Poruke od 1. do 13. lipnja 1991.

1. lipnja 1991.

kćeri, dopusti mi da te poučavam; to sam ja, koji ti je dao to znanje; moli se da moje Kraljevstvo na zemlji bude kao što je na Nebesima;

2. lipnja 1991.

Ovdje je Isus protumačio Otkrivenje, poglavlje 21 i dio poglavlja 22 te Danijela 11, 31-39.

Moj Gospodin?

ja sam; mir s tobom;

uskoro, sada veoma uskoro, svući ću s vas vaše stare ponašanje i vaše staro ja, svijete, da bih vas odjenuo u svoju božanstvenost[1] i da bih vas podsjetio na istinsko znanje, zato, ljubljeni moji, slušajte moga Duha Svetoga; dopustite mi da vas sve pripravim, tako da budete spremni primiti moje Kraljevstvo; ja, Gospodin, pozivam svakoga da dijeli sa mnom i gleda moju slavu;

Srce mi je bolesno od ljubavi za vama naraštaju ... ali jao onima koji će i dalje nositi svoj grijeh obremenjeni njime iznutra kao sa začetim djetetom kad dođe moj dan![2] moli se da svatko bude pripravan kad taj dan dođe; jao vašoj braći koja još uvijek živi u mraku, a moju su slavu odbacili za bezvrijedno oponašanje, ono o kojem prorok Danijel govori;[3]

ja ću vam govoriti izravnim riječima, imajući na umu stanje vaše duše i vaš nedostatak znanja; ne dolazim da svojim Duhom Svetim nasilno ugrozim vašu slobodu, niti da vas osudim; dolazim k vama poradi svoga milosrđa, da bih vam slobodno dao najpotpunije znanje o svojoj volji; po svojoj savršenoj mudrosti dolazim uvećati vam znanje koje sam vam ja osobno dao; ne dolazim dodati ništa novo onomu što vam je već dano, nego dolazim uspostaviti svoje Kraljevstvo usred vašeg srca;

Tvrđave![4] zar još niste razumjeli? zar još niste razumjeli da ja, Gospodin, živim u vama? zar još niste razumjeli da ste vi moja Svetišta? kad vam govorim o nebeskim stvarima, jeste li spremni primiti ih?

slušajte: Sveto pismo kaže: “revnost za dom tvoj izjeda me”; danas je zaista opet moja gorljivost dosegnula svoj vrhunac i vatra će odozgo sići dolje te prožeti moja svetišta,[5] a ja ću vas, Tvrđave,[6] preobraziti u stanje milosti u kojoj više ne ćete zazirati od želje za mojom slavom, niti se bojati priznati mi moju božanstvenost;[7]

Pljačkaš[8] se uvukao u vas, vas koji ste svetište moga Duha Svetoga, Svetište-tvrđava moje Božanstvenosti; sotonski dim prodro je kroz šarke i rupe, zaposjedajući vas u vašem spavanju, zato što me niste priznali u mojoj božanstvenosti, nego ste radije slijedili svoje besmislene naume; kažem vam ovo: ja ću ispuniti vaš mrak svojom svjetlošću, jer naraštaju, kanim vas zaručiti sa svojim Duhom Svetim;[9]

rečeno je da će vas Pobunjenik silom hraniti, jednoga dana dijelom racionalizma, a drugoga dana dijelom naturalizma, s namjerom da ukine i utrne ono malo svjetla što je ostalo u vama, vama koji ste moj hram; Pljačkaš[10] oteo je mnogo od mojih Tvrđava,[11] namećući vam svoje pogubne grozote[12] i ukidajući moju Neprestanu Žrtvu[13] unutar vas[14] da bi uveli nevrijedna oponašanja,[15] sliku smrtnog čovjeka, što je gnusno mojoj svetosti;[16]

vi ste moj Sveti Grad,[17]

i vi, vi koji dopuštate mome Duhu Svetomu da se ulijeva u vas kao rijeka,[18] vi ste moj Novi Jeruzalem,[19] prvi plodovi,[20] oni moji pravi koji su imali postojanost i vjeru;[21] i kao rosa koja dolazi s mojih usana, kao kišne kapi po travi, ulijevat ćete nadu u mnoga suha srca, jer će se izžarujuća slava moga Srca održavati u vama, čineći vas blistavima kao skupocjeni nakit od kristalno čistog dijamanta;[22]

