Studeni

POZIVAM VAS NA MOLITVU I POKAJANJE IZ SRCA

DONIJET ĆU SPASENJE ONIMA KOJI ME LJUBE

5. studenoga 1998.

Prije mojega dolaska u Ameriku bile su proširene mnoge protivštine protiv mene. Kao što je Gospodin jednom rekao, na približavanje Duha Svetoga svi demoni podivljaju i đavao upreže sve snage zlih sila da bi stvorili kaos. Tipičan đavolski način da se bori protiv spasenjske poruke našega Spasitelja! I koliko put je već to učinio prije mojega dolaska protiv Bogu posvećene djece!

Neka dušama, koje dopuštaju Sotoni da im šapće u uho i koje ga slušaju, bude oprošteno, i neka budu sačuvane od zla...

No, budući da je ta buka izašla iz dubina pakla, moćna Božja ruka sve je raspršila i na kraju je naš Gospodin trijumfirao. Na tisuće ljudi okupljalo se da čuju Gospodinovu poruku. A oni koji su bili žrtve Sotone, dajući krive izjave i krivovjerja, da bi me spriječili, ostali su nemoćni...

Blagoslovljen onaj koji se brine za pravednost i djeluje u potpunosti...

Dijete moje, shvati da će svaki jezik koji izriče optužbe protiv tebe na Sudu biti pobijen ako se ne pokaje. Molitva i kâd zadovoljštine ono je što im je potrebno! Na zvuk mojega Duha Svetoga svi su demoni na muci i prikupljaju snage na sve načine, upadajući u krajnost, nasrću na moje glasnogovornike nemilosrdnom srdžbom i lažima. Jer, oni iz Gospodstva, Vrhovništva i Moći imaju veliku snagu nad zemljom.

Ali ne boj se! Demoni potpadaju pod moju vlast! Oni uzmiču preda mnom i dršću pred mojim Križem!

Uljem sam te pomazao, mila moja nositeljice poruka, kako bi bila moj odjek Ljubavi, Jedinstva i Pomirenja. Govorim opet i opet da sam te ja učinio svjedokom mojemu narodu! Vidiš! Svi se okupljaju i dolaze čuti moj Himan ljubavi. I, čineći tako, oni počinju svijetliti, jer ih ja poput Sunca obasjam svojom svjetlošću i Slavom.

Danas ti kažem: Tvoj Spasitelj primiče svoju pobjedu bliže! Moj Povratak ne će doći kasno! Ja ću donijeti spasenje onima koji me ljube. Od samog početka pretkazao sam budućnost i unaprijed prorekao događaje koji će doći. Ali mnogim je ljudima kosa posjedjela, a još uvijek nisu razumjeli moja kazivanja i nikad ne će!

Zato, ja ću vam udijeliti razumijevanje! Jednom sam vas, naraštaju, upozorio (3. srpnja 1988.), da su zbog toga velikog raskola, pobunjenici, koji sebe nazivaju znanstvenicima po položaju (drugim riječima, pobunjenici predstavljaju 'sotonski dim' koji je pretkazao papa Pavao VI.), tajno nahrupili u moje Svetište da haraju i pljačkaju s namjerom da zgaze moje Božanstvo i moju Neprestanu žrtvu kao blato po ulicama, uvodeći zakonodavce nečasnih zakona. Rekao sam da je moja ruka još uvijek podignuta da udari i da će moja pravednost udariti po vama, izazvavši neizmjerne opekline po vama, spaljujući vaš naraštaj i sve živo uokolo.

Mnogi će tada poželjeti disati, ali će udahnuti samo sažižući vjetar koji će ih spaliti iznutra čineći od njih živu zublju! Niste li znali, degenerirani naraštaju, da u tim danima mraka u kojima živite, vi udišete sažižuće raskolništvo? Raskol koji vas sažiže iznutra i izvana, izaziva beskrajne opekline u najvećoj dubini vašega bića?

Neki će pitati: "Zašto nam je Bog to učinio?" Niste li čitali: "S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću (Rim 1, 18). Ali nema nikoga da razumije moja kazivanja...

Tražio sam veliku i iskrenu zadovoljštinu, tako da ne bi morali trpjeti zbog posljedica toga raskolništva. No, primio sam vrlo malu zadovoljštinu. Jer, moja su kazivanja cenzurirana zbog nedostatka pouzdanja u mene. Oni se nisu pouzdali u mene i nisu potpuno vjerovali u moju moć da bi raširili moja kazivanja i opomenuli taj naraštaj.

