Poruke od 5. kolovoza i 28. rujna 2000.

SAŽALI SE NA ONE KOJI ZAZIVAJU TVOJE IME

5. kolovoza 2000.

Ja, Isus Krist, blagoslivljam te.

Gospodine, Ti koji se me izvukao iz gliba, koji mi pokazuješ milosrđe i koji si sišao sa svojega kraljevskog prijestolja, stavi mi novu pjesmu u usta. Naviještat ću i pjevati Tvoju Riječ svim narodima.

Želiš li da zasladim svoj banket? Banket koji vam dajem sve ove godine? Hoću li, ljubljena moja, još dodati svoje slasti da okrijepim vašu ljubav te vam pomognem i ozdravim vas? Ozdravljenje samo po sebi dolazi od Mudrosti…

Ah, da! Gospodine, sažali se na ovaj nezahvalni naraštaj! Daj da te priznaju u svojemu životu! Daj tim ljudima[1] koji čuju i čitaju Tvoje poruke da budu oslobođeni od svojega obamrlog duha, jer oni čitaju bez shvaćanja! Ti si im pokazao da si milosrdan i strpljiv, daj da Te priznaju kao Boga koji ih drži u svojoj ljubavi.

Zar je previše moliti Svetoga Jedinoga, koji je čitav svemir namirisao svojom ljubavlju, da pošalje nove nagovještaje koji nose Tvoju slast?

Podigni ih novim čudesima koja su slatka kao med! Neka otrovni jezik koji me neprestance progoni, a onda preko mene progoni Tebe, napokon ozdravi! Sažali se na one koji zazivaju Tvoje Ime danju i noću, a i dalje žive bez ljubavi…

Ja hranim tebe i druge svojom Božanskom porukom na jednom od svojih najvećih i najplemenitijih banketa! Čudesno čudo pripravljeno za vaša zla vremena! A ja vam svima dopuštam da dođete i kušate ga! Okusiti moj banket znači okusiti mene, vašega Boga i vašega Stvoritelja, tako da me spoznate!

Ah, moj Gospodine! Tvoje su riječi mistične i skrivene i mnogi koji čitaju Sveto pismo i ove poruke ne prodiru u njihovo značenje, u spoznaju o Bogu. Te riječi obasjavaju našu dušu i um i prosvjetljavaju nas. No, znam da ima onih koji čitaju bez prodiranja u mudrost Tvoje Riječi i čini im se kao zapečaćena. A Tvoje su Riječi istinska kontemplacija, mudrost i istina…

Tko god sluša mene, a ne svoj glas, prodrijet će u moju mudrost i moje će riječi sjati u njegovoj duši poput zrcala koje zrcali Sunce! Tko god se nakon čitanja mojih riječi sagne i časti me velikodušno i s ljubavlju, ljuska koja mu pokriva oči, past će i vidjet će mene u mojoj nepristupačnoj slavi! Da! Jer, njegove će oči vidjeti s potpunom jasnoćom ono što mu je bilo nevidljivo i nepristupačno i što je bilo pridržano samo za svete!

Možda vam, naraštaju, moj jezik zvuči nerazumljivo, ali nisam li toliko puta rekao da ćete onog dana kad vam spadne ljudska s očiju znati da sam ja u Ocu, a vi u meni i ja u vama! Nisam li rekao da je onaj, koji ima moje zapovijedi i drži ih se, taj koji me ljubi. I da će svatko koji mene ljubi biti ljubljen od mojega Oca i ja ću ljubiti njega i pokazati mu se! Da! I vi ćete me vidjeti u mojoj slavi!

Moja je punina izobilno izlijevana na sve vas i po mojoj milosti vi postajete sinovi i kćeri, baštinici i baštinice mojega Oca, kao što sam ja sam. Vi sa mnom postajete kao što Sveto pismo kaže[2] 'kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo.'

