Poruke od 2. do 9. listopada 1989.

2. listopada 1989.

Isus?

ja sam; dođi, dijete moje, uzmi me za ruku i zajedno ćemo ići; ja sam Mudrost, tvoj Učitelj, zato ovisi samo o meni; shvati da ti nitko nije u stanju dati bolje znanje od mene, mene koji sam Gospodin; slušaj i piši:

svijete! dušo! ti koji me čitaš, ti koji me slušaš, hvali me, slavi me, slavi me od jutra do večeri, hvali me i veličaj bez prestanka, pružaj zadovoljštinu za one koji me nikad ne hvale, niti me slave; blagoslivljajte me, klanjajte mi se i želite me, zar vam nitko nije govorio o Pjesmi trojice mladića?[1] onda čujte i objavite to svim narodima; Duh Istine je među vama, dječice moja; podsjećam vas da sam ja Bog koga ste došli susresti i moliti se; budući da sam ja živi Bog, ja osjećam kad mi dolazite s molitvama samo sa usana; ja želim da me želite ... želite me, želite me, žeđajte za mnom, tražite me gorljivo, nemojte imati drugih želja osim mene, želite biti u stalnoj vezi sa mnom, želite mi ugađati, želite me osjećati i čuti, želite moju prisutnost, neka vas ništa na ovom svijetu ne zavede; jer, ako vas svijet mrzi, sjetite se da su mene mrzili prije vas;

stavite me na prvo mjesto, ne ranjavajte moje Presveto Srce zanemarujući me; uz mene ćete osjetiti moju ljubav, moj mir; a onaj nebeski sklad koji ja ostvarujem sa svojim anđelima može biti i vaš, ako mi dođete bliže; sve vas ljubim vječnom ljubavlju, ljubavlju koju vi ne možete shvatiti na zemlji; dođite i ja ću vam pokazati, ako ste voljni, što Pravi život u Bogu znači; zaista vam kažem da svatko tko živi u ljubavi, živi u meni, vašem Bogu, i ja živim u njemu;

probudite se iz svoga sna, probudite se iz svoga mrtvila i ne zanosite se govoreći: “ali ja ljubim Gospodina, i on to zna, uvijek sam ga ljubio i moja je savjest čista,” danas vas pozivam da mi se vratite; pa, ako vi pitate, “ali kako da se vratimo?” odgovaram vam: svojim obraćenjem; a ako kažete, “ali mi smo obraćeni, kako da se obratimo?” odgovaram vam: želeći me, žeđajući za mnom; tražite mene, Svetoga Jedinoga; dođite i klanjajte mi se; dajte da vaš dio budem ja, vaš Sveti Jedini; neka se vaše oči pretvore u suze ljubavi u mojoj nazočnosti;

budite budni, budite budni, kad biste samo znali kako je zabrinjavajuće ne znati uzrok svojih grijeha, ne osjećati grijehe i izgubiti smisao ono što je dobro, a što zlo! odbacite đavolske taktike; budite budni u svojim molitvama, budite u neprestanoj molitvi; molite se bez prestanka, dajte da osjetim da ste u stalnoj želji za mnom: u stalnoj molitvi, a molitva koja dolazi iz vašeg srca je želja za Bogom, ljubljeni moji; ako želite rasti u mojoj ljubavi, odagnajte svoje mrtvilo i molitve usnama; biti u neprestanoj molitvi znači željeti mene, svoga Boga; pokušajte shvatiti moju poruku; želite me s radošću, želite me svojim srcem, a ne usnama; dajte da vas čujem kako uzvikujete: “Abba!”; zato dođite k meni opet kao malena djeca, vratite mi se i molite mi se srcem, tražite me srcem, dođite k meni nudeći mi svoje srce; posvećenje će ukrasiti vašu dušu; nemojte odlutati od Istine, jer Istina je Ljubav, zato dođite k meni puni ljubavi, crpeći od moga Srca; budite u Istini, živite u Istini, želeći me bez prestanka; činite sve to da biste mogli živjeti;

u ove posljednje dane ja izlijevam svoga Duha milosti na čitavo čovječanstvo, niste li primijetili da ja dajem čak i najmanjima? moj Duh milosti izlijeva se na vaš naraštaj da vas uči ljubiti me; dolazim kao Podsjetnik svoje Riječi; dolazim da svojom svjetlošću osvijetlim ovu tamu; dolazim opomenuti vas i probuditi vas iz vašeg dubokog sna; ne dolazim sa srdžbom, dolazim s ljubavlju, mirom i milosrđem da skinem s vas mrtvački pokrov, da odmotam vaše narode; dolazim vas podsjetiti da sam ja Sveti te i vi morate živjeti sveto; dolazim vas podsjetiti i poučiti kako se moli; dao sam vam sve da bi se vaša duša uzdignula k meni i baštinila moje Kraljevstvo;

dolazim k vama kao prosjak, moleći vas; dolazim k vama kao Mudrost, da vas opet poučim o znanju svetosti; uvijek tako žarko nudim vam svoje srce, uvijek tako ponizno, nudim vam se osobno svakog dana, kao vaš Kruh svagdanji; dajem vam jesti hranu koju vaše srce želi, da se nasitite; zato dođite k meni, vratite mi se i slavite mene, svoga Boga ;

ja vas sve blagoslivljam, stavljam svoj dah ljubavi na vaše čelo; Ljubav vas sve ljubi; budite jedno;

5. listopada 1989.

Moj Isus?

ja sam; mir, dijete moje; zajedno ćemo raditi; uzmi moju Riječ,[2] a onda napiši to;

(Otvorila sam Iv 10, 14-16)

piši: “ja sam Dobri Pastir, ja poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca, i ja dajem život svoj za ovce; imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka, i njih mi treba dovesti; ona će čuti moj glas te će biti jedno stado i jedan pastir”; po ovome će zemlja zablistati; prosut ću cjelovitost i mir i zemlja će rasti s novim stvarima, kao što je već jednom prije;

Ustala sam i poljubila Isusa u desni obraz. To sam učinila na kipu Srca Isusova ispred sebe. Svojim srcem ugledala sam Isusa kako sjedi blizu mene. I nakon što sam ga poljubila, on je podignuo svoju ruku i dotaknuo svoj obraz. Upravo ono mjesto gdje sam ga poljubila, izgledajući kao sretno dijete. - Isus je tražio da zapišem ovu epizodu.

ljubljena moja, to je radi toga da bi znali kako ja sve osjećam; dođi, dijete moje, budimo zajedno, budimo nerazdvojivi;

7. listopada 1989.

(Torino - Dame du Rosaire)

mir s tobom; ponovi za mnom:

“Isuse, ljubim Te; Isuse, oprosti mi moje grijehe; Isuse, oslobodi me moje sumnje; Isuse, ne dopusti Zloduhu da mi se približi;”

Naša Sveta Majka:

cvijete, ljubavlju se ublažuju rane Isusove; Ljubav vas ljubi;

8. listopada 1989.

(Torino - nedjelja)

Posjetila sam Baziliku Svetog Lica Isusova. Nakon molitve i razgovora s Isusom, izašli smo van i ja sam osjetila silnu radost. Slavila sam Gospodina što mi je iskazao svoju veliku ljubav. Ljubav kakvu nikad do sada nisam upoznala. Upravo sam tog trena bila prekrivena snažnim mirisom tamjana. Moja se je radost udvostručila zbog njegova znaka.

Otišli smo u crkvu Sv. Dominika, gdje je prije dvije godine moja rađaka iznad vanjskih crkvenih vrata imala ukazanje naše Svete Majke. Tako nas je zapravo Gospa pozvala u tu svoju crkvu. Jer, bio je blagdan Gospe od Krunice, a mi to tada nismo znale. Imale smo još dosta vremena do mise i dok smo tamo sjedile ja sam bila u klanjanju pred Isusom i govorila sam mu francuski. Shvativši to, rekla sam mu na engleskom: „Zašto Ti govorim francuski? Govorit ću Ti engleski!“ Na to mi je Isus odmah rekao: „Ja bih radije da mi govoriš srcem!“ I prekrio me svojim mirisom tamjana!

9. listopada 1989.

mir s tobom; moli se za one koji još uvijek pokušavaju noću uništiti moj vinograd; moli se, moja Vassula, da se ublaži moja srdžba prema tim dušama; zadobio sam rane koje prisiljavaju da se pravednost moga Oca rasplamti zbog svih zločina ovog naraštaja; kad vidi kako se ponašaju prema mojoj prinesenoj zadovoljštini, kako je ranjeno, bičevano i iskidano moje Tijelo, njegova želja da slomi sve narode i pretvori ih u hrpu praha, velika je; čak i moji anđeli zadršću nad onim što može doći na cijelu zemlju; moj Abba zadržan je samo zbog ono malo duša koje prinose žrtve i koje me ljube;

ah, Vassula! moja je bol velika; malena dušo, ljubim te silno; ja oplemenjujem i čistim velikodušne duše, duše koje su voljne pružati zadovoljštinu i ispaštati za druge; potrebne su mi duše žrtve, da budu žrtve Ljubavi, žrtve moje Muke, žrtve koje umiru svome vlastitom ja, žrtve koje su voljne dijeliti moj Križ; potrebne su mi velikodušne duše koje su voljne biti oblikovane mojom vlastitom rukom u živo raspelo; kako drukčije mogu zadržati ruku svoga Oca da vas ne udari?

svijet se mora promijeniti, obratiti i živjeti sveto; ne ću više dopustiti da moje Sveto Ime bude oskvrnuto; moja se Muka obnavlja u mom otajstvenom Tijelu, i ja trpim kao što sam trpio u svojoj Muci; ja, kćeri, ponovno idem istom stazom na Kalvariju; svakog sam sata raspinjan; ja, koji sam Ljubav, zaslužujem li ja sve to?

Gospodine Isuse,

dahni na nas svojim dahom

da postanemo žrtve Ljubavi

i da možemo ispaštati za druge.

moja vlastita, ti me možeš rasteretiti kroz svoju ljubav; ljubi me i prinosi zadovoljštinu, posti i žrtvuj se; svi ti čini zadržavaju srdžbu moga Oca; Vassula, dopusti mi da te nasitim, dopusti mi da se tobom služim; aahh, kćeri ... tvoje me suze tješe; cvijete moj, neka se tvoje suze rastope u mojima i neka budu jedno; kad moj Otac vidi tvoje suze u mojima, bit će umiren;

ja, Isus, blagoslivljam sve nabožne predmete koje imaš u svome domu;[3] ponovi to![4]

Oh, kako Te želim utješiti!

ah, Vassula, ti me već tješiš time što me želiš utješiti; ja sam te stvorio da me odmoriš, da me ljubiš i da sa mnom dijeliš moja trpljenja; zapamti, uskoro sam s vama;

[1] Dn 3, 52-90.

[2] Isus misli na Sveto pismo.

[3] Rekla sam Isusu: “Oh, kako Te želim utješiti!”

[4] Isus kao iznenađen, uzviknuo je: “ponovi to!” Osjetila sam kako je njegovo Presveto Srce prosto zaigralo od radosti.