Vaše ponašanje, naraštaju, i djelovanje, donijelo vam je taj raskol i on probada vaše srce. Ali istodobno, još ću vam vrlo kratko vrijeme to govoriti. Oči mi se pune krvavim suzama i srce mi nastavlja jecati, poput flaute, za svima vama...

Danas, vi narašaju, vapijete: "Bože moj, u tjeskobi sam zbog svoje obitelji i zbog sebe. Savijam se od boli zbog toga sažižućeg vjetra!"

A do dana današnjega moja su kazivanja prezrena i ne uzimaju se ozbiljno! Vi dahćete za svježim zrakom dok gorite iznutra, a ipak, kad se moj Sveti Duh Milosti spusti u sili na vas da vas oslobodi i dođe k vama u slavi, tako da udahnete Dah Života, Dah Božji, koji je Duh Sveti, vaša me pobunjenička i nepokorna srca nastavljaju odbijati. Moj je povratak neminovan, a vi niste potpuno shvatili njegovo značenje!

I tako je to, moja Vassula. Moja ljubav prema svima vama prisiljava me da ubrzam svoj Povratak. Svemoguća sila, Mudrost i Dobrota ubrzo će nadvladati. Crkva će oživjeti u svojoj Trojedinoj Slavi. Blagoslovljen onaj koji mi dopušta da boravim u njegovoj duši! Blagoslovljen onaj koji se oslanja na moja prsa i dopušta mi da ga zagrlim!

BILJEŽNICA 96.

BLAGOSLOVLJEN KOJI PRIMA MOJU RIJEČ I DRŽI JE!

Njegova će duša biti priznata (prihvaćena) u mojim Dvorima zbog traga mojega miomirisa na sebi! Blagoslovljen onaj koji prima moju Riječ i drži je! On će biti presuđen sveto!

Reci tom naraštaju, osobito onima koji me ne znaju, da ja, koji sam vam u svojoj Božanskoj ljubavi dao mistične milosti da podignete Crkvu, uljepšate je i date joj izvore Žive Vode, da sam ja Tvorac ove objave, i da zadržavam još i veće milosti svoje moći koje će vam biti dane poslije, i u pravo vrijeme.

Ti si mi svojom voljom dao iz svojih dobara. Gospodine, Ljubitelju Života, Tvoj dar milosrđa spasio je mene i mnoge druge.

Odmori se sada, ljubljena moja, u svojemu mjestu odmora (u Njegovu Presvetome Srcu). Melodični otkucaji srca, koje čuješ, moji su uzdasi ljubavi za svakim od vas. Dođi! Mi, nas?

ZAGRLITI MENE ZNAČI ZAGRLITI MOJ KRIŽ

11. studenoga 1998.

Moj Gospodine premilostivi, molim Te dođi i ukroti moju volju da to bude Tvoja volja! Razgoliti je i preobrazi, kako bi postala Tvoja Božanska volja! Dođi i uništi u meni sve što te vrijeđa, tako da me tom svojom milom gestom na Sudnji dan nađeš prihvatljivu svojim očima.

Isuse, Ti si umro zbog svoje preobilne ljubavi prema meni, kako bi meni dao život i sreću da bih mogla ući u Tvoje Kraljevstvo i u Tvoju slavu, obilježi me kao svoju za čitavu vječnost!

Moj svećeniče, nastavi polagati vijence ljubavi na moju glavu! Zamijeni moju trnovu krunu koju ovaj naraštaj radosno pritišće na moju glavu i silom me nastavlja vući u novi Getsemani! Ja sam u svojoj neizmjernoj ljubavi, ali i u svojoj smrtnoj tjeskobi, sličnoj onoj u Getsemaniju, napisao sve te stranice, svima vama. Tako da vjerujete u moć mojega Duha Svetoga, koji je svjedok!

Štuj me u svojemu srcu, Paraskevo, dajući mi svoje vrijeme da opet zapisuješ moje riječi, ispunjene uzdasima i žalošću. Nikad ne prestaj moliti i drži svoj duh usmjeren samo na mojoj nepromjenljivoj Božanstvenosti!

A onda je Isus duboko uzdahnuo.

Ah, dijete moje... nastavi biti strpljiva, pa ću zbog tvoje strpljivosti i dalje pritjecati u suhe zemlje, uranjajući ih u svoju Božansku ljubav, kvaseći ih nebeskom rosom, dajući rast tamo gdje se još uvijek nalazi nečistoća.

