žive jedni za druge, da mare jedni za druge, da se klanjaju našemu Ocu, da se sjedine, koliko želim da vjeruju u Tvoje znakove, a ne da ih skrivaju misleći da Ti tako čine po volji. Tako želim da shvate koliko imaju krivo i da vide Tvoje bogatstvo!

Vassula, tvoje želje dane su ti od mene; one su ti utisnute i držat ću svoj plamen upaljenim u tebi, oltaru, zauvijek; širi moje riječi, “ja, Gospodin, blagoslivljam svoju djecu u Garabandalu”

Gospodine, širit ću koliko mogu. Potreban mi je protok da ih više širim.

Vassula, dao sam ti svjedoke;

Misliš na moje prijatelje?

i druge također;

Misliš iz Crkve, svećenike?

da, Vassula, oni su tvoji svjedoci;

Da, Gospodine.

daj da urežem svoje riječi u tebe;

Isuse, upravo sam se sjetila da je to onaj čovjek koji uopće ne vjeruje da ova objava dolazi od Tebe. To je onaj prvi.

znam;

Ali zašto?

iz jednostavnog razloga što je on pametan;

Oh moj Bože, koliko samo želja imam!

samo traži;

Samo traži?

da, ljubljena, traži;

Što god hoću?

što god hoćeš;

Želim promjenu na bolje, moj Bože. Želim da se njihova srca upale ljubavlju za Tebe i da Te milijarde obožavaju klanjajući Ti se, svi na koljenima. Želim da osjećaju kao što ja osjećam, koliko nas Ti ljubiš i koliko si nam blizu i kako bliski možemo biti s Tobom; otac, prijatelj, Bog sve u jednom. Ne bi li ih Ti mogao obasjati svojom svjetlošću i probuditi ih, kao što si učinio sa mnom? Želim da dijelite istu sreću i bliskost koju ja imam s Tobom. Molim Te, Oče, oni su također Tvoja djeca.

Vassula, sve će biti učinjeno; ja ću voditi mnoge natrag k sebi, unatoč njihovoj grješnosti, pomoći ću im; nemoj se umoriti surađivati sa svojim Bogom;

mi, nas?

Da, Gospodine.

22. rujna 1987.

malim se spoznajama radujem! kćeri, ja sam zadovoljan;

Isus mi je to rekao zbog toga što sam se usredotočila na njegovu nazočnost, nastojeći vidjeti kako on izgleda. Danas mu je sva kosa bila zabačena.

kad vidim koliko se trudiš biti svjesna moje nazočnosti, to me proslavlja; hajdemo se pomoliti; kćeri, počni ovako,

“O ljubljeni Stvoritelju, Duše Sveti,

blagoslivljam Te zbog djela koje si izlio na mene,

blagoslivljam Te zbog svjetlosti kojom si me obasjao,

Slava Bogu Svemogućem, amen”

Isus je znao da imam poteškoća u nalaženju pravih riječi pohvala; ova je molitva za mene.

23. rujna 1987.

zaručnice, ne slušaj onih koji su u dubokom snu, jer oni ništa ne znaju, ništa ne osjećaju, ništa ne vide, ništa ne čuju; pa, kako bi mogli, jer oni spavaju i potpuno su nesvjesni!

Isus mi je dao da spoznam dva svijeta. Jedan koji je materijalan, tjelesni, i drugi nevidljivi i duhovan.

Poslije, mnogo kasnije, kad je moj apostolat počeo, bila sam pozvana susresti se s jednom vidjelicom iz Garabandala. Bilo je kao da me Bog nosio na svojim krilima tako da sam je blagoslovila kako je Bog tražio od mene da učinim i druge blagoslovim preko telefona. Počela sam shvaćati kako Bog djeluje. On traži od nas da učinimo nešto gotovo nemoguće, ali on nam pomaže da to učinimo uz pomoć Duha Svetoga.

dođi, to sam ja, Isus Krist, ljubljeni Sin Božji; ja mogu, ako hoću, dati više dokaza, ali ih ograničavam iz vlastitih razloga; zadovoljstvo mi je slijepo te voditi, to me proslavlja;

onda, želim da ovo bude i poduka za one koje njihova pamet zasljepljuje; želim te bezazlenu, jednostavnu; vodim te na ovaj poseban način radi toga da moje pobožne duše shvate da ja, Gospodin, dajem neizmjerno; kćeri, reci im da nije teško vjerovati u moja nadnaravna djela; zašto, zar ja nisam Bog i Duh?

budi poput djece i vjeruj; koje bi dijete sumnjala da sam ja onaj koji pišem, koji te vodim na ovaj način, ako bi mu pokazala moja djela? budi bezazlena!

