Poruka od 13. rujna 2002.

BLAGOSLOVLJEN ONAJ KOJI MI OTVORI SVOJE SRCE

13. rujna 2002.

Poznavati Boga i razumjeti ga samo na temelju Svetoga pisma, nije dovoljno! Čovjek mora prodrijeti u Boga da bi bio kadar razumjeti i upoznati Boga. To zovemo 'okusiti Boga'!

Da, ja moram poprimiti oblik u dubini tvojega srca isto kao što se ti moraš preoblikovati u mojim dubinama, dijete moje. Ja sam Jahve i veselim se pohoditi te u tvojemu siromaštvu.

Mi smo ti dali slobodu iščupavši te iz doline tame da bi živjela u našoj briljantnoj svjetlosti! Sad shvati da si ti u službi svojega Kralja! Shvaćaš li da sam te odjenuo svojom slavom, prožeo te svojom blještavom svjetlošću, tako da bi imala slobodan pristup u moje carske dvore? Budi puna pouzdanja kad razgovaraš sa mnom i radosno prihvaćaj moju ljubav!

Blagoslovljeni oni koji imaju srce djeteta i ne sumnjaju ni u jednu od ovih poruka koje dolaze od Mudrosti, niti ikad posumnjaju! Oni su otvoreni milosti i zadobivaju svjetlo u sebi! Onaj koji se osobno otkriva ljudskom rodu na tako neizreciv način, nije nitko drugi nego vaš Stvoritelj koji je kroz svoje riječi mnoge vratio u pravi život sa sobom.

Ja sam Onaj koji te ponukao da podigneš oči k Nebu i više ne griješiš! Ja ti neprestance dajem potpuno znanje o sebi tako da, poznajući mene, ti također baštiniš moje Kraljevstvo. Nikad ti nisam govorio grubo, nego sam se ponašao obzirno prema tebi, s obzirnošću kakve nema u ovome svijetu. Moje su riječi suglasne s naučavanjem Svetoga pisma.

Blagoslovljeni oni koji prihvaćaju tu stvarnost bez iskušavanja mene i koji se nisu bezobzirno odnosili prema mojemu poslaniku! Oni će primiti proročku nagradu! Vi ste, zacijelo, čuli da moji poslanici govore u moje Ime i da oni koji im ne povjeruju, koji se prema njima odnose kao prema varalicama, ili čak optuže njihovo poslanje, griješe protiv mene koji im govori po njima. Kao što sam već prije naglasio, ja nisam rekao ništa što je u suprotnosti sa Svetim pismom. Nego su sve riječi koje sam izrekao suglasne onomu što sam već prije dao. Da, čini se da mnogi nisu potpuno prodrli u znanje o mojoj Riječi.[1] Da jesu, oni bi prepoznali moje Ode današnjice! Oni bi vidjeli moju sliku u mojim Odama, koja se ne razlikuje od moje Riječi koja vam je već dana.

Doista, nitko ne može prodrijeti i shvatiti tu tajnu, tajnu vašega Boga koji govori, koji je živ i među vama je u vaše dane, čitajući samo Sveto pismo. Da biste prodrli u dubine moje Riječi potrebno vam je više od toga. Duhovno znanje zadobiva se po Duhu Svetomu koji vam rasvjetljava Sveto pismo!

Jeste li ikad čuli od nekoga da čita po noći kad su svjetla pogašena? Samo kad su svjetla upaljena bit ćete kadri vidjeti riječi i pročitati ih. Bez svjetla vi ne ćete ništa vidjeti! Bez Duha Svetoga koji prosvjetljuje misao i koji je daleko iznad svih konstelacija svjetala stavljenih zajedno, izrazi i izričaji Mudrosti u mojoj Riječi, ostat će vam skriveni! Samo Duh Sveti daje nužno svjetlo vašemu umu da shvati nebeska kazivanja. Inače, moje Riječi ostaju zapečaćene i zatvorene!

To je razlog zbog kojega me toliki ne prepoznaju u ovoj Odi ljubavi! Sveto pismo, kao što sam rekao, odražava moju božansku sliku i ako me vi danas ne vidite u mojim Odama upućenim vama, dane vam po mojem milosrđu punom ljubavi, to je zato što još uvijek niste iskusili moju nježnost niti ste ikad kušali moju slast! Vaše takozvano znanje priječi vas da me vidite!

