Poruke od 23. do 30. studenoga 1989.

23. studenoga 1989.

Kralju moj,

vodi svaku dušu k Istini,

da te svi možemo veličati oko jednog

i istog svetohraništa,

daj da onaj koji sluša i opet sluša,

ali ne razumije, ovaj put razumije,

a onaj koji gleda i opet gleda, ali ne vidi,

ovaj put vidi, da uđu u Tvoje otajstvo!

Omekšaj njihova srca,

tako da srcem mogu shvatiti,

a ne umom,

te se tako obrate i ozdrave,

hvaleći Tebe, Kralju moj.

Amen.

dijete moje, podignut ću čak i mrtve; moli se za ove duše koje nisu razumjele moju volju;

budi postojana u mojim poukama, budi čvrsta na mojim putovima i obeshrabri one koji mi ranjavaju Tijelo; sa svojim neprijateljima, koji su moji neprijatelji, postupaj ljubazno, ali istodobno odlučno ih pouči; vodit ću svaki tvoj korak koji poduzmeš, dijete moje; ljubi me svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom, jer čineći tako, ti ćeš vidjeti mene, svoga Boga; kćeri, dođi k meni, pa makar samo na nekoliko trenutaka tijekom dana, da me susretneš kao što sam te učio, tome se radujem; najdraža dušo, daj mi svoju ljubav, nisam li ti ja dao svoju?

ja sam tvoj Zaručnik koji te hrani, koji te ispunjava, koji te tješi, koji te hrani, koji se brine o tebi i koji uzdiže tvoju dušu k sebi; ja sam onaj koji te najviše ljubi, najdraža dušo; znam,[1] ali ja sam te učio i oblikovao te za ovo poslanje, osloni se na mene kad se umoriš i ja ću te podignuti; cvijete, sve što učiniš u moje ime, slavi me; blaguj od mene; ljubim te, stvorio sam te da me ljubiš, stvorio sam te da me odmoriš, ja sam te stvorio da sa mnom dijeliš sve što imam; moli se Ocu kako bi ublažila njegovu pravednost, koja teško lebdi nad vama;[2] ublaži njegov gnjev, ljubeći ga, moleći mu se srcem, posteći, kajući se i ispovijedajući svoje grijehe; uđi u svijet mira i svetosti; živi sveto, zrcaleći moju Božanstvenost;

moja Vassula, jesi li sretna sada kad sam te oslobodio?

Slava Bogu, DA!

onda mi zahvali, dopuštajući mi da se služim tobom za svoju slavu; vidiš? shvati da ću od tebe zahtijevati žrtvu, trpljenja i veliku strpljivost, ali ništa ne će biti uzaludno; zapamti, ja sam te oblikovao da budeš drugo maleno raspelo za moju slavu; svako maleno raspelo postaje stup svjetlosti i tako ublažava tamu koja vas okružuje; ponašaj se prema meni kao prema Kralju i daj mi duše, žeđam za dušama; pomoći ću ti, a Mudrost će te poučavati; ostani uza me i misli na moju nazočnost;

ja, Isus, blagoslivljam te; ljubi me;

26. studenoga 1989.

dijete, mir s tobom; čuj me, budi razborita, ne spominji stvari koje ne dolaze iz ove objave; upotrebljavaj moje riječi iz ove objave i iz Svetog pisma; ja sam tvoj Učitelj, budi razborita, osloni se na mene; ja sam tvoj Spasitelj; ja sam tvoj Sveti Jedini; ja sam Onaj koji Jesam, stoga zašto se ne osloniti na mene? ti me veseliš kad mi se osmjehuješ; volim djetinju vjeru;

Vassula, hrabro, ja ću zbaciti sve svoje neprijatelje; hrabro, kćeri, znam da je teško živjeti u progonstvu i u dolini smrti, ali budi svjesna moje ljubavi; ja sam kraj tebe, i pomoći ću ti i u najsitnijim stvarima;

Ljubav te ljubi;

27. studenoga 1989.

Gospodine, budi moja snaga. Zagrlit ću Tvoj Križ do kraja. Zahvaljujem Ti na svemu što mi daješ.

imaj moj mir, Vassula od moga Presvetoga Srca; ne boj se, milost koju sam ti dao, ostat će s tobom sve do dana kad ću doći po tebe; budi sretna što te želim hraniti na ovaj način! budi sretna što ti ostavljam ovaj dar do kraja! budi sretna što sam te toliko uzljubio! budi sretna, kćeri, što sam ti ponovno dao život! blagoslivljam te zbog to malo vjere koju mi očituješ; uzmi moj Križ, prigrli moj Križ; moj Križ je tvoj život;

ja, Isus iz Nazareta, blagoslivljam tebe i sve one koji rade na mojoj poruci i šire je, blagoslivljam svakog pojedinačno od njih; dođi, mi, nas?

