Listopad 1991.

17. listopada 1991.

Poruka koju je Bog dao ‘žeteocima“ izabranim u SAD da tiskaju ovu knjigu.

dajem vam svima svoj mir i blagoslivljam vas; ja sam s vama da poduprem vaše djelo u svoje Ime, koje ja blagoslivljam, jer to vam je djelo određeno da me proslavite,

- došao sam u vrijeme neimaštine -

da vaša usta ispunim svojom nebeskom manòm, da ne umrete; nikad vas ne ću ostaviti; Ljubav će se vratiti kao Ljubav;

I naša im Sveta Majka daje poruku:

Crkva će oživjeti; slava Bogu; ja sam Kraljica Neba, vaša Majka, i ja vas blagoslivljam; molite za mir, molite za vjeru, za ljubav i jedinstvo; molite za obraćenje sve moje djece; želim svakoga spasiti; Božja djela svjetlosti ne mogu biti skrivena zauvijek,[1] zato sam vas izabrala da budete Božji žeteoci;

Sve vas ljubim velikom ljubavlju i zahvaljujem vam što ste ove Božje knjige posvetili meni;[2] imajte vjere, maleni moji, Gospodin je s vama, slijedite ga; budite sigurni, jer ja sam s vama; dođite;

20. listopada 1991.

Poruka Presvetoga Srca Isusova za Belgijance, koja će se danas pročitati u Bruxellesu, u dvorani sv. Mihaela, na Isusovačkom koledžu.

Moj Gospodine, budi sa mnom.

osjećaj se sigurnom, ja Jesam je s tobom; moja Vassula, reci im ovo: ako su mnogi zaboravili moje Presveto Srce, ja nisam zaboravio njih;

pozvao sam ih da se ovdje danas okupe na zajedničku molitvu; želim da se moja djeca sjedine; želim da moja čitava Crkva bude sjedinjena; oni koji ustraju u odvojenosti, već su odvojili moje Srce od svoga; shvatite ozbiljnost svoje podijeljenosti, hitnost moga poziva i važnost moga zahtjeva; potrebno mi je vaše srce da vas sjedinim, i da izgradim svoju Crkvu, sjedinjenu u jedno, unutar vašeg srca; sve što tražim jest ljubav, da bi se srušile zapreke vaše podijeljenosti; molite se, vi koji ste mi ponudili svoje srce i sjedinite svoje srce s mojim Presvetim Srcem za sjedinjenje mojih Crkava;

ja, Gospodin, blagoslivljam svakoga od vas, ostavljajući vam dah svoje ljubavi na čelu; ja, Isus, ljubim vas;

21. listopada 1991.

O Gospodine,

Tvoje je milosrđe dahnulo na mene

i nadahnulo živi Duh u meni.

U samoj srži gdje On boravi.

To je bila Tvoja Riječ, Gospodine,

koja ozdravlja sve

i koja je i mene ozdravila.

I Bog nevidljivi

najednom mi postade vidljiv.

I potamnjele mi oči ugledaše Svjetlost,

stup plamteće vatre,

što vodi moje korake u Nebo.

A tama koja me zarobila

i mučila moju dušu,

bila je nadvladana zvijezdom Danicom

te dala mojoj duši nadu, ljubav i mir.

I veliku utjehu,

jer znam Ljubav i Milosrđe je

moj Sveti Suputnik

kroz putovanje mojega života.

dijete moje, Ljubav je s tobom i nema nikakve moći odozdo koja te može sada, ili ikada, razdvojiti od mene; hodaj u mojoj svjetlosti i ostani sjedinjena sa mnom;

22. listopada 1991.

Isuse,

odjeni me u poniznost,

čistoću i podložnost Tvome Zakonu,

jer tako ću ugoditi Ocu.

mir s tobom; jer, ovo ti kažem:

budi kao carinik;

jer mnogi od vas osuđuju svoga bližnjega, zaboravljajući kako su još koliko jučer i sami bili zarobljeni u istom snu; ne kaži: “očistio sam svoju kući i pripravio je za Gospodina; sad može doći k meni u svako doba; pripravan sam primiti ga; nisam kao moj bližnji koji ne posti, ne moli, nego živi grješnim životom;” primi svoj vid, kažem ti, tvoja su te usta već osudila; prvo se liječi i ne osuđuj druge koji ne razlikuju lijevo od desna; dođi k meni kao carinik i moli me da tebi, grješniku,[3] budem milostiv jer svi ste skloni grijehu; hrame! ustaj i služi meni, svome Bogu, jer pomažući toj udovici[4], služiš meni;

idi sada u miru, ja sam s tobom;

Slava Bogu..

