Poruke od 1. do 29. lipnja 1988.

1. lipnja 1988.

Dok sam razgovarala s jednom mladom Grkinjom o našem Ocu na Nebu, opet mi je riječ Abba došla na jezik - na grčkom: ‘O babas’.

Vassula, zovi me, Baba; s ljubavlju primam tu riječ, da me na taj način zoveš; ja sam tvoj nebeski Otac;
mi, nas?

Da, Gospodine, zauvijek.

2. lipnja 1988.

Fête Dieu.

Treći dan kako molim cijelu krunicu, i dakako, tri molitve koje Gospodin želi da molimo.

Gospodin?

ja sam; moja Vassula, ustrajnošću đavao slabi; zlo se umanjuje; nauči svetu krunicu, uresi moju Crkvu;

Gospodin misli da pravoslavni, protestanti i druge Crkve, koje ne mole svetu krunicu, trebaju naučiti moliti je. Tako se obogaćuje sveta Crkva, a udaljuje se i pobjeđuje đavao. Krivovjerje će nestati, isto kao i otpadništvo u Crkvi, što se uvuklo zbog nevjerstva i neposlušnosti.

da, Vassula, ljubav će porasti, a zlo će se smanjiti; a za one koji se prepiru govoreći da to nisam ja rekao, ja ću vam pokazati kako su bezvrijedni njihovi razlozi; njihova gorljivost je varava i ne vide čisto moju pravednost; oni objavljuju samo svoje vlastite naume; oni bi bili spremni poreći me; iznenađeni skromnošću sredstva koje sam izabrao da se objavim, odbijat će tebe, tvrdnjom da to ne dolazi od mene; oni su zaboravili što Sveto pismo kaže; Sveto pismo kaže; “Potražiše me koji ne pitahu za me, nađoše me koji me ne tražahu, rekoh: Evo me! Evo me! – narodu koji ne prizivaše Ime moje”; zato ja, Gospodin, kažem vam: otvorite svoja srca, ne svoj um!


Vassula od moga Presvetoga Srca, čula si moj šapat u uhu, želim ti pokazati u Timoteju 1 i 2 da je sve bilo pretkazano za posljednje dane na kraju vaše ere; moj se je svijet izrodio i pao niže od Sodomljana; tama je došla nad njih, kao mrtvački pokrov poslan od Sotone; Sotona je poslao mnoga pogrješna naučavanja, krive proroke koji danas slove kao filozofi, naučavaju dogme koje ne dolaze od mene, vašega Boga i moja djeca, zaslijepljena svojim neznanjem, padaju u te stupice koje je postavio Sotona; želim da ova poglavlja Timoteja budu javno pročitana kao upozorenja: 1 Timotej 4, 1-16, i 6, 20-21 i 2 Timotej 2, 14-26; ova su proroštva izrečena posebice za vaša vremena; zatim u 2 Timotej 3, 1-17 pretkazano je stanje vašeg doba, koje sada vlada; jer, ovo su posljednji dani prije kraja vremen;
od vas svečano zahtijevam da udvostručite svoje molitve za 'povratak'; moje Presveto Srce otvoreno je za svaku dušu koja će se pokajati i koja će mi se vratiti;

cvijete, uvijek traži Duha istine i razboritosti prije pisanja sa mnom; Ljubav te ljubi i vodit će te; dođi, odmori se u mom Presvetom Srcu; ja te nikad ne ću ostaviti; mi, nas?

Da, Gospodine. Da, Sveta Majko.

3. lipnja 1988.

Moj Gospodin?

ja sam;
Vassula, nikad se ne obeshrabruj; sjećaj se moje ljubavi koju njegujem prema tebi, najdraža dušo; ljubim te sa svim tvojim slabostima; ti si krhka; dopusti mome Duhu da te vodi; poništi se u meni, u mojoj snazi; rastopi se u meni i daj da ja učinim sve, tako da oni vide da sam ja uradio sav ovaj posao; ti si ništa, ostani ništa i ostavi mjesta mom Duhu da raste u tebi; da, dopusti mi dahnuti svoj dah u tvoju ništavnost; daj da se radujem u tebi; dopusti mi da se tobom služim na ovaj način da vas sve oslobodim i da vas sjedinim;

Da, Gospodine.

