Poruka od 10. do 17. siječnja 1989.

10. siječnja 1989.

(Poruka za molitvenu skupinu.)
Gospodin!
ja sam;
sve što tražim jest da se molite u svetosti; molite bez prestanka, molite iz srca; budite dobri jedni prema drugima; budite moj odsjaj, moja Božanska slika; budite popu zrcala koje zrcali moju svetost i čistoću; neka svijet vidi da ste vi moji, da ste vi djeca Ljubavi, jer tamo gdje je Duh Božji, tamo je svetost i ljubav, tamo je Svjetlost, tamo je vedrina; zato ljubite jedni druge, ljubite svoje neprijatelje! budite savršeni! kao što je vaš Otac na Nebesima savršen!
blagoslovljeni bili svi, blagoslovljeni novopridošli; zaista vam kažem: ja sam Vrata života vječnoga; onaj koji vjeruje u mene, ne će umrijeti, nego će živjeti; ja sam Uskrsnuće, uzmite moj mir, ja vam nudim svoj mir, uzmite ga i širite ga po svijetu; budite moje potomstvo, neka me svaka duša prepozna u vama;

Upravo prije nego mi je Gospodin želio uručiti Poruku za molitveni skup, donesen mi je prekrasni kip Gospe Fatimske (visok oko 70 cm). Znala sam da je naša Gospa stigla na vrijeme te mi se pridružuje na svim javnim skupovima.
Na jednom sastanku, organiziranom izvan Lausanne, rekli su mi da ne donesem našu Gospu Fatimsku, jer su oni sve pripremili. Te noći sam u snu vidjela Gospu Fatimsku, kao kip, kako me gleda. Zamolila sam je da mi dade znak kako bih znala jesam li ja dobro shvatila, pridružuje li mi se ona na ovim skupovima i čim sam izrekla te riječi, naša Gospa je raširila ruke i čvrsto me zagrlila, i tako ostala. Probudila sam se, i toga mi je jutra Gospa Fatimska napisala: “Molim te, ne ostavljaj me, uzmi me sa sobom!”)

Vassula, imaj moj mir; čitaj znakove koje ti Gospodin daje, razaznaji ih i slijedi ih;

Molim Te, pomozi mi uočiti ih.

ja ti pomažem;

Hvala Ti, Sveta Majko.

Jučer sam čula za stav jednog svećenika koji je čuo o meni. Rekao je: “Daleko od nje, ona je šarlatan!” Na stanoviti način njegova me je primjedba obradovala, jer bila sam optuživana kao varalica kao što su Isusa optuživali farizeji da je krivi prorok. I to me je podsjetilo na poruku koju mi je Isus dao 7. prosinca 1988. Toliko puta je Isus rekao da ću biti okrivljivana, proganjana i pomno ispitivana! To sad samo potvrđuje njegove riječi. Sretna sam što sam okrivljivana i proganjana zbog njega.

dijete moje, moli se za te koji te optužuju i osuđuju, moli se da im se srca otvore; moli se za sve one duše koje ne prepoznaju Božje milosrdne znakove;
ostani uza me; mi, nas?

Da, mi, nas.

13. siječnja 1989.

Isus? Jedan je svećenik rekao da je ovo Tvoje djelo spiritizam, zbog pisanja. Molim Te, pomozi mi.

Vassula, pomoći ću ti; slava Bogu što te je izbavio od zla; neka se svi oni koji sumnjaju i optužuju te, klevećući te na sve načine, sjete mojih riječi iz Svetog pisma: dobro drvo rađa dobrim plodom; mir, moja Vassula; raduj se kad te ljudi optužuju i progone, jer će tvoja nagrada u Nebu biti velika;
ljubljena, onima koji tvrde da ove riječi nisu od mene, Gospodina, nego su spiritizam ili okultizam, postavljam ovo pitanje: može li se Sotona podijeliti sam protiv sebe? ako je on podijeljen protiv sebe, kako onda može opstati njegovo kraljevstvo? – moja je milost na tebi, dijete moje; ali oni to nisu shvatili;

Gospodine, ovi koji me optužuju ili osuđuju, a da nisu ni pročitali Poruku, niti se susreli sa mnom, također ne žele vjerovati da su se mnogi obratili kroz Tvoju Poruku. Oni mi ne vjeruju!