Blagoslovljen onaj koji mi otvori svoje srce da bi me primio u jednostavnosti svojega srca! On ne će gledati moje Ode kao puste riječi, nego kao silu i kao Duha Svetoga i kao posvemašnje osvjedočenje. A dodao bih da su moje Ode pjevane vama živa sila među vama koji im povjerujete!

O, stvorenje, želim da me svi vi vidite! Zato vam neprestance otkrivam svoju ljubav od prvog dana kad ste postali biće. Hoću li čuti jednog dana: "Blagoslovljen Bog što nam iskazuje svoje neizmjerno milosrđe i što nam dopušta da kušamo Njegovu Dobrotu! Bez Njega, koji nam otkriva svoje Sveto Lice u našim srcima, mi bismo bili jedan od onih koji vjeruju da Te mogu otkriti s pomoću sekularizirane mudrosti i svojim proučavanjem. Tvoje blago, Gospodine, skriveno je od učenih, punih svojih visokih pouka, koji svojataju znanje o Tvojim tajnama i o duhovnim stvarima, a zapravo Te ne poznaju!"

Ja vas poučavam da držite svoje misli na nebeskim stvarima samo kako biste napredovali, pokazujem vam vaše novo ja. Ja sam, s radošću, propovijedao cijelom svijetu bez ikakva odvajanja jednih od drugih. Moj naum, kao Oca, jest uljepšati svoje stvorenje i obnoviti ga, preobraziti vaš život u neprestanu molitvu.

Pa čemu onda sva ta buka oko mojega Imena? Zašto dopuštate da izgubite svoju svjetlost i da vam svijet diktira? Vaša božanska stvarnost mora biti Trojedini Bog! I vaš se život mora kretati oko nebeskih nadahnuća te dobro skriven u mojemu Sinu, Isusu Kristu!

Može li itko sam po sebi otkriti moje neizmjerno Blago? Sve dok mu nije dana nutarnja svjetlost shvaćanja on ostaje u mraku! Ja ponavljam: blagoslovljeni oni koji vjeruju u moj milosrdni poziv! Oni će zadobiti moje prijateljstvo i moju bliskost!

Tko je Izvor kršćanskoga znanja, Izvor proroštva? Duh je Sveti taj koji poučava i koristi se svim sredstvima da preobrazi i obnovi moje stvorenje! A oni koji su zaspali i odbijaju proroštvo u vaše vrijeme, upitaj ih jesu li oni razumjeli Sveto pismo i njegov govor!

Ja sam pomazao proroke da objavljuju moje Riječi sve do svršetka vremena! Ja ih obdarujem duhom Ilijinim! A onda, niste li čitali da će ga proroci slijediti?[2]

Svatko tko mi je otvorio svoje srce, dopuštajući mi dobrovoljno da ga obuzmem, žet će urod života! Sveto pismo tada za njega postaje otpečaćena i božanska Oda, živa Riječ, viđenje Boga, božanska haljina za tvoju dušu. Tako njegova nutarnja rasvjetljenost, zbog moje nazočnosti u njemu, uspostavlja moje Kraljevstvo u njegovu srcu!

Svaka tajna koja je izgledala skrivena, bit će otkrivena i Sveto će pismo postati kao glasna i razgovijetna pjesma vašim ušima. Jer ja sam taj, Suprug tvoj,[3] koji izlazi iz svojih carskih dvora, da obrati vaša srca k sebi za svoj osobni cilj pun ljubavi!

Budite svjesni da me vaš naraštaj neprestance vrijeđa, a poučen je od Zloga da bude poslušan svemu što se protivi mojemu Zakonu ljubavi i što dolazi od božanske Istine! Taj toliko zli naraštaj nasjeda svakomu vjetru i ide svakom stranputicom koju je Sotona postavo.