24. listopada 1991.

Gospodine,

dopusti mi da Ti služim.

To je sada moja dužnost prema Tebi.

Poznat si po svom milosrđu.

I znam ako se priljubim uza Te,

Ti me ne ćeš samo tek tako odbaciti.

Znam da ćeš me spasiti.

“Trebam samo otvoriti svoja usta, da ih napuniš ”[5]

Molim te, nahrani me svojom manòm.[6]

ostani u mojoj ljubavi; ja nisam Bog koji ne može biti ganut; moje je Srce ispunjeno milosrđem i dopuštam sebi da budem dirnut; dođi, ja sam tvoj zaklon u ovim vremenima boja;

Gospodine,

ja sam ubrojena među one

koji su divljački napadani od Sotone.

Kako Tvoj narod može čuti

o Tvojim čudesima u ovom mraku?

Đavao hoće da zakoči sav Tvoj plan!

Pa koliko će još Tvoja pravednost

ostati u zemlji zaborava?

Pokaži sada,

Bože milosrdni i pravedni,

da si Ti naša pomoć i naša utjeha.

ti se ne trebaš bojati; na kraju će naša Srca pobijediti; svakome ću pokazati kako ja mogu spasiti; Sveto pismo mora biti ispunjeno; vidiš, pisano[7] je da će zvijer, koja izlazi iz Bezdana ratovati protiv dvaju Svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom svijeta, to su dva svjedoka koji predstavljaju moje tijelo i jesu moje Tijelo, oni koji su dokazali da su moje sluge svojom velikom hrabrošću u vrijeme muke, kušnjâ i progona, oni koji nose moju Riječ i koji su moji glasnogovornici i oni kojima je dana Istina da budu kao anđeli i jeka Riječi, jer su dopustili mome Duhu da im bude vođa, povjeravajući svakome od njih Ilijino služenje;

zvanje koje ostvaruju u moje Ime zapravo je moj poziv preko njih, oni dižu svoj glas da vas podsjete na moj Zakon, kao Mojsije na brdu Horebu, ali to sam ja koji vam preko njih govorim; i premda će narodima svijeta izgledati da su ova dva proroka[8] pobijeđena od neprijatelja, ja ću udahnuti život u njih i oni će ustati;

“kao što zemlja tjera svoje klice, kao što u vrtu niče sjemenje, učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima”;[9] ja ću preobraziti vaša grješna tijela u sliku svoga slavnog Tijela; tada će ugledati Novo nebo i Novu zemlju kako klija; prva zemlja i prvo nebo će nestati, a to je: Stari Grad, poznat pod znakovitim imenom Sodoma i Egipat, jer je u njemu moja Riječ bila ponovno razapeta,[10] zato što me narodi svijeta opet nisu prepoznali, premda sam došao u svoj vlastiti posjed, moj me vlastiti narod opet nije prihvatio, nego su se prema mome Svetom Duhu odnosili kako im se svidjelo, dopuštajući da Zvijer ratuje s onima koje sam ja poslao;

ta dva grada u jednom označuju sodomsko i egipatsko odbijanje prema nositeljima mojih poruka i potpunu gluhoću, istu onu tvrdokornost kakvu je pokazivao faraon; ovi će gradovi biti zamijenjeni Novim Jeruzalemom; a Sodomu i Egipat vi ćete zvati:

- Novi Jeruzalem -

grad cjelovitosti, grad svetosti; a kad se to dogodi, preživjele će spopasti strah i samo će mi zahvaljivati;[11]

zemlja je sada trudna i napinje se, dijete moje, vičući u porođajnim bolovima; ali vrijeme čekanja gotovo je završeno; ja već udahnjujem dah u vas, svijete, oživljavajući vas jednoga za drugim, sve vas čistim; pa, ako se itko protivi, on se ne protivi vama, nego meni, meni koji sam vam dao svoga Svetog Duha istine; pa ako oni ikoga razapnu između ova dva grada, znakovitog imena Sodoma i Egipat, oni razapinju moju Riječ; ali nakon tri i pol dana,[12] moja će dva Svijećnjaka zasjati jačom svjetlošću, jer će doći od najsjajnijeg sjaja koji okružuje Duha; zato, nadaj se, dijete moje; obećanje moga Duha za vaša je vremena;

ti si dio moga domaćinstva; Crkva će oživjeti;