24. rujna 1987.

Osjetila sam Svetu Mariju kraj sebe.

Vassula, da, to sam ja, tvoja Majka; ja sam se ukazala svojoj djeci u Garabandalu; dopustila sam im da me vide i čuju; ja sam im se ukazala i oni to znaju; želim da ih blagosloviš;

Sveta Marijo, pomozi mi da ispunim Tvoje želje.

ja ću te voditi, Vassula;

Hvala.

Osjećala sam se čudesno. Nešto poslije osjetila sam miris tamjana oko sebe.

to sam ja, Isus, blagoslovio sam te i okadio svojim tamjanom;

Crkva će oživjeti! mi smo jedno; kad sjedinim svoju Crkvu ne ću više čekati, možeš li osjetiti koliko moja duša čezne za tobom? uzet ću te, ljubljena, ljubim te;

Bila sam sretna čuvši to. Ja osjećam da više ne pripadam ovamo i zemlja je zaista naše progonstvo.

ljubljena, to što te držim u tom progonstvu, za mene je također patnja, ali ništa ne će biti uzalud; ja ljubim svoj svijet i ti ćeš mi dovesti moj svijet natrag; trpim gledajući te dolje na zemlji; živi za mene, kćeri, moraš se sjetiti kako sam se ja sam žrtvovao; hoćeš li ti učiniti isto za mene, svoga Oca?

Učini me dostojnom sebe i svake žrtve, Gospodine.

ljubljena, ja, Gospodin, blagoslivljam te; dođi, ništa ne će biti uzalud;

25. rujna 1987.

Ovog jutra opet sam osjetila miris tamjana. Znala sam da Isus stoji na tom jednom posebnom mjestu.

moj ostatku, sve što od tebe tražim jest ljubav; ljubi me; širi ove moje riječi:

“ja, Gospodin,

blagoslivljam svoju djecu iz Garabandala,

ja ih ljubim”

ljubljena, okupi ih, ujedini ih; prihvati sve što dolazi, bila to radost ili patnja; ja sam ispred tebe;

Da, Gospodine. Neka bude Tvoja volja i neka Tvoje želju budu ostvarene.

dođi, osjeti me; daj da sve dijelimo;

26. rujna 1987.

Vassula, hajde da izbavimo jednu meni veoma dragu dušu, koja je veoma blizu sotonskog ognja; ona ne shvaća njegove prljave igre kojima je izložena;

Tko je ta duša, Gospodine?

ona je jedna od mojih zaručnica;

Redovnica?

da, redovnica, ona me je zanemarila, obuzeta svojom ispraznošću; ljubljena, vrati mi je natrag svojom ljubavlju; ja je ljubim; ljubi me, i ona će biti oslobođena; Vassula, ova su djela tebi i mnogima tajanstvena, ali vjeruj mi, ja sam Isus i Mudrost; sada me blagoslovi; osjeti me, to me proslavlja; sve će biti učinjeno u skladu s mojim planom;

Isuse! Prekrasno je biti s Tobom na ovaj način!!

Vassula,

Prekrasno je, čudesno!!

Vassula, zar ću te ja ikada ostaviti?[1] ljubi me, nadoknađuj za druge čija su srca postala ledena prema meni; oltaru, živi za mene, ponovno upali svoj plamen s mojega oltara! nikad ne zaboravljaj koliko te ljubim; plamsaj, upali srca, utaži moju žeđ,

Ljubljeni Isuse, drži me uza se, jer bez Tebe sam izgubljena.

uza me ćeš ostati, zar si zaboravila naše veze? Ti si vezana za mene vječnim vezama;

Hvala Ti, Gospodine, što se brineš za mene, jedno ništa od ništa, onu koja Te je odbila.

mene je čak i Petar odbio, a na njega sam položio prve temelje svoje Crkve, jesi li zaboravila? ja sam Gospodin koji vas neizrecivo ljubi, i na tebi sam, dušo, urezao svoje riječi; ja sam tvoja snaga; drži me u svome srcu, sada i zauvijek;

Hoću, Gospodine. Bit ću Ti vjerna.

dođi, dijelimo ovaj dan; budi moja suradnica;

27. rujna 1987.