Da, Gospodine.

mi, nas?

Da, Sveta Majko.

28. studenoga 1989.

Moj Isus?

ja sam; Ljubav je kraj tebe, uzmi moj Križ i odmori me, dijete moje; Ljubav je umorna i potreban joj je odmor; ah, dijete moje, ne ostavljaj me; ulit ću u tebe pouke i oštroumlje, ali ja hoću svakodnevno potpuno predanje, jer kako će inače moja volja djelovati u tebi?

dođi, misli na moju prisutnost; Ljubav te blagoslivlja;

29. studenoga 1989.

Moje je srce pripravno primiti Tebe,

Bože moj.

Slušam Te, ovdje sam.

(Poruka za molitvenu skupinu za prosinac)

moja Vassula, ja sam veoma zadovoljan što mi dopuštaš služiti se tobom; slušaj i piši;

mir s vama; ja sam vaš Spasitelj, Kralj mira, ja sam vaš Tješitelj, ja sam Ljubav i Ljubav je to koju ćete čuti, to je vaš Kralj mira zbog koga ste doputovali iz daleka da bi ga slušali, to je vaš Spasitelj koji vas je otkupio, koga ćete danas čuti;

to je mir koji ste došli tražiti, i ja vam kažem: dajem vam svoj mir; tražite li utjehu, ljubljeni moji? dođite, velikodušno ću vas obasuti utjehom; je li ljubav ono za čim žeđate? oh, dođite! padnite u moje raskriljene ruke; ja sam Ljubav! dječice moja, nemojte dopustiti da vam srce pati, ja vas nikad nisam ostavio; ja, Isus, uvijek sam kraj vas;

to je i razlog zašto sam se na ovaj način spustio da vas utješim i podsjetim vas na svoj Zakon; želim vas sve pozvati natrag k ljubavi, miru i jedinstvu; ne dolazim vas suditi, niti vas dolazim koriti; dolazim iz svoga beskrajnog milosrđa podsjetiti vas da sam ja Sveti i da vi morate živjeti sveto;

ja sam Bog ljubavi, ne Bog koji izaziva očaj u vama; ja sam Bog nade i dolazim vam pružiti nadu; blagoslovljeni moji, ja sam onaj koji vas najviše ljubi, ja sam onaj koji je položio svoj život u ime svoje ljubavi prema vama; pa zar onda ne ću iskoristiti sva moguća sredstva i doći u ovo vrijeme mraka, da vas opomenem i da vas odvratim od zla? i da vas privučem bliže k svome Srcu i da vam pokažem da je vaše boravište zaista u mom presvetom Srcu?

došao sam k onima koji se još uvijek nisu izmirili sa mnom, da se pomire i sklope mir sa mnom; sve što od njih tražim, jest LJUBAV; moj Duh velikodušno obasiplje vaš naraštaj, sve zbog moga beskrajnog milosrđa, i ne bi vam trebalo biti čudno da vam govorim na ovaj način, jer sam ja Svemogući; moje će poruke mnoge od vas, koji ste zalutali, privesti natrag k pameti i podsjetiti vas na Istinu; a one koji još uvijek ne vjeruju u ovo Božansko djelo milosrđa, upitat ću isto ono što sam jednom pitao farizeje: ako nekomu od vas upadne sin ili vol u zdenac, zar ga ne će odmah, i u subotu, izvaditi?[3]

ljubljeni moji, ja sam bezdan milosrđa; ja sam beskrajno bogat i moj će se glas čuti po čitavoj kugli zemaljskoj, čak i u podzemlju, u mračnom trbuhu ove zemlje, gdje leže mrtvi, moj će se glas čuti, i ja ću otići k njima te ih podignuti, stvarajući stupove svjetlosti od njih; a onima, koji osuđuju moje djelo, kažem: tražite Gospodina u jednostavnosti srca;