Sada, moj Sin i ja, dajemo velike mogućnosti za sve vas da nam se pokajanjem vratite! Jer mi smo milostivi i milosrdni, ali, ah… Toliki od vas su zavedeni svojim pretpostavkama… Pisano je: "Tvrdokorno srce u zlu završava, i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada!"[4]

Danas vam svijet nudi veliko razaranje, zato je za vas bolje osloniti se na mene koji sam vaš Zaklon, i reći: "Predajmo se u ruke Gospodnje, a ne u ruke ljudske: jer kakvo je u Gospoda veličanstvo, takva je i njegova milost!"[5]

Ah, unatoč svim ovim Odama i opominjanjima, ljudi Zemlje, zle sklonosti, ne kaju se niti odustaju od svojih grijeha. Veoma malo ih slijedi moj Zakon ljubavi i malo ih čini ono što je meni ugodno. Neprestance istupam iz svojega Nebeskoga dvora do vas, naraštaju, da vas izvučem iz vašega blata. Šaljem vam svoje poslanike namirisane vrsnim tamjanom i s pripravnim anđelima da na svojim krilima nose moju božansku Odu! Oni koji kušaju moje Riječi uzimaju pravi smjer! Kako su sjajni nakon kušanja mojih Riječi koje su njihovu nepcu slatke poput meda!

Ja sam kroz ove godine pripravio i pokazao čudesni banket duhovne hrane! Religija i krjepost bile su vam moje teme ljubavi! U tom procesu Istine, ja sam vas, naraštaju, podigao sa svojim Žezlom! Je li se vaše srce uopće ikad pokrenulo? Slatka je melodija ove plemenite Ode, ali jeste li je čuli? Niste li me čuli kako vam se pojedinačno obraćam sa svojom Temom ljubavi, s uljem radosti? Niste li shvatili kako vas pomazujem sve ove godine?

Zastanite nakratko i razmislite o tome i shvatite da sam je Bog u Veličanstvu i Sjaju! Jao nehajnome srcu koje nema vjere, jer ono ne će imati zaštite u moj Dan! I jao vama koji ste izgubili volju da izdržite u krjeposti i pravednosti! Što ćete učiniti pri Gospodinovu pohodu? Što ćete moći reći u Gospodinov Dan? Hoćete li biti kadri izdržati tešku kušnju ognja?

Sada ste dušom i tijelom privezani za ovaj svijet! Sotona u svojemu gnjevu ne popušta, nego vas drži zarobljenima u svojemu podzemlju da bi vas dokončao. Vi, koji ste propustili milost pokajanja, zamotani u njegov pokrov, postali ste njegova igračka. Vaše pokajanje raskinut će te lance i zbaciti horde zlih duhova koji su se ugnijezdili u vama, dok se neki pomaljaju nad vašom tako žalosnom dušom. U vašoj bijedi nedostaju vam volja i snaga da nadvladate svojega neprijatelja i zbacite okove tijela koji vas privezuju za ovaj svijet!

MOJA SU NAČELA PLEMENITA I ČISTA

Danas, u ova vremena milosrđa, nudim vam svoju milost kao dar i kao nagradnu stazu koja vodi k meni:

- nudim vam da vas nosim na svojim ramenima za vrijeme vašeg ozdravljenja;

- nudim vam svoj mir i odmor, jer ne ćete raditi niti se umarati sa mnom;

- nudim vam svoje anđele koji će njegovati vaše rane s neizrecivom nježnošću, rane koje ste zadobili na svojoj duši od strasti ovoga svijeta. Oni će vam pomoći u vašemu oporavku, vraćajući vas u život, obnavljajući vašu onesposobljenu dušu u novi život u meni;

- nudim vam mjesto u svojemu Srcu gdje ćete procvasti zbog neizmjernih pouka Mudrosti. Ja ću vas obasuti neprocjenjivim darovima kao što zaručnik obasipa svoju mladu koja je zarobila njegovo srce.

