Poruke od 1. do 9. svibnja 1987.

1. svibnja 1987.

ja, Bog, dat ću ti dostatnu snagu da budeš kadra završiti moje djelo; nikad me ne odbijaj; ne traži svoje osobne probitke nego samo moje; daj mi slobodu da te upotrijebim i kroz tebe da siđem na zemlju donoseći svoju Riječ, dok ne dođem po tebe;

Vassula, ja ću ti predočiti tvoj kraj; sve moje izabrane duše nikad se ne boje smrti; ja ću ti otkriti još pet svojih tajna, dođi sada i poljubi mojih pet rana;

Ja sam poljubila. Prvo njegove ruke, zatim noge, a onda bok. Međutim, još ne razumijem u kakvoj su vezi pet tajna s pet njegovih rana. Ali znam kad dođe vrijeme da će mi on već reći. Naučila sam da ne postavljam pitanja.

Vassula svoje ću ti tajne otkriti kad još malo porasteš;[1] usrdno moli za moje milosti i ja ću ti ih udijeliti,

Moj Bože i Oče moj

ja Te molim za jednu stvar koja ima nekoliko točaka;

a odnosi se samo na Tvoje probitke i Tvoju slavu:

Neka Tvoja poruka dopre na kraj svijeta

i privuče mnoga srca k Tebi.

Neka bude Tvoja volja i neka Tvoje Sveto Ime bude slavljeno.

Neka đavao izgubi moć i bude satrven zauvijek.

To je ono što ja sada želim,

i svaki put kad čuješ moj glas poradi kakve zamolbe,

ne će biti ni zbog čega drugog nego samo za Tvoju slavu.

Svaki vapaj koji Ti uputim za pomoć bit će samo za Tvoje probitke,

a ništa za mene.

Sva snaga koju ću tražiti od Tebe bit će za Tvoje naume,

Bože Svemogući.

malena moja, položi svoja stopala u otiske mojih stopala i slijedi me;

to sam ja, Isus,

Isus?

ja sam; ljubljena, zovi me također Zaručnikom i Ocem; ja te ljubim; dođi, pođimo raditi;[2] ljubi me žarko i naknađuj za druge koji me ranjavaju;

Moj Bože, razmišljala sam kako ja mogu biti golubica i letjeti iznad 'grješnog svijeta', kad sam i sama poročna i grješna, u istom položaju kao i svi ostali. Nesposobna 'vidjeti sve' kao što Ti reče i 'čuti sve', jer ni sama nisam bolja od onih koji Te ranjavaju...

Vassula, budi u meni; nastoj postignuti čistoću; crpi od moje Čistoće koju nudim; crpi, srči od mene, upij me; ja sam beskrajno bogat i svaka duša može crpsti od mene;

Dao si mi tolike milosti koje bi mogle biti uzaludne, čak me i đavao lako napastuje!

ja ću te uvijek podsjećati na tvoju nevrijednost i na sjene tvoje prošlosti; podsjećat ću te kako si me nijekala i odbijala moju veliku ljubav, kad sam ti se približio, i kako sam te našao gdje mrtva ležiš među mrtvima u mraku i kako sam te iz milosrđa i ljubavi oživio i podignuo te na svoje grudi;

dođi, hajedmo se moliti, kaži:

“Oče moj, vodi me kamo god Ti želiš,

dopusti mi živjeti u Tvojoj svjetlosti

i ugrij mi srce da se ražari

kako bi moglo grijati one koji mi se približe,

blagoslovljeno Ime Tvoje,

što mi udijeli sve te milosti

unatoč mojoj ništavosti,

blagoslovljeno Ime Tvoje,

za sve dobro koje mi učini,

za milosrđe koje mi iskaza,

podižući me k svome Srcu, amen;”

hajdemo ponoviti;

zapamti da su sve milosti koje ti dajem za moje naume; ne ostavljaj ništa za sebe; slavi me, dijeleći sa mnom moju sreću;

Voljela bih kad bih Te mogla slaviti i da svijet slavi Tvoje Ime te da se molitve uzdignu do Tebe poput tamjana, odjekujući u nebu kao kucanje na Tvojim vratima.