(Poslije:)

Poruka za Filipine:

mir s tobom; kaži mom narodu da odražavaju moj Zakon; piši:

- ja pomirujem svijet -

reci im da sam to ja, Isus; upitaju li kakva je moja poruka za njih, reci im:

- dolazim vas pomiriti sa svojim Presvetim Srcem -

i pomirujući vas sa sobom, od vas tražim da se zbog moje velike ljubavi i vi izmirite jedni s drugima; namjeravam pomiriti svijet sa svojim Presvetim Srcem, i tako od vas načiniti novi svijet;[13]

to je obećanje moga Duha;

zaista vam kažem, onaj koji je sijao sjeme ugađajući svojim sklonostima, žet će žetvu pokvarenosti; i kad se suoči sa mnom na Sudnji dan, reći ću mu:

“odlazi! daleko od mene;

odlazi k Pokvarenjaku koji te je pokvario,”

ako ne čujem vapaje pokajanja

zadah smrti što vodi u smrt, dizat će se sve do neba, ne ću više toga, ono što ja želim od vas jest:

- tamjan -

želim da budete kao kadionica ispunjena tamjanom na oltaru, ljubljena djeco, neka vaša zemlja bude preobražena u veliki oltar koji mi nudi miomiris tamjana; želim da živite sveto, jer sam ja Svet; svakog dana pružam ruke prema vama da vas podignem k sebi;

godinama sam vam iskazivao svoju ljubav, i danas opet kao pastir koji spašava svoju ovcu iz lavljih ralja, ja dolazim izbaviti vas od zmije otrovnice; unatoč vašoj užasnoj grješnosti ja vas ne ću uništiti kao što sam uništio Sodomu i Gomoru, znam ja kako vas pritišću vaše potrebe i kako su siromasi svakodnevno ugnjetavani; a znam i kako ste jadni i oh! znam vaše zločine ... a oni su mnogobrojni; zbog nasilja učinjena nad vašim sinovima, velika je nevina krv prolivena u vašoj zemlji!

vaše nesreće, koje su posljedica vašega grijeha, izazivaju moje milosrđe i zbog prevelike svoje ljubavi, danas pozivam vaš narod da se okupi; da se svi saberu pod mojim Svetim imenom i kažite im da ja nikoga ne iskušavam, niti dolazim da vam prijetim; recite svome narodu da ću na vas izliti svoga Duha ljubavi; poput vela izlit ću ga na vašu zemlju i poput izmaglice moj će vas Duh ljubavi obviti, i prodrijet će čak kroz rupe na vašim vratima i prozorima;

vaš narod ne će biti razočaran mojim posjetom; svojom ću očišćujućom vatrom sažeći pokvarenost te ću kao žetelac uzeti srp i žeti žetvu zla, svezat ću ga u snop i baciti u vatru da izgori, a na njegovo mjesto posijat ću sjeme s Neba: Sjeme ljubavi; to vam kaže vaš Gospodin, onaj Jedini koji vas ljubi više nego što to ijedan čovjek može razumjeti;

to sam ja, Isus, vaš Spasitelj,

na vašim sam sad vratima; i opet vam kažem: dođite! dođite k meni vi koji ste potlačeni, ja ću vas okrijepiti i utješiti! dođite i imajte sve blago moga Presvetoga Srca; Kraljevstvo je Božje među vama[14], trebaš samo zakoračiti u nj; moja je Kuća tvoja kuća; ja sam otvorio vrata moga Kraljevstva svakome; dođi, ne daj se više napastovati nasiljem, na zlo uzvraćaj ljubavlju -

opraštaj!

jer kako će inače Otac oprostiti tebi, ako ti nisi spreman oprostiti drugima? jedi od mojih plodova, a ne od plodova moga neprijatelja, jer su djeca tame zla, čak i s njihovom vlastitom vrstom, jer je Zli njihov učitelj koji ih uči da budu kao on, a čovjek koji je nepošten u malim stvarima, bit će nepošten i u velikim; pozovite svoje prijatelje i molite; ja ću čuti vaše molitve:

- svakog grješnika koji se pokaje, Nebo čuje -

ja, Isus, sve vas blagoslivljam i stavljam vam dah svoje ljubavi na čelo;

25. listopada 1991.