Ne daj da ti se srce muči! Pouzdaj se u mene, svojega Stvoritelja, jer ja činim velike stvari! Ja sam neizmjerno bogat milostima i krjepostima! Zato, zaručnice moja, pozivam te da sa svojim Zaručnikom podijeliš sjajni Instrument našeg zaručništva, a to je veličanstvenost mojega Križa...

Shvatila sam da taj poziv na dijeljenje Križa nije bio samo poziv da dijelim Križ nego i poziv na potpuno prodiranje u misterij Gospodinove Muke. Jer, takav mi je poziv bio već upućen na početku ovog mojega poslanja. Naš Gospodin, naš Zaručnik, Ljubitelj ljudskog roda istupio je još jednom izvan svojega Prijestolja, da bi nam dao potpunije znanje vrijednosti Križa.

Dođi s voljom, kao što činiš svaki put kad te pozovem u svoj zagrljaj...

Tu je Isus malo zastao, a onda promijenvši ton u glasu, koji je postao vrlo ozbiljan, rekao:

Zagrliti mene znači zagrliti moj Križ... A sada dopusti da udahnem u tebe svoje Božanske riječi:

Rekao sam ti, kad zagrliš mene, ti zagrliš moj Križ i u tom si zagrljaju uronjena u moju Svjetlost. Put, a reći ću opet, jedini put u jedinstvo Božanske ljubavi sa mnom jest kad dobrovoljno prigrliš s ljubavlju moj Križ, za koji znaš da nosi svoja trpljenja, ali i svoje radosti, koje će te odvesti tamo gdje će tvoja duša biti uzdignuta: Na Kalvariju! ©

U mojemu slatkom zagrljaju naći ćeš radosti, ali najveća od svih radosti jest kad otkriješ da postaješ kopija moje Muke i dio mene, Vrhovne Žrtve: druga žrtva ljubavi, drugo živo raspelo, drugi rob koji se prodaje cijelome svijetu.

I kad tvoja duša bude u mojemu zagrljaju, ona će crpsti od moje snage i od svih krjeposti da bi sličila meni! Zaljubljeno u moj Duh, tvoje će srce pjevati pohvalne himne, dopirući u visine i do Amenovih ušiju. I tako će tvoj Trojedini Bog biti proslavljen...

Tko u vaše dane potpuno razumije veličanstvenost mojega Križa? Vrlo malo! Zato ja dolazim sa žarom da po tebi poučavam svijet. U svojoj žeđi za dušama, i u svojoj agoniji, gledajući ih kako padaju u vječni oganj, pozivam svakoga na ovome svijetu na obraćenje i da vas pripravim za slavnu vladavinu mojega Kraljevstva na zemlji, u kojem će moja Božanstvenost postati bît vašega svagadnjeg života i amblem na vašemu čelu.

Ja vičem u noći vaših duša, vireći tu i tamo kroz prozor vašega srca, nadajući se od vas čuti ove riječi:

"Dođi, ljubljeni Spasitelju, dođi i otvori oči moje noći i pretvori moje srce u svoju Dobrotu i udalji ga od zla. Dođi i otvori mi vrata krjeposti, tako da i ja uđem unutra i u štovanju prostrem se pred Tvojom Trojedinom Slavom! Ljubljeni moje duše, daj mi još jednom život, po svojoj veličanstvenoj Riječi!"

A ja ću odgovoriti: "Ja te nikad ne ću iznevjeriti. U slavu svojega Imena, ja, koji natkriljujem nebo i zemlju u svojemu veličanstvu, udijelit ću ti život!"

A sada mi ugodi, Vassula, nasloni se na mene. Daj mi počinka u svojemu srcu, voljko, posvećujući mi svoje vrijeme. Ljubi Neljubljenoga i slijedi moje pouke! Ja, Isus, blagoslivljam te, govoreći ti: Moje je Nebo u tebi! Sutra ću nastaviti svoju poruku. ic

NASTAVI ŽIVJETI U SVJETLOSTI MOJEGA KRIŽA

Idućeg se dana Krist Gospodin vratio i pozvao me na diktat, a moje ga je srce radosno pozdravilo ovim riječima:

U svojoj neizmjernoj ljubavi, Gospodine Milosrdni, u svojoj božanskoj nježnosti, dođi k meni! Tvoja ožigosana robinja stoji Ti na službu!

