Poruke od 20. do 30. rujna 1989.

20. rujna 1989.

Moj Gospodin i moj Spasitelj?

ja sam; dajem ti svoj mir; moja Vassula, čuj me i piši; sretan sam što te imam kraj sebe; ja, Gospodin, blagoslivljam te; jesi li spremna? dođi k meni kao dijete koje se približava svojemu ocu;

ljubljeni moji, gledajte mene, svoga Boga, kao najmilosrdnijeg svetog druga, koji sjedi na prijestolju u slavi na Nebu, a opet, istodobno, u svom Božanstvu, spuštam se cijelim ovim putem dolje k vama na zemlju da bih svima vama dopustio da me osjetite, čujete me, razumijete me te tako upoznate mene, svoga Boga; da, sišao sam sa svoga prijestolja cijelim ovim putem do vas, da uzdignem vaše duše k sebi i da vas okrijepim u svojoj svjetlosti;

gledajte me, ljubljeni moji, kao svoga Zaručnika, koji će vas obilno opskrbiti onim u čemu oskudijevate; skinut ću vaš žalobni veo i mrvatčki pokrov koji prekriva vaše narode; otrt ću vam suze s vašim obraza i utješit ću vas; sve vas ljubim vječnom ljubavlju i zbog svoga velikog milosrđa obnovit ću vas; ja, vaš Zaručnik, dijelit ću s vama sve što imam; ovdje imam, da bih vas iskitio, ako želite, svoje nadragocjenije blago: svoj Križ, svoje čavle i svoju trnovu krunu; spreman sam ih dijeliti s vama, jeste li voljni i spremni dijeliti moj Križ mira, ljubavi i pravednosti?

gledajte me kao svoga Otkupitelja; izbavljam sve one koji prionu uza me, odgovaram svakome tko me zazove; milosrdno gledam na sve vas, jer ja znam kako ste krhki i kako vas lako napastuje Napasnik; sve sam vas otkupio za ljubav svoje beskrajne ljubavi, te ljubavi tako neshvaćene ... ja sam Ljubav i svatko tko živi u meni, živi u Istini;

ja sam korijen Drveta života i Izvor života; imam sa sobom oboje, plod Drveta života i Vodu živu s mojih vječnih izvora; zato dođite k meni, dođite i nasitite se; dođite i jedite; dođite i pijte od moje Vode žive, svi vi koji žeđate; nikad vas ne ću odbiti; ja, Bog, ne ću vas odbiti od prsiju, te prave hrane, hrane koja će u vama trajati tako da vaša siromaštvom pogođena duša može živjetit; vaše su se zemlje okrenule u jalovinu, a olujni vjetrovi sasušili su vaša grla, ali ja, koji sam vaš Spasitelj, vidim odozgo sva ta bezakonja, zato nemojte reći: “Bog nas je zaboravio”, ja sam Sav-Vjerni i moja uzvišena ljubav koju imam za vas, spaša vas; nikad nisam okrenuo svoje Sveto lice od vas; one agio omga elneah rima, rima, pgara nedro ha unu Amen rima;[1]

piši, ja ću raširiti mir i ljubav u zemlje vaših mrtvih; namjeravam rašiti svoj mir i ljubav svuda naokolo i u sve narode bez ljubavi; namjeravam uništiti svu nepravdu, i ova će mrtva era uskrisiti te će me slijediti u Novu zemlju koju pripravljam za nju i pod Novim nebom ona će me slaviti i hvaliti dan i noć; niste li još shvatili kako vam moj Sveti Duh milosti pripravlja vinograd za vinogradom, šireći ih nježno i s mnogo ljubavi u svakom narodu?