Prošle noći bilo je opet kao da se sam pakao prolomio. Đavao je bjesnio. Mučio je moju dušu do krajnjih granica, tako da sam zamolila Gospodina neka nastavi bez mene; da ću ga uvijek ljubiti, ali jednostavno nemam snage nastaviti. Odmah sam zažalila zbog svojih riječi. A onda sam zamolila Gospodina da me ostavi zbog moje ništavosti. Tijekom odmora vidjela sam se na neravnom putu, pala sam. Pokraj sebe ugledala sam Isusa, bosonogog. Sagnuo se i podignuo me. A onda, na oko sto koraka ispred sebe, ugledala sam veliko stubište, a na vrhu su stajali Sveci, zovući me da se popnem stubištem. Okrenula sam se i ugledala poznato lice. Jedan mi je svećenik govorio talijanski. Prepoznala sam Padre Pia! Pokraj njega ugledala sam sv. Franju Asiškog. Sveti mi se Franjo približio. Svi su me ohrabrivali da nastavim.

Isus?

ja sam; Vassula, ne boj se;

Isuse, oprosti mi što sam slaba.

tvoja će se slabost poništiti u mojoj snazi;

io, sono con te, Padre Pio;

Moj Bože, zar se ovo zaista događa?

da, on je sa mnom, Vassula, ja sam ga učinio blaženim; ja sam s tobom, moja Majka i svi Sveti;

Poslije, nakon sudjelovanja u karizmatičkoj skupini, nisam ih više mogla slijediti, iz čistog neznanja. A osim toga, žudjela sam za tišinom. Osjećala sam se krivom, veoma krivom zbog neznanja.

Vassula, ne brini se, svaki čovjek ima svoj vlastiti put na kojemu me proslavlja i hvali me; ja sam tebi dao ovaj način;[2] ja i ti, ti i ja; ti mi se klanjaj u tišini; zapamti, ja sam te već poučio tomu prije nekoliko mjeseci;

(Istina: 31. svibnja 1987.)

stojim pokraj tebe;

Osjetila sam ga toliko blizu da bih ga mogla dotaknuti. Moja je duša bila opet sretna i u miru.

malena moja, zar ja nisam tvoj Zaručnik? pa, zar te onda ne ću ja utješiti kad ti je potrebna utjeha?

dođi k meni i ja ću skinuti tvoj teret, dođi k meni i ja ću te utješiti! povjeri mi se kćeri, ja sam tvoj duhovni vođa, ja sam tvoj Zaručnik, ja sam onaj koji te najviše ljubi, ja sam tvoj Stvoritelj i Bog; dođi i utoni u moje naručje i osjeti moju toplinu;

Isus je doveo moju dušu u potpuni sklad i mir.

28. rujna 1987.

Isus me je zvao. Bila sam željna sresti ga isto koliko i on. Ne, znam ali čini mi se da je prošlo strašno mnogo vremena otkad smo bili zajedno

O dođi, ljubljena! kako sam s nestrpljenjem čekao ovaj trenutak da te opet sretnem na ovaj način!

zajedno, Vassula, zajedno ćemo ti i ja posvetiti Garabandal; jer svet je on,[3] jer smo se moja Majka i ja tamo ukazali;

Neka bude Tvoja volja, Gospodine.

Vassula, bojažljivost[4] nije grijeh; ja ti to govorim;

Bila sam sretna čuti to. Iznenada je moja duša čeznula za njim.

pogledaj me, malena moja; čežnja za mnom proslavlja me; čezni za mnom, platio sam te cijenom svoje Krvi;

Vassula, zašto tražiš okolo duhovnog vođu?

Ne znam.

sa mnom ćeš ti učiti, jer ja sam Mudrost i Istina; dođi k meni i ja ću te poučavati; Vassula, ljubim te;

reci mu[5] ovo, ja ću obnoviti svoju Crkvu, ja ću oživjeti svoju Crkvu; ja sam vas odabrao da radite sa mnom; Vassula, sastani se s njim, razgovaraj s njim, pomiluj me govoreći mi onako kako sam te učio da bi me slavila;[6] ljubi me, Vassula, jer ljubav odvraća pogibelj, onda kad Božanska pravednost hoće udariti po grješnicima;

Poslije:

Vassula, jesi li sretna što sam te oslobodio?