I ja ću ti izraziti svoju ljubav, zaručnice moja, dok te budem držao u svojemu naručju, pjevajući ti Odu svojega stvorenja i o tome kako si počela biti! Razotkrit ću ti tajne prije nego što je zemlja dovedena u postojanje, prije nego se priroda rodila. I dok budem udvarao tvojoj duši, ti ćeš uskliknuti Mudrosti: "Sestro moja!" Da, ja ću te osloboditi poput ptice iz zamke, pustiti te slobodnu poput gazele iz omče ako si voljna okrenuti se k meni priznajući mene u svojemu pokajanju;

- nudim ti balade koje sam spjevao i milost osame u mojoj nazočnosti, samo ti i ja;

- nudim tvojoj duši da uvijek bude zaigrana sa mnom, a ja, kao Otac koji s radošću promatram razvoj svojega sina i njegov rast, pazit ću poput orla, da moje Kraljevstvo bude oblikovano u tebi;

- nudim vam ono što vi nazivate nepristupačnim i nedokučivim, a to samo ja mogu ponuditi, nešto što lebdi daleko i iznad ljudskog dosega, staza kojom ne idu oholi u srcu, staza kojom nijedan filozof nije nikad išao. Nikakvo zlato, nikakav kristal ne može se mjeriti po vrijednosti s ovime što ja nudim. To se ne može kupiti ni za kakvu količinu zlata, niti platiti kakvom težinom srebra, niti se može procijeniti standardima najčistijega zlata, ni dragocjenim oniksom ili safirom.

Jer Sveta se mudrost ne može procijeniti! Samo je ja posjedujem i dajem je svakomu komu želim. Nevidljiva ljudskom okom, a ipak slavna u svojemu sjaju! Ja vam nudim Svetu mudrost ako se sakrijete pred grijehom i pobjegnete od zla, kajući se i odbijajući ono što je bilo pogrješno.

A ako budeš pitao: "Kaži mi, Oče, kaži mi, odakle dolazi Sveta mudrost? Gdje se može naći shvaćanje, jer je ono izvan znanja svakoga živog bića, skriveno od cijeloga stvorenja?" Ja ću ti, dijete moje, odgovoriti: "Mudrost? To je strah Gospodnji! Shvaćanje? Izbjegavanje je zla!"

Svim ljudima nudim Mudrost! Oni će učiniti kraj tami, jer se Mudrost raduje u iznošenju skrivenih tajni na svjetlost dana, dok budu promišljali o nevidljivim ljepotama koje su sada vidljive u sjajnoj svjetlosti mudrosti!

Zato nađite radost u meni, jer su moja načela plemenita i čista i ja upravljam s blagošću i nježnošću. S milošću obuhvaćam one koji se kaju! Gadi mi se svaka zloba i pokvarenost! Ali moj Duh oslobađa sve one koji priznaju svoj grijeh i staju na kraj svim zlim duhovima!

Ja nisam nikakav zemaljski vladar! Ja sam Vladar Pravednosti, s plemenitim propisima i krjeposnim pravilima krcatim sjajem i veličanstvom. Ipak blaga i ponizna Srca! Da bih obradovao vaše srce i razgalio ga, nudim vam obnovu vida, tako da udovoljite svojim očima i vidite mene, svojega Boga, kad mi u strahopoštovanju budete uskliknuli: "Hvaljen Trojedini Bog, triput svet! Slava Bogu koji je podigao moju dušu čineći velika djela za mene! Sveto je Ime Njegovo! Hvalim svojega Boga koji je obnovio moju lakomislenu dušu da ljubi, dopuštajući mojim očima da gledaju Tvoje Lice!"

I kao Job, ja ću reći u pjesmi: 'Griješio sam i napustio stazu pravednosti, ali Bog me nije kaznio onako kako je moj grijeh zasluživao. On je sačuvao moju dušu da ne propadne u provaliju i dopustio mojemu životu da nastavi u Svjetlosti!' Vidite li, braćo? Vidite li? Sve to Bog čini kroz vjekove za ljudski rod. Izbavlja duše iz ponora i dopušta Svjetlosti života da sjajno zasja na nas!"

Ja ću vam udijeliti pogled na vašega Boga koji vam sada govori, viđenje koje nikad ne ćete zaboraviti. Zahvaćen kajanjem[6] u toj prekrasnoj kontemplaciji, tvoj zapaljeni duh uskliknut će mi: "Ti znaš, moj Gospodine, da sam iznutra skršen, ali istodobno ja gorim, Gospodine! Pogledao sam Te i zapalio se božanskom ljubavlju koja me malo-pomalo guta! Sjajno Sunce, Ti si privukao mene, groznoga grješnika, k sebi ne promislivši dvaput da bih ja mogao obeskrijepiti tvoje žezlo! Ti si dopustio mojim grješnim očima da promišljaju o Tvojemu Veličanstvu, Tvojoj ljepoti, koja nadilazi Tvoje najljepše anđele!