moji svećenici, moji svećenici ... svi vi koji ste odraz moje Božanske slike, dopustite mi podsjetiti vas na kraju ove godine da mi dođete i da crpite iz moga Srca, koje je bezdan ljubavi te da tako ispunite svoja srca; slušajte moje riječi i djelujte po njima; ne budite kao kuća izgrađena na pijesku, bez temelja, jer će izlijevanjem rijeke propasti! budite postojani i provedite u život poduke koje ste naučili od mene; sve ću ljude privući k sebi, i Duh ljubavi svima će objaviti moje Sveto lice;

dolazim vas ohrabriti, moja ljubljena braćo; ostanite u mojoj ljubavi, nastavite s pastirskim čuvanjem moga naroda s ljubavlju za Ljubav; koračajte u mojoj svjetlosti, i ja ću vas voditi; ja sam Svjetlost svijeta, a vi koji ste moji prijatelji, moji izabrani, uđite u moje Presveto Srce, uđite u tu žarku peć ljubavi i dopustite mi da upalim vaša srca, tako da i vi u svoje vrijeme upalite druga srca;

dođite k meni, nesavršeni, takvi kakvi ste i podijelite sa mnom moju veliku ljubav; vaša ljubav ne smije biti samo na riječima ili blagim razgovorima, nego nešto stvarno i djelotvorno; zamjenjujte zlo dobrim... zamjenjujte nepravdu pravdom... zamjenjujte mržnju ljubavlju... opraštajte, opraštajte... neka ljubav bude uvijek u svim vašim djelima;

djeco moga Presvetoga Srca, danas živite u teškim vremenima, kad je moj neprijatelj rasprostro svoju vlast kao pokrov; zbog toga sam došao tražiti da udvostručite svoje molitve; molitve srca koje dopiru do mene;

dođite, pokajte se... ispovijedi svoje grijehe, dijete moje; nemoj me nedostojno primati u toj malenoj bijeloj hostiji; dođi i blaguj me, i sjeti se koga primaš u tom svetom trenutku, ti primaš mene, ti primaš život; budi čist da bi me primio; žudi za tim svetim trenutkom kao nikad prije, čezni za primanjem svoga Boga; čak i moji anđeli odzgo gledaju na tebe i čeznu za takvim objedom, želeći biti jedan od vas! neka tvoje srce bude ispunjeno uzvišenim temama, kaži mi: “Isuse, ja, grješnik, molim Te za oproštenje, nisam dostojan da Te primim, a opet, znam da samo s jednom Tvojom riječi ja mogu ozdraviti”; govorite te riječi, ja se njima radujem, one čine da ja, vaš Bog, pohrlim k vama, one ispunjavaju moje Presveto Srce milosrđem;

govorite mi: “Kyrié eleisson! Kristé eleisson! oprosti meni, grješniku!” ponizi se i ja ću te podignuti... poništi se, i ja ću te podignuti k sebi, sakrit ću te u svoje Presveto Srce; od sada pa nadalje od vas tražim: da živite u stalnoj vjeri, ljubavi i svetosti; neka moj zahtjev bude vaša misao vodilja za ovu dolazeću godinu;

dođite, budite jedno pod mojim Svetim Imenom, kao što sam ja i Otac Jedno i Isto;

ja, Gospodin Isus Krist, sve vas blagoslivljam, stavljajući vam svoj dah ljubavi na čelo;

Ljubav vas ljubi;

(Poruka naše Svete Majke)

djeco Božja, mir s vama; ja, vaša Sveta Majka, trebam vaše molitve da bi se ostvario Božji Plan spasenja; potrebne su mi molitve iz srca; neka vaše molitve dopru do Neba, neka budu kao tamjan;

ispunite svoja srca Božjom ljubavlju i kličite što je Spasitelj rođen za vaše spasenje, Spasitelj blaga Srca, koji je sišao na zemlju da služi i pozove potlačene; “došao je otvoriti oči slijepima, osloboditi zarobljene iz zatvora i one koji žive u mraku podzemlja”;[4] ljubljena djeco, to je isti Spasitelj koji vas danas poziva, isti Spasitelj koji svakog od vas poziva imenom da mu se vrati; to je isti Isus koji vas podsjeća na svoja učenja; isti Isus koga sam ja, njegova Majka, držala na rukama i povijala u pelene; rođen da služi, rođen da vas otkupi, i danas je to isti Isus koji vas stalno poziva radi vašega spasenja; to je isti Spasitelj koji vas podsjeća da mu svi vi pripadate; bio je vidljiv u tijelu i žrtvovao se za vas, djeco moja, da bi vas oslobodio;

dakle, dođite i radujte se, budite sretni! dođite i objavljujte veličinu njegova Svetog Imena! dođite i budite veseli glasnici koji raznose njegovu Riječ; ljubim vas, i vjerujte mi, moj je plašt dostatno velik da vas sve sakrije unutra![5] dođite Gospodinu, ne bojte se pokazati mu svoje slabosti, dođite Gospodinu i ponudite mu svoje srce i on će ga primiti kao smirnu, tamjan i zlato;

mi vas ljubimo... ljubimo vas bez mjere, predajte mu se; Isus dolazi svakome od vas; on dolazi osloboditi zatvorenike ovog svijeta i dati im slobodu; zatočenike koje je Zli kao golubove uhvatio i zatvorio u krletku, ali Isus neumorno ide od krletke do krletke i oslobađa svakog zatočenika;

djeco moja, živite u skladu s Gospodinovim nebeskim zapovjedima i zakonom, jer, zakon je Neba sadržan u jednoj jedinoj riječi, a ta riječ je: LJUBAV;

ja, vaša Sveta Majka, zagovaram vas i molim za vas, danju i noću, dajem vam svoju ljubav i blagosivljam sve vas i vaše obitelji;

30. studenoga 1989.

Opet sam čula kako Duh Sveti neprestance moli za mene tijekom cijele noći i na kraju, jutros veoma rano, Duh Sveti je tražio da ponovim za njim ovu molitvu:

“Père aide moi,

car Ta Puissance est Amour.”

Dano mi je na francuskom, a znači:

“Oče, pomozi mi,

jer Tvoja moć je ljubav.”

Gospodine, unatoč tomu

što su mnogi narodi propali u provaliju,

koju su sami načinili

i što su uhvaćeni u zasjede

koje su sami postavili,

imaj smilovanja prema njima;

Gospodine, daj da Te čuju,

načini od njih potpuno novi kruh,

da te slave, Kralju moj!

Opet ću Te moliti, Bože ljubavi, Bože milosrđa,

da Te oni koji slušaju i slušaju,

a nikad ne razumiju,

ovaj put, za ljubav Tvoje ljubavi, razumiju.

I da Te oni koji gledaju i gledaju,

ali nikad ne vide, ovaj put vide,

za ljubav Tvoga velikog milosrđa,

i da tako uđu u Tvoju tajnu.

Omekšaj im srca,

tako da Te mogu potpuno razumjeti

svojim srcem, a ne umom,

te da ih tako Tvoje Božanstvo može obratiti

i ozdraviti.

Tako će shvatiti kako su čudesni Tvoji zakoni,

te ih njihova duša ne će odbijati,

nego će ih poštivati

Amen.

dijete moje, ja ću opet proslaviti svoje Ime, samo čekaj i vidjet ćeš, ovo je tek početak ...

Gospodine, Ti si kao gorući oganj,

i znam da djeluješ u mnogim srcima;

Gospodine, živim za Tebe.

Budi mi što bliže u ovom progonstvu.

prožeta mnome, živi za mene, živi pod mojim krilima; ispunjena mojom ljubavlju, razvijaj se i rasti, raširi svoje grane kao terpentinovo stablo; kaži mi da sam ja onaj koji te najviše ljubi; budi moja pjesma, malena moja; budi moje Nebo i stalno slavi moje Sveto Ime; osloni se na mene kad se umoriš, oh, da! obraduj me i osjećaj moju prisutnost! oh, da! gladuj za mnom, žeđaj za mnom, gledaj svoga Kralja! gledaj Onoga koji te spasio! gledaj, cvijete, moju ljepotu! slobodna golubice moja, slobodna nakon toliko vremena!

uđi sada u moje Presveto Srce i neka te ono potpuno sažeže, da ništa ne ostane od tebe, nego živi plamen Ljubavine ljubomorne ljubavi; ja sam žarki plamen ljubavi i moja je ljubav zaista sažižuća vatra; želi me, ja se proslavljam, širi ovu ljubav prema meni; moja se ruka nalazi nad mnogim narodima, uskoro će sve biti ispunjeno, u pravo vrijeme, u svoje vrijeme;

Ljubi me, želi me; dođi, mi, nas?

Da, Gospodine, zauvijek. Slava Tebi Gospodine!

[1] Rekla sam nešto Isusu.

[2] Nad našim naraštejem.

[3] Lk 14, 5.

[4] Iz 42, 7.

[5] Naša se Sveta Majka smiješila.