zato što oni imaju uši, ali ne slušaju; Vassula, ja sam uvijek slao proroke, od početka vremena, ali su mnogi bili ubijeni ili progonjeni; ljudi se nisu promijenili;
ja, Gospodin, kažem ovo: ako se itko javno izjasni za mene, u nazočnosti ljudi, ja ću ga osobno priznati u nazočnosti Božjih anđela; ali ako me itko zataji u nazočnosti ljudi, ja ću ga se također odreći u nazočnosti svojih anđela; svaki čovjek koji nije sa mnom, protiv mene je, i onaj koji ne skuplja sa mnom, on razbacuje;
objavljujem svim naraštajima da moja djela nikad ne će prestati; moj je Duh zaista među vama; sve vas ljubim trajnom ljubavlju i zbog te ljubavi moje vas Presveto Srce ne će pustiti da padnete; priznajte moja djela! raspoznajite duhove! Sveto pismo kaže: onaj koji prorokuje govori ljudima da ih uzdiže, opominje i tješi;
moje Presveto Srce, koje nije shvaćeno, ponor je ljubavi i milosrđa; vaša je era mrtva; ali ja, koji sam Uskrsnuće, oživjet ću je; moli se za one svećenike koji imaju uši, ali odbijaju čuti, moja je ljubav prema njima velika, ali je isto tako velika patnja i žalost koju mi zadaju ... dijeli moj Križ, dijete moje, stradanje još nije završeno;
ja, Gospodin, s tobom sam do kraja vremena; mi?

Da, Gospodine.

nas?

Da, moj Gospodine. U vijeke vjekova, amen.

16. siječnja o. g. bila sam pozvana na Svjetsko vijeće Crkava, da se susretnem s metroplitom Damascinosom. Želio je čuti i proučiti Poruku. Isus me je poslao točno u ekumenskom tjednu. To je znak. Dan proslave bio bi 18. siječnja, što je također i moj rođendan.
Još se sjećam događaja od 20. svibnja 1987., kad me još ni jedan svećenik nije podupirao, a ono što ih je znalo i podupiralo me, bila je šačica mojih prijatelja. Nakon što mi je Isus kazivao o Crkvi i njezinu budućem sjedinjenju, zajedljivo su me neki pitali kako će ova Poruka doprijeti do pravih ušiju, kad sam ja usamljena, živim u Aziji (a u to vrijeme moram priznati nisam imala pojma o Svjetskom vijeću Crkava). Isus je jednostavno rekao: „doprijet će” (20. svibnja 1987.). Ja sam shvatila da je „Doprijet će“ ispunjeno točno 16. siječnja. A prihvaća li se Poruka ili ne, to je druo pitanje.

17. siječnja 1989.

Čini mi se da padam, zato sam se pomolila Isusu da me podigne i podsjeti na meditacije kojima me je učio kako da ga raspoznam i čujem njegov glas.

Isus?

ja sam;
cvijete, ja ću te podsjetiti kako meditirati i kako me čuti; ja, koji sam Riječ, nadahnut ću te i uputiti mudrošću; otvori se, otvori se i dopusti mome Duhu da te ispuni; da, meditiraj, kako me drukčije možeš dosegnuti? uzdigni svoju dušu k meni u tišini, s vjerom; izruči mi, svome Ocu, svoju volju i ja, koji poznajem tvoje potrebe, vodit ću te i hraniti; zato, radi, malena moja, radi marljivije;

Gospodine, pokušavam.

ugodi mi i razgovaraj sa mnom; moli mi se, moli, moli, sve što tražim jest molitva;

Gospodine, je li pisanje s Tobom molitva?

da, jer si u razgovoru sa mnom, svojim Bogom Svemogućim; zadovoljan sam kad sam s tobom, jer što može biti veće nego biti u stalnoj vezi sa mnom, svojim Bogom? ja sam sada sjedinjen s tobom, ja i ti, ti i ja, zajedno u jedinstvu ljubavi;
ah, Vassula, mir, dijete moje; kako možeš i pomisliti da bi ti mogla napisati ove poruke sama? ja sam zaista ponekad skrivao svoje lice nakratko, da bih te ponukao da osjetiš i shvatiš kako si nesposobna napisati i jednu jedinu riječ Znanja bez mene; ja sam Otkrivenje koji govorim, koji nudim, koji poučavam, koji otkrivam, koji uskrisavam i koji hranim bezbožni narod;
moja Vassula, jesi li sretna sa mnom? jesi li sretna što znaš komu pripadaš? ja sam Bog, živi Bog, tvoj Stvoritelj; ja sam Ljubav, ja sam tvoj Otac koji ti sada govori, ja sam Presveto Trojstvo; posveti se meni;
premda si ti jedno potpuno ništa, ja sam te nagovorio, kao što mladić nagovara svoju draganu; ja sam te uvjerio da me uzljubiš i da dijeliš sa mnom moje djelo; za mene je nevažno ono što ti nisi, ja sam sebi sam dostatan, ali se oduševljavam imati te u svojoj Svjetlosti, oduševljavam se imati te u svojoj Dvorani, oduševljava me hraniti te i rascvjetavati te; dijete moje, razumiješ li to? ne žalosti me; očevi su uvijek jako bliski sa svojom djecom; budi intimna sa mnom, uvijek, a opet nikad ne zaboravljaj moju Svetost; ja te ljubim i želim da me ljubiš u svetosti;
poštuj moj Zakon; jer poštujući ga ti ćeš poštovati mene; ljubi moj Zakon; jer ljubeći ga, ti također ljubiš mene; slijedi moj Zakon, jer ljubeći ga, ti ćeš slijediti mene; moj će te Zakon dovesti k meni u moju Kuću, koja je također i tvoj dom;
imaj vjere u mene, jer moja je moć silna; mi, nas?