I nakon gledanja toga čuda, Ti me ranjavaš preko svake mjere! U nemogućnosti da zadovoljim svoju žeđu, plačem i moja dilema čini me nesretnim! Tvoja slavna nazočnost pogodila me pa sad još više čeznem naučiti kako Te ljubiti i biti povezan s Tobom zauvijek! Moja se bol uvećala i molio sam Tvoje anđele da me oslobode, ali, opet promislivši, rekao sam ne! Dopusti da taj oganj nastavi ranjavati me, neka moja žeđa za Tobom, o Ljubitelju ljudskog roda, zapali cijelo moje biće! Neka Tvoj božanski pohod uveća moju žeđu za Tobom da još više žudim za Tobom! Tvojoj Uzvišenosti nema ravne, nema!

Pogledao si me i oči su nam se susrele! Tvoje oči sjajnije od dva dragulja privukle su moje poput magneta! A onda su se iz Tvojih očiju pojavile dvije zrake svjetla i obasjale moju dušu osvijetlivši je kao da je u mene ubačeno tisuću zviježđa! I svaka tama ili mračna sjena u mojoj duši nestala je! Zbunjen zbog tako naglo primljenoga svjetla, Tvoja milost bila je nepodnošljiva pred tijelom i krvlju! Onda si mi namignuo i ja sam se onesvijestio! Bilo je kao da se tlo pod mojim nogama zanjihalo!

Izrazi Tvoje ljubavi prema meni izazivaju nesvjesticu u mojemu srcu, jer su oni, moj Gospodine, previše snažni za moju jadnu dušu! Može li itko mjeriti veličanstvenost Tvoje Veličine i Tvoju neizrecivu veličajnost? Tko je vidio Jahvu a da se nije onesvijestio od žestine? Ostajem nemoćan pred tolikom zanosnom ljepotom…".

Reci mi, onda, stvorenje, koje ljubim i kojemu se radujem, kako je to otkriti me unutar sebe? Kako je to pasti u naručje Svemogućeg Boga? Kako je to? Reci mi, ljubljeni mojega Srca, kako je to čuti svojega Stvoritelja kad ti pjeva ode i balade, i to samo za tebe samoga, dok si u kontemplaciji o meni? Kako je to znati da Onaj koji ti pjeva, i koji živi u nepristupačnoj svjetlosti, koji drži sve u svojoj ruci, koji je sadržan u tvojemu srcu, a ipak nije ograničen? Kako je to biti opran u mojim očišćujućim vodama, zaranjanjem u mene?

Zato budi veseo i živi pobožnim životom! Mojemu sjaju nema ravna! Druženje sa mnom ostavit će na tebi nezaboravne uspomene! Kontemplacija o meni zadovoljava tvoju žeđu, ali je nikad ne utažuje, nego je još uvećava.

Samo će u blaženom gledanju tvoja duša biti mirna i zadovoljna u punini moje nazočnosti. Bez moje milosrdne pomoći, stvorenje, tvoja bi duša uvenula čak prije nego je rođena! Bez moje pomoći tvoj bi život bio pustoš, nepokretan, potpuno odvojen od mene, Boga! Ah, kad bi vaša duša samo znala kroz kakvu opasnost svakodnevno prolazi!

DAN GOSPODNJI NIJE PUSTO SIMBOLIČNO GOVORENJE - ON UBRZO DOLAZI

Najednom je Bog stao, okrenuo se k meni i počeo mi govoriti:

Otvori svoje snage, Vassula, i upij me![7]

Blagoslovljen Gospodine,

Ti, koji neprestance zasljepljuješ moju dušu,

Uplovljavaš u mene i kao blistava rijeka obasjavaš moju dušu

Daješ svjetlost mojemu srcu u kojoj živim.