cvijete? Ovih te dana učim raspoznavati prave objave i viđenja od krivih objava, krivih naučavanja i krivih viđenja; sve što je pogrješno dolazi od Sotone; on sije sjeme zbrke, da bi oklevetao Istinu, kao u Pescari; on sije ljulj u pšenicu, zbunjujući vas sve; bijesan zbog Međugorskih ukazanja, pokušava vas sve zbuniti, nastojeći prikazati ovo Božansko djelo kao da nije od mene;
kćeri, kad čitaš objavu koja otvoreno izražava neslogu u mojoj Crkvi, poriče Petra, poriče tvoju Svetu Majku, znaj da te objave ne dolaze od mene, Gospodina, tvoga Boga, one dolaze od moga protivnika koji se ukazuje i uzima moj lik, ispunjavajući svoje vlastite želje, a to je razdvojiti vas što je više moguće; znaj da ja, Bog, ne želim da se moji jaganjci rasprše; ja vas želim sjediniti pod Petrom, sve u jednom stadu; želim vas sve zajedno okupljene; opet ponavljam da sam ja, Isus Krist, Gospodin, vaš Spasitelj, odabrao Petra da hrani i čuva moje jaganjce i ovce do mog povratka; ovom Petru koji je danas Ivan Pavao II; slušaj što Duh govori crkvama;

Vassula, Sotona zna da su mu dani odbrojeni i zbog toga crveni zmaj pokušava sa sobom povući duša najviše što može; u mnoge je umove, umove koji trebaju biti ispunjeni duhovnošću i svetošću, usadio sve vrste skretanja odvodeći ih od Istine i od svega što je sveto; pogledaj oko sebe, ljubljena, i shvatit ćeš; sva ta skretanja bila su vam predstavljana, djeco, kao u doba Sodome i Gomore, tako da ona potpuno ispunjavaju vaš duh, ne ostavljajući mjesta svetosti; ne ostavljajući mjesta za mene, vašeg Stvoritelja i Boga;

da, moja Vassula, osjećam se odbijenim; osjećam se zaboravljenim i neljubljenim; ja, koji sam umro na križu iz ljubavi za vas; ja koji sam Duh ljubavi, vidiš li kako se odnose prema meni? zaslužujem li ja to?

Moj Bože, osjećam se razdrtom. Gospodine, zašto je to tako? Gospodine, o Gospodine, učini čudo molim Te. Ne bih smjela tražiti čuda, ali Te ljubim i ne želim da više budeš vrijeđan.

Vassula, moli se, moli se za ta obraćenja; Sotona pojačava svoje djelovanje na moj svijet – da bi vas povukao sa sobom u propast; O svijete! kako ste slabi, kako ste strahovito slabi! svaka objava koja odbija svetu euharistiju, nazivajući to 'obredom', ili odbija Bezgrješno Srce vaše Svete Majke, ne dolazi od mene; ja, Gospodin, ljubim vas neizmjerno i još jednom vam želim skrenuti pozornost na ove krive proroke;

Hvala Ti, Gospodine.

ljubi me;

Klanjam Ti se, Gospodine;

mi, nas?

Da, Gospodine.

4. lipnja 1988.

Gospodin?

ja sam; ja te nikad ne ću iznevjeriti; ja ću te dalje upućivati da upoznaš zbrku u mojoj Crkvi; trudi se čuti me i ugoditi mi, moleći svetu krunicu; osjećaj otajstva, promatraj ih kroz oči svoje svete Majke; ta otajstva koja tvoja era nastoji razumski obezvrijediti; kćeri, oni još uvijek ne razumiju da ih želim kao djecu, bezazlenu, s djetinjom vjerom;

svoju sam Crkvu prožeo bogatstvom i slavom da hrani mnoge duše, cijele narode; bogat u svojim otajstvima, otajstvima koje mnogi od vas ne prihvaćaju kao otajstva; moj narod danas nema poniznosti, jednostavnosti, nema čistoću vjere, vaše doba danas hoće sve svesti na razum, čak i moju otastvenost!! kako mogu povjerovati da bi me mogli razumski dokučiti, mene, svojega Boga? oni pokušavaju opisati moju otajstvenost razumski;

to su, kćeri, one ‘vrane’ o kojima sam ti govorio u prispodobi što sam ti je iznio o sijaču i vranama; te vrane, nakon što su izgubile vjeru, kušaju postaviti svoje teorije na temelju svoje ljudske pameti, nastojeći zadovoljiti medije, razna priopćajna sredstva; ali zapravo, to je zbog njihova osobnog gubitka vjere u mene; moja otajstvenost ostaje nepromjenljiva u svoj svojoj čistoći; te ‘vrane’ unose ZABLUDE u moju Crkvu, izopačujući Istinu i moju Riječ, bogatu žetvu iz moje prispodobe; moja Riječ i moja otajstvenost ostaju neopozive;