Ja, Zaručnik svemira, u svem svojemu veličanstvu doći ću k onomu koji će se potpuno sagnuti, a moj će ga Duh ljubavi obviti da bi ga privukao u njedra Presvetoga Trojstva. Onda će takva duša, primivši toliku snagu svjetlosti, primiti sve skrivene tajne i bogatstva Neba i počet će, premda još uvijek na zemlji, živjeti onako kako će živjeti u Nebu, jer će morati ući u Blaženo gledanje. Drugim riječima, ta će duša imati predokus onoga što Blaženo gledanje jest i to će Gledanje završiti do punine onog trenutka kad duša bude ušla u Nebo…

Jesi li čula kazivanje:[3] "Svako je tijelo kô trava,

Kô cvijet poljski sva mu dražest….

Sahne trava, vene cvijet,

Ali Riječ Boga našega ostaje dovijeka."

I zato vaš život proizlazi iz moje Riječi, oživljava vas. Tijelo je tijelo, i tijelo je krhko, ali moja je Riječ zauvijek i Život je. Da bih vašu dušu održao živom, ja ću neprestance davati sebe sve više. Očitovat ću vam se u moći i milosti dok vam budem pokazivao svoje Srce i davao vam stvari koje oči nikad nisu vidjele ni uši čule. Stvari koje su iznad čovjekova znanja. Jer, ono što je poznato ljudima to nije znanje koje čovjek stječe iz moje svete mudrosti i koje istječe iz mojega Božanstva.

TVOJA LJUBAV POBOŽANSTVENJUJE

Sada, Vassula, kad si okusila dobrotu svojega Gospodina, što možeš reći?

Tvoja me dobrota, moj Gospodine, oslobodila, bez ikakve moje zasluge. Ti si me oslobodio.

To sam učinio kako bi imala vjeru i pouzdanje u mene, svojega Boga. I što sam još učinio za tebe?

Onda si tražio da Ti ponudim svoju volju.

Zatim sam svoju ljubav ulio u tebe da bih od tebe dobio ljubav. To govorim i ponavljam svima vama, predragi moji, radi toga jer vi možete zadobiti čitavoga Boga u sebi, koji će vas učiti svetim tajnama, uzvišenom i svetom znanju koje dolazi od Mudrosti. I poput stabla, znanje će biti stablo koje raste u vama s Mudrošću kao njegovu korijenu. A iz tog stabla propupat će krjeposti!

Ti, kćeri, kažeš kako mnogi koji čitaju moje Riječi ne prodiru u njihovo značenje, jer ih smatraju mističnima i zapečaćenima. Sada sam objasnio što trebate činiti da biste shvatili moje Riječi.

A u sagibanju ja ću biti SVE vašoj duši - vaš život, vaše blagostanje, vaše nadahnuće, vaša dobra volja, vaša nada, vaša ljubav, vaša vjera, vaša radost i vaš Zaručnik na kojega se možete osloniti. I vaše uskrsnuće!

Tada će moje ljubljeno dijete biti svrstano među druge moje suradnike koji će sa mnom vladati. Onda ćete moći reći: "Ja živim pravim životom u Bogu, jer potpuno sudjelujem u životu Presvetoga Trojstva!"

Da, zaista! I premda ispunjavam sve stvari i nisam omeđen njihovom ograničenošću, ja ipak potpuno prebivam unutar ograničene duše. I postajem znanje ljudi bez umanjivanja svoje uzvišenosti.

Pogledaj sebe, moja Vassula, i reci mi: Koji je znak čovjekova preobražaja?

Ja mislim da ima mnogo znakova.

U pravu si kad kažeš da ima mnogo znakova. Ali koji je najplemenitiji znak od svih?