Još uvijek sam nijema pred Tvojim izborom

I pred time što si se pridružio mojoj duši,

Što si položio svoj Duh usred mojega srca.

Ti si mi oživio Sveto pismo

i Tvoja kazivanja u njemu postala su čujna mojim ušima

I shvaćanju u mojemu srcu i duhu,

Izričaji božanskoga života.

Ti si mi otkrio nedostižne stvarnosti: Kraljevstvo nebesko…

Ti si učinio opipljivom svoju Riječ

Predočavajući da istinski Trojedini Bog jest jedan jedini Bog

I da su sva Trojica iste biti, jedna sila i jedno znanje…

Ti, Oče, koji si istobitan sa svojim Sinom,

Otkrio si skrivene planove, skrivene u ponoru svoje ljubavi,

Poučavajući nas kako i naša tijela mogu biti blistava poput Tvoje božanske svjetlosti.

Ti stavljaš moju dušu u punu svijest o Tvojoj nazočnosti

I od tada Tvoje prijateljstvo ranjava moje srce

Tvoj pogled na meni mrvi me!

Senzacijo i Razlogu, za što sam Ti ja potrebna?

Tvoj oganj, Bože, progutao me je,

Smrvio u prah moj Ja!

Ja sam prolazna, okružena prolaznim stvarima,

A Ti si prekršio zakone prirode

I svakog dana nova se čudesa pojavljuju po Tvojoj Ruci.

I tko god Ti se približi, Ti ga zapališ, on postaje plamen, ali s obećanjem:

Da se ne će pretvoriti u pepeo…

Blagoslovljen onaj koji Te shvati i prigrli,

Krjepost i božanska ljubav bit će njegov kruh svagdašnji.

O dobri i ljubljeni Oče, koji pozivaš svakoga od nas

Da nerazdvojivo prebivamo s Presvetim Trojstvom

I da budemo bogovi po sudioništvu,

Činimo to ostvarivim kako bismo dosegli božanski uzrast Tvojega Sina, Isusa Krista.

Liturgijo moje duše,

Katedralo mojega srca,

Mirisni tamjane svemira,

Neumoljivi strijelče,

Božanska Odo,

Ponore uzvišene ljubavi,

Blistava Kruno,

Duhovni mirise naše duše,

Svjetlosti triput sveta,

Nisam više kadra izgovoriti nijednu shvatljivu riječ… ili pohvalu…

Ah, Vassula, ja ti kanim pjevati sve dane tvojega života! Otkrij me u sebi! Otkrij moje Kraljevstvo u središtu svojega srca! Otkrij moju Veličajnost u sebi! Pa kaži mi koje je veliko čude vaše epohe? Reci mi! Reci mi!

Veliko čudo našega vremena jest Tvoj silazak s Nebesa,

Takvo Tvoje pokazivanje grješnicima.

Veliko je čudo to da nas Sveti Jedini,

Koji nadilazi naše shvaćanje i razumijevanje

Pohodi i govori nam,

On je među nama i s nama,

On govori na razne načine.

On ozdravlja bolesne, On podiže mrtve,

On nas obasipa svojim poukama,

On pohađa bolesne,

On oslobađa zatvorenike,

On tješi slomljena srca!

To je veliko Čudo našega vremena…

Dobro si rekla!

O Sudnji dane! Kad moj Sin zasja odozgo iz oblaka!

Blagoslovljen onaj koji vjeruje u moju Riječ i da taj Dan nije pusto simbolično govorenje za njegove uši!

Blagoslovljen onaj koji ne napada ono što dolazi od Duha i ne ismijava kad moj Duh objavi "Oganj!" koji ubrzo dolazi nad grješnike!

Koliko još čudesa moram učiniti da bi vas zadovoljilo i da bih čuo od tebe: "Oprosti mi što sam griješio!"

Daj da čujem ove riječi:

"Moja duša žeđa za Bogom, ali moj jezik vodi me da griješim.

No, sada je moje srce zapaljeno i tinja u meni, jer si me Ti pohodio!

Ti koji si najljepši od svih ljudi i anđela,

Savršena ljepoto i začuđujuća milosti,

Odjeven u bezbojne safire,

Daj da Tvoj oganj posveti sve one koji Ti se približe!

