Poruke od 1. do 5. lipnja 1989.

Lipanj 1989.

Blagdan Presvetoga Srca Isusova

Presveto Srce Isusovo?

ja sam; danas moje Presveto Srce zove sve narode da čuju moj glas: ja sam Ljubav, ja sam mir, ja sam Put, Istina i Život; nema drugog utočišta za spasenje vaše duše osim moga Svetog Srca; kćeri, napiši sa mnom molitvu koju sam ti prošle godine izrekao;

O Presveto Srce Isusovo,

uči me svojim putovima;

Presveto Srce Isusovo,

vodi me putem cjelovitosti,

drži me daleko od Zloga

i ne prepusti me njegovoj volji;

Presveto Srce Isusovo,

pećino moja kojoj se utječem,

Ti si moje utočište,

udijeli mi svoju ljubav i mir,

da me vodi i brani; amen;

1. lipnja 1989.

Presveto Srce Isusovo,

Ti izlijevaš pljusak blagoslova.

Presveto Srce Isusovo,

Ti osamljenima daješ stalni dom.

Tvoja je obitelj našla dom.

Blagoslovljen naš Gospodin,

koji nas spašava iz dana u dan,

i dovodi nas jednoga za drugim

u svoje Presveto Srce.

Blagoslovljen naš Gospodin,

koji nosi naš teret i dijeli s nama naše patnje.

Gospodin?

ja sam; osjećaj moju prisutnost; saberi se i slušaj me;

(Poruka za molitvenu zajednicu)

mir sa svima vama;

ja sam Gospodin, vaš Spasitelj i onaj koji žudi za vašim srcem; ja sam onaj koji neumorno stoji ispred svakih vrata, kuca; ja sam onaj koji otkupljuje grijehe i izbezumljuje pametne; ja sam onaj koji povećava svoje blagoslove i koji vas blago pripravlja za ulazak u moj Novi Jeruzalem;[1] ja sam Presveto Trojstvo, Jedno i Isto, koji vas sa svojim Spasenjskim planom pripravlja za sjedinjenje u jedno jedino sveto stado; ja sam onaj koji sprječava visokom drveću rast, a dopušta malenom da raste;

ne bojte se, ljubljeni moji, jer ću u ovoj pustinji posijati novo sjeme ljubavi i mira; ja ću oživjeti svoj vrt, tako da oni koji su bezbožni i grješni vide i spoznaju da je moja Božanska ruka na svima vama; kamena srca upoznt će moje beskrajno milosrđe i shvatit će da sam ja, Sveti Jedini, među vama; ja vas držim za vašu desnu ruku, osjetite moju nazočnost; ja vas ne ću ostaviti, zato se ne bojte; da, ja ću svakog od vas voditi za ruku i oblikovati vas, tako da se zovete djecom Svjetlosti i služite u pravednoj stvari; ja, Gospodin, od samog sam početka rekao da želim da budete sveti, kao što sam ja svet;

budući da sam ja vaš Bog, a vi moj narod, morat ćete slijediti moj zakon; moj zakon je zakon ljubavi; učite kako me ljubiti; učite kako mi se klanjati; ja sam u potrazi za vašim srcem; ne slušajte svijet, slušajte moj krik ljubavi, slušajte otkucaje moga srca, svaki otkucaj srca poziv je za jednu dušu;

dođite k meni u moje raširene ruke, bacite se u moj zagrljaj i osjetite ovu ljubav koju imam za vas, osjetite ovo milosrđe koje imam za sve vas! vratite mi se i ja ću vas ozdraviti; čuvajte moje riječi i urežite ih u svoje srce; ne ostavljajte mojih riječi da ih raznesu četiri vjetra;

dođite i usmjerite svoj pogled na mene i nikome ne dajte više da vam odvrati oči od mene; shvatite kakve vam milosti nudim, kad sam ja, Gospodin, ...

cvijete, svladaj svoju bezvoljnost;

Gospodine Isuse, pomozi mi izaći iz toga!

ugodi mi i čuj me;

Pomozi mi da Te čujem, moj Gospodine.