niste li još shvatili kako vaša Sveta Majka i ja ispružamo ruke iznad vas prekrivajući vas svojim blagoslovima, i pripravljamo vam vinograde, vinograde koje ćemo stalno umnožavati, vinograde koji će davati dostatno ploda, da hrane mnoštvo? moj Duh milosti je kao trs koji daje dražesne mladice, moj cvat donosi plodove ljubavi i mira; dođite k meni svi koji me želite i nasitite se mojim plodovima, jer je spomen na mene slađi od meda; baštiniti mene slađe je od mednog saća; oni koji me jedu, još su me više gladni, oni koji me piju, još više za mnom žeđaju; tko me sluša, taj se ne stidi, i tko sa mnom radi, taj ne griješi;[2]

nisam li rekao da ću u dane koji dolaze ispustiti mladice koje će pupati i cvasti te ispuniti cijeli svijet plodovima? ti će se plodovi umnožiti na mojoj svjetlosti, a Nebo će na vas izliti svoju rosu i osvježiti vaša suha grla; ja darujem sve te blagoslove svome narodu;

osjećajte se voljenim od mene, maleni moji, Ljubav vas ljubi i blagoslivlja svakog od vas, stavljam svoj znak ljubavi na vaša čela;

budite jedno;

(Poslije:)

[3]Moj Gospodine,

Ti koji si korijen Stabla života i Ljubav sam u sebi,

Ti koji nam od svojih plodova daješ vječni život,

budi blagoslovljen.

Tvoje lišće, koje nikad ne opada i ne vene,

načinjeno je od čistog bijelog zlata

iz koga ižaruje živa svjetlost.

Ja Ti se klanjam, nadam se, vjerujem i ljubim Te.

Molim Te oprosti onima koji Ti se ne klanjaju, ne nadaju se,

ne vjeruju i ne ljube Te.

Pogledaj na nas Emanuele!

Ja Te blagoslivljam, Tebe, koji si moj Savjetnik u noćima,

koji me ispunjavaš neprestanim molitvama,

moleći nada mnom.

Znam da ne ćeš napustiti moju dušu,

jer nam Ti otkrivaš svoju životnu stazu,

s našom rukom u svojoj ruci.

Spasi nas u svojoj ljubavi;

Ti si izvor naše nade da ćemo gledati Novo Nebo i Novu zemlju,

Gospodine!

ja sam korijen Drveta života i iz mene ižaruje vječni život; cvijete, čitaj Sveto pismo;

(Isus misli da nasumce otvorim Bibliju te ću doći do onoga što on želi da pročitam. Otvorila sam Iz 40, 9.

pročitaj i napiši to: “na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti, Sione; podigni snažno svoj glas glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme; podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, ‘evo Boga vašega!’” vaš Novi Jeruzalem na dohvat je ruke ...

ja, Bog, silazim u ovoj vašoj eri, spotičući se o tjelesa; sve ono čega sam se bojao, obistinilo se; sišao sam ne našavši ni vjere, ni nade, ni ljubavi; a svoje jaganjce koje sam ostavio da pasu na mojim zelenim pašnjacima, našao sam izgladnjele, žalosno ih pogledati; živeći među ruševinama srušenih kuća traže neki zaklon i malo hrane, ali ništa ne nalaze; s nadom dižu kamen za kamenom tražeći mrvicu ili možda sjeme da bi ga mogli posijati, ali namjesto mrvice ili sjemena nalaze škorpione koji su spremni ugristi ih i ispuniti ih otrovom; moji jaganjci lutaju od grada do grada, a nalaze samo ostatke od onoga što je nekoć bio Veliki Grad; da, ja govorim o Jeruzalemu, ali ih je samo nekoliko spremno slušati me;

ja pozivam svakoga od svojih pastira po imenu, ali ih veoma malo čuje moj glas ... ja se gušim, davim se, gledajući ih ispunjene mrtvim riječima; čuj me, ja sam te, kćeri, pozvao da mi služiš u općoj stvari pravednosti, uzeo sam te za ruku i oblikovao te da svjedočiš, pokazao sam ti istinu i otvorio ti oči da vidiš koga sam izabrao da sjedi na Petrovoj stolici i kome sam jednom rekao: “ti si Petar i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju; i vrata paklena ne će je nadvladati; tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskog: pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima;”[4]

ja sam tom čovjeku dao vlast, a danas ga vi hoćete zbaciti i ukrasti njegovo pastirsko žezlo, tako da vi vladate žezlom laži i poroka; Petre? Petre-od-mojih-jaganjaca, ljubljeni moj pastiru, znam kako ti je srce slomljeno i kako potocima krvari zbog ovog nezahvalnog i nevjernog naraštaja; znam kako su pretvorili tvoje oči u potoke suza; znam kako su ti mnogi od tvoje braće okrenuli leđa; to su, ljubljeni moj, oni pastiri koji ništa ne znaju, ništa ne osjećaju, svi oni idu svojim vlastitim putem, svaki za svojim vlastitim probitkom, služeći laži namjesto Mudrosti, pohoti namjesto siromaštvu, neposlušnosti namjesto poslušnosti;