Da, moj Bože. Veoma sam sretna što mogu biti s Tobom. Osjećam da Ti pripadam i sretna sam zbog toga.

vjeruješ li mi da imam vezove ljubavi na tebi?

Da, vjerujem sada, Gospodine.

malena moja, blagoslovi me;

Blagoslivljam Te, Isuse, i ljubim Te, i zahvaljujem Ti.

Vassula, znaš li da znakove koje očitujem i koje ću nastaviti očitovati, dajem zato da vam moje Ime bude poznato, tako da ljubav koju imam za sve vas može biti u vama, tako da i ja mogu biti u vama; ali su me mnoge moje svećeničke duše zatajile u nazočnosti ljudi;

Kako, Gospodine?

ne priznavajući moje znakove, oni su zatajili mene, svoga Boga; nisam li rekao da onaj čovjek koji se odriče mene u nazočnosti drugih ljudi, ne će biti priznat u nazočnosti mojih anđela?

nisam li rekao da ću nastaviti objavljivati vam svoje Ime? zašto, onda, sumnjate da sam među vama i da zbog svoga milosrđa dajem znakove i čudesa koja su jedva čašćena; zato, kćeri, jer su uzeli ključ znanja! niti su oni sami ušli niti su dopustili drugima ući koji su to željeli;

Moj Bože! Izgledaš tako srdit, Gospodine!

Vassula, došlo je vrijeme moje proslave; budi budna i ostani uza me; ja te ljubim, malena moja, budi jedno sa mnom;

Da, Gospodine.

mi, nas?

Da, mi.

dođi;

29. rujna 1987.

Moj Bože, čini se da si nezadovoljan s nekima od svojih svećeničkih duša.

Vassula, oni su odgovorni za tolike duše; ne samo da su oni pali, nego su sa sobom povukli mnoge druge duše;

Ali, Gospodine, mora biti da ima mnogo dobrih, koji Te ljube i rade onako kako Ti želiš. Poznajem neke.

ah Vassula, ima ih mnogo koji slijede moja naučavanja, žrtvuju se, žive skromno, ljube jedni druge, hrane moje jaganjce; oni su sol zemlje, ljubljeni od moje duše; oni su moji Abeli, oni su melem za moje rane, oni ublažuju moju bol; na moju žalost među njima su i Kaini, strijele moga Tijela, izdajice, zaslijepljeni jalovošću, griješni i prezira vrijedni; oni su trnje moje Glave, bezbrojni su njihovi grijesi, licemjerje je njihov gospodar i to su oni zbog kojih moja Božanska pravednost kipi;

uzmi me za ruku, kćeri, drži me se čvrsto i ja ću ti pokazati ovo trnje; vodit ću te Božanskom snagom u samu dubinu svoga Tijela, dat ću ti da spoznaš oštricu koplja; ne ću poštedjeti Kaine, Vassula, jer što mi oni mogu ponuditi? njihove su ruke prazne i nemaju što ponuditi mojim jaganjcima; vole se pokazivati javno, vole biti pokorno pozdravljani, oni su kao sol koja je izgubila okus; zaista ti kažem, kćeri, oni su današnji farizeji!

Oh Bože, to je strašno.

Vassula, s tog razloga, sve što je bilo skriveno, doći će na svjetlost i sve što je bilo pokriveno, bit će otkriveno, jer to je moja volja;

dođi sada, ne zaboravi moju nazočnost;

Ne, Gospodine, na Tebe gledam kao na svoga svetog Oca, svetog prijatelja, svetog brata, a na Svetu Mariju kao na svoju Svetu Majku, vi ste moja Sveta Obitelj. Kako bih vas mogla zaboraviti?

ljubljena, ja sam tvoj Zaručnik, također, to je način na koji želim da me ljubiš, ljubi nas intimno, nikad ne zaboravljajući da smo mi sveti, časti nas; mi smo tvoja Sveta Obitelj, ja sam vaš Bog; budi budna;

Da, Gospodine.

hajdemo;

Hajdemo.

[1] Kad mi to kaže gotovo svaki put umrem! Samo Bog može imati takav ton.

[2] Kroz pisanje.

[3] Čak je i to bilo bez moga plana da idem tamo. Jednostavno je došlo.

[4] Pitala sam se je li bojažljivost grijeh.

[5] Njega, misli se na svećenika, karizmatika. On je novi ovdje; upravo je došao.

[6] Na slici Svetog platna.