moja Crkva danas leži u mraku i zbrci; to je zbog krivovjerja koje je prodrlo u moje Svetište, uzrokujući zablude kod mnogih mojih svećenika; Duh ih poziva i govori svim Crkvama: oborite neistine, ispravite zablude, pozovite na poslušnost, ali sve to činite sa strpljivošću i sa željom da ih poučite, jer, doći će vrijeme kad ljudi ne će podnositi zdravi nauk, nego će prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje – da im škaklju uši, te će odvratiti uši od istine, a okrenut će se bajkama; kaži mi, Vassula, može li Evanđelje biti izdvojeno i rastavljeno?

Ne, Gospodine, to je nemoguće.

uzmi to kao primjer za moje Tijelo; moje Tijelo također ne može biti rastavljeno; a oni su ga ipak razdvojili... pobuna je prodrla u samo srce moje Crkve, prvo je nutarnja pobuna potopila neke od mojih svećeničkih duša, biskupa i kardinala, sotonskom poplavom, pomračujući ih; zasjenjeni sotonskim krilima upali su u njegove zasjede; sada je pak ta pobuna među njima kidajući moje Presveto Srce;
u početku su ti svećenici, nakon što su kušali Sotonino sjeme pobune, mozgali nad tim sjemenom, kovali su đavolske planove, spletkarili; snovali oporbu protiveći se Petrovu nasljedniku, ovom Petru-od-mojih-jaganjaca, koga sam ja postavio; sada to sjeme pobune, koje je potpuno izraslo, daje im moć da otvoreno objave svoju pobunu, da ponovno razdvoje, bacajući otrovne strijele na moju Crkvu.... oni su me izdali ... oni su izdali ovo Srce-puno-ljubavi, baš kao Juda u Getsemaniju ... oni me vuku na bičevanje... oni me bičuju, O Vassula, koliko trpim ...

O Gospodine, ne! (Gledala sam našega Gospodina u nutarnjem viđenju kako ga bičuju, vezanog za stup. I sa svakim bičem, koji je razdirao njegovo tijelo, zadrhtao je, dahćući i bez zraka. Njegovo je tijelo bila jedna velika rana.)

O, Gospodine, hoće li ikad prestati?

oni ne prestaju, oni me divlje bičuju, opijeni ispraznošću i neposlušnošću, oni su poslušni i odani samo momu neprijatelju! oni ruše moj Temelj, oni raspršuju moje ovce, oni gaze po Petrovim nogama, gurajući ga u stranu, oni ga nastoje ušutkati...
Kain nikad nije razumio moga Abela; o, Abele ... ja te ne ću ostaviti; tvoj Bog je uza te; tvoj Bog dolazi s legijom anđela da te brani i zgazi svoga neprijatelja, koji je i tvoj neprijatelj; ja pripravljam svoje anđele, i Kain te ne će udariti; morat će podignuti svoju glavu protiv mene, svoga Boga; ja, Bog, iznenadit ću ga;
moja će Crkva biti sjedinjena mojim Presvetim Srcem i Bezgrješnim Srcem vaše Svete Majke; kao što su naša Srca sjedinjena, tako će i moja Crkva biti sjedinjena; moja će Crkva biti jedna;

7. lipnja 1988.

Gospodin?

ja sam; ja sam veoma blizu tebe, dijete, poslušaj otkucaje mojega Srca... povući ću sve svoje anđele u svoje Srce, tako da vide i osjete moje rane; oni će osjetiti rane svoga Boga i kad to osjete, njihov će glas postati tako snažan da će moj neprijatelj zadrhtati i sami će se temelji zemlje zatresti; kad ugledaju u kakvom je stanju moje iskidano Srce, osjetit će u svom srcu plamen ljubavi prema meni, svome Bogu; ovi anđeli, što ih je pripremala vaša Sveta Majka, pripremani s ljubavlju, legija su koju vaša Sveta Majka sprema za obranu naše Crkve; ovi će anđeli svojom ljubavlju dati zadovoljštinu za zlo;

dođi, Vassula od moga Presvetoga Srca, ja, Gospodin, ljubim te; pogledaj me; zapamti, ja dolazim sa svojim Srcem u ruci, nudeći ga cijelom ljudskom rodu; kako vas sve ljubim!