Ljubav će pobijediti đavla;

ljubi me svom svojom dušom i svim svojim umom; daj da budem sve; ja, Gospodin, brinut ću se o tebi do kraja;

Onda, uzmi me, premda sam jedno ništa, čini sa mnom što god želiš. Ja sam Tvoja.

dođi, daj da se uvijek radujem slušajući ovakve riječi potpunog predanja; ljubim te, kćeri;

Ljubim Te, Oče.

2. svibnja 1987.

Ja sam, Isus,

Isuse, čini se da si naumio uputiti neku važnu poruku; bar prema onomu kako me đavao napada kako bi me obeshrabrio u pisanju.

imam poruku za one koji me ljube,[3] i žrtvuju svoje duše za mene; želim ih ohrabriti, dajući im snagu;

ja, Riječ, objavit ću svoje riječi kroz ovo slabašno sredstvo; sići ću na zemlju kroz ovu svoju poruku, dajući da vas sve obasja moje svjetlo;

blagoslivljam vas, ljubljeni od moje duše; ljubim vas! u sebi, u dubini svoje duše, nosim živi i nesagorivi plamen; ja sam Čistoća i Odanost i bezdan bogatstva; ljubljeni moji; dođite i crpite od mene, nasitite svoja srca, dođite i srčite od mene; dođite i prodrite u moje otvorene rane; dođite i uronite svoje duše u moju krv! pijte s moga živog izvora, tako da bi bili kadri preplaviti, natopiti ovu opustošenu divljinu, liječeći moje jaganjce;

crpite od ovoga živog plamena i dopustite mu da obuzme vaša srca! ja vas ljubim toliko da vaš um to ne može pojmiti; dođite; nemojte se umoriti noseći moj Sveti križ, jer sam ja s vama, nosim ga s vama; slijedite me i držite se čvrsto mene, stavite svoja stopala u moje otiske, nemojte se umoriti u postojanosti i trpljenju, slavite me i pustite da se vaši glasovi uzdignu do neba kao slatki miris tamjana;

slavite me; dajte da se radujem, dajte da se veselim u vama; dajte da se radujem u vašoj ljubavi prema meni; ispunite svoja srca s ovom beskrajnom ljubavlju i neka se ona izlije na moje jaganjce, iscjeljujući ih;

neka svako živo stvorenje na zemlji osjeti moju toplinu; neka se svako hladno i kameno srce rastopi i poništi u mojoj čistoći, urastajući u moje Tijelo i postajući jedno sa mnom! neka svaka sjena iz prošlosti oživi u živu dušu, punu besprijekornosti, mira i ljubavi; načinite raj od mojega svijeta!

sjedinite se! sjedinite se i budite jedno, jer sam ja Bog, Jedan; jedinstvo donosi snagu, sjedinite se; budite moji odani sijači, sijte moje sjeme mira i ljubavi;

ja sam stvorio sjeme da urodi nebom na zemlji, jer će moje Kraljevstvo na zemlji biti kao i ono na nebu; uzmite moje sjeme koje leži u mome srcu, očišćeno mojom krvlju, i zasijte ga svuda; ja nosim to sjeme, ljubljeni, i čeznem da uđete u moje srce i ponesete ga; tražite jedinstvo;

ja ću liječiti svoje cvjetiće, ja ću ih namirisati, ja ću ih rascvasti, ja ću ukrasiti svoj vrt, ja ću zalijevati vaša srca, ja ću vas ponovno oživjeti;

svijete! ljubim te! ja ću te obasjati i neka moje tople zrake rastoče mrke olujne oblake, raspršujući ih, rasplinjujući ih; moja će ih svjetlost probiti i sva će tama i zlo koje vas teško pritišće nestati; tama koja vam je donijela samo slabost, jad i bezbožnost;

moje će tople zrake oživjeti sve moje cvijeće, a s neba ću izliti svoju rosu pravednosti, svetosti, čistoće, čestitosti, mira i ljubavi; ja sam vaš Sveti čuvar koji budnim okom bdije nad vama, zapamtite, ja sam Svjetlost ovog Svijeta; ja sam Riječ;

mir sa svima vama; slavite me; oslonite se na mene; trudite se i nemojte se umoriti od nošenja mojega Križa, od liječenja moje djece;

moja Vassula, nikad se nemoj umoriti od pisanja; ljubim te; Mudrost će te uputiti;

Ljubim Te, Gospodine. Neka bude volja Tvoja.

