Poruke od 19. do 31. prosinca 1987.

19. prosinca 1987.

ja sam Ljubav;

reci im, reci im, Vassula, da će istinitost nadvladati zlo, poniznost će nadvladati đavla, ljubav će raskrinkati Sotonu;

Poslije:

Fatimsko svetište vapije za zadovoljštinom! vrati mi se natrag, svijete! dođi i priznaj me, svijete; dođi i moli mi se; ne griješi više; vjeruj u mene i ne sumnjaj; dođi i pokaj se, dođi i primi me; budi sveta, Vassula; O Vassula, vrati mi natrag moj svijet! Oltaru! izlit ću na tebe svoj plamen i zapaliti te ljubavlju; moraš tražiti moje probitke da bi me proslavljala; ne budi kao drugi koji traže svoju slavu i veličinu;

Gospodine, već sam rekla i opet kažem, ja ću tražiti samo Tvoje probitke, one koji Tebi donose veću slavu. Uzmi moju volju. Ja sam Ti se predala.

da, Vassula, ublaži moju žeđu; odnosi se prema meni kao prema Kralju; časti mene, svoga Boga; nikad se ne buni protiv mene; posveti svoje tijelo da časti moju nazočnost u tebi; ljubljena, dođi, sve što je skriveno uskoro će doći na svjetlost; moja Božanska ruka podignut će zastor i objelodaniti vam sve što je bilo skriveno; Garabandal je nastavak Fatime i moje će Kraljevstvo vladati zauvijek, jer Ja Jesam; ja sam Alfa i Omega;

kako te ljubim, svijete! moji vlastiti, moja djeco, ljubljeni, dođite, dođite u moje raširene ruke; vratite se natrag k svome Ocu![1] ljubim vas;

slušaj, Vassula, kad ti budeš među mojim Abelima, ja ću biti među vama; ja ću ti u uho šapnuti svoje naputke; ja imam Kruh da ponudim; moj Kruh je svet; upotrijebio sam samo sitni djelić kvasca iz svojih spremišta, i to je bilo dostatno da uskisne čitavo tijesto; to tijesto sad je moj Novi kruh, zato se oslobodite svog starog kvasca; izgubio je svoju djelotvornost, ljubljeni moji, dođite i uzmite moj novi kvasac, obnovite se svi zajedno u Novom kruhu, privlačnom za nepce što će privući moje jaganjce da blaguju; častite moj Kruh koji sam ja blagoslovio; moj Kruh Iskrenosti, Istine i Ljubavi; daj da se radujem, ljubljena; neka moji jaganjci kušaju moj Novi kruh; razdijeli ga među njih i daj gladnom mnoštvu jesti; dopusti im da se nasite; mene ne će uvjeriti razlozi pametnih; oni me se ne će dojmiti zato im ne dopusti ni da se tebe dojmu, kćeri; moj je naum dovesti natrag svoje raspršene jaganjce; dovesti ih natrag k Ljubavi;

potpiši moje Ime,

21. prosinca 1987.

Moj Bože, Pravedni Bože, čak i ja u svojoj ništavosti i nesposobnosti imam svojih želja koje si mi Ti usadio. To su Tvoje želje. Ja želim da Tvoje Ime bude slavljeno i da se Tvoji jaganjci ponovno okupe priznajući Tebe, priznajući našu Nebesku Majku, Kraljicu Neba, da njezina vladavina traje u vijeke vjekova, pobjeđujući Zlo. Ja tražim samo Tvoje probitke ...

da, Vassula, traži samo moje probitke, budi stvarno sveta, da ne bude samo vanjština svetosti kao što je to kod nekih; ja, Gospodin, poznajem ih, bez obzira koliko se trude da izgledaju kao Abeli, oni me ne mogu zavarati; nošenje maske ne će im pomoći da sakriju ono što jesu, zaista vam kažem, ovaj put pokazat ću te varalice; doći ću im u neočekivani čas; zašto ima Kaina u mojoj Kući? oni traže samo svoje probitke, a ne moje? nebeskom ću ih snagom raskrinkati; otkrit ću što je skriveno; ne boj se, ljubljena, svoju Crkvu ja ću očistiti; odstranit ću sve one koji priječe put Božanskoj ljubavi i ulasku u moje Presveto Srce; vidiš li, Vassula, moja čaša ima gorak okus, svijet me vrijeđa, ljubljena; ti Kaini zakrčuju put, zakrčuju ga golemim blokovima i onemogućuju prolaz mojim jaganjcima da dođu k meni; njihove su ruke prazne, nemaju što ponuditi mojim jaganjcima, ne više; Vassula, blagoslovljena od moje duše, slijedi me; ja ću te voditi, ne očajavaj, zar ću te sada ostaviti?