gledam sa svoga Križa na sve koji nastanjuju ovaj svijet i kažem vama koji tvorite mnoge narode, da je onaj čas uskoro tu, kod vas, vrijeme je gotovo isteklo i dani ne će trajati dugo prije nego što prođu vaše noći plača, vi nevjerni pastiri, pastiri koji griješite prema meni nevjerstvom, vi koji zazivate mir! kad nema mira; vratite se onda Petru, svi vi koji ste odlutali različitim stranputicama; služite meni, zašto služiti nesvetosti? budite moji, ne Pobunjenoga, zašto ste tako voljni služiti Pobunjenom? čak tuđinci, čak su i oni slušali moj glas i razumjeli moju Riječ; moja su temeljna načela sveta, i zaista vam najsvečanije kažem da će Sveti ostati za vijeke vjekova;

kćeri, pročitaj moju Riječ;

(Gospodin mi je opet pokazao. Opet je to u Mt 5, 18-19.)

pročitaj i piši: “jer, zaista kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova iz zakona sigurno ne će nestati, a da se sve ne ostvari; stoga, tko god prekrši i jednu od ovih i najmanjih zapovijedi i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u Kraljevstvu nebeskom; dok će onaj koji ih bude vršio i naučavao, biti velik u Kraljevstvu nebeskom;”

dijete, sada se odmori; obraduj moju dušu svojom djetinjom vjerom; dođi, odmori se u meni; ja, Bog, blagoslivljam te, ljubi me;

Hvaljen bio naš Gospodin!

22. rujna 1989.

(Poruka naše Svete Majke.)

ljubljena kćeri, Abba vas sve ljubi;

Hvaljen bio Gospodin.

reci mojoj djeci ovo: mir s vama; sinovi moji i kćeri moje, dopustite si otvoriti se, tako da Isus uđe u vaše srce i ozdravi vas;

moja današnja poruka podsjetit će vas na to tko je Isus; Isus je Izvor uzvišene ljubavi, Svjetlost svijeta; da bi vas spasio primio je Križ ne obazirući se na poniženje križa; on je blag i ponizan; dođite i priznajte ga svojim Bogom, jer, priznati njega, savršena je krjepost; osjetite ga, osjetite njegovu svetu nazočnost, naučite se svrstavati ga među vas, naučite reći “mi, nas”; ne zboravljajte ga između svojih molitava, imajte ga stalno u svom srcu, zaključajte ga u svojemu srcu;

ne uzimajte naše poruke kao prijetnju, naše poruke su poruke ljubavi i mira, one izviru iz Božjeg bezgraničnog milosrđa;

obradujte Boga time što ćete biti njegov odsjaj prije nego otvorite usta i bilo što progovorite; ne dopuštajte svojim usnama da vas osuđuju; sve što kažete, neka potvrđuje da ste vi Božja djeca, s duhom svetosti, pokornosti i čistoće; budite gorljivi u služenju pravednoj stvari;

danas ću vam postaviti ovo pitanje, vama koji me čujete: “ljubite li svoga bližnjega kao samoga sebe?” želim vas podsjetiti da čak i u svojim slabostima možete postignuti savršenost, ako se prepustite Božjem vodstvu; predajite mu se svakodnevno, ponudite mu svoju volju bez bojazni; on poznajte vaše mogućnosti i od vas nikad ne će tražiti išta što bi vas povrijedilo; uzdignite svoje duše moleći se, rastite u svetosti, rastite u ljubavi koju vam tako obilno nudi Bog;

nikad ne slušajte Pobunjenog; ne ostavljajte prazan prostor u svom srcu kako ne bi dopustili demonu da vas napastuje; boravite samo u vjeri, nadi i ljubavi; neka to budu plodovi kojima hranite svoje srce; Bog-je-među-vama da bi opskrbio vašu dušu onime u čemu oskudijevate; vinogradi Gospodnji umnožit će se i donosit će dostatno ploda da hrane tisuće;