Gospodin?

ja sam;

Gospodine,

čvršće me veži uza se

i drži me daleko od poruga ljudi,

jer ja živim ekumenski.

Veži me uz svoje Srce.

Pa kad hodam,

neka mi Tvoja svjetlost bude vodič.

Kad liježem,

neka Tvoj Duh bdije nada mnom.

A kad se probudim,

učini da moj duh govori Tvome Duhu.

Daj da djelujem kao Ti,

da Te nasljedujem.

Učini da Te moje srce žudno traži,

tako da platim sve što Ti dugujem.

Podsjeti nas sve, Gospodine,

na ono što si nam Ti dao!

Dao si nam jednu moćnu Svetu Crkvu,

ispunjenu Tvojim Duhom Svetim.

Ne neku praznu ruševinu,

dao si nam jedan čvrsti štap,

ne dva, tri ili hrpu iverja!

Kamo je sve to otišlo?

Vassula, prvo dopusti da ti kažem ovo: poruge onih koji se tebi rugaju padaju na mene - zato ne odustaj, nosi moj Križ sjedinjenja od naroda do naroda i budi moja jeka; da osvježim sjećanje svoga naroda šaljem svoga Duha Svetoga da usvoje međusobnu ljubav koja vodi u mir i u međusobno razumijevanje; u svojim prethodnim porukama o sjedinjenju tražio sam da se svi prignu, ali imam li ja ikoga danas spremnog da sluša što moj Duh govori?

- je li među vama ostao ijedan dobar čovjek?

- ima li ikoga tko me zaista traži?

- ima li ikoga koji je snizio svoj glas da bi čuo moj?

- koji je taj prvi pravednik između vas koji će se sniziti i postupno nestajati, tako da bi se samo moja nazočnost mogla vidjeti?

- tko je između vas spreman spustiti svoju glavu i dopustiti mojoj Glavi da bude otkrivena?

- ima li ijednoga velikodušnog čovjeka među vama koji će spustiti svoj glas i osluškivati moju preklinjuću molitvu Ocu:

“moram li ja, Oče,

i ove godine piti čašu

njihove podijeljenosti?

ili će napokon

sjediniti blagdan Uskrsa,

ublažujući moju bol i žalost?

hoće li ova vladavina tame

trajati još dugo?

raskinuli su mi Tijelo

i zaboravili da je Glava ta

koja jača i drži Tijelo zajedno;

“O Oče!

pomiri ih i podsjeti,

da sam im svojom smrću na Križu,

dao svoj mir;

podaj njihovim srcima Duha Istine,

u svoj svojoj punini,

pa kad ugledaju svoju golotinju shvatit će;

oprosti im, Oče,

jer ne znaju što čine;”

tvrđava oholosti

past će u hrpu prašine,

dijete moje;[15]

njihova oholost i slava past će kad ih moj Duh obuzme; - samo čekaj i vidjet ćeš;

piši: slušate li vi doista? slušate li vi doista ono što vam ja govorim? ono što vam ja kazujem znači mir, za moje vlastite i za moje prijatelje; shvatit će oni, ako se od sada odreknu svoje ludosti;

za one koji me bez pridržaja ljube i koji me se boje, moja je spasiteljska pomoć na dohvat ruke, a onda će slava živjeti u svakome od vas; Ljubav i odanost mogu se sastati, Pravednost i mir mogu se zagrliti; Odanost može dosegnuti sa zemlje, jer se Pravednost uvijek saginje s neba; ja sam vas obdario srećom; što je vaše tlo dalo za žetvu? Pravednost me je uvijek predvodila, a mir je pratio moje korake; mogu li ja to reći za vas? tko će dati zadovoljštinu za godine vaše razdvojenosti? svečanosti i govori me ne zanimaju; prenemaganja i prazne riječi također me ne mogu zavarati;

o, kćeri, ono što želim da razumiju, osobito oni koji žive u mojim ranama, jest da je moja žalost velika, i da je razlog što sam neke stvari pojačao taj da ih osposobim da propovijedaju nešto o Duhu, a ne o slovu; želim ispuniti njihov duh svojom uzvišenom svjetlošću, tako da stvari mogu vidjeti mojim očima, a ne svojim; da vide stvari mojom božanskom svjetlošću, a ne svojom;

poznat sam kao vjeran i pravedan, no, to ne znači da ću zato što oni nemaju vjernosti niti pravednosti, i ja prema njima pokazati manje vjernosti, pravednosti i mira, i da ne ću doći izbaviti ih; - čak ako se i svi oni okrenu od mene i od moga puta, ja ću ostati vjeran i istinit;[16] moj će Duh djelovati u obnavljanju mira među braćom i preko svoga Križa i svojih rana, ja ću vas sve sjediniti u jedno jedino Tijelo i slavit ćete me oko

jednoga jedinog Svetohraništa

a zapreke koje vas drže odvojenima bit će srušene; prokletstvo će biti skinuto[17] i moje Žrtveno Prijestolje bit će na svome mjestu;

dođite k meni kao malena djeca da mogu otvoriti oči vaše duše, kako biste vidjeli kakvu nadu ima moj poziv upućen vama

blagoslovi me, kćeri; dođi;

Blagoslivljam Te, Gospodine.

“Izvedi narod slijep,

premda oči ima,

i gluh, premda uši ima.

Neka se saberu sva plemena

i neka se skupe narodi.

Tko je od njih to prorekao

i davno navijestio?

Nek' dovedu svjedoke da se opravdaju,

neka se čuje da se može reći: „Istina je!“”[18]

29. listopada 1991.

Moj Bog!

ja sam; nisi sama; nazočan sam i s tobom sam; Vassula, dopusti mi da ti govorim, imaj vjere u mene, ja sam kraj tebe, dođi i meditiraj o meni; radi za moju slavu, kćeri, reci im[19] ovako:

“blagoslovljeni siromašni u duhu, jer njihovo je Kraljevstvo nebesko;” svi ste mi veoma dragocjeni, molite se više nego ikad i ja ću opskrbiti bijedne, ozdravit ću slijepe i podučiti svome Zakonu svakoga od vas , od tuđinca do vaših vlastitih;

Ljubav vas ljubi;

(Ovo je samo uvodna poruka za moj cijeli put u Englesku)

Poslije:

Vassula, budi postojana u svojim molitvama; ljubim te, dijete moje, i oh, ne znam li ja tvoje slabosti, kćeri; dovedi moju djecu k pravoj vjeri, dovedi svakoga k meni; i to je dio tvoga poslanja;

ah, dijete moje, budi gorljiva za mnom, svojim Gospodinom;

Moj Gospodine, ne slušaju svi ove poruke kad ih objavljujem. Je li moguće da ih oni ne razumiju? Ne govorim samo o sebi. Govorim također o sadašnjim ukazanjima i o drugima koje upotrebljavaš kao svoje oruđe na nadnaravni način.

Pitala bih Te izravno: koliko je crkvenih velikodostojnika danas spremno slušati i koliko ih je pozitivnih? Koliko?

a koliko je tih velikih svećenika i pismoznanaca spremno slušalo i bilo pozitivno samo jučer? - Vassula, samo je ostatak, izabranih milošću, što vjeruju; Sveto pismo kaže: „objavio sam se onima koji nisu pitali za me;“[20] a ipak, od samog početka pozvao sam svakoga u svoju školu;

moj Duh Sveti tvoj je vođa, muž[21] i

- Gospodar tvoj -

zaista ti kažem uskoro ću okupiti sve narode u krug ljubavi i moj će Duh boraviti u vama, dajući svjetlo slijepima; jer svjetlost koja će vam biti dana moja je uzvišena svjetlost; a kako će biti teško onima koji su nagomilali bogatstva u svome duhu da prodru u moju Svjetlost! kako je teško za pametne da prodru u moj Duh i spoznaju njegove dubine! kako je teško njima ući u moje Kraljevstvo! zaista ti kažem, nepriznati od vašeg društva i oni koje nazivate nevrijednima, tvore moje Kraljevstvo pred ovima;