(Nutarnjim viđenjem ugledala sam jedno sunce s našom Gospom u njemu, srce i križ.)

Vassula, nemoj zanemariti moljenje Krunice;

Ne, Isuse, ne ću.

dođi, mi? nas?

Da, Gospodine, mi nas. Hvaljen bio Gospodine!

8. lipnja 1988.

Isus?

ja sam; učinit ću da shvatiš što sam podrazumjevao pod riječju koju sam ti dao prije nekoliko dana u jednoj od svojih poruka; kad sam rekao da moraš nositi moj Starinski ogrtač kad se sastaneš s Petrom; to znači da se moje Evanđelje ne mijenja, nego da mora biti propovijedano kao što sam ga ja propovijedao; dodao sam da su moje haljine jednostavne; što znači da trebaš prići i shvatiti Evanđelje kao dijete, s djetinjom vjerom;

danas, Vassula, mnogi svećenici više ne vjeruju u moje otjastvo, te ne propovijedaju Evanđelje kao što bi ga trebali propovijedati; oni samo žele ugoditi vašem naraštaju i udovoljiti vašoj kulturi; ti svećenici nose ‘novi ogrtač’ različit od moga; oni moraju znati koliko me žaloste; moje Evanđelje mora biti propovijedano bez pogrješaka, a moja otajstvenost ostaje otajstvenost;

Hvala Ti, Gospodine. Slava Bogu; amen.

9. lipnja 1988.

Vassula, ja, Bog, ljubim vas unatoč vašoj bijedi; vi ste siromašni u duhu, ali ja sam rekao: “blaženi siromašni u duhu, jer njihovo je Kraljevstvo nebesko;” ah, Vassula, to je točno ono što ja i tvoja Sveta Majka činimo; naša su Srca odabrala grješne duše, siromašne u duhu i najmanje u mom svijetu da im objavim svoja Providnosna djela, tako da bi se zbunili oni koji se nazivaju pametnima; moj će Duh uvijek izabrati one koje vi zovete ‘ništice’ i ‘prezira vrijedne’, da postidi pametne;
Vassula, ustraj, ja ću ti uvijek pomoći; dođi, mi, nas?

Da, Gospodine; mi, nas.

mi, nas?

Da, Sveta Marijo; mi, nas.

10. lipnja 1988.

(Govori naša Sveta Majka.)

sa svojom Svetom krunicom ja ću pobijediti; dijete, ovaj korak je početak za mnoge događaje koji će doći; shvati, Vassula, da sam se u Fatimi ukazala kao Gospa od Krunice; Vassula, ljubim te beskrajno, jesi li spremna moliti Svetu krunicu svakodnevno?

Da, mislim slušati Tebe i Isusa.

poslušnost, neka moja djeca znaju kako se poslušnošću pobjeđuje zlo;

Crkva će oživjeti; Isus i ja uvijek smo djelovali zajedno, jer su naša Srca sjedinjena; Isusovo Presveto Srce pripravilo je svoju poruku mira i ljubavi po tebi, izabravši najslabije, najmanje i najgrješnije dijete od svih ljudi, ali unatoč tomu što si, Isus te bezgranično ljubi; on je izabrao da pokaže svijetu svoje beskrajno milosrđe; izabrao je tebe da bi kroz tebe očitovao svoju ljubav;

vrati se, svijete, vrati nam se! vrijeme je gotovo isteklo! poslušajte naš poziv; djeco, nema više mnogo vremena; O ljubljeni! čujte naš glas, čujte naša preklinjanja, čujte ova Srca koja vas ljube, čujte ova ranjena Srca koja neprestance plaču nad vama; vratite nam se!

20. lipnja 1988.

cvijete, pročitaj iz moje Knjige ove riječi i zapiši ih; piši, moja Vassula: “ja, Bog, želim dalje razvijati svoj odsjaj, hoćeš li, meni, svome Bogu, dopustiti da se služim tobom?”

Da, Gospodine, ali nikad ne zaboravljaj moju nesposobnost, molim Te.

ne zaboravljam; slušaj me i cvjetaj; širi slatki miris tamjana; širi okolo svoj miomiris; blagoslovi mene, svoga Boga, za sva moja djela; razglasi veličinu moga Imena; objavi kako su čudesna moja providnosna djela; sve što odredim odmah se provodi; uči ih da ne sude ili pitaju: “što je ovo? što je ono?” sve će biti proučeno u pravo vrijeme; neka se uče reći: “sva su djela našega Boga dobra”; ja ću zadovoljiti svaku potrebu u pravo vrijeme; ne smiju reći, “ovo je gore od onog”, jer sve će pokazati svoju vrijednost u svoje vrijeme;

zato vam sada kažem da se radujete i blagoslivljate mene, svojega Boga; ja vas sve ljubim! budite jedno sa mnom; osjećajte me, spoznajte me i slijedite me;

Da, Gospodine.