Iz onoga što sveti Pavao kaže, mora da je to božanska ljubav u čovjeku koja je ulivena stalnim izlijevanjem Tvoje ljubavi u to stvorenje. Tako preobražava tu dušu da bi napredovala u duhovnom razvoju, da raste u ljubavi i postaje pobožanstvenjena, bog po sudioništvu. Tvoja ljubav pobožanstvenjuje. Tvoja ljubav probražava našu grješnu sliku u Tvoju Božansku sliku…

Da! Sveto pismo kaže: "Usmjeri svoj pogled na Jahvu i tvoje će lice sjajiti!" To znači da ćeš biti preobražen u Jahvinu sličnost. Kad se čovjek preda Bogu,[4] događa se taj najvidljiviji znak preobrazbe, a onda slijede drugi znakovi: znak radosti, mira, rastuće ljubavi. I tako, kroz ljubav, duša može zadobiti znanje o Trojedinom Bogu.

Kad je duša preobražena postaje kao svjetiljka koja svijetli iznutra i izvana božanskom ljubavlju i znanjem koje poznaje i razumije Boga. Sretna i oslobođena svijeta i njegove tame, duša će poletjeti k meni i ostati u mojim njedrima.[5] Upaljena ljubavlju, napojena slašću, ta će duša gorljivo tražiti kako prodrijeti još dublje u Presveto Trojstvo.

A ja, najtankoćutniji Zaručnik, stalno ću tu dušu privlačiti bliže k plamenu ljubavi svojega Srca i uranjati u nas, da počine u nama, kako bi bila kadra vladati s nama.

Pa kako onda neka duša može odbiti to što nudim? Jednom sam rekao da će svatko na Sudnji dan biti suđen mjerom ljubavi koju je imao dok je bio na zemlji.

Što mi imaš reći?

Rekla bih:

"O, kako je velika, Jahve, Tvoja dobrota,

koju čuvaš za one koji Te se boje,

koju iskazuješ onima što se Tebi utječu

na očigled sinovima čovječjim."

Ps 31, 20

A ja ću reći onima koji su još uvijek privezani za svijet! Ako se odlučite za mene, iskreno, i namjeravate sklopiti mir sa mnom, kad me pozovete te dođete i molite se, ja ću vas slušati. Kad me tražite, naći ćete me! Ja ću vam doista dopustiti da me nađete! I ja ću razgovarati s vama, i vi sa mnom. Jer ja sam vas ljubio vječnom ljubavlju i ja još uvijek održavam svoju vjernu ljubav prema vama.

Zato, dođite! Dođite i razderite veo koji vas dijeli od mene! Dođite i kontemplirajte o Svetome Jedinome koji će vam dati život vječni!

OGLUŠITI SE MOJEMU GLASU SMRTNI JE GRIJEH

28. rujna 2000.

Čuj me, Gospodine moj, u Hramu svojemu, čuj moj glas i daj da ja čujem Tvoj. Daj da ovaj naraštaj otvori uho i čuje Tvoje Riječi, koje su slađe od meda koji kaplje iz saća. David kaže da su Tvoje sluge oblikovane od Tvojih riječi: "Sluga Tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva…" Ps 19, 12

Da, tako je! Jer, pogledajte! Što ste sve vidjeli? Što ste sve čuli? Elitu koja ide među elitom? Filozofa ili visoko cijenjenog člana teološke akademije? Jeste li vidjeli koga odjevena u kraljevski grimiz, bogata i puna svjetovnoga znanja? Ne!

A onda kad ste izašli van da čujete, što ste čuli? Neki autoritet koji su ljudi dali? O, ne! Jer oni koji su sebe posjeli i upravljaju vama, nisu pomazani uljem proroštva!

Pa što ste slušali sve te godine? Srce? Da! To je ono zbog čega ste došli gledati i slušati! Srce oblikovano od mojih Riječi, koje se opire zlim silama i vlasti Zloga, koje uzdiže moje Ime u hvali i slavi, tješeći obeshrabrene i očajne, hraneći izgladnjele mojim Riječima.