zaista vam kažem, mnogi od vas koji nisu rođeni od Duha, primit će milost moga Duha Istine; Duh Istine sići će s Neba u svoj svojoj izžarujućoj slavi i načiniti svoj stan u vama; moj će vas Duh Sveti zaručiti da bi postali njegove zaručnice,[23] ukrasit će vas svojom svetošću i najednom će vam nebeske stvari postati vidljive u vašim srcima, i moje Kraljevstvo, do tada nevidljivo srcima, postat će vidljivo i kristalno jasno u svoj svojoj slavi;

ljubljeni od moje duše, Tvrđave moje, blagoslovljeni vi koji ćete biti bez krivnje;[24]

[25](ovo je moj način kako te podučavam u nebeskim stvarima; nije bez truda, dijete moje, ali te opet uvjeravam, sve ono što imam reći, bit će napisano i pročitano; to ti je nauk Mudrosti, moja Vassula; ljubim te i moja je ljubav prema tebi vječna;)

[26]svakome ću dati čudo svojih prvih plodova, i malo pomalo, stari će svijet iščeznuti[27] i ostarjeti kao ogrtač;[28] samo još malo, pa sve što je bilo pokriveno, bit će otkriveno, i sve što je bilo skriveno, bit će otkriveno pred samim vašim očima;

moj Novi Jeruzaleme! vi, koji ste prvi plodovi moje ljubavi, vi koje je moj Duh Sveti osvojio mojim novim hvalospjevom ljubavi, vi koje sam zaručio, idite među narode i pjevajte im moj novi hvalospjev ljubavi;[29] radite za mir, sijte sjeme koje sam vam dao, budite kao stabla koja rastu na obalama Rijeke života,[30] lišće vaše neka bude ljekoviti[31] melem za pogane, a grane vaše neka donose plod u svetosti;

budite moji popravljači,[32] obnovitelji mojih porušenih svetišta; dajite onima koji su upali u sotonsku grješnu mrežu i bili hranjeni obrocima racionalizma i naturalizma, a moja ozdravljujuća voda, iz moga boka, taj potok koji teče iz moga Svetišta,[33] ispunit će vas i učiniti vas zdravima; ni jedan čovjek ne će biti u stanju zapriječiti ovu rječicu; taj će potok preobilno teći iz moga Srca; teći će svuda, razdvajat će se u više dijelova, dijeleći se dalje u više rječica, teći će u raznim smjerovima, i kamo god ova ozdravljujuća voda poteče, SVATKO ĆE, bolesni, hromi, slijepi - ozdraviti; čak će se i mrtvi opet vratiti u život; nitko me ne će zaustaviti da vas pročišćavam;

ah! ljubljeni moji, od buntovnika podignut ću levitske svećenike; a one koji me nisu častili preobrazit ću u biserje, izžarujuće gradove svjetlosti da me časte; i ja ću živjeti u vama, jer ćete biti odjeveni u moju vlastitu svetost; ja, Gospodin, bit ću u zemlji živih i onih što guše moga Duha Svetoga te na sve gledaju kao na glupost, i kažem vam: imam stvari koje idu iznad vašeg razuma; objavit ću snagu svoga Duha i ostat ćete otvorenih usta, a vaše će mi srce uzvikivati:

Abba!

Ljubav će vas usavršiti; Mudrost će vas podučiti da priznate moga Duha Svetoga i ja ću vas nagnati da se pridružite svetima;

blagoslivljam svakoga od vas, ostavljajući vam svoj dah ljubavi na vašem čelu; budite jedno pod mojim Svetim Imenom,

a ti, koja si moje izabrano sredstvo da doneseš moju ljubav poganima i pobunjenima, nastavi svoje putovanje sa mnom; dopusti mi da te pozovem kad ja to poželim;

Ja Jesam je s tobom i ljubi te; dođi;

6. lipnja 1991.

Kad moj duh postane hladan

i padne u neku vrstu mrtvila, Gospodine,

i kad postanem tako neraspoložena

za razgovor i susret s Tobom

na ovaj osobiti način,

venem li ja onda polako kao neki list,

i sušim li se pred samim Tvojim očima?

