Poruke od 16. do 29. kolovoza 1988.

16. kolovoza 1988.

Gospodin?

ja sam, nikad ne sumnja, to sam ja, Isus Krist; ja sam te zvao sa svoga Križa, zvao sam te u svojoj agoniji da bih pokazao kako mene, koji sam glava svoje Crkve, danas treba naći; slika kako mrtav ležim u naručju svoje Majke simbolična je slika, koja vam svima kazuje kako je raskolom izdana moja Crkva;
vidiš li, kćeri, vodio sam te kako bi vidjela pravu sliku današnje Crkve; na mojoj si Majci vidjela njezinu žalost, a u njezinim rukama vidjela si moje mrtvo tijelo, izdano, ranjeno, izbičevano, probodeno i raspeto, i to je točno kakva je danas moja Crkva; Moja Majka plače nad njom krvavim suzama, kao što je plakala na Golgoti nad mojim tijelom, ali za kratko vrijeme ona će biti obnovljena, preobražena i uskrišena, kao što sam ja, Gospodin, uskrsnuo; više ne će ležati u tom žalosnom stanju; moji su neprijatelji razorili moj Hram, ali svojom moći i svojim milosrđem, silazeći odzgo, ja, Gospodin, ponovno ću izgradit svoj Hram u tri dana;
ja sam obećao da će moja Crkva ponovno oživjeti i ja ću je ponovno obnoviti i preobraziti, baš kao što sam i ja bio preobražen; ja ću ponovno izgraditi svoj Hram, Pravdom ću mu bedra opasati, a Vjernošću bokove; Čistoća će biti njegova zublja, koja će voditi sve one koji su oskvrnuli moje Ime u njegovu svjetlost, i očistit će ih; jer, ja, Bog nad bogovima, Jaganjac, živjet ću u njemu i bit će primljen od svojih vlastitih kao što sam ja bio primljen od svojih vlastitih nakon svog uskrsnuća; a onda ću vas ja, kao majka koja tješi svoje dijete, također tješiti, čak i više; obgrlit ću vas svojim rukama s puno ljubavi;
ah, ljubljena djeco, pripravljam vam Novo nebo i Novu zemlju, da živite na njoj, Zemlju nadopunjenu plodovima koji dolaze s Drveta života; čiji će plodovi nositi imena Mir, Svetost i Ljubav; jer njegov je korijen ljubav; tada ćete gledati mene, svoga Boga, ispunjeni mojim Duhom Svetim, kao kod prvih Duhova; moj duh ispunit će vas ljubavlju ... ukrasit ću svoj vrt; nakvasiti svoje lijehe; moja rosa pravednosti spustit će se na vas, ljubljeni moji, i moja će vam svjetlost ojačati stapke, čineći da učenici zasjaju;
hrabro, kćeri; hrabro, ljubljeni moji; znam da je teško živjeti u divljini, ali uskoro je kraj ovih vremena, uskoro ću sići, čisteći vas; ja, Bog, svečano vam kažem da ćete biti zatečeni spuštanjem moje Svjetlosti na vas; moja će Nebesa zatresti zemlju, a svi oni koji me ljube slavit će me prigibajući svoje koljeno, a mnogi će me se sjetiti i vratit mi se; to će biti poznato kao Veliko obraćenje Crkve;
ali, na moju veliku žalost, bit će i onih tvrdokornih duša koje će psovati moje Sveto ime i koji će se boriti na strani moga neprijatelja; te duše će me čak i više odbijati; kad se to dogodi Sotona će ih zbrisati, povlačeći ih sa sobom u vječni oganj;
Vassula, osjeti moje Presveto Srce ... patim izvan svake ljudske riječi što sam ovo morao reći, jer ja sam Bog ljubavi, Bog milosrđa, ali sam također i Bog pravednosti i moram biti vaš sudac kad se moj svijet pobuni protiv mene; moja je duša ranjena i moja Krv lije potocima; sve vas ljubim, ali vi ste me ranili; ja sam vaš Sveti Jedini, ali vi ste me proboli; ja sam vaš Spasitelj koji danas vapijem sa svojega Križa: vratite mi se! dođite k meni! dođite i budite sveti, jer sam ja Svet!
dođi, dijete, ja sam s tobom; drži me u svojemu srcu i daj da se odmorim, budi jedno sa mnom;

Da, moj Gospodine. Klanjam Ti se.

klanjaj mi se i daj mi odmora, tako sam umoran ...