Stvoritelj vas pripravlja za ulazak u Novo doba Ljubavi; gledajte na svoga Stvoritelja kao na svoga svetog druga, svoga Oca, svoga zaručnika, svoga Otkupitelja, svoga savjetnika; veličajte Gospodina zbog njegovih milosrdnih poziva, jer on kaže: “uvećat ću svoje pozive, a ne ću ih smanjiti; privući ću svoju djecu bliže k sebi i hraniti ih svojom vlastitom rukom; stavit ću im svoj Zakon u srce, a oni će boraviti i biti zaklonjeni u mojoj ljubavi; utješit ću ih i dovesti natrag k sebi, natrag k istini, zadojit ću ih pravom hranom; bit će pokopani dani kad se blagoslovi nisu dočekivali s radošću; uklonit ću pokrov koji je pokrivao mrtve i svojom Svjetlošću uskrisit ću ih;” Ljubav će vam se vratiti kao Ljuav i živjet će među vama;

meditirajte o našim porukama i živite po našim porukama; osjećajte se sigurnima, jer smo mi sa svima vama; blagoslivljam vas i vaše obitelji, molite se i ja ću se moliti s vama;

dođi, kćeri;

24. rujna 1989.

Moja duša klikće u Gospodinu.

Dođi i pomozi mi da Te čujem, da Te osjetim,

tako da se moja duša može radovati u Tvojoj Svjetlosti.

ljubljena, osjećaj se voljenom od mene; ne griješi više; cijeni sve ono što si naučila iz mojih usta; hrabro, kćeri; zapamti, ja sam pokraj tebe i iskreno ti kažem da će se moja Riječ, tebi dana, raširiti kao jutarnja izmaglica;

dopusti mi da ulijem u tebe svoje goruće želje; želim da moj oltar neprestance gori plamenom za mene, vašega Boga; ti si mi se predala, a opet nikad nisi bila slobodnija; od početka ti nikad ništa nisam nametao, uvijek sam poštivao tvoju slobodu; sjećaš li se kako sam te vodio, korak po korak, sve bliže i bliže k meni?

moli se, moja Vassula, i ja ću ti dati svoju snagu i volju da nastaviš u postojanosti, jer su se moja pleća umorila noseći moj Križ i potrebna mi je pripravna duša, žrtva moje ljubavi, da me odmori i sa mnom podijeli moj Križ; sve vas beskrajno ljubim i ne želim nikoga vidjeti izgubljenog; potrebno mi je da dijelim svoja trpljenja s velikodušnim dušama;

razumiješ li me sada, moja Vassula? put k meni je uzak i težak, zahtijevat će mnogo više žrtava nego mi ih sada prinosiš, ali ja ću ti pomoći da nastaviš; ne boj se, kao što se to ponekad bojiš; ja te vodim k posvećenju; ja sam ispred tebe cijelo vrijeme, zato me ne odbijaj; prepusti mi se, sjeti se kako moja ljubav spašava; želi me i imaj me na prvom mjestu, nikad ne prestaj moliti; ne ostavljaj uporišta đavlu za napastovanje, prestani sumnjati, jer koliko ćeš još dugo sumnjati?

cvijete, ja znam da si krhka i slaba, ali vjeruj mi, ja nosim tvoju slabost na svojim plećima; ja ću te nositi cijelim putem do svoje Kuće; ja, tvoj Bog, usvoio sam te, zar ne? pa zar ću ostaviti usvojeno dijete samo zato što mu nedostaje snage i još uvijek je grješno? nikad; ja sam te usvojio da bi bila moja vlastita, i ti si sada zaista moja, osjeti moju radost! podignuo sam te u nježnosti i prihvatio sam te kakva jesi, sa svim tvojim grijesima, slabostima i manama, da bih kroz tebe pokazao cijelom svijetu kako moje milosrđe ide s koljena na koljeno i kako ti, unatoč tvojim grijesima i tvojim nesavršenostima, potpuno opraštam i da sam spreman sve vas usvojiti kao svoju djecu, tako da svi možete dijeliti moje Kraljevstvo na Nebu;

moja ljubav ide s generacije na generaciju, i uvijek će ići; zato uzmite me za ruku i dopustite da vas sve vodim u svoju Kuću; dođi k meni kakav jesi, ljubim te, dijete moje; dođite k meni takvi kakvi ste i ja ću vas s ljubavlju sve nositi na plećima u svoju Kuću;

26. rujna 1989.