5. svibnja 1987.

Kad osjetim Božju ljubav na sebi (na nama), moja duša gotovo zaigra! Kad on učini da se ja rastopim u njegovu tijelu i njegovo tijelo poništi moje, tada se osjećam kao zrak. Kao pravi duh bez tijela. Ekstatično stanje? Nikada ove naše riječi ne mogu u potpunosti opisati stanje u koje me dovodi njegova ljubav. Nemoguće je opisati njegovu milost i dobrotu. Nema riječi za opisivanje takve veličine, sjaja i njegove svetosti. I još znati kako sam ga ja, prije nego mi se približio, odbijala!

Vassula, dođi k meni; mojih pet rana su otvorene; Vassula, prodri u moje rane i osjeti moju bol; dođi, daj da te moja krv posveti u mojim ranama, slavi me; ja ću te voditi, kćeri; besplatno dajem, zato daji i ti besplatno; ja, Gospodin, vraćam se sa svojom Svetom knjigom;

Isus je sa sobom imao malu knjigu.

razaznaj i čitaj tamo gdje pokažem, “zaručnice, blagoslovljena od moje duše, kćeri moja; hrani moje jaganjce; sij moje sjeme, neka urodi bogatom žetvom, žanji i daji moj kruh besplatno; ja sam kruh života; hrani moje ovce, ja sam uvijek s tobom, do kraja vremena;”[4]

Moj Bože, hvala Ti za Tvoje vođenje. Kako suhoparno zvuče ove gole riječi, ali ih moram napisati na papir. Blagoslovljeno Ime Tvoje u vijeke vjekova!

ljubim te; ja te ne ću ostaviti; mi ćemo zajedno raditi; nemoj se umoriti od pisanja; sada sam opečatio svoju poruku mira i ljubavi, ja ću te voditi, Vassula; dođi k meni;

Ja ću Te slijediti, Gospodine. Ljubim Te.

daj mi slobodu da djelujem u tebi,

Gospodine, neka bude volja Tvoja.

ja ću te upućivati s mudrošću;

Poslije:

Jučer, nakon Božje poruke, osjetila sam Boga u sebi i sebe u njemu, tako snažno, da se nisam mogla odvojiti.

moja družice, ljubim te; Vassula, daj mi sve, daj mi sve što imaš;

Dala sam Ti svoju ljubav. Dala sam Ti sebe. Odijelila sam svoje osjećaje od zemlje. Potpuno sam Ti se predala. Mogu li Ti još nešto dati?

kćeri, volim čuti tvoje predanje; daj da budem tvoj Otmičar;

Večeras sam mogla osjetiti Isusa tako snažno, tako da sam mogla jasno vidjeti njegovo lice, što do sada nije bilo lako. Večeras on izgleda tako moćan, odlučan, strog. Kao netko tko je došao vrlo odlučan čvrsto uvjeriti nekoga tko je mlak.

hoćeš li poljubiti moje rane?

Učinila sam to na 'otajstven’ način. A onda sam zamolila Isusa da sjedne na stolicu pokraj mene. Odmah sam osjetila na onaj ‘mističan’ način da je on to učinio. Pogledao me i pružio ruku preko stola, uhvativši me za ruku nad mojom bilježnicom. Isus je taj dojam utisnuo u moj duh.

cvijete moj, posveti mi se potpuno, jesi li spremna da me slušaš?

Da, Isuse.

zaručnice, blagoslovljena od moje duše, besplatno dajem, pa besplatno daji; sjedini se sa mnom, budi jedno sa mnom; pogledaj me u oči;

Pogledala sam ga.

Isuse, što još mogu učiniti?

ljubi me,

Ali ja Te ljubim, ja sam to rekla mnogo puta, i Ti znaš da je tako. Moja duša čezne za Tobom. Želio si da se odvojim od svega, i ja sam se odvojila.

zar, ja, Vassula, ne čeznem za tobom?[5] zar ja, tvoj Bog, ne patim također?[6] ljubljena, živi u meni, a ja ću u tebi, mi;

prilagodi mi se, sjedini se;

Ali Ti si nas sjedinio, Isuse. Ti si rekao da si nas sjedinio!

jesam;

Najednom sam se osjetila tjelesno iscrpljenom te sam zamolila za dopuštenje da idem.