čekao sam te ... dušo, govorio sam ti, ali sve što sam od tebe čuo, bila je tišina ... svrni svoju pozornost na mene, dušo, imam ti toga toliko reći, pa povećaj svoje zanimanje; mrtvilo? zazovi me onda! Dahnut ću na tebe i led će se otopiti;

Gospodine, pokatkad se čini da svjetlo koje si mi dao iščezava iza tamnog dima.

dijete, tvoj glas može doprijeti do Neba i sve do moga prijestolja, zato, zazovi me i kao bljesak munje u oblacima odgovorit ću: “evo nas,[34] čujemo tvoje zazivanje;”

Onda dođi sada i izbavi me,

napuni moju svjetiljku uljem,

dahni na mene i oživi me,

zadahni me miomirisom svoje smirne,

usavrši me u svojoj nazočnosti,

pokaži mi svoju ljubaznost …

ne zadržavaj svoje pitanje; govori, dijete![35]

Sve ono što s toliko ljubavi,

vjernosti i milosrđa,

činiš za mene,

ne ćeš li to isto učiniti za svakoga od svoje djece

koja su u istoj potrebi kao i ja?

budi blagoslovljena![36] ja, Bog, doći ću i izbaviti svakoga od vas; ne ću dopustiti svojoj Crkvi[37] da propadne; naraštaju, kanim vas spasiti ... ali ne prijetnjom ili nesrećom, srdžbom ili okrivljivanjem; kanim vas spasiti, naraštaju, grleći vas svojom ljubavlju i milosrđem, kako bih pokrio vašu golotinju; šaljem vam u izobilju svoga Duha Svetoga, tako da mi vaš duh, ispunjen mojim Duhom, uzvikne:

“Abba!”

danas su moje oči ispunjene krvavim suzama zbog gluhoće moga svijeta; jedan od najtvrdokornijih duhova prodro je u moj posjed;[38] duša slabi u njemu; pogledao sam u ono što je jedanput bio moj vjerni grad[39] i vidio sam da je danas postao bludnica!

Gospodine, nije li Tvoja vladavina već započela?

napiši ovo: “blago onima koji su pozvani na Janjetovu svadbenu gozbu”;[40] moja je vladavina već započela u mnogim srcima; ja sam zaručio te duše, učinivši ih novima,[41] a ja vam kažem: moj Duh Istine nastavit će se razlijevati nad cijelim mojim svijetom i opsjedati grad za gradom,[42] i sve bestidnosti, poročnosti i nečistoću, koju nađem u njima, ja ću svojom vlastitom rukom iščupati s korijenom; s vatrom koju ću poslati s Neba iskorijenit ću sve ono što je zasadio luđak; kćeri, prvo će nebo i prva zemlja iščeznuti[43] i svaki će od vas biti obnovljen ljubavlju moga Duha Svetoga; ja ću promijeniti lice ovog svijeta;

Da li pod našim obnavljanjem podrazumijevaš obnavljanje svoje Crkve, zato što smo mi Crkva? Novi Jeruzalem?

učenice, dobro si rekla; vi svi moja ste Crkva, moja svetišta-tvrđave,[44] moj posjed, moj grad, moje imanje, moj Jeruzalem; ja ću obnoviti grad za gradom[45] vatrom svoje ljubavi; kanim vas sve okupiti sa sva četiri kraja svijeta i izliječiti; grozotu pustoši,[46] uvedenu u moj hram, [47] kanim svojom vatrom spaliti; grozota pustoši jest: pobunjenički duh koji hoće biti ravan meni; to je duh Zloga koji se ustoličio u mom svetištu,[48] zauzimajući mjesto moje Neprestane žrtve,[49] pretvarajući vaš naraštaj u bezbožnike; to je duh racionalizma i naturalizma, koji je najveći broj vas odveo u bezboštvo; to je duh koji vas je naveo da vjerujete kako ste vi sami sebi dostatni i kako možete postignuti sve svojim vlastitim naporima i svojom vlastitom snagom; ta pogubna grozota pretvorila vas je u sušnu zemlju, u pustinju;