21. lipnja 1988

Gospodin?

ja sam; moli se za obnovu moje Crkve; moli se za one duše koje se opiru Petru, moli se za one koji hoće ušutkati Petra; dani su već izbrojeni i duša je moja preplavljena tugom; moje je Presveto Srce natopljeno gorčinom, moja duša čezne za tim da shvate svoju zabludu;

oni koji se protive Petru, protive se mojoj Crkvi, oni se protive mome Zakonu, oni se suprotstavljaju meni, svome Gospodinu i Bogu; oni osuđuju Petra-od-mojih-jaganjaca, na taj način osuđuju moj Zakon; zaslijepljeni zabludom, oni više ne vide jasno da osuđujući Petra, ne slijede više Zakon, nego namjesto toga postaju suci mome Zakonu! O, poslušajte što Duh govori Crkvama! vrati se; dođi natrag, ljubljeni; to sam ja, Gospodin, koji je izabrao Petra, Petra koji danas nosi ime Ivan Pavao II; ja ti to govorim, ljubljeni moj, moje je Presveto Srce odabralo njega; vrati se natrag, pomiri se, za moju ljubav, ljubljeni; ja, Gospodin, oprostit ću ti tvoje grijehe i očistit ću te;

VRATI SE! vratite se svi k Petru, jer sam to ja, vaš Bog, koji ga je izabrao; ja sam onaj koji mu je dao jezik učenika i kroz mene on može dati Riječ Istine onima koji je trebaju; o, svijete! zar nema više u tebi mudrosti? svijete! vi ne cijenite moju beskrajnu ljubav koju njegujem prema vama, a ipak, ja odgovorim svakomu tko me zazove; ja sam s vama kad ste u nevolji, ja sam vaše utočište;

danas, ja, Bog, dodajem još jednu zapovijed; piši: “prignite se! prignite se da biste se mogli pomiriti i sjediniti, skrušite se da se sjedinite;” dijete!

Da, Gospodine?

dajem ti svoj mir; budi poslušna dopuštajući mi da se služim s tobom kako želim; pouzdaj se u mene, ti si u rukama svoga Oca;

Gospodine,
Samo Tebe slijedim,
i moja je duša u miru,
kao dijete uz svoju majku,
te kao pravo dijete,
želim biti poslušna.

sjećaj se moje nazočnosti, s tobom sam; mi, nas?

mi, nas?

Da, Gospodine. Da, Sveta Marijo.

29. lipnja 1988.

Gospodin?

ja sam; cvijete, ova ljubav kojom ljubim cijeli ljudski rod, nikad nije potpuno shvaćena; ja trpim! ja strašno trpim; najdraža dušo, odmori me, odmori me ljubeći me,

O Gospodine,
kad bih mogla olakšati Tvoje trpljenje,
dijeleći ga s Tobom.
Dopusti mi učiniti to;
upotrijebi me, upotrijebi svaku česticu mene,
uči me da Te ljubim neizmjerno.

ljubim te, Vassula od moga Presvetoga Srca; mi dijelimo sve; Vassula, shvati da ti dijeliš moj Križ, dijeliš moju Muku, O, Vassula! moja Krv rijekama teče iz moga tijela, ja sam ponovno raspinjan od mojih vlastitih, otpadništvom u samom svetištu moje Crkve, od kardinala, biskupa, svećenika, moji me najbliži prijatelji izdaju; ostavili su me mnogi; mnogi su me bičevali; moji su me najintimniji prijatelji proboli; ja trpim i prolazim kroz drugu Muku;

Moj Gospodin!

ljubi me, ljubi me, daj da mogu reći iste riječi koje je izgovorio tvoj anđeo čuvar; njegove su riječi bile: “ni jedan čovjek nikad nije ljubio svoga anđela kao ti;” malena moja, daj da ti jednog dana mogu reći: “ni jedan čovjek u tvoje vrijeme nije me toliko ljubio kao ti;”

Poslije:

Danas Biskup Lefebvre potpisuje i on je izopćen. Cijeli dan duša mi je potištena.