Hoćemo li ići, Isuse?

kćeri, zašto?

Ja sam iscrpljena, Isuse.

ljubljena, želim da ostaneš, hoćeš li ostati?

To je bilo prvi put da je Isus nešto zahtijevao.

Onda ću ostati ...

Srce mi puca kad ostanem sam,

Ali Ti si sa mnom, mi smo zajedno...

ja sam s tobom sada, ali me ti mnogo puta zaboraviš; daj mi slobodu i daj da te moje Božanske ruke oblikuju onako kako ja to želim; ja ću te oblikovati prema svojoj slici; daj mi da slobodno djelujem u tebi; ja sam Isus, a Isus znači Spasitelj, kćeri; ja te ljubomorno ljubim; želim da budeš sva moja; želim da sve što činiš bude za mene; ne podnosim suparnike; želim da se meni klanjaš i za mene da živiš;

diši za mene, ljubi za mene, blaguj za mene, osmjehuj se za mene, žrtvuj se za mene; sve što činiš, čini za mene; želim te upiti, želim te rasplamtjeti da želiš samo mene; uresi me svojim laticama, cvijete moj; okruni me svojom ljubavlju; makni moju trnovu krunu i stavi mi svoju krunu od mekih latica; namiriši me svojim miomirisom, ljubi mene i samo mene;

ja sam položio svoj život za tebe iz svoje uzvišene ljubavi; zar ti ne bi učinila to isto za mene, svoga zaručnika? zaručnice, razveseli svoga Zaručnika, učini me sretnim! veži se uza me vječnim vezama; živi za mene i samo za mene; budi moja žrtva, budi moja mreža; stvorenje, ljubiš li me?

Kako mogu ne ljubiti Tebe, moj Bože? Ljubim Te!

kaži to, kaži to mnogo puta; daj da to čujem, volim to čuti; reci to tisuću puta dnevno i svako jutro nakon što počineš u meni, pogledaj me u lice i reci mi, “moj Gospodine, ljubim Te;”

Isuse, ljubim Te, ali zašto si postao krut?[7] (Možda ne činim dostatno.)

dođi, nemoj me pogrješno razumjeti! to govori Ljubav, to je želja Ljubavi, to je plamen Ljubavi, to je ljubomorna ljubav Ljubavi; ne podnosi suparnike; osloni se na svoga Svetog Oca, Zaručnika, sudruga i Boga; dođi, odmorimo se jedno iu drugome; ljubi me, kćeri, također ljubomornom ljubavlju;[8]

6. svibnja 1987.

Učim što Bog podrazumijeva pod potpunim predanjem. Biti odijeljen, ostaviti sve i slijediti ga. Njegove su riječi znakovite, one nisu materijalne. Predanje postižem poglavito ljubeći ga. I to iznad svega ostaloga, i željom da se mnome posluži. Biti odijeljen, da, dotle da budem odijeljena od tijela, što znači shvatiti da imam dušu koja želi, čezne, da se odijeli od tijela i pridruži njemu i slijedi samo njega.

- Patnja; da, trpjeti zato što nisam s njim, zbog svoje materijalnosti na zemlji, osjećajući se ovdje udovicom. - Patnja; zbog spoznaje da ga moram slijediti u svom dnevnom, materijalnom životu. Zaista je teret biti stalno izložen utjecaju tehnologije i znanosti, suočavati se s nevjernicima, skepticima, s ljudima koji misle da gubite nogu zbog starosti. Patnja; slijediti njihove programe. Trpjeti skrivajući svoje osjećaje kad se želite jedino odvojiti od svijeta i biti sami s Bogom. Samo on i ja, i nitko drugi, i ništa drugo oko mene da me uznemirava.