moju ste Neprestanu žrtvu ukinuli kod sebe, jer ste izgubili vjeru, naraštaju; koliko vas žeđa za mnom? veoma malo vas dolazi piti me, a možete me piti bez novca; tko gladuje za mnom? možete me imati besplatno, ništa vas ne stoji; a ipak, gotovo da nitko nije gladan da bi me blagovao; zlo je izopačilo vaše shvaćanje, zanoseći vaš duh kako bi upio sve što nisam ja; namjesto da upijate moju svjetlost, Sotona vas je natjerao da upijete njegov mrak, namjesto da postanete izžarujući i lijepi, vi otupljujete, sahnete te ste kao suha grana sada spremni da budete odsječeni i na vatru bačeni da izgorite;

nemojte se bojati mene; ja sam Rijeka života, ja sam put u Nebo, ja sam jedina Istina koja vas vodi da dijelite moju slavu za vječnost;

hrame Božji! kćeri moja, hodaj sa mnom;

12. lipnja 1991.

Gospodine,

Ti si zaustavio moje progonitelje

i spriječio ih da mi naude;

tuđinci[50] uživaju moje simpatije;

a opet, kad idem k svojim vlastitim,[51]

kao bijeda kraj njih,

kao prosjakinja u potrebi

da im govorim o Tvojim čudesima,

čini se kao da su im uši zapečaćene,

tako da ne mogu čuti

Tvoj novi hvalospjev ljubavi.

Zar sama moram gaziti grožđe u kaci

i zar nikoga od mog naroda nema sa mnom?

zar ti moja ruka nije dostatna? zar ti moje oči, koje te ne ispuštaju ni danju ni noću, nisu dostatne? kćeri, uskoro ću im pokazati svoje Sveto lice, uskoro ću tvoju zemlju[52] preplaviti svojim Duhom i rijeke će poteći i izlijevat će se; a ja ne ću kriti svoje lice od njih ... nadaj se, moja Vassula, nadaj se ... tvoj Kralj ne će nikoga ostaviti;

doći će s ozdravljujućim pomastima u svojoj ruci i liječiti jednoga po jednoga; raduj se, kćeri moja, raduj se; ja ću im, zbog svoje slave, otvoriti uši;

dođi, tajne Kraljevstva Nebeskog otkrivene su ti, moli se da i njima budu otkrivene;

13. lipnja 1991.

Poruka naše Svete Majke:

Vassula, hoćeš li zapisati moje riječi da osvježim ovu pustinju?

Da, Sveta Majko, Majko Božja.

piši, kćeri moja;

blagoslovljeni od moje duše, ljubljeni od moga Srca, danas vas sve pozivam da priklonite svoje srce i hodate s Bogom; Bog je vaša snaga, vaš život i vaša sreća; ni jedan čovjek ne može živjeti bez Boga;

Isus je pravi trs, a vi ste loze; loza pak odsječena od trsa suši se i odmah vene; onda nije ni od kakve koristi, osim da se baci u vatru; hodajte sa Svjetlošću i ne bojte se potpuno joj se predati; predajte se Bogu i vaše će srce biti ispunjeno radošću;

shvatite, ljubljena djeco, da vas danas Bog dolazi spasiti i izbaviti vas iz sotonske mreže i vratiti vas natrag k svome Presvetomu Srcu; naša su Dva Srca sjedinjena, unatoč dokazivanjima i odbijanju svijeta da prihvati ovu istinu, jer nisu svi prihvatili ovu Istinu, nego je koriste da bi pobijali jedni druge;

naša su Dva Srca sjedinjena i zajedno žeđaju za vašim spasenjem; djeco, dođite i poslušajte nas ovaj put: sklopite mir s Bogom, budite pomireni; podignite svoje lice k Bogu i zamolite ga da ispuni vaša srca svojom svjetlošću; naučite ljubiti Boga kao vaši oci, on koji vas ljubi više nego što to itko može zamisliti i koji vam neprestance iz Srca šalje svoj mir, kao rijeku, da ublaži nutarnju pustinju vaše duše;