…[2]nazočan; ja svečano tražim od vas, ispovjedite svoje krivnje i želite me; moj Duh milosti izlijeva se na sve, da vas otrgne od ovog duha tuposti koji vas teško pritišće i da vas oživi prije nego počnete propadati, zato otvorite uši i čujte me; ja najbolje znam koliko vas je sada mrtvih, premda ste vi uvjereni da živite, ali to je zbog vašeg odbijanja da mi se potpuno predate;

pouzdajte se u mene i ne odbijajte me, prepustite mi se; predajte mi se, predajte mi se, dopustite meni, svome Bogu koji vas ljubi, da budem otmičar vašeg malog srca; ne bojte se, ja sam Ljubav i Ljubav želi uljepšati vaše srce, zato budite pozorni prema mojim riječima; one vam mogu učiniti jednostavnima, ali ja sam Bog jednostavnosti; ja sam Blagi i Ponizni;

znam da mnogi od vas ne prestaju misliti kako se ja ponavljam, ali to je zato što, čini se, moje riječi nikako ne prodiru u vas! ako se ja ponavljam, to je zbog vašega mrtvila, zbog vaše gluhoće; to je zbog toga što mnogi od vas ne oživotvoruju moje riječi;

ja dolazim noseći vam svoje Srce u ruci, dolazim nudeći vam mir i ljubav, dolazim da vas sve opet sjedinim u jedno jedino stado, ja dolazim preobraziti ovo mrtvo doba u jedno živo doba; dođite i slavite mene, svoga Gospodina, mene, koji sam se spustio sa svog nebeskog prijestolja da bih vas privukao k sebi i oživio vas; hvalite me, svi vi koji ste čekali moga Duha milosti da dođe na vas; idite i objavljujte moju pravednost svim narodima i dajte da poruka dopre na sve krajeve ove zemlje, neka čuju moje vapaje ljubavi; budite radosni i sretni svi vi koji ste sad žedni mene, jer ja ću vas napojiti; obrišite suze svi koji ste dan i noć ugnjetavani, jer ja sam ovdje da vas utješim i da vas čuvam;

moje vas Presveto Srce sve poziva da mi dođete u svetosti; oslonite se na mene i ja ću vas voditi do svoga svetohraništa gdje čekam na vas dan i noć; ja vam se nudim osobno svakog dana; dođite, dođite i primite me u svetosti i čistoći; ne vrijeđajte me; budite čisti i sveti kad me primate, saberite se i prepoznajte moju živu nazočnost u malenoj bijeloj hostiji; dajte da osjetim vašu svetost i čistoću; oh, kad bi samo znali kakvu vam milost nudim!

dođite, ugodite mi meditirajući o mojoj poruci, ugodite mi i živite prema mojoj poruci, ugodite mi i promijenite svoj život; blažen onaj čovjek koji meditira o onome što vam danas nudim i proučava svoje srce i ispituje svoju dušu, jer ja ću ga uzdignuti; blaženi moji svećenici, biskupi i kardinali koji dolaze k meni kao carinik[3] priznajući svoje grijehe, jer će u njihovim srcima moja Riječ pustiti korijen i napredovat će; ja ću im onda skinuti veo s očiju, tako da će moći vidjeti i razumjeti srcem da sve što tražim jest ljubav, ljubav i klanjanje;

ali jao! toliko je mnogo mojih slugu zapalo u Sotonine čari! kako mogu podnositi njihove formalnosti i njihovu lažnu poniznost, kad unutar njih nema ljubavi? tko je ostao da mi se klanja? tko, će među vama biti prvi da dade primjer mojoj djeci i dođe k meni sa srcem punim ljubavi, da padne ničice u mojoj svetoj nazočnosti i klanja mi se u tišini?

sve što tražim ljubljeni moji, jest ljubav u svetosti; ja sam u potrazi za vašim srcem; dođite i ponudite mi svoje srce i ja ću ga prožeti svojom ljubavlju, tako da ćete u svoje vrijeme i vi moći ispuniti srca moje djece; ja sam vaš Sveti Jedini koji vam postavlja ovo jednostavno pitanje: gdje je stado koje vam je jednom povjereno, stado koje je bilo vaš ponos?[4] očistite se, pokajte se, slušajte glas namjesnika moje Crkve, Ivana Pavla II, koji vas nikada ne iznevjerava, ali koga vi gurate na stranu i ignorirate; svi vi koji mu se podrugujete, postajete sve veći teret mome Presvetome Srcu ... izdan sam, i to od svojih vlastitih ... koliko ćete još dugo biti kao varljiva oaza prema mom stadu? fatamorgana u beskrajnoj pustinji?

braćo, sve što od vas tražim jest ljubav; dođite i klanjajte mi se, ne provodite vrijeme u traženju mene tamo gdje ja ne postojim; budite primjer mome stadu; Ljubav vas čeka, dođite i klanjajte mi se, dođite i klanjajte mi se, meni, svome Bogu i Kralju; vratite mi se, braćo moja, i ja ću se, vaš Isus, sa svojim Presvetim Srcem koje kuca vječnom ljubavlju, smilovati i optustiti vam vaše grijehe, nikad vam više ne ću spominjati ni jednog jedinoga grijeha;

tražite me dok me još možete naći u mom milosrđu[5] i ja ću doći te ću otvoriti oči slijepima i uši onima koje sam učinio gluhima, otpečatit ću ih; dopustit ću vam da gledate moju svjetlost te da čujete i razumijete moju Riječ, tako da se uzmognete obratiti, moliti mi se i uzvisivati me slaviti mene, svoga Boga, iz najveće dubine svoga srca;

ja, Bog, stavljam svoju ruku na vaše čelo i blagoslivljam vas; budite jedno;

ICqUS

ja te blagoslivljam, dijete moje; dođi, čuj moju Majku;

cvijete, osjeti me; ljubim te, zapamti da ću te braniti kao lavica koja brani svoju mladunčad; budi blagoslovljena i čuj moju poruku:

malena moja dječice, ne odbijajte Božje pozive; predajte mu se, oslonite se na njega i dopustite mu da on pobijedi vaše srce; slušajte ga i činite ono što on kaže; ja sam vaša Sveta Majka, koja vas sve podsjeća da je Božja Riječ život, Božja Riječ je svjetlost; mnogi od vas čuju njegove vapaje za ljubavlju, a opet, čim ostavite sve ovo, svijet vas povuče natrag k sebi i tako zaboravite na njegove pozive ljubavi;

u svojoj posljednjoj poruci molila sam vas da meditirate i ispitujete svoju savjest; danas vas pitam ovo: zašto vas toliko mnogo, koji čujete moju poruku, dolazi danas čuti moju novu poruku, kad prethodnu poruku niti ste meditirali niti ponovno čitali?

moje vas Bezgrješno Srce sve ljubi, draga djeco, i zbog toga vas danas pozivam da ponovno pročitate moju prethodnu poruku te da počnete prema njoj živjeti; ja vas sve ljubim, nikad ne zaboravljajte da je moje Bezgrješno Srce melem za vaše žalosti;

ja vas sve blagoslivljam, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen;

Iz Svetog pisma pročitati: 1 Tim 4, 1-16; 1 Tim 6, 20-21; 2 Tim 2, 14-26 i 2 Tim 3, 1-17.

5. lipnja 1989.

Moj Gospodin?

ja sam;

Slavljen budi Bože. Moram ispuniti zavjete koje sam Ti zavjetovala, moj Gospodine, kako bih Ti potpuno bila vjerna i tražila samo Tvoje probitke i Tvoju veću slavu. Jer, Ti si me izbavio. Sišao si sa svoga prijestolja i pogledao na mene u mojoj bijedi. Ti si me podignuo da hodam u Tvojoj nazočnosti, u svjetlosti Boga života.

cvijete, moj vlastiti, slavi me, ljubeći me; dođi i klanjaj mi se u tišini; gledaj u mene u tišini; ljubi me u tišini; imaj moj mir, kćeri; ja ću pojačati svoja nebeska djela na ljudskom rodu;

uđi u moje Presveto Srce i nađi svoje mjesto za odmor; dođi;

[1] To znači: u naše novo stanje nakon očišćenja.

[2] Isus je nastavio kazivati.

[3] Lk 18, 9-14.

[4] Jr 13, 20.

[5] Prije nego njegova pravednost dođe.