Čak i to što sam napisala, pitala sam Boga da mi pomogne da zapišem svoje osjećaje, jer nisam kadra sama se očitovati, i on mi je pomogao, šapćući mi prave riječi u uho! On želi da budem među ljudima; još jedan dodatni križ da nosim. Moje me tijelo boli.

i mene moje također; sve što ti osjećaš, ja osjećam; kćeri, blagoslovi me,

Blagoslivljam Te, moj ljubljeni Bože.

Poslije, još uvijek osjećajući se rastopljenom u Bogu:

ljubim te, vidiš? ljubav trpi, ljubav obvezuje, ljubav nudi bezgraničnu vjernost, ljubav nema granica u žrtvovanju;

Vassula, sati lete, tvoje je vrijeme blizu; ponudi sebe, rasti u poniznosti, blaguj iz moje ruke; ljubljena moja, uskoro ću odvezati tvoje lance i tvoja će duša poletjeti k meni;

Ljubim Te, moj Bože ...

7. svibnja 1987.

ljubim te, to sam ja, tvoj Zaručnik,

cvijete moj, ja ću te očistiti; nastavit ću prožimati te, oživljavat ću te svojom svjetlošću i hraniti svojom snagom; Vassula, počastit ću te, dajući ti da nosiš moju trnovu krunu;

Isuse, kako mi Ti možeš vjerovati?

ja te ljubim; noseći moju krunu, ti ćeš razumjeti izrugivanja kojima sam bio izvrgnut, jer ćeš uskoro i sama biti izrugana; ne zaboravi, ja ću isto toliko trpjeti koliko i ti, jer ja sam u tebi i ti si u meni; ja sam se sjedinio s tobom, mi smo jedno; dođi sada, ljubljena, nastavit ćemo moja djela; davat ću ti dovoljno snage do kraja;

Isus me, kako sam poslije razumjela, u ovoj poruci priprema. Bit ću izrugivana i ismijana. Naposljetku, on je sa mnom, zajedno ćemo dijeliti naše izrugivanje. Kad me jednom baci u svijet po ovom apostolatu, izrugivanja i proganjanja će početi.

Isuse, znaš li Ti da još nisam uspjela dostignuti ni da sto puta kažem „Ljubim Te”, a Ti tražiš da Ti to kažem tisuću puta!

Vassula, ah Vassula, zar ti ne znaš da je svaki čin, izvršen s ljubavlju, jedno kazivanje meni “ja Te ljubim”; ti mi i na taj način pokazuješ svoju ljubav;

sve što činite u svom životu, činite meni;

dođi; ukrasi! rascvjetaj! zrači! namiriši! iskiti me vijencima ljubavi; neka svaka tvoja latica zamijeni trn iz moje trnove krune; što više latica, manje trnja koje me bode; ljubim te; ljubi me; uči druge da me ljube; pokaži im moj poziv;

S Tvojom pomoći im pokazujem. Ja ne mogu učiniti mnogo.

ljubi me i vidaj moje rane; neka suze prolivene za mene budu blagotvorni melem mojim ranama; Vassula, vijenci nisu spleteni samo za pogrebe - oni su spleteni i za mladenke; dopusti mi staviti jedan vijenac na tvoju glavu u kolovozu;

8. svibnja 1987.

Isuse, danas imam puno posla u kući. Ali dvije riječi od Tebe, usrećit će me!

samo dvije? ljubi me;

9. svibnja 1987.

Dok sam razgledala dokumente o Fatimskim ukazanjima, razmišljala sam kako je čak i tamo bilo mnogo sumnji i sumnjivaca, nazivano raznim imenima, kao primjerice masovna hipnoza itd. U stara vremena takva vrsta čuda bila je prihvaćena s vjerom i upisana u Sveto pismo. A danas trebaju proći godine prije nego bude prihvaćeno. Bojim se da Tvoja poruka ne će biti prihvaćena kao Tvoja, jer nema fizičkih dokaza ili tvrdnji o tome. Svaki visoki autoritet, ako uopće dođe tako daleko, ne će čak ni obratiti pozornost na Tvoj zov. A ja znam da je Tvoj kalež pravednosti pun! Svijet Ti se jako suprotstavlja. Oni ne će slušati.

ima li većeg autoriteta od Tvoga Boga?

Ne, moj Bože, nema, ali ako oni ne slušaju? Neki od njih mogu pomisliti da je to propaganda za Crkvu; mislim na one koji su na visokim položajima, a protivnici su Crkve. Mogu pomisliti da je sve ovo tvoreniva Crkve!

Vassula, ja sam Svevišnji i sva vlast dolazi od mene;

A ako oni ne vjeruju?

ja ne ću napisati što će se dogoditi ako me oni ne budu slušali zbog svoje tvrdokornosti; bojiš li se ti to mene, malena moja?

Mora da je Bog osjetio strah koji je prošao kroz mene; u času kad je napisao riječ 'dogoditi', osjetila sam kao da ga je srce zaboljelo od tuge.

Da, bojim se Tvoje srdžbe!

ja ću podnositi i oprostiti vam vaše grijehe, ali ne ću podnositi vašu mržnju prema meni; ja sam vaš Stvoritelj i vaše disanje dolazi od mene; sve stvoreno ja držim u svojoj ruci;

gnušam se poganstva;[9]

Vassula, daj da te ja vodim; dođi, dijete moje, odmori se u meni;

Poslije:

tvoj mi je uzdah, zaručnice, kao milijun riječi ljubavi; da, govorim o tvom uzdahu koji si mi jutros uputila;

Istina, jutros sam baš mislila o Isusu s ljubavlju. I željela sam mu toliko toga reći, ali nisam mogla naći čak ni prave riječi. Samo sam uzdahnula. Ali, čini se da je on potpuno razumio iz moga uzdaha.

Vassula, ljubi me predano i dopusti da te upotrijebim onako kako ja to želim; budi posve jedno ništa, tako da postajući ništa, ja mogu biti sve i na taj način dovršiti svoja djela; stvarati tebe bila je radost za mene;

Moj Bože, bojim se da Te ne razočaram i ne iznevjerim. Čak ne znam jesam li i ovo započela vjerno. Tako kad Ti govorim o očuvanju vjernosti, ne znam jesam li Ti uopće i bila vjerna?

od samog početka ja sam znao da si ti slaba i grješna, ali te ljubim; primjenio sam svoje mjere tako da mi ostaneš vjerna; zar ti misliš da ja to nisam sve znao? ja znam sve, i baš zbog toga sam te odabrao; rekao sam ti da me tvoja neizmjerna slabost i bijeda privlače; dođi, ova će objava obnoviti moju slavu, i ja se radujem znajući koliko će ona ozdraviti vaše nepravde;

Vassula, okruni me svojim nježnim riječima!

Moje riječi, Gospodine? Od kakve su one uopće vrijednosti u Tvojoj veličanstvenoj nazočnosti?

svaka nježna riječ i riječ ljubavi koja dolazi čak i od tebe, postaje božanska u mojoj nazočnosti; ona postaje velika u mojim ušima;

nikad se nemoj umoriti od pisanja, moje malo pomagalo; sve što činiš, dolazi od mene; je te podupirem svojom snagom i ja te pozivam kad to hoću; ja te ljubim, ljubi i ti svoga Gospodina;

Ponovno sam osjetila da me njegova veličajnost potpuno poništava. To je kao zaranjanje u najdublji ocean. Čudesno osjećanje. Želja da budeš posjedovan od Boga, i bivaš ushićen kad se to dogodi!

[1] Tijekom godina po sili Duha Svetoga naučila sam prodrijeti u njegovih pet rana. To je bilo pet tajna.

[2] Isus je sve to rekao s toliko ljupkosti i jasnoće, da samo Bog može govoriti na takav način.

[3] Za sve svećenike, redovnike, redovnice, braću, za sve oni koji ga zaista ljube.

[4] Sadržaj knjige objavljuje moje poslanje. Ovaj apostolat.

[5] Tu sam tek shvatila što znači “Duša čezne za svojim Bogom, a njezin Bog čezne za svojom dušom.”

[6] Duša je odvojena zbog toga što se nalazi u tijelu.

[7] Tu sam mislila ‘na zahtjevan’. Isus je bio zahtjevan zbog svoje žarke ljubavi.

[8] Riječ suparnik znači sve ono što stavimo PRIJE Boga. Boga moramo staviti na prvo mjesto.

[9] Ateizma.