nemojte živjeti samo od riječi, djelujte i proživljavajte svaku riječ koja vam je dana u evanđeljima; ne budite mrtvi prema Pismu Zakona, proživljavajte ga; ne bojte se ako vas netko ismijava ili odbija povjerovati u čudesa koja vam Bog danas daje, jer kažem vam: ako vi ušutite, kamenje će sve jače vikati;[53] samo vam Bog može dati mir i sreću; molim se za vas neprestance, tako da se kamena srca moga naraštaja okrenu k Bogu i postanu natopljeni vrt, da od nenastanjene pustinje postane sveti grad, pun Božje svjetlosti, Svjetlosti koja dolazi od Boga, a ne od sunca ili mjeseca;[54] nakon oluje bit će završeno i proći će, cvijeće[55] procvjetati, mijenjajući lice zemlje;

ja, vaša Sveta Majka, sve vas blagoslivljam;

[1] Smjeranje na: Novo Nebo i Novu zemlju (Otk 21, 1).

[2] Smjeranje na: Mt 24, 19.

[3] Nevjernici koji više ne vjeruju u Neprestanu Žrtvu: Svetu pričest, Uskrsnuće.

[4] Mi smo Božja Kuća, tvrđave za Boga. Bog je to uzviknu, nazivajući nas ‘Citadelama’. Pogledati: Dn 11, 31-39.

[5] Mi.

[6] To smo mi.

[7] Ovdje Bog misli da će novo obraćene i one nevjerne, koji odbijaju Svetu euharistiju i koji odbijaju stvarnu nazočnost Krista u euharistiji, milošću promijeniti.

[8] Sotona.

[9] Otk 21, 2; Otk 21, 9-11.

[10] Sotona.

[11] Mi. Smjeranje na: Dn 11, 31 - “Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu.”

[12] Sljedbe poput New Age i dr.;.. Materijalizam, racionalizam koji vode u bezboštvo-ateizam.

[13] Kad ti ljudi jedanput upadnu u te sljedbe ili u bezboštvo, oni također prestanu primati Neprestanu Žrtvu tj. Svetu euharistiju - Dn 11, 31.

[14] Pročitati Dn 11, 31-39 i Otk 13, 14-18 i Otk 21, 1-27.

[15] Sljedbe: oponašaju Riječ Božju.

[16] Isus je plakao.

[17] Isusje ovo izrekao veoma veličanstveno. Otk 21, 2.

[18] Pročitati Ez 47, 1-12; Otk 22, 1-2.

[19] Otk 21, 2.

[20] Otk 14, 4.

[21] Otk 13, 10.

[22] Otk 21, 11.

[23] Otk 21, 2, 9.

[24] Smjeranje na Mt 5, 19-20.

[25] Sada Isus govori meni.

[26] Nastavak poruke.

[27] Otk 21, 4.

[28] Heb 1, 11.

[29] Otk 14, 3.

[30] Otk 22, 1.

[31] Otk 22, 2, Ez 47, 12.

[32] Iz 58, 12.

[33] Kristovo Tijelo (Srce): Ez 47, 12.

[34] Presveto Trojstvo.

[35] Isus se činio željnim čuti ostatak moje rečenice, za koju sam znala da je on već zna.

[36] Isus je izgledao veoma sretan.

[37] Mi smo Crkva.

[38] Bog misli u našu dušu. Njegov posjed, tamo gdje On boravi, morao bi biti u srcu naše duše koja pripada Bogu.

[39] Bog tu misli na nas. On nas zove „Gradom“.

[40] Otk 19, 9.

[41] Smjeranje na Otk 21, 5 : “Evo, sve činim novo ”.

[42] Bog misli: dušu za dušom.

[43] Otk 21, 1.

[44] Dn 11, 31.

[45] Nas.

[46] Dn 11, 31, Dn 12, 11, Mt 24, 15.

[47] Hram smo mi.

[48] Svetište smo mi.

[49] Sveta euharistija, Sveta pričest.

[50] Rimokatolici.

[51] Pravoslavni.

[52] Grčka.

[53] Slike Isusa i Marije koje liju krvave suze božanska je objava, kad ljudi pokušavaju prigušiti Duha Svetoga. (Lk 19, 40.)

[54] Otk 21, 23.

[55] Cvijeće: prvi plodovi, novo-obraćenici. (Smjeranje na Otk 21, 1-3.)