Zauvijek, Gospodine.

slavi me;

Gospodine, nađi mi, molim Te, u Svetom pismu poglavlje koje Te slavi da Ti ga pročitam.

hoću, otvori svetu Bibliju;

Ja sam otvorila. Bila je to Knjiga Danijelova 3, 52-90, tako sam Gospodinu pročitala te stihove, što ga je obradovalo.

Poruka za molitvenu skupinu za 17. veljače.

mir s vama; moja je Riječ Svjetlost; moja je Riječ mir i ljubav; moja je Riječ jedinstvo i nada; dođite k meni i čitajte češće moju Riječ;
ljubljeni moji, to sam ja, Isus, milosrdni Bog, Isus vaš Spasitelj, koji se spušta kroz ovo slabašno sredstvo da u njega ureže svoje riječi; zbog svoje beskrajne ljubavi i božanskog milosrđa, spustio sam se u ovu tamu, sišao u pustinju i u ovu jalovost, da izlijem na vas svoga Duha; svijete! sišao sam nakvasiti suhe duše i načiniti rijeke od ove žedne zemlje; spustio sam se da izlijem na vas svoje blagoslove kao jutarnju rosu; došao sam rastjerati sve zlo i iskorijeniti bezakonje te ga zamijeniti mirom i ljubavlju; danas su moje usne ispucale od žeđi za ljubavlju, potrebna mi je ljubav od vas, žeđam za ljubavlju, žeđam za ljubavlju ... kako vas moje Presveto Srce želi naučiti da me ljubite! kako želim da vaša ljubav jednom dostigne svoj zenit i da vas čujem kako uzvikujete: “Abba!” tada ... tek tada će moje rane početi zacijeljivati ...
kako čeznem da moji svećenici, poneseni mojom beskrajnom ljubavlju, ispune svoja srca! moja ljubav prema njima je golema, tako golema da, dok ne dođu u Nebo, ne će moći razumjeti njezinu puninu; posveta mora biti njihova zastava, vjernost njihova zublja, čistoća njihov svečani plašt, a ljubav njihov znamen; tako da me moji jaganjci mogu prepoznati u njima i imati jasnu sliku o meni; moji pastiri, želim ih čiste, tako da im u njihovoj čistoći plodovi budu potpuni;
slavite moje Presveto Srce i u potpunosti poštujte moje Zapovijedi; ljubiti znači slijediti moje Zapovijedi; ljubite jedni druge, O djeco moje Svjetlosti, živite moje Riječi, živite moje Riječi ... uzmite moj mir i neka vas on ispunjava; ja ću vas potpuno obnoviti ako mi se otvorite; pouzdajte se u mene, dođite k meni i ja ću od vas načiniti novi narod, čisti narod! živite moje poruke, meditirajte o mojim porukama;
dođite k meni s ljubavlju, slijedite moje stope koje će vas dovesti k meni, u moju Kuću koja je također i vaša kuća; ne skanjujte se, čak i u vašoj nesavršenosti raširit ću vam svoje ruke; čak i ako je vaša ljubav mlaka, padnite u moj zagrljaj, i ja, koji sam Gospodar ljubavi, učit ću vas da me ljubite i da ljubite jedni druge;
dođite k meni, čak i vi koji me ne ljubite, ja sam vam oprostio; dođite i ja ću vas ozdraviti; blagoslovljeni svi vi koji vjerujete, a niste vidjeli; blagoslovljene moje male duše, jer prema njima imam posebnu naklonost; ostanite mali i jednostavni, nikad ne pokušavajte biti nešto; ostanite mali, tako da možete umiliti u dubinu moga Presvetoga Srca; budite kao mala djeca s djetinjom vjerom, jer to je ono što razveseljuje moga Oca;
nikad ne prestajte moliti; ugodite mi i molite srcem; želim da molite za sjedinjenje, za Sjedinjenje moga Tijela, želim da molite za papu i patrijarha; želim da molite za sve svećenike, molite za ovce koje nisu pod Petrovim vodstvom, da se vrate k Petru i da se pomire; molite da bude jedno stado pod jednim pastirom; molite za mir, jedinstvo i veću ljubav među vama; molite da biste mi se mogli moliti oko jednog svetohraništa; sjedinite se, ljubljeni moji, i budite jedno, kao što smo Otac i ja jedno i isto;
ja vas sve blagoslivljam;