Ti si počašćena što si ožigosana! Obilježio sam te kao onu koja meni pripada, kao svoje vlasništvo... Te su oznake plemenite i nemaju cijene. A ja ih otkrivam onima kojima ih želim otkriti! Premda nisu vidljive vanjskom oku, one su, po milosti, vidljive oku duše.

Kao što Gospodin kaže, duši je samo po milosti dano da 'očima duše' može vidjeti stvari koje nisu izvanjske i vidljive normalnim okom. Pa i znaci njegove Muke, žigosanje duše (nutarnji znaci), mogu biti dani duši koja bi ih mogla osjećati i tako postati kopija Vrhovne Žrtve.

Ja, osobno, došao sam u svijet da služim, a ne da budem služen! Premda je moje dostojanstvo bilo božansko, ja sam se lišio sebe kako bih uzeo položaj roba! Budući da me je moj Otac dao svima vama kao dar, za vaše otkupljenje, također mojom potpunom voljom (Isusova je volja bila ista kao volja njegova Oca), ja u svoje vrijeme, a u vaše dane, pozivam za svoje naume svoje izabranike i uzdižem ih za svoj Žrtveni plan, pretvarajući ih u kopije sebe samoga. Izabrani mnogo prije njihova stvaranja, s nakanom da postanu istinska slika mene samoga i suradnici mojega Plana Ljubavi, ja ih častim žigošući ih istim znakom kojim sam ja sam bio žigosan, da ih učinim potpuno svojima i da pokažem svijetu da su oni zaista moji. I da su oni moje sjeme...

Zato, kad su oni izloženi progonu, pljuvanju, kad im se prijeti, kad ih se ne shvaća, kad su bijedni i napadani, znajte da oni dolaze od mene i da su oni kost moje kosti, tijelo mojega tijela.

Žigosane svim tim plemenitim znacima, koje sam ja primio za vaše otkupljenje, te plemenite duše su također, za vašu ljubav, bezbožni naraštaju, gažene, svakodnevno masakrirane i vučene na sud, čak i od prelata moje Crkve! Baš kao što se ovce vode na klanje, i oni su vođeni krivim optužbama onih koji do dana današnjega pridonose pokolju mojih svetaca i mojih proroka svih vremena.

I kako samo domišljato zaobilaze moje riječi da bi opravdali svoju sumnjičavost!

Isus misli da se ti ljudi ne koriste riječima Isusova savjeta: "Poznat ćete ih po njihovim plodovima!"

Njihovo mi ponašanje nije milo (1 Sol 2, 15‑16), jer postaju neprijatelji čitavomu ljudskom rodu zato što mojim izabranicima priječe da propovijedaju moju volju mojemu narodu i da obnavljaju moju Kuću. Tako ti tlačitelji čitavo vrijeme dosežu punu mjeru svoje pokvarenosti.

Kao što sam rekao, moja Vassula, dajem te svim narodima kao svoj dar, a to je za njihovu korist, da odjekuju moje riječi i da služe Crkvi. Oduvijek sam te kanio učiniti svojom istinskom slikom, da dijelimo moja trpljenja, tako da jednog dana dijeliš i moju Slavu.

U svjetlu mojega Križa modeliraj se mojim Duhom. Raditi za Svjetlost, isto je kao raditi za uzvišenje mojega Križa! Ja sam ti, ljubljena moja, dao duh postojanosti da bi držala korak sa mnom.

Noć skoro završava i uskoro će dan! Zato, hrabro, kćeri, hrabro... U jedinstvu s mojim Križem ti si učinila sve te stvari u moje Ime! Svjedočila si u moje Ime za moje Poruke do kraja svojih mogućnosti. Tako je moralo biti da bi se ispunile riječi: "Oni koji me nikad nisu čuli niti vidjeli, čut će me i vidjeti. I oni koji me nikad nisu razumjeli, razumjet će me po milosti mojega Duha Svetoga!"

Zato nastavi grliti moj Križ, kročeći preko mora s mojim Himnom Ljubavi u jednoj ruci, i s Križem u drugoj! Budi moja vesela glasnica nikad ne ispuštajući moj Križ. Kazuj moju volju i sve one stvari koje si čula i naučila od mene. I budi moja radost i moje Nebo! Zapamti: Ja sam ti ponudio da sa mnom dijeliš moj Križ Jedinstva. I ti moraš ostati ucijepljena u svojega Božanskog Zaručnika i u njegovu zagrljaju i na Križu!