Došli ste čuti jedno uviđavno srce koje sam oblikovao ja i moje Riječi! Da, moje su sluge oblikovane od mojih Riječi. I do dana današnjega ja sjedim na svojemu Prijestolju zapovijedajući tom gradu te pozivajući sve prolaznike ovako:

"Tko je odlučio da disciplinira svoj život u Meni? Tko je u svojem umu odlučio da bude ispravljen i dođe i prebiva u meni?

Jao mlakim srcima, jao nehajnim srcima, jao oholom i tvrdoglavom srcu, težina njihova grijeha strmoglavit će ih u pakao!

Danas vam, naraštaju, opet dolazim, da vas oblikujem svojim spasenjskim riječima i da vas pomažem[6] kako biste činili dobro. Ne budite kao usahlo stablo! Dođite k meni i ja ću vas procvjetati i vaš će plod biti dobar! Dođite k meni i kad dotaknem vaše usne i iz vaših će usta kapati ljubaznost i bit ćete izbavljeni od smrti." ©

Jahve vodi naše korake, jer kako bismo inače mogli vidjeti kamo idemo? Jahvino Prijestolje može se dizati samo na ljubaznosti, kaže Sveto pismo.

I tako jest… Zato ne kažite: "Po čijoj ovlasti ona[7] dolazi da nam govori?" Ja sam njezina Vlast i ta je Vlast došla ovo reći izrugivačima:[8] "Ja ću vas zbaciti s vaših mjesta i uzdići ponizne da ih šaljem van da evangeliziraju dekristijanizirani narod. Ja sam duboko udahnuo, uzdahnuvši, dok sam prolazio kraj tih izrugivača. Zaista čitav je njihov duh obrastao koprivom!

Dok sam gledao Vinograd,[9] moj Sin, Isus Krist, otišao je k njima.[10] Udahnuo sam drugi duboki dah.

"Gdje je banket s finim vinima? Hrana dobra i sočna, vina finog podrijetla? Zar je to mjesto gdje su bivale tisuće loza?"

Ah, naraštaju, kako vas žalim! "Siromaštvo vam je blizu, a oskudica kao naoružani lopov!"[11]

"Jedi med,[12] jer je dobar! Med koji kaplje iz saća slatkog je ukusa i spasit će vas!" kažem ja, ali nitko zaista ne sluša.

Samo je ostatak željan čuti! Kuću je izgradila Mudrost, otkupljena Predragocjenom krvlju! Najednom Sotonina osveta podiže se da je uništi.

"Koga ću poslati da učini to djelo razaranja? Zašto, pa poslat ću Zvijer i njezine sljedbenike da sruše i podijele, da obeščaste i ukinu ono što je najsvetije…"

Kad je došlo zlo, došao sam izbaviti, ali zaista, ni jedan od službenika Crkve, nije slušao. "To je samo privatna objava! Ne morate prikloniti svoje uho tome," rekli bi oni.

Oglušiti se mojemu glasu, smrtni je grijeh! Prosijavati mene skroz naskroz i oštro me motriti, odvratan je grijeh u mojim očima. Hoće li vaša sumnjičavost jednog dana reći: "Ali vidi, mi nismo znali! Mi nismo znali da smo uvrijedili Tvoje milosrđe!"

Doista, vi ste uvrijedili moje milosrđe! I ne samo da ste uvrijedili moje milosrđe nego ste zbog svojega nevjerovanja, dopustili zlim silama da osvoje tlo i orobe Kuću mojega Sina, otkupljenu njegovom Predragocjenom krvlju! I kako vješto zaobilazite moje Riječi da biste opravdali svoje nevjerovanje! Ne shvaćate li da ste mi vi oduzeli moje mjesto? Ne shvaćate li da ste postali neprijatelji čitavom ljudskom rodu?