Mi, nas, Gospodine?

da; mi, nas, zauvijek;

Amen.

Poslije: Sveta Marija

Vassula, budi intimna sa mnom; zovi me Mama, imaj moj mir; ljubim te;

I ja Tebe ljubim. Uči me ljubiti Te više.

Vassula, položio sam te u svoje Presveto Srce;

Gospodine, hvala Ti za milosti koje mi daješ da se susretnem s Tobom, da Te osjetim i vidim Te.

to je moj dar tebi; no, ne zaboravi da ti je taj dar dan radi mojih probitaka i moje slave; miluj me svojom ljubavlju; namiriši me svojom ljubavlju; utješi me svojom ljubavlju; slavi mene, svoga Boga, svojom ljubavlju; uzdigni svoj duh k meni i samo meni; ja sam Jedan i Jedini koji se računa; ja sam Sve, ja sam Vječni, Alfa i Omega, ja sam Onaj-Koji-Spašava, vaš Stvoritelj; ja sam Sveti od Svetih, ja sam Duh ljubavi, zato dođite k meni; znam ja kako ste krhki, dođite k meni i ljubite me; ja ću vas uvijek podsjećati da sam ja vaš Bog;
bez obzira koliko ste slabi i griješni, moja će vas snaga ojačati; najdraža dušo, sjeti se još jedne stvari, sjeti se kako ja nikoga ne trebam; ja sam sebi dostatan da ispunim svoja djela, ali volim dijeliti svoja djela sa svojim stvorenjem; zato gledaj u mene i raduj se, dušo, što sam te uzljubio; ima ih mnogo koji bi poželjeli vidjeti ono što ti vidiš, a nikad nisu ugledali, i čuti ono što ti čuješ, a nikad nisu čuli, osjetiti ono što ti osjećaš, a nikad nisu toga osjetili, zato raduj se, dušo! raduj se! prekrij me hvalama, okruni me vijencem ljubavi; namiriši me tamjanom, iskiti me svojim djetinjim riječima ljubavi; blagoslovi me, svoga Boga, i klanjaj mi se, ljubljena moja;
moj Kruh ćeš uvijek dobivati od mene, i to u izobilju; ja ću hraniti tvoju dušu; ja sam tvoj Spasitelj i obećavam ti da ću uvijek biti uza te na ovaj osobiti način, do kraja;
Mudrost ne daje svoja bogatstva samo pravednima, nego i grješnima; dođi;

17. kolovoza 1988.

Moj Gospodin?

ja sam; ja sam tvoj Otkupitelj, zato, pouzdaj se u mene; došao sam preko tebe uputiti svoju Poruku općeg mira i ljubavi i pokazati cijelom svom svijetu svoje Presveto Srce i koliko vas ja ljubim;
O, Vassula! moje milosrđe je golemo na svima vama! najdraže duše, vrijeme vašeg čišćenja približava se; ono što ću učiniti, iz ljubavi je, vaše čišćenje bit će radi vašeg spasenja od vrata paklenih; sići ću k vama kao munja i obnoviti vas svojom vatrom; moj Duh ljubavi oslobodit će vas privlačeći vas k Ljubavi i pretvorit će vas u živi plamen ljubavi; dopustit ću svom Duhu da se izlije s Neba i da preobrazi vaše nagrđene duše u svete besprijekorne duše, čisteći vas kao što se zlato čisti u vatri; prepoznat ćete vrijeme spasenja i vrijeme kada će moj Duh ljubavi sići; dok se to ne dogodi, ne ćete vidjeti Novog neba ni Nove zemlje koje sam vam pretkazao;
dijete moje, mojom vatrom, mojom ljubavlju, mojim milosrđem i mojom pravednošću, moje će sjeme proklijati i otvori će se kao novi ljiljani koji se okreću prema suncu, tražeći moju svjetlost i moju rosu; a ja ću s Neba izliti svoju svjetlost uljepšavajući vas, a moja će vas rosa hraniti kako biste mojom moći ugledali novo doba ljubavi;
svojom moći ja ću pomesti sva bezakonja, pokvarenost i zlo; ja ću se spustiti na vas kao divlja bujica gorskog potoka i sprati sve vaše zlo, ostavljajući vas uspravnima poput stupova od čistog zlata;
svojom bujicom žarke ljubavi izbrisat ću sve što je lažno i patvoreno; baš kao što se glina spere s nekoliko kapi kiše, tako će moj Duh uzvišene ljubavi sprati vaše grijehe koji su unakazili vašu dušu;
ja, vaš Spasitelj, obnovit ću vas, svijete, i ponuditi vam svoj dar; moj će dar sići s Neba, sjajni Novi Jeruzalem, jedna obnovljena Crkva, čista i sveta, jer, ja, koji sam bio, koji jesam i koji dolazi, živjet ću među vama, u samoj njezinoj duši; svi ćete je osjetiti, njezino kucanje i život, jer će moje Presveto Srce kucati u njoj;
ja, Bog nad bogovima, ja sam kao na žeravici, i moje Presveto Srce u žarkom je plamenu, tako željan da vas sve zagrlim, da vas uronim u svoju žarku ljubav i prepustim vas plamenu potpunog zanosa i ljubavne ekstaze prema meni, vašem ljubljenom Bogu!
da, od svakog od vas načinit ću živi oltar, koji plamti mojom vatrom; O svijete! kad moj oganj upali vaša srca, vi ćete mi napokon uskliknuti:

“Ti si Jedan-Bog-i-Jedini, Pravedni Bog, ti si zaista Jaganjac, Ti si naš Nebeski Otac, kako smo mogli biti tako slijepi? O Sveti od Svetih, budi-u-nama, živi-u-nama; dođi, O Spasitelju!”

i kad čujem taj vaš povik ja ne ću oklijevati; ja ću sići na vas poput munje i živjeti među vama; a vi ćete, ljubljeni moji, shvatiti da ste od od samog početka, bili moji vlastiti i moje sjeme;
tada ću biti među vama i vladati nad vama vječnom ljubavlju; bit ću vaš Bog, a vi moji vlastiti; najdraža dušo, odnosi se prema meni kao prema svome kralju, okruni me svojom ljubavlju;
mi, nas, dođi;

18. kolovoza 1988.

(U samostanu.)

Zamolila sam Gospodina za pomoć skupini ljudi koje sam susrela i koji žive u strahu, jer osjećaju da ih demoni progone.

Gospodin?

ja sam;
kćeri, svaka duša može biti oslobođena, ali samo onda kad se sama otvori i bude voljna; ja sam svakoj duši dao tu slobodu i njihova volja pripada samo njima; ako je neka duša postojana u svojoj zatvorenosti prema meni, kako onda mogu ući u njezino srce? ja sam Gospodin i Bog, ali sam vam dao svu vašu slobodu i volju; ako vjerujete i ponudite mi svoju volju, predajući mi se, ja ću ući u vaše srce i ozdravit ću vas; ne ću ući silom; ja sam na njihovim vratima i čekam ih da mi otvore i s dobrodošlicom me prime;

19. kolovoza 1988.

Želim Ti samo reći koliko Te ljubim
i želim Ti zahvaliti Gospodine
za sve što si učinio i što činiš za mene.
Nikad, baš nikada,
ne ću Ti moći platiti za sve Tvoje milosti.

Gospodin?

ja sam;
cvijete, osloni se na mene, dat ću i onim najgrješnijima; ja sam ponor milosrđa, ali na moju žalost, mnogi su od vas zaboravili kakav ja zaista jesam; ja nisam pristran Bog, ja sam Pravednost; i dajem i najbjednijima među vama;
razgali moje Presveto Srce radošću! daj mi svoju ljubav, pa čak ako je ponekad i mlaka, prihvatit ću je; daj mi svoju ljubav i ja ću je usavršiti u svojem Božanstvu; dođi k meni kao sada, bez osobnih probitaka, i ponudi mi svoju ljubav; ne čekaj da budeš savršena da bi mi ponudila svoju ljubav, ne čekaj da postaneš svetica da bi mi ponudila svoju ljubav; dođi takva kakva jesi, sa svim svojim manama i ja ću u svojoj čistoći preobraziti tvoju ljubav u čistu ljubav, koja će odozgo sjajiti na tebe; malena dušo, ja ću uljepšati sve što mi ponudiš, zato dođi k meni kakva jesi i ponudi mi svoju ljubav, ljubav koja nedostaje tolikima!
dušo! kad bi samo znala kako sada trpe tolike duše u čistilištu ... oslobodi ih iz čistilišta da bi mogle doći k meni; one vapiju da budu sa mnom, ali one to ne mogu zbog grijeha na svojoj duši; izbavi ih molitvom i žrtvom; izbavi ih ljubeći me, klanjajući mi se; izbavi ih vezujući se za mene i moj križ; izbavi ih djelima ljubavi; izbavi ih dijeleći moju patnju; Vassula, te duše čeznu za mnom i za ponovnim sjedinjenjem sa mnom, za vječnost, ali one se moraju prvo očistiti, prije nego dođu u moju prisutnost;

Gospodine, rekao si: “...za ponovnim sjedinjenjem sa mnom... ” Jesu li one bile stanovito vrijeme poslije smrti s Tobom?

ja sam olsobodio njihovu dušu od tijela, pokazao sam im svoje Sveto lice na trenutak, i tog istog trena pao im je veo s očiju suočavajući se sa mnom u svoj mojoj čistoći i mojoj svjetlosti, tog trena vidjeli su Istinu licem u lice, i shvatili kako je njihova duša nagrđena grijehom; i unatoč njihovoj gorućoj želji da mi padnu u raširene ruke i slijede me, oni razumiju da je to nemoguće prije očišćenja njihove duše; tako, s razornom boli i žalosti, oni padaju natrag i pripremaju se za očišćenje; to ih neopisivo boli i peče, jer me ne mogu vidjeti, moja ih odsutnost žeže, i uzrok njihove najveće patnje u čistilištu je moja odsutnost; oni također trpe i druge vrste patnji od vatre, što ovisi o njihovim grijesima;
pripravi svoju dušu, svijete, unaprijed, ne čekaj smrt da se nadvije nad tebe; drži svoju dušu čistom i bez krivnje; hrani se mojim tijelom i pij moju krv najčešće što možeš; često se pokajte, budite pripravni susresti se sa svojim Spasiteljem; postite, post vam pomaže; slušajte moj glas i pripravite svoju dušu kao da će naš susret biti već danas; ne čekajte, čekanje je spavanje, čekati znači ostaviti svoju svjetiljku bez ulja; budite pripravni susresti se sa svojim Spasiteljem;
ljubim vas do ludila, shvatite da vas samo zbog svog neizmjernog milosrđa želim sve pirpraviti;

Poslije:

Sv. Marija

Mama?

imaj moj mir;
ja sam tvoja Mama; da, moja Vassula; moje su suze spasile tvoje dijete i moje molbe Ocu; ljubi Oca, jer je On najmilosrdniji;

Što mogu reći? Zahvaliti, to nije dovoljno! Štogod rekla ili učinila, ne će biti dovoljno!

dijete moje, predaj mu se; predaji mu se često; to jako godi Bogu; pouzdaj se, jer si u njegovim rukama; dat ću ti svoj mir; slavi Boga svojom poslušnošću;

Blagoslivljam Te, Majko.

Blagoslivljam tebe i tvoju obitelj;

Poslije, nakon ovog uzbuđenja:

Vassula, želim ti reći da će se uskoro mnoge stvari koje sam pretkazala o Fatimi ostvariti; ja sam puna milosti i rado ću ih izliti na svoju djecu u ovoj godini; vrijeme je blizu i zbog tog kratkog vremena koje je ostalo, ja vaša Sveta Majka, bit ću vam bliže nego što je to do sada ikad bilo znano; izlit ću mnoge svoje milosti na mnoge od vas, uljepšat ću vas i dovesti vas k Isusu, koji silno trpi;
ah, kćeri ... svaki put kad se neka duša vrati k nama po jedan trn je izvučen iz naših srdaca! trn je izvučen i zamijenjen cvijetom svaki put kad nam netko uzvikne: “ljubim te!”;
mir tebi, kćeri;

mi, nas.

da; mi, nas;

20. kolovoza 1988.

Isus?

ja sam;
ljubljena, ovih dana Sotona zavodi mnoge, napadajući objave i ukazanja koja dolaze od mene; nisam te došao osloboditi, moraš još biti u njegovim pandžama; vjeruj, vjeruj u moje milosrđe, vjeruj u moja djela; usporedi se kakva si sada i kakva si bila prije, nisam li bio ja onaj koji je došao da te spasi; ja sam Svjetlo, ja sam te izbavio iz tame;
Vassula, Sotona je očajan i pokušava vas zbuniti, te vas sve navesti jedne protiv drugih; shvati kako on djeluje; on vas nastoji sve zbuniti; on zna da moja djela spašavaju mnoge duše i zbog toga želi omesti moje planove i bori se protiv njih; ja ću uvijek biti uza te, pročitaj Djela 2; moj Duh je dan odozgo mnogima, ali kao i uvijek, u nemogućnosti da objasne tu tajnu neki se podsmjehuju;
rekao sam mnogo puta da ću Svoga Duha izliti na cijeli ljudski rod i vi ćete proricati; mladi će imati viđenja, a vaši će starci imati sne; čak i na najmanje među vama ja ću izliti Duha svoga; pokazat ću slike gore na nebu i znakove dolje na zemlji, svijete! jeste li vi zaista shvatili ovo proroštvo?
ja zaista kažem svojim učiteljima, koji ne vjeruju u Mudrosna djela, da potraže skriveni smisao u izrekama i u mudrostima iz prošlosti; oni moraju moliti da budu ispunjeni Duhom razumijevanja, koji će ih voditi do spoznaje veličine moga Imena;
budite svjesni sotonskih zasjeda; ja sam vas upozorio na njegovu zloću; dijete moje, ja, Bog, ljubim te beskrajno i nikad ne ću dopustiti da se izgubiš;

Ali, Gospodine, ima krivih ukazanja, čak i objava!

da, ima ih, ali vrlo uskoro ja ću ih razotkriti i pokazati da su kriva; koji bi otac gledao svoje dijete godinama na krivom putu, a da ga ne upozori? ili koji bi otac gledao svoje dijete izloženo varkama, a da ostane nijem, zar ga ne bi opomenuo i pokazao mu istinu? hoću li onda ja, koji sam Ljubav i Milosrđe, ostati nijem i ostaviti vas izložene pogibeljima i ne požuriti da vam pokažem istinu? ... potrudi se i shvati ...

Hvala Ti, moj Bože, za Tvoju strpljivost sa svima nama. Tvoje je milosrđe zaista veliko.

Ah, Vassula! kad bi oni samo razumjeli ovo moje milosrđe! dođi k meni;

(Ja sam to osjetila kao da on želi da mu budem bliže i da se oslonim na njega.)

želim da se osloniš na mene, želim da se cijeli moj svijet osloni na mene;

25. kolovoza 1988.

Gospodin?

ja sam;
Vassula, moli se za povratak Ljubavi, moli se za obnovu moje Crkve, moli se za njezin preporod; nejzina sadašnja mlakost prerast će u plamen ljubavi; njezina bezvoljnost pretvorit će se u gorljivost i vruću želju da me upozna i da me slijedi; njezina nevjernost pretvorit će se u odanost; njezinu neplodnost preobrazit ću u zelene pašnjake i izvor čistoće za utjehu svojim jaganjcima, utažujući njihovu žeđ i zaklanjajući ih; moji će jaganjci u njezinoj toplini naći ono što sam joj ja jednom dao; naći će mir i ljubav; oni će se vratiti;
zato, moli se za ovu obnovu moje Crkve, moli se da Evanđelje bude potpuno shvaćeno i da mu se vrate oni dijelovi koji su bili istrgnuti; moli se, dijete moje, da Crkva bude sjedinjena i odjevena u svoj Starinski-ogrtač; moli se da prestanu sva ta pogrješna tumačenja moje Riječi; ta su kriva tumačenja kao otrovna hrana za vas, moja je hrana čista i cjelovita; moli se za moje svećenike da potpuno shvate moje putove i Put, koji ja zaista jesam; još me uvijek nisu potpuno razumjeli, moli se da budu prosvijetljeni;
oh, dijete moje, moli, moli se za moju slavu, da na kraju moje Sveto Ime bude opet slavljeno i da ga časte svi narodi;

O, Isuse, sve to meni izgleda tako daleko i Tvoj dolaz sve dalji!

kćeri, imaj moj mir i budi voljna i željna primiti me; zaista ti kažem, vrijeme leti, izmiče kao sjena i vi već živite u prvim znacima moga Povratka; već su počele prve porođajne boli, ali se moj svijet tomu smije kao besmislici, odbijajući moje prve znakove, odbijaju vjerovati da su porođajni trudovi već započeli!
zato, posveti mi se, dijete moje, i hrani se od mene; pazit ću da ti ništa ne manjka; ne gledaj ni lijevo ni desno, hodaj ravno k meni; ja sam Gospodin, i ostat ću tvoj učitelji tvoj duhovni vođa; ti učiš od Mudrosti, ti učiš od mene, i ja sam onaj koji drži ključeve Mudrosti; ne dopuštam je vidjeti nikome čije su oči pametne, dajem je samo djeci; dopuštam samo pukoj djeci da prodru u mudrost i upoznaju je;

Hvala Ti, moj Isuse.

26. kolovoza 1988.

Bila sam pozvana na susret s nekim muslimana, ekstremistima, i dvojicom imama i šeika. Otišla sam u njihov stan s jednim svojim prijateljem, teologom. Cijela stvar bila je uređena tako da me osude i tajno izvrše egzorcizam, što su i učinili; no ne nalazeći u meni zlog duha, razgnjevili su se i postali veoma nasilni, osobito kad sam primila poruku za njih, poruku ljubavi.
Primijetivši da sam potpuno mirna, to ih je još više razbjesnilo i optužili su me da sam lažljivica i varalica. Rekli su mi - da Ti, moj Gospodine, nisi Bog ljubavi. Moj prijatelj teolog i ja mirno smo ustali i otišli. Da nismo bili u Švicarskoj, oni bi nas ubili.

Gospodin?

moja Vassula, Ljubav dolazi prva; ja sam Bog Ljubavi; zapamti kako sam te učio da je Ljubav korijen? dao sam ti primjer dobrog drveta koje nosi dobre plodove; to je drvo savršeno drvo, zato što je njegov korijen Ljubav; njegove su sve grane krjeposne i sve su dobre; bez korijena Ljubavi to drvo ne bi imalo krjeposti te na taj način ni plodova; kad vidiš jalovo drvo ili da su mu plodovi truli, znaj dijete moje, da mu korijen dolazi od najopakijeg zla koje postoji;
zaista ti kažem, korijen svih krjeposti zove se LJUBAV; ja sam Ljubav, ja sam Korijen koji te hrani i uljepšava; dođi i budi u meni, i živjet ćeš vječno!

29. kolovoza 1988.

Isus?

ja sam, mir s tobom;
shvati koliko sam te uzljubio podižući te k sebi; moja Vassula, želim podsjetiti svoje učitelje na svoju neizmjernu ljubav; želim ih podsjetiti da sam blag i ponizan, pun nježnosti; i da ja poučavam s ljubavlju, ja sam te poučavao s ljubavlju, podignuo sam te s ljubavlju, popustljivošću i strpljivošću; često sam te pitao jesi li voljna nastaviti moje djelo; ja, Bog, poštivao sam tvoju slobodu, nikad te nisam primoravao, nikad nisam bio grub prema tebi; hranio sam te s ljubavlju i s toliko nježnosti; učio sam svoje učenike da slijede putove moga naučavanja i da nastave s ovom metodom poduke; učio sam ih da i moje jaganjce usmjeravaju k meni s nježnošću i ljubavlju;
kako to da su danas moji putovi naučavanja zaboravljeni? kako to da je moja Kuća postala mjesto jalovosti i krutosti, gubeći sve ono što je bilo božansko? kako to da moja Kuća stoji neplodna, lijena, s ljudskim pravilima i ljudskim razmišljanjem, stoji u bijedi! mojom Kućom vladaju pravila gdje SLOBODA više ništa ne znači;
moja Vassula, moja golubice, ti si slobodna, jer si sa mnom, ja sam tvoj Gospodar; ja te vodim, ali po tvojoj slobodnoj volji, ja te nikad ne primoravam da radiš za mene, nikad nisam došao natovariti svoj rad na tebe; moj način potpuno je drukčiji od svih onih koji imaju odgovornost nad drugima; ja, koji sam Gospodin i vladam nad vama, uvijek se približavam upotrebljavajući ove riječi: “dopusti mi ...”;
moja se Kuća mora promijeniti, moja se Kuća mora sjećati mojih putova; ja sam Ljubav;