Ne, Gospodine, ja sam se priljubila uz svoga ljubljenoga Oca.

evo, uzmi moju ruku, nikad je ne ispuštaj, primi sve što dolazi od mene;

22. prosinca 1987.

Vassula, došlo je vrijeme sjedinjenja moje Crkve; budite opet zajedno, ljubljeni moji, dođite i ponovno izgradite ove stare ruševine, obnovite moj stari temelj, temelj postavljen mojom rukom; štujte moju Majku, kao što je ja, koji sam Riječ i iznad svega, štujem; zar ne ću onda željeti da je vi, prah i pepeo, priznate kao Kraljicu Neba, časteći je? velika je danas moja žalost gledati kako moj svijet malo zna o njezinu utjecaju; oni pod imenom Lutera, koji su se potpuno izdvojili, moraju se vratiti k Petru;

Gospodine! Oni će biti preneraženi!

Vassula, nagnat ću ih da prignu svoja koljena i poklone se mojoj Majci; to sam ja, Gospodin, koji govori; ja ću ih prignuti! a kad oni to učine, dopustit ću svojoj svjetlosti da ih obasja i podigne ih; ojačat ću vaše stabljike i bit ćete kao plodni vrt, kao izvor čije vode nikad ne presuše; ja ću obnoviti svoj Temelj;

dođi, ljubljena, budi podatna i gipka, kao sada, tako da mogu urezati svoje riječi u tebe, dođi, nikad ne zaboravljaj moju svetu nazočnost;

Da, Gospodine.

23. prosinca 1987.

Moj Bože, protestanti će biti preneraženi! (Ja to ne ću moći preživjeti.)

Vassula, ja sam čekao godinama da se oni promijene; sada pak daj da slobodno pišem svoje želje;

Ali oni će biti preneraženi!

slušaj, može li me čovjek slušati samo onda kad to njemu odgovara, a onda začepiti uši kad mu ne odgovara da čuje ono što ja govorim?

Oni će u potpunosti odbiti čitavu ovu stvar! Jer oni ne mogu prihvatiti sve dijelove. Oni tvrde da to ne govoriš Ti.

ako odbiju, onda će se oni odreći mene kao svoga Boga;

Gospodine, smijem li se usuditi reći da je ovo udarac za njih? Oni to ne će prihvatiti kao poricanje Tebe, jer, uostalom, oni Te svi ljube i klanjaju Ti se, Gospodine.

Vassula, došao sam vas sve sjediniti; bi li koji od mojih učenika odbio moj zahtjev?

Ne, ne bi, Gospodine, ako su Ti iskreni.

ovom tvrdnjom sama si priznala, jer sve što se ima reći jest ovo: “ako su iskreni…” onda će slušati;

došao sam vas sve obasjati i prosvijetliti, kako biste se mogli sjediniti; ali, Vassula, na moju veliku žalost bit će onih koji više vole mrak od svjetlosti, zato što su njihova djela zla, oni će odbiti doći pod moju svjetlost bojeći se otkriti svoja djela, ali moji odani i oni koji iskreno prihvaćaju moja djela i slijede me, doći će pod moju svjetlost i bez straha pokazati svoja djela, jer, oni će pokazati da ono što su činili činili su u meni, svome Bogu;

rekao sam ako učiniš moju riječ svojim domom, zaista ćeš biti moj učenik; upoznat ćeš Istinu i Istina će te osloboditi; a sada, sada vam kažem: ako prihvatite moju Riječ od danas, zaista ćete biti moji učenici; upoznat ćete Odanost u Istini i Istina će vas osloboditi te vam omogućiti da se sjedinite u Ljubavi i da me slavite;

dolazim sa svojim Srcem u ruci, nudim vam ga, ali unatoč mome zovu, mnogi će me odbiti, ne priznajući me za svoga Boga, jer su njihova srca otvrdnula; ako me ljube slušat će moj zov; ako odbiju čuti ga, to je zato što sam ih izgubio kao djecu; njihova ih je pamet zaslijepila; zaista vam kažem, ovce koje mi pripadaju prepoznat će moj glas; oni koji ne prepoznaju moj glas, to nisu moje ovce, jer ne vjeruju u moju Svemogućnost;

znaš li zašto su moje ovce raspršene, a moje Tijelo osakaćeno? znaš li zašto nesklad vlada u mojoj Crkvi? zato što su hodali noću, bez ikakva svijetla koje bi ih vodilo; tražite moje Svijetlo i ja ću vas voditi, odbacite svoje licemjerje i okorjelost; budite blagi i ponizni; otvorite svoja srca i dopustite da vas moja Srž ispuni; ja sam vaš Dobri Pastir koji vas ljubi;

Vassula, razgovaraj sa mnom; ponašaj se prema meni kao prema svom Svetom Drugu;

Hoću, moj Bože. Želim slaviti Tvoje Sveto Ime, Gospodine.

ljubljena, ja sam proslavio svoje Ime i proslavit ću ga opet; moja vladavina trajat će uvijek;

dođi, hrabro, kćeri, ja sam s tobom;

26. prosinca 1987.

U noći između 25. i 26. prosinca Isus je naglašavao značenje Garabandalske poruke, zajedno s Fatimskom porukom, i da su one slične. Čini se da te noći nisam spavala. Poruka je učestalo zvonila u mojim ušima, a Isus je pojačao svoju prisutnost.

Fatimsko svetište vapije za posvetom Garabandala; učio sam vas čitati znakove vremena, pa tražite li te znakove? kako to da ne možete pročitati znakove? nemate li moć opažanja? zašto vam je duh zatvoren? zašto odbijate vidjeti? zašto odbijate čuti? zar ste zaboravili moje riječi? zašto ponavljate svoje pogrješke? ljubljeni, zašto se toliko zlo oborilo na Garabandalsku poruku koju vam je uputila moja Sveta Majka, koja je Zavjetni kovčeg moje Riječi upućene vama; otpor koji moji svećenici imaju prema Garabandaskim ukazanjima i poruci, u potpunosti je Sotonina spletka; još jedanput, kao u Fatimi, on pokušava spriječiti da moja poruka postane opće poznata;

zar niste shvatili da Sotona, poznajući vrijednost moga Spasenjskog plana, koji je moja Majka priopćila u Garabandalu nevinoj djeci, pokušava još jedanput izbrisati moj plan? tako vas sve ostavlja u mraku, da padnete; Sotona sada udvostručava svoje napore više nego ikada da bi slavio pobjedu nad vašom Svetom Majkom, napastujući moju Crkvu da zaniječe ova ukazanja, koja su nastavak Fatimske poruke spasenja; Sotona, u svome bijesu, nastoji vas spriječiti da se hranite od mene;

moj je Spasenji plan jasan; dolazim da otkupim svoju djecu; prepoznajte moj glas! ne budite iznenađeni vrstom sredstva kojim se služim; izabrao sam jednu ništicu, koja ništa ne zna, prazno platno, tako da bude jasno kako djelovanje koje prožimlje ovu plohu[2] dolazi od mene i da uzvjerujete kako sam to ja, Isus, ljubljeni Sin Božji, koji vam ovaj put govori; moje je Kraljevstvo među vama;

moji Abeli, znam da ćete me vi opet prepoznati; O ljubljeni, kako vas ljubim! uskoro ću vam otkriti svoj plan;

Gospodine, ako svećenici ne prepoznaju Tvoj glas, onda, Gospodine, što će se dogoditi?

Vassula, nije na tebi da pitaš; prah si i pepeo;[3] daj da te vodim onako kako ja to želim, ostavi te stvari meni;

Da, Gospodine.

O dođi, nemoj me pogrješno razumjeti, ja sam Ljubav, nauči se prihvaćati; dođi, mi nas? ja ću dopuniti tvoju svjetiljku;

Da, Gospodine, hvala Ti što se brineš o meni s ljubavlju.

hajedmo;

28. prosinca 1987.

Ako se zaboravim i usudim prozboriti nekakvu prosudbu o bilo kome, ili ako mislim da razumijem više nego drugi, ubrzo me Bog opomene kome on to daje svoju poruku: samo prodirućim pogledom svojih očiju on me postavlja na mjesto gdje sam dužna biti. Samo sa svoje tri riječi „prah i pepeo“ on me podsjeća da sam ja ništa i najmanja od svih njegovih stvorenja. Ne, neki ovo ne će razumjeti; oni bi mogli pomisliti zato što me je izabrao da primam njegovu Riječ, da sam ja vrijedna toga, ali zar ne razumijete? Izabirući mene, koja sam najmanja od svih, Bog pokazuje svoje neizmjerno milosrđe koje ima prema nama. Kad daje i najmanjima, zar ne će dati mnogo više onima koji su u njegovim očima toliko vrjedniji od mene, ukoliko oni to traže s vjerom? Niste li primjetili njegovu strpljivost sa mnom? Namjesto da prekine sa mnom, njegova se ljubav izlijeva preplavljući me. Kako ga može njegov svijet odbiti? Ali ja ne bih smjela govoriti, jer sam i sama prije pripadala istoj skupini. Sada ja kažem: “Cijenite svoga Boga kao što cijenite svoj dah, jer bez disanja bili biste mrtvi. Bog nam daje život udahnuvši u nas svoj dah; njegov dah je naš život. Bog je naš dah, Bog je naš život“.

O Vassula! moj će Abel ovaj put živjeti; odanost će dokrajčiti zlo;[4] blagoslovljeni oni koji promiču moju Riječ; blagoslovljene moje ovce koje prepoznaju moj glas, blagoslovljeni oni koji će opet hraniti moje jaganjce,

blagoslovljeni oni jednostavni u srcu, blagoslovljeni oni koji će moliti krunicu na dan posvećenja Garabandala i čija se koljena priginju na pozdrav mojoj Majci[5]; blagoslovljeni oni koji će nositi moj Križ mira i ljubavi sjedinjujući ga; blagoslovljene moje ovce koje se vrate Petru; blagoslovljeni oni koji se ponizuju i slijede moj primjer; blagoslovljeni oni koji slijede moje zapovijedi i ljube jedni druge, kao što vas ja ljubim; blagoslovljeni oni koji svjedoče za mene i ne sablažnjavaju se nada mnom;

Vassula, ljubljena od moje duše, vjeruj u mene i pouzdaji se u mene; ja sam tvoj Nebeski učitelj; nikad ne sumnjaj u moju Riječ; dođi, slaba si, osloni se na mene koji sam tvoja snaga;

Da, Gospodine, trebam Te. Ne mogu bez Tebe nikad ništa učiniti.

ljubi me, želi me; budi moje Nebo; ah, Vassula, sada se ti žrtvuješ za mene, ali uskoro ću te imati kraj sebe ;

Čeznem za tim danom.

ostani uza me, imam te nešto pitati;

Da, Gospodine?

za moju ljubav, Vassula, za moju ljubav, hoćeš li naučiti moliti Krunicu? pozdravljaj moju Majku stalno, hoćeš li učiniti to za mene, Vassula?

Gospodine, ja to nikad nisam učila.

zar ja to ne znam, Vassula, zato sam došao da naučim tebe i sve one koji nikada nisu čuli za Krunicu;

Da, Gospodine, spremna sam učiti; Gospodine, pomozi mi učiti.

to je ono što želim čuti od svih vas koji ne znate, te iste riječi: “da, Gospodine, spreman sam učiti; Gospodine, pomozi mi učiti;” ja ću vas sve učiti, vi koji ste spremni učiti;

dođi, kćeri, odmori se u meni; ja te ne ću nikada ostaviti;

Isus je sigurno osjetio kako čeznem za njim i patim ovdje bez njega. To je opet 'val želje za Bogom', želim biti njegova žrtva, posve odijeljena od svega zemaljskog. Ovdje sam da bih mogla 'hraniti' neke od njegovih jaganjaca koji nikad ne odbijaju njegov Novi kruh, ugađajući mu zbog povratka nekoliko duša. Biti s njim, bit će za mene divno. Što može biti bolje?

31. prosinca 1987.

Moj Bože, molim Te da Crkve povjeruju u Tvoju poruku!

Vassula, vjerovati u mene, milost je dobivena od mene,[6]

čuj me, Vassula: ti ćeš govoriti iz mojih usta, a ja ću govoriti o patnjama kroz koje će moja Crkva proći; ova objava moj je glas; prepoznajte znakove vremena; prihvatite moju Poruku, kušajte moju Poruku, jedite moju Poruku; jao nevjernima;

Poslije:

malena moja, ljubiš li me?

Obožavam Te beskrajno, Gospodine.

da, Vassula, ljubi me; nadoknadi za svoju prošlost; nadoknati za one koji me ne ljube; cvijete, svaki cvijet treba svjetlost, jer zna kakav učinak ona ima za njegove latice; kćeri, hoćeš li se pokajati?

(Pokajala sam se za svoje stare grijehe i za sadašnje, jer me je pripravaljao da primim svetu pričest.)

cvijete, opraštam ti, preziri sve te stvari iz dubine svoje duše; preziri nečistoću[7] jer je to bila opačina Sodome;

[1] Božji glas bio je pun ljubavi. Gotovo da je molio...

[2] Ploha - prazno platno.

[3] S ovim riječima Bog me je podsjetio da sam ja najmanja od svihe njegovih stvorenja.

[4] “Odanost će dokrajčiti zlo”. To bi moglo također značiti: “Abel će pobijediti Kaina”.

[5] Bog pretkazuje taj događaj.

[6] Čovjek se mora moliti i tražiti od Boga tu milost.

[7] Nečistoću duše.