da! oni koji ne razlikuju dobro od zla, oni koji ne razlikuju lijevo od desna! ja sam pozivao i još uvijek pozivam svakoga da sjedne sa mnom za stol, ali mnogi nisu odgovorili mom pozivu, zasmijavali su se i izrugivali mome milosrdnom pozivu i sputavali druge koji su željeli ići, zbunjivali su ih svojim naučavanjima; usporedi sve ovo s mojom prispodobom o svadbi;[22

vratit ću se natrag[23]

i oni će drhtati; drhtat će kad shvate koga su odbijali sve ovo vrijeme; odbili su moga Duha i dopustili da budu vođeni svojim vlastitim duhom, odbili su moju Svjetlost radi svoje vlastite, odbili su moje Nebesko Kraljevstvo dano Mudrošću za drugorazrednu filozofiju i svoje vlastito racionalno učenje;

- odmetnuli su se -

jer su odbili moj Duh, moju Svjetlost i moje Učenje; oduzet ću im svoje Kraljevstvo i dati ga narodu koji će donijeti plodove; a onda ću srdačno pozdraviti te ljude kao svoje vlastite i zatražiti od njih da dođu k meni i drže kuću sa mnom; zapravo taj čas je već tu; odlučio sam privući k sebi te ozloglašene, one koji stoje okolo po uglovima ulica, nevrijedne, ništa od ništa, grješne i one koji nikad nisu čuli za moje Ime; okrenut ću se ka grješnicima koji me nikad nisu voljeli i od njih načiniti narod Ljubavi, sveti narod, i oni će me slaviti; zvat će se svećenicima živoga Boga, svećenicima Amena, i u tom svećeništvu ja ću ponovno izgraditi svoju Crkvu, u tim ću vas srcima sve sjediniti i moje će se Tijelo odmoriti; taj čas je tu, i nitko ne može zaustaviti taj čas moga Duha Svetoga;

kad ugledate da se svijet razjedinjuje pod vašim nogama, kad pogledate lijevo i ugledate da su se klimava kraljevstva i gradovi pretvorili u hrpu prašine, a s desne strane planine se zatresle, znajte da su to znakovi početka izlijevanja moga Duha Svetoga; kad vidite moje učenike, koje sam ja osobno oblikovao, kako bez straha propovijedaju u moje Ime, ne prekidajte ih; odbijte napast i raspoznajte šum njihovih koraka; stalno ću vam slati te svece da na svom putu skupljaju odijeljene dijelove moga Tijela, i nitko, čak ni zli duhovi, ne će ih moći zaustaviti; naprotiv, oni će pasti pred njima, jer znaju da je Amen njihov Gospodar;

Amen je uskoro s tobom, dijete moje!

On, koji je tvoj Tješitelj

i čija je Kuća nedokučiva Svjetlost,

uskoro će te zaroniti

u svoju Svjetlost i upiti te;

- ja sam Ljubav -

Blagoslovljeno Tvoje slavno i Sveto ime,

hvaljen i slavljen u vijeke;

[1] To je zato što je Sotona stavio mnoge zapreke da bi zaustavio širenje poruka Presvetog Srca Isusova.

[2] Tiskari koji su tiskali knjige na engleskom jeziku, posvetili su jednu našoj Svetoj Majci.

[3] Grčka krunica.

[4] To je moja majka. Bog je naglasio da je ne zovem „majka“, jer jedina majka koju mi imamo, jest naša Sveta Majka. Trebam poći s njom u nabavku namirnica..

[5] Ps 81, 10.

[6] Duhom Svetim.

[7] Otk 11, 7.

[8] Duh Ilijin i Mojsijev, duh proročki.

[9] Iz 61, 11.

[10] Otk 11, 8.

[11] Otk 11, 13.

[12] Otk 11, 11. Simboličan broj.

[13] Otk 21, 1.

[14] That is, the Church.

[15] Ovdje sam imala dojam da je to Otac odgovorio.

[16] Otk 19, 11.

[17] Otk 22, 3.

[18] Iz 43, 8-9.

[19] Ljudima koje ću susresti u Engleskoj.

[20] Rim 10, 20.

[21] Smjeranje na Iz 54, 5.

[22] Mt 22, 1-14.

[23] Druga Pedesetnica - izlijevanje Duha Svetoga: Jl 3.