Moj Gospodin?

ja sam; nikad ne sumnjaj; zapamti, ja sam onaj koji drži ključeve od mnogih vrata; ja ću ih otvarati jedna za drugim, svaka u pravo vrijeme, razumiješ li, dijete moje?

ne moraš se brinuti, ne moraš žuriti; ja, Gospodin, učinit ću sve u pravo vrijeme;

28. rujna 1989.

Moj Gospodine, nije lako shvatiti Tvoje misli. Želim ugoditi Tvojim očima. Ponekad osjetim da se kriješ od mene. Tjeraju li Te moji grijesi na skrivanje?

Vassula, moja se ljubav prema tebi nikad ne će iscrpsti; moli se više, dopusti mi podsjetiti te da s vremena na vrijeme moliš molitve koje sam ti dao; moli psalam koji sam ti izabrao;[5] dopusti mi da se služim tobom tu i tamo onda kad ja to želim; dopusti mi da budem slobodan i da vladam nad tobom; zato, ne boj se, potpuno zavisi o meni;

uzdignuo sam te da budeš sa mnom i ni s kim drugim; uvijek ću iskorijeniti suparnike koji ti se približe, nikad ih ne ću ostaviti da te uznemiravaju odvodeći tvoje misli od mene; sada si moja i zauvijek ćeš biti; dođi k meni i klanjaj mi se u tišini; zavisi sada potpuno o meni, to me razveseljava; zavisi o meni, baš kao što sam te učio; meditiraj u tišini, žeđaj za mnom, ja to volim! želi me, budi u stalnoj žeđi za mnom, svojim Bogom;

prestani se stalno brinuti, nisam li ja Bog nad bogovima? nikad ne ne sumnjaj u moja djela, ja znam tvoje mogućnosti; zato, ljubi me bezgranično, spremno se žrtvuj za druge; ostani mi vjerna; moj je Duh na tebi i uvijek će te voditi; govori mi, zašto me zanemaruješ? jesu li tvoje brige važnije od moje nazočnosti? osloni se na mene, ponudio sam ti milijun puta svoje rame da se nasloniš na njega;

dođi, želim gledati tvoje lice uzdignuto i obasjano radošću, gledaj što sam ti dao! budi kao suncokret, okreni svoje lice k meni i slijedi moju svjetlost, ja ne skrivam svoje Lice od tebe! cvijete! kad bi samo prestala spuštati svoju glavu i pogledala u mene, tvoje bi brige nestale; imaj povjerenja u mene, sve daj meni, i ja ću ti pomoći;

dođi, sve te žrtve ne će biti uzaludne; tvoj te Isus ljubi;[6] zar mi ti sada nemaš ništa reći?

Da, moj Gospodine, imam;

želim Ti reći da si Ti onaj koji je neprestance u mojim mislima,

dan i noć, o Tebi razmišljam čitavu noć;

završavam svoj dan u mislima s Tobom

i počinjem svoj dan u mislima s Tobom.

Moja se duša stopila s s Tobom.

raduj se onda! neka se tvoje srce i duša vesele! tvoj je Kralj došao k tebi, u tvojoj bijedi i sirotinji, tvoj je Kralj pokrio tvoju golotinju svojom ljubavlju, svojim mirom, i u svojoj nježnosti kraljevski te iskitio svojim najdragocjenijim draguljima; nisam li okitio tvoju glavu svojom trnovom krunom? nisam li ti povjerio svoje čavle? ne dijelimo li mi moj Križ kao svoju bračnu postelju? nisam li ti otkrio svoju ljepotu? ja sam te zaručio sa sobom; govori, kćeri!

Moj Gospodine,

štogod kažem, nikad ne će biti dostatno!

Imaj milosrđa prema mojoj bijedi,

pouzdajem se u Tvoju ljubav,

bit ću sretna žrtvovati više.

onda otvori uši i slušaj moju svadbenu pjesmu; ja znam od čega si ti načinjena: prah i pepeo; izađi iz svoga sivila, podigni glavu i pogledaj me ... ja sam onaj koji te je uzdignuo i onaj koji drži tvoju dušu spokojnom i u miru, omotanu mojim rukama, ja čuvam tvoju dušu; ja sam ti dao sve tako da tvoju dušu uzdignem k sebi;

ja sam ti pokazao svoje beskrajno milosrđe i počastio te dajući ti piti iz svoje čaše, zar ne? traži da mi ugađaš, kćeri; traži moje putove, moji su putovi sveti, zato pazi da se ne žališ ni zbog čega; uvijek sam kraj tebe i vodim te; uvijek dođi k meni u jednostavnosti srca, moja Vassula, jer tvoji dani na zemlji nisu ništa drugo do li prolazna sjena, površni prolaz koji će postupno iščeznuti; ništa na zemlji ne traje zauvijek;

zato se drži mojih uputa i slijedi moje zapovijedi; ja sam ti povjerio svoj najdragocjeniji dragulj; čuvaj ga, prigrli ga i čvrsto ga drži; moj Križ mira i ljubavi bit će slatka muka tvoje duše; tvoja gorljivost u dijeljenju moga Križa bit će žarki plamen u tebi, kao što je u meni, tvoja žeđ za mojim Križem rast će kao moja; do sada si morala shvatiti kako pokazujem svoju ljubav; da, dopuštajući patnju;

dušo! okrenuo sam tvoju suhoću u bogati izvor, tvoje neprijateljstvo prema meni u nježnost, tvoju bezvoljnost u gorljivost prema mom Križu, tvoje mrtvilo u čežnju za mojim Domom i tvojim Ocem; raduj se, dušo! tvoj Kralj je odmotao mrtvačkk pokrov koji je prekrivao tvoje tijelo i podignuo te, kao što je podignuo Lazara: da te posjeduje;

O, Isuse! Ti nisi izbirljiv!

moj izbor je moj; želim da baštiniš i dijeliš moje Kraljevstvo na Nebu sa mnom; svako djelo koje ostvarim za moju je slavu;

pogledaj! ti si sada slobodna, moja golubice; ja sam tvoj Gospodar i k meni ćeš uvijek doći, i u mome Presvetom Srcu uvijek ćeš se odmoriti; moje Presveto Srce tvoj je goulubinjak i tvoje utočište, vidiš? vježbao sam te da prepoznaš tko je tvoj Gospodar i ono što on od tebe zahtijeva; tvoj Gospodar i tvoj Kralj od tebe sada zahtijeva ljubav; dođi, uzvrati mi ljubav; kao zrcalo zrcali moju ljubav; ja sam te stvorio iz ljubavi, da me ljubiš; nikad to ne zaboravljaj;

29. rujna 1989

Alleluja!

Gospodin se prignuo dolje k meni da me čuje kad ga zazovem,

moj je pogled uprt u Tebe, moj Gospodine!

Meditiram o Tebi bez prestanka.

Ti si moja hrana, moj kruh i moje vino!

Ništa mi više ne treba u ovom neprijateljskom svijetu.

Moja duša žeđa za Tobom,

moja su usta suha od žeđi za Tobom.

Ti si moj Bog koji me je ugledao i našao u mojoj grješnosti.

Dopusti mi da boravim u Tvome Presvetomu Srcu!

ja te nikad ne ću odbiti; svaki put kad dođeš da me primiš, moje Presveto Srce zaigra od radosti; učinio sam sebe tako malenim u maloj bijeloj hostiji; a u primanju ti me prihvaćaš i prihvaćajući me na taj način ti priznaješ Istinu; ja i ti smo dakle jedno, ti si u zajedništvu sa mnom, što može biti ljepše nego biti zajedno sa mnom, svojim Bogom? koji je čistiji i svetiji susret? ja, tvoj Bog, susrećem se s tobom, moj stvore; ja, tvoj Otkupitelj, i ti, moja otkupljenica; ja, Isus, ljubim vas beskrajno; i kako neki od vas mogu sumnjati u moju ljubav, oskvrnuti tu čistu i svetu ljubav? kako mogu toliki od vas sumnjati u moju svetu nazočnost u hostiji?

moja Sveta Euharistija ne smije biti obeščašćivana ili da se s njom postupa kao da nije sveta; kad bi samo potpuno razumjeli što vam dajem i koga primate, blagoslivljali bi me neprestance; gledajte! čak i moji anđeli gledaju na vas odozgo, žudeći za ovom hranom koju vi možete imati, a oni ne; a ipak mnogi od vas ne spoznaju njezinu puninu ...

ja sam zatočenik ljubavi, u svakom svetohraništu čekam i nadam se vidjeti vas gdje dolazite; dođite svi vi koji lutate okolo po ovoj divljini, dođite k meni čisti i neokaljani; dajte da se radujem u vama; zato obradujte moje Srce kajući se, priznajući svoje grijehe; ne recite: “zašto ispovijed? nemam što reći ispovjedniku”, ne budite jedan od onih koji su izgubili pojam grijeha; daleko ste od toga da ste savršeni, a opet, neki od vas vladaju se kao da su neoskvrnuti da su dostignuli savršenost; budite ponizni, budite ponizni, svoje grijehe lako možete otkriti ako molite iskrena srca i tražite da vam pomognem u njihovu otkrivanju;

blagoslovljeni oni koji obdržavaju moj Zakon, slijede moje upute i štuju moje Svete sakramente; blagoslovljeni oni koji mi dolaze u punoj vjeri da me blaguju i piju; ja sam Sveti i zato se vladajte prema meni sa svetošću, tako da ovog časa izlijem na vas uvijek tako svete svoje milosti, koje će okrijepiti vašu dušu; ja ne skrivam svoja bogatstva, ja ih slobodno dajem čak i najmanjima od vas;

dođite, ja čeznem da budem s vama, zato ne žurite i ne budite nestrpljivi u svojim molitvama; ne izrugujte se pobožnosti; razmišljajte i meditirajte o mojim uputama; premda me ne možete vidjeti, kažem vam da je moja ruka nad svakim od vas, blagoslivljam vas, stavljam svoj dah na svakog od vas;

budite jedno;

Poslije:

„Dobro mi je što sam ponižen,

da bih tvoja naučio pravila“.[7]

Znam da iz ljubavi želiš da trpim.

Ti me velikodušno obasipaš svojom ljubavlju

jer si me učinio svojim potomkom.

Znam da tome podvrgavaš one koje ljubiš.

Ti si, Gospodine, sažižući oganj!

Moja Vassula, svaki dan koji prođe, nosi te bliže k meni; dan za danom pružam ti dokaze svoje ljubavi, kao i to da sam ja onaj koji ti se objavljujem na ovaj način, ali tvoj te naraštaj okužio; kuga ovog naraštaja zove se racionalizam, a racionalizam je smrtonosan; racionalizam je došao od kneza tame, i svi oni koji žive u tami, imaju i tu bolest između drugih bolesti; a sve što dolazi od mene, dolazi iz Svjetlosti, i kad ja silazim među svoje izbrane duše da kroz njih prosvijetlim ovaj tamni svijet u kojem vi živite, moja Svjetlost uznemiri sve one čija su djela zla; moja ih svjetlost uznemiri toliko da su spremni ubijati, jer njihova je grješnost izložena i njihova je golotinja otkrivena svakom oku; njihov se postupak ne razlikuje mnogo od onoga Adamova i Evina, kad su pokušali pobjeći i sakriti se od mene;

da, dijete moje svjetlosti, ti pripadaš meni i eto zašto je Tama tvoj neprijatelj i tvoj progonitelj; potomci Tame uvijek će progoniti moje potomke; moja ih Svjetlost uznemirava; vrijeme Svjetlosti nad vašim narodima zastrašuje te narode, jer su proveli cijeli život snujući nesreću i uzdižući racionalizam; čas Svjetlosti jedna je neprestana muka za ove tamne duše koje počivaju u grobovima, ali ja ću dopustiti svojoj Svjetlosti da ih obasja; moja će Svjetlost raspršiti tamu, i svojim toplim zrakama oživjet će sve ono što je ležalo razoreno; Tama više ne će spuštati svoju sjenu na ove narode; moja će Svjetlost rascvasti njihove nježne pupoljke i moje će zrake otvoriti njihove cvjetove, a grane zemlje opet će ozelenjeti;

nikad ne prestaj moliti, dijete moje; Ljubav te beskrajno ljubi;

30. rujna 1989.