Neka tvoje oči kroz Križ vide one stvari koje su nevidljive, ali vječne, a ne one koje su vidljive, ali jednog dana nestanu! Zato, kroz moj Križ traži one stvari koje ti se poslije mogu dati u Nebu.

Sve bogatstvo koje se nalazi u mojemu Srcu može se vidjeti kroz oko otkupiteljskog instrumenta vašega spasenja: kroz moj Križ... Dokaz da je netko sjedinjen i da je jedno sa mnom, uobličen u mene i povezan sa mnom jest kad je i vaše srce ucijepljeno u moj Križ sa svim onim što on nosi. Svatko tko smatra da pripada meni, mora shvatiti da pripada i mojemu Križu.

Nisi li pročitala (usp. 2 Kor 7, 10‑11): Trpjeti na Božji način, znači promjenu nabolje i nema žalosti (da, jer to vodi k pokajanju, a onda i k prihvaćanju Križa), ali trpjeti onako kako svijet poznaje trpljenje, donosi smrt.

Pogledaj samo što je trpljenje na Božji način donijelo tebi ‑ koliku gorljivost, kolika opravdavanja, koliko ogorčenje i koliku uzbunu, koliku čežnju!

Ja bih k tome još dodao ovo: Koliku radost, koliko silnu postojanost i jakost! Dovodeći te po milosti u muku (godine 1985.), tako da bi se pokajala, oči su se tvoje duše otvorile zato što si marno poslušala moj glas.

Moja Vassula, pogledaj kako sam te vodio k pokajanju! Pogledaj kako sam te vodio k svojemu Križu! Pogledaj na radost koju sam imao kad si se dragovoljno bacila k meni, a onda k mojemu Križu! Radost me preplavlja i ispunjen sam utjehom!

Okupljanje moje janjadi nije laka zadaća, a kamoli sjediniti ih, kćeri! Ali, dajući meni svoje povjerenje u tim stvarima, pouzdanje, ljubav i vjeru, ja napredujem u tebi, širim svoju Poruku onako kako ja želim da se širi.

A onda, moja Vassula, kroz tvoje kušnje ja trijumfiram! Budi u miru i nastavi živjeti u svjetlosti mojega Križa: Pravim životom u meni, Isusu Kristu.

BOG JE DAO VELIKU MILOST MOJOJ DUŠI

28. studenoga 1998.

Danas je trinaest godina ovih blagoslovljenih poruka. Čitav sam dan meditirala o tome kako mi je sve to nezasluženo dano. Rekla sam: Nitko nije našao toliko ljubavi u Božjim očima u grješnom stanju kao što sam to ja! Bog je dao veliku milost mojoj duši. Kralj kraljeva uveo me u kraljevsko kućanstvo! On me imenom zazvao i pozvao me na svoj veličanstveni banket, časteći me kraljevskom raskošnošću!

A onda, kao da sve to nije bilo dovoljno, zbog svoje prevelike i preobilne ljubavi, Kralj kraljeva dao mi je tu povlasticu, pristup njegovoj Kraljevskoj nazočnosti u svako doba. Da slobodno hodam po njegovim kraljevskim dvorima.

Moja grješnost, moja ništavnost, osvojila je njegovu ljubav. U svojoj odlučnosti da me spasi on mi je otkrio Nebo i Zemlju i sva čudesa pod nebesima. I da bih hvalila njegovo Sveto Ime, našega Gospodina i Boga, naučio me pjevati hvalospjeve njegovu Imenu.

O Gospodine, premda mi je smrt gledala u lice, Tvoja me moć spasila. Svoje si kraljevsko žezlo dao nekome koji ne postoji (u prenesenu značenju, jer nisam postojala dok me Gospodin nije uskrisio iz moje duhovne smrti). Neka svatko slavi moć Tvojega Imena i žezla!

Ti si mojoj jadnoj duši s radošću pokazao svoje bogatstvo, beskrajni sjaj svojega Kraljevstva. Nikad se nisi ponašao prema meni onako kako moji grijesi zaslužuju, nego si mojemu anđelu rekao: "Uzmi je! Donesi je k nama (Presvetome Trojstvu) i k našoj kući zdravu i čitavu ..." I on je tako učinio...

Nakon toga moj anđeo čuvar privukao je moju pozornost. Zamolila sam ga, kao u stara vremena, da mi nešto nacrta...

Kćeri Svevišnjega! Mir, mir! Uđi u radost našega Gospodina! Budi samo njemu poslušna! Ja, tvoj anđeo čuvar, od srca ti poklanjam ovu ružu! Shvati i uči spoznavati našega Gospodina! Uđi u Presveto Srce! Bog te je pozvao i sada si sklopila mir s Bogom.

Ja, Danijel, sluga Božji, odnio sam te Svevišnjemu! Danas se Nebo raduje! Dođi! Priđi s pouzdanjem k Prijestolju Milosti! Ja, Danijel, blagoslivljam te u Presvetome Trojstvu. Danijel‑Sluga‑Božji.

A zatim se Otac sagnuo s Nebesa i obratio mi se...

Moja Vassula, ništa me više ne raduje nego kad se sabereš u mojoj nazočnosti! Veličaj moju Riječ! Ja, Bog, gledam s Nebesa u tvoju sobu. Cvijete, ti si vidjela moju Slavu, ti si kušala moju slast i zadobila si moju milost! Prije nego su planine stvorene, prije no što je išta na zemlji niknulo, ja sam te izabrao, ljubljena moja, da pjevaš milozvučnu pjesmu časteći moje Ime triput sveto i da s mojom Rječju daješ život mrtvima!

Ja sam te, dijete moje, otkad si se rodila predao svojemu anđelu da te čuva i donese k meni. Vidiš li? Može li itko reći: "Bog nije izložio svoju Božansku moć! Bog nije vodio računa o svojoj ljubavi i vjernosti prema svojemu stvorenju!"

Ah, Vassula, trinaest je mirisnih godina, trinaest godina ovih blagoslovljenih poruka povjerenih tebi, tako da ti narodima kazuješ moju volju. Ja sam govorio, a ti si vjerovala...

Dao sam ti to neizmjerno blago i vaš naraštaj ispunio mirisom svojega miomirisa. I svaka duša koja mi je otvorila prozor svojega srca namirisana je iznutra i izvana. Moja slast prodire čak i u najuže kosti, namirisavši dušu, um i duh... Nisi li znala kad obećam, ja i ispunim?

Dijete moje, nasloni se na ono isto Srce kojemu je moj Sin, Isus Krist, najbliži! I zapamti: Ja ću odgojiti ovaj naraštaj i nagnat ću ga da shvati da se besmrtnost nalazi samo ako si rod Trojedinom Bogu!

Kanim privući svaku dušu u božanstveno i intimno jedinstvo ljubavi, pobožanstvenjujući ih u našoj jednoj Biti i u našoj jednoj Volji...

O slava našemu Trojedinom Bogu, Bogu Neba i Zemlje, u čijoj će sili svako stvorenje kleknuti na koljena! Slava Bogu od naraštaja do naraštaja u Crkvi!

Navijestimo: Jedan je Bog, jedna vjera, jedno krštenje i jedan je Bog koji je Otac svih, za sve i u svima!

I jedna je istinska teologija: taj promišljani Bog u svojoj Trojedinoj Slavi i u svojemu Božanskom Otajstvu!

Budi blagoslovljena! Pred čitavim Nebom, ja, tvoj Vječni Otac, blagoslivljam te i dajem ti pomazanje svoje Božanske Ljubavi na tvoje čelo!

30. studenoga 1998.

Gospodine, daj da nađem obećanu radost na kraju staze koju si odredio za mene! Zato, Oče Pravedni, pouči me da budem odjevena pravednošću i hrabrošću!

O, Gospodine, Tvoju Kuću neprestance potkopavaju pobune i još nema nikakva znaka sjedinjenju nadnevaka Uskrsa! Ne, bar vidljiva, ne još...

Moj si život pretvorio u jecajuću flautu od onoga trenutka kad si me zaronio u jezero smrtne borbe svojega Srca! Da, znala sam da me Božanska sila pozvala osobno i da sam u zagrljaju živoga Branitelja i da će on trijumfirati nad svim prahom ove zemlje. Ali, nakon ovoga buđenja, ja sam još uvijek u svojemu tijelu!

O Tumaču mojih misli, ne daj da se Tvoja harfa, kako me Ti nazva, pretvori u naricaljku, jer sagriješit ću! Nemoj da me Tvoja naklonost iskušava toliko, kao što to sada činiš!

Kćeri, prestani brbljati, jer upravo pun nježnosti stojim pred tobom, podsjećajući te kako je nemoguće biti u mojemu društvu, a da ja ne dijelim svoju Muku s tobom i da tvoji izdajice ne postanu i moji! Ah!

A u našemu intimnom jedinstvu, i u našem zagrljaju, ja sam ti dao pomazanje svoje ljubavi, da postaneš drugo živo raspelo, drugi rob koji će biti prodan svijetu!

Ako sam te uronio, kako si ti to ispravno nazvala, u jezero smrtne muke svojega Srca, vidi što ti je to krštenje donijelo! Kakav miomiris, kakvo carsko ruho! Ja sam s tobom postupao kako postupam sa svojim izabranicima.

Najednom je govorio Otac.

"Gledaj, ja sam te odjenuo u svojega Sina, Isusa Krista!"

A onda je govorio Duh Sveti.

"A ja, ja koji sam Vrata kroz koja krjeposti ulaze u Nebo, svečano ti kažem: Ostani poput ljiljana, očišćena čistom smirnom u tom Jezeru smrtne muke, a u stvarnosti to su suze Kristove, tako da bismo mi mogli reći svojoj ljubljenoj: 'Kako miriše tvoj miris, mirisnije od svih miomirisa'.

Ukrašena našom neizrecivom Svjetlošću, nastavi širiti svoj slatki miomiris, tako da nađeš obećanu radost na kraju staze koju smo pripravili za svoju zaručnicu. Tamo ćeš naći najljepši počinak u vječnosti!"

Moja Vassula, ta agonija u mojem Srcu, o kojoj sam ti prije govorio (11. studenoga 1998.), to je zbog pritiska. Ovaj me naraštaj vuče u novi Getsemani!

Što bih ja još mogao učiniti a da već nisam učinio? Premda je moje dostojanstvo bilo božansko, ja sam se lišio sebe kako bih uzeo položaj roba. Ja sam služio! I do dana današnjega oni (ovaj naraštaj) nisu zadovoljni!

Moja je Kuća u ruševinama, a ja, željan spasiti svoj narod od ruševina, podignuo sam, svojim kraljevskim žezlom, proroke da uzmu položaj roba i dragovoljno služe mojoj Kući i ojačaju je. Tu sam Kuću otkupio svojom Krvlju!

Neki moji pastiri pitali bi: "Ali što da učinimo da bi Ti naš život postao prihvatljiv?"

Ja vas pozivam na molitvu i pokajanje iz srca, tako da se pomirite sa mnom, svojim Bogom! Ostavite se svojega prijašnjega načina života i slijedite me, tako da mi vaš život postane prihvatljiv. Odatle će vaše znanje o našoj Trojedinoj Svetosti rasti u vama.

Zatim, dopustite nam da vas vodimo da promišljate o zaručničkoj kontemplaciji u božanskoj intimnosti našega zagrljaja. Želite li ući u radost našega Trojstvenoga Božanstva? Onda zazovite Duha Svetoga, Životvorca, djelitelja karizmi, prosvjetitelja vašega srca, koji vas može ispuniti svim tim stvarima bez ikakvih ograničenja. Razviti svoju silu u vašoj duši uređujući sve u vama da biste bili obnovljeni!

Po svojoj dobrohotnoj ljubavi i milosti, on će vam pokazati svoju slavnu moć po preobraženju koje može izvršiti u vama, dajući vam potrebnu snagu i milost, da se više nikad ne pobunite.

Mnogi ('mnogi' ne znači 'svi') od vas koji sjede za svojim velikodostojničkim stolovima još uvijek pitaju: "Zašto bi Bog intervenirao kad je naša Crkva obogaćena već toliko mnogo godina Duhom Svetim i s tolikim našim Svecima?"

"Da stanem na kraj vašoj pobuni i vašem raskolu!" ‑ moj je odgovor! U svojoj velikodušnoj milostivosti mi smo se sažalili na vas! Izvor će osobno namirisati tu zemlju! Namirisati i oživjeti svojim mirisom taj raskolnički naraštaj...

A što se tiče sjedinjenja nadnevaka Uskrsa, moja Vassula, ja još uvijek čekam na njihovim vratima. Poput prosjaka čekam milostinju! Još uvijek čekam na njih da sjedine te nadnevke... Oni stalno govore o jedinstvu i bratstvu! Samo obraćenje srca dovest će ih, s poniznošću, na stazu jedinstva.

Kažem ti, ja sam svojemu apostolu Pavlu dao spoznati, otkrivenjem u njegovu srcu, važnost jedinstva i kako sačuvati jedinstvo Duha mirom koji vas sve povezuje. Dao sam da shvati i redoslijed mojih darova! Otkrio sam mu da ja svakog od vas obdarujem svojom milošću, dodjeljujući je na koji god način.

Dao sam mu spoznati da sam otišao u visine, zarobljen, i dao darove čovječanstvu. I nekima je moj dar bio da postanu apostoli, neki proroci, neki evanđelisti, neki svećenici i učitelji. Tako da bi svi zajedno jednim srcem i jednim glasom gradili moje Tijelo, Crkvu!

Ja sam podigao proroke svojom Riječju! I to nisu oni koji sebe nazivaju teolozima koji su moji proroci, nego oni koje sam ja podigao u svoje Srce, duboko ih položio u njega, da dosegnu najdublje znanje o našoj Božanskoj volji i da mogu kazivati našu volju našemu narodu.

Ja im osobno plaćam danak svojom izravnom intervencijom, da ih pripravim i potpuno ih dadem svima vama. Da vas po njima, svojom Riječju, opomenem na svoju volju!

Moji su proroci oni koji su po milosti hranjeni izravno iz mojih usta, polaganjem moje Riječi izravno u njihova usta. Oni dolaze svima vama s još uvijek kapajućom nebeskom rosom, a njihove riječi padaju na vas poput osvježavajuće kiše. Riječi mojih proroka, koje dolaze mojom izravnom intervencijom, poput mača su, da otpadnike nagnaju na pokajanje, dajući meni čast i slavu.

Njihove riječi plamte kao zublja u mraku vaše duše. Mnoge su kosti opet procvjetale iz groba.

SADA JE VRIJEME POKAJANJA

Razumjela sam da će uvijek biti proroka. A i činjenica da prorok Ilija nije umro, nego je uzet, simbolizira kako proroštvo nikad ne će umrijeti.

Ako itko upita "Zašto naš Gospodin ističe mjesto svojih proroka?" reci im ovo: "Naš Gospodin kaže 'Ne obilazite oko mojih riječi sa svrhom da opravdate svoj racionalizam. Priznajte svoj grijeh i budite sretni. Neka se vaše duše raduju u milosrđu vašega Gospodina.'

Ne progonite moje proroke! Jer, oni su moji anđeli, koji sve vas tješe mojom Riječju. Njihova je uloga opomenuti vas i sve vas povesti u pokajanje."

Sada je vrijeme pokajanja! Priznajte svoj grijeh i nađite milost u meni!

Ah, Vassula! Uzeo sam sjeme iz Egipta, da ga zasadim tamo odakle je moj neprijatelj oduzeo zemaljsko opskrbljivanje hranom. S nježnošću i pažnjom raščistio sam mjesto za njega. Pomazao sam ga i zasadio! Željan spasiti svoj narod od propadanja, učinio sam tlo plodnim! Sjeme je pustilo korijen i raste u istini. Grane mu se protežu sve do mora! Plod mu je obilan i sočan! Premda su ga često pohodile oluje, uragani i bijesne napasti, nije se pokolebalo.

Tri godine i nekoliko dana moj je neprijatelj drhtao i strahovao! Plamteći gnjevom, pun prijetnji, on je podigao čitavu vojsku da prosijava njegove plodove sitom uništenja, da ga zauzda. Ali ja sam skupio svako sjeme i sakrio ga u svoje Srce. Premda su ljudi često napadali moje drvo, nikad ga nisu svladali, jer je moj trojstveni blagoslov bio na njemu.

Ah... I koliko su se često orači dali na posao po njegovim leđima, bjesneći u želji da ga slome. Ali moja desnica razmrskala im je jaram, bacivši ih sve u zabunu.

Blagoslovljeni narodi koji će naći zaklona pod njegovim granama i koji će jesti njegov plod koji sam ja opečatio svojim Duhom Svetim!

Riječ Života dana ti je badava, tako da je ti u svoje vrijeme, moja Vassula, dadeš umirućima! Jao onima koji su jarosno ispružili ruku da unište ono što sam ja zasadio!

Nastavit ću prekrivati te svojom slašću, milostivo se pokazujući u tebi, kao slatka zbilja, tako da bi čitav svijet kušao moju slast! Neka tvoji progonitelji prođu poput blijedeće sjene!

Ja, Ljubitelj ljudskog roda, tvoj Gospodin i tvoj Bog, tražim da te poljubim poljupcem svojih usta (Pj 1, 2), namirisavši te da ostaneš ugodna mojemu pogledu. Budi dobra!