Operi moju krivicu i neka Tvoje Sveto Lice zasja na meni!

Operi me od grijeha i otvori mi uho

Da čujem i razumijem Tvoju Odu koju nam pjevaš. Amen!"

Tima ja odgovaram:

"Nikad te ne ću iznevjeriti, dijete moje! Dođi k meni i počini u meni! Nisi li razumio da sam ja taj Oganj! Oganj koji zapali sve što dohvati? Svatko koga dohvatim njiše se u plamenu božanske ljubavi! Nisam li u Svetome pismu objavio svoj oganj? Nisam li to objavio nekoliko puta u ovoj Odi?[8]

Premda će se tvoj duh u svojoj grješnosti stisnuti od straha i u nepodnošljivoj boli kad me prepozna, ja ću istodobno osloboditi svoj miomiris. I tvoja će se duša u mojoj nazočnosti, premda uplašena ugledavši da je gola i u raspadanju zbog grijeha i prekršaja zbog toga što nije slijedila moj Zakon ljubavi, radovati što je ja, njezin Stvoritelj i njezin Bog, pohađam!

Kad taj dan dođe na vas, dan koji zovem Danom Gospodnjim, ljuske koje su vam pokrivale oči past će i vi ćete vidjeti pravu stvarnost samoga sebe. Moj će vas oganj svesti na ništicu u vašemu očaju. Ali ne grčite se od straha! Budite veselo raspoloženi, jer kako biste se drukčije mogli vidjeti uza me?

Svaka preostala sklonost k zlu postat će mrtva. To je očišćenje nužno radi toga da vaša duša katkad ne bi odlutala bez cilja, nego bila samo sa mnom, koji sam vaš božanski Zaručnik.

Ne mislim da su mnogi od vas shvatili što znači taj Dan Gospodnji! Kad utihne pjev ptice i zvuk pjesme umine, znajte da ću u toj tišini pozvati na sud sva vaša skrivena djela, dobra i loša.

Dan Gospodnji može se usporediti s posebnim sudom! Čišćenje mojim ognjem koji će dovesti tvoju dušu u moju Slavu i u savršeno jedinstvo sa mnom. Kad je duša teško okaljana grijehom, nespojiva sa mnom i mojim anđelima, svecima i svim svetima, moj će je pohod staviti na bolne muke i ona ne će izbjeći mojemu Danu!

Kako bih drukčije dao tvojoj duši nepokvarljivost i oslobodio je od grijeha? Kako bih drukčije doveo te duše k pokajanju? Samo kad ih očistim svojim ognjem i kad oni sami vide u kakvu su stanju, samo će tada shvatiti kako su bili u vlasništvu Sotone!

One u kojima bude gorio moj božanski oganj, čisteći ih tim netvarnim ognjem, ja ću progutati, probudivši ih i čineći ih napokon svjesnima da su postali preobraženi, preobraženi s bolom, ali i s radošću, po ljubavi mojega preobražujućeg ognja.

Svaki onaj koji me u tijelu i duši već posjeduje, i ja posjedujem njega, Dan Gospodnji ne će doći nad njega niti će on to iskusiti! Zašto? Zato što je Duh Sveti već učinio da se njegov prolaz osjeti u njima. Oni su već imali Dan Gospodnji koji je došao na njih.

Taj Dan možete također zvati i Danom mojega pohoda! Nakon toga Dana kajanje i poslušnost mojemu Zakonu ljubavi bit će tema onih koje ću obnoviti svojim ognjem. Ja ću omekšati duše koje su sada poput stijena i ugrijati srca koja su poput leda. I najednom će osjetiti moju nazočnost u svojemu uskrsnuću![9]

[1] Sveto pismo

[2] Si 48, 8

[3] Iz 54, 5

[4] Si 3, 26

[5] Si 2, 18

[6] Bol zbog toga što se ne može u cijelosti biti u blaženom gledanju i u Nebu

[7] Ja sam shvatila “Daj mi punu pozornost” - premda to ne znači da mu nisam davala punu pozornost.

[8] Poruka od 15. rujna 1991.

[9] Tu sam dugačku poruku danima primala.