Radovat ću se u Tvojoj ljubavi vječno,

moj Isuse,

ni jednog trenutka ne ću prestati objavljivati

Tvoju ljubav i vjernost,

jer ljubav je sagrađena da traje vječno

i čvrsto je ukorijenjena na nebu i na zemlji.

Doći će vrijeme kad nitko ne će moći nijekati ovu ljubav!

dijete moje, osloni se na mene i dopusti mi da se sladim ljubavlju kojom me ljubiš; ah, kćeri, sve što od vas tražim jest ljubav; priznajte moju ljubav, neka vaše molitve budu kao tamjan, neka se vaše srce pretvori u posudu s tamjanom meni ugodnom, da umiruje moju pravednost i ublažuje moje rane koje sam zadobio od svojih najboljih prijatelja; osjeti ljubav koju njegujem prema svima vama; vjeruj djetinjom vjerom; nikad ne pokušavaj racionalizirati, jer čineći tako, samo ćeš skinuti djetinji veo koji prekriva tvoje oči;

moja otjastvenost mora biti poštivana kao otajstvenost, a moja nazočnost koju sam vam na taj način dao, također je tajna; moja je želja da mi dadeš svaku kap ljubavi koju imaš u svom srcu, a ja ću sa svoje strane dopunjavati tvoje srce od svoga; nosi moj Križ još malo i dopusti mi da se odmorim;

želim da moja djeca znaju kako u mrtvljenju svojih osjetila i svojih tijela, ja sve iskorištavam za nebeska djela; upotrebljavam vaše žrtve za izbavljenje duša iz čistilišta; zagrijavam srca na zemlji za njihovo obraćenje; čistim vaše duše; sve što mi ponudite upotrijebljeno je za obnavljanje; umiruje moju pravednost da ne usplamti i da vas ne udari, to me omekšava, omekšava me ... moje je milosrđe veliko;

Osjetila sam bijes đavla, napada me.

ne boj se; ja, Gospodin, s tobom sam; nikad te ni sekunde ne ostavljam samu; naravno da đavao bjesni; kad znaš kako on mrzi one koje ja ljubim na poseban način, shvati dakle, dijete moje, zašto te on napada; ali ja te držim pod svojim okriljem, nikad mu ne ću dati da te takne, i zbog toga on nadire tako pakosno u duše koje ga slušaju, stavlja te žrtve na tvoju stazu, goni te i progoni[8] kako bi te prisilio na potpunu šutnju; služeći se tim ljudima kao svojim oružjem, Sotona je odlučio da te ušutka, jer ti si kao truba na krovovima kuća, uzvikuješ glasno Istinu koja ti je dana mojom vlašću;

dijete moje, nastavi uzvikivati, nastavi vikati najglasnije što možeš: budi moja jeka, jer tvoj glas moj je glas, ti dolaziš od mojih usta, zato nastavi vikati, viči svim narodima Istinu! ne trebaš se bojati, moji će progonitelji uvijek biti otpuhnuti, jer, zapravo oni su moji progonitelji, ne tvoji; laž proganja Istinu, tama Svjetlost, ali na kraju, ja, Bog, pobijedit ću;

ostani uza me, malena moja, posveti se meni; dopusti mi da uvijek dišem u tebi, budi moje odmorište; imaj moj mir; uvećaj svoju vjeru, to me usrećuje; dođi, mi, nas?

Da, Isuse; mi, nas.

[1] Iznenada sam čula neki meni nepoznat jezik, a prepostavljam nepoznat i čovječanstvu uopće.

[2] Si 24, 17-22.

[3] Nutarnje viđenje Drveta života.

[4] Mt 16, 8-19.

[5] Ps 86.

[6] Tu je nastupio trenutak šutnje.

[7] Ps 119, 71.

[8] To me podsjetilo na moje viđenje od 29. siječnja 1989.