Sprječavajući i umanjujući vrijednost mojih riječi danih po mojim prorocima, vi ih zaustavljate od objavljivanja moje volje mojemu narodu da se okuplja i sjedini Kuća mojega Sina! Niste li čuli: "Kad objave nema, narod se razuzda, a blago onome tko se drži Zakona!"[13]

IDI I GOVORI O MOJIM DJELIMA

Molim Te za čovjeka koji Ti vapije: "Postao sam očajan zbog svih napora koje sam poduzeo pod ovim Suncem…"

A ja mu kažem: Nisi se uzalud mučio! Nije moje zadovoljstvo u toj podjeli, koja je težak grijeh, a jedinstvo nije iznad vašega dosega. Mnoge iskrivljene riječi doći će iz mnogih srdaca, ali ne pozivam li ja u međuvremenu? Ako gubiš srce, okreni se k meni…

'Moje su sluge oblikovane od mojih riječi,' moj Duh reče Davidu i vi ćete ih prepoznati po njihovu govoru i po tome što zbore. Ovaj naraštaj gine, pa zar ne ću intervenirati u takvom raskolu?

Pljačkaš pljačka naše vinograde, porobljava Sveto pismo i vi to znate! Pa, zar ne ću intervenirati? Pogledajte! Moji Abeli jadikuju u pustinji, moji veleposlanici mira gorko plaču zbog tvrdoće vašeg srca, kao što je moj Sin gorko plakao nad tvrdim srcem Jeruzalema, koji je progonio svakog proroka…

Do kada, Gospodine?

Dok ne nauče kako da kliču:[14] "Blagoslovljen koji dolazi u Ime Gospodnje!"

A što se tebe tiče, Vassula, kažem ti: U tebi nalazim radost što paziš i ne zaboravljaš mojih riječi koje tebe oblikuju, a preko tebe druge. Drži oči otvorene da bi kontemplirala o mojem neprocjenjivom blagu i divoti mojih Riječi.

Rekao sam, moja Vassula, da je kontempliranje o svjetlu moje slave sva teologija! Zašto? Ima li išta veće u svijetu nego prodrijeti u vašega Boga i uživati u njegovoj nazočnosti?

Što je veće u svijetu nego gledati mene, Boga? Bog koji je odjeven u veličanstvo i moć, govori vam! Ja nadmašujem i vladam u visinama slave! To je ono kamo vaše oči moraju biti stalno uzdignute i bit ćete spašeni.

To je ono čemu stalno moraš poučavati taj naraštaj! Idi i govori o mojim djelima, tako da mi taj naraštaj otvori svoje srce, i da ja, u svoje vrijeme, otvorim vrata krjeposti na njemu. Izvikuj pastirima koji čuvaju Crkvu i pitaj: "Je li itko od vas kušao slast i dobrotu našega Gospodina? Ima li koga tamo koji se ističe u znanju o Bogu?"

Ako kažeš 'da' na prvo pitanje, a 'ne' na drugo pitanje, onda zašto me progoniš? Ja sam preklinjao, a ti osudio! Ja sam te pohodio obasjavajući te svojom dobrotom, a ti si mi uzvratio bahatošću i neprijateljstvom! Kucao sam na tvoja vrata, ali ti mi ih nisi otvorio, i još si provjerio da su ti i prozori dobro zatvoreni!

Nisi imao mjesta za svojega Gospodina! Trebam li sada hvaliti tvoj govor i protok tvojih riječi danih mi na mojim Skupovima? Jer, sve su te riječi prazne od praznine! Kojoj svrsi ti služiš? Ponizi se prije nego padneš bolestan! Neka moje Riječi budu tvoj učitelj, tvoj savjetnik i tvoja radost. I živjet ćeš…

[1] Neki ljudi

[2] 1 Pt 2, 9

[3] Iz 40, 6-8

[4] svoju volju

[5] izraz koji pokazuje intimnost

[6] duhovno pomazanje - prim. prev.

[7] Očito da Bog misli na mene…

[8] Bog mi je dao razumjeti da misli na pastire koji se ponašaju kao 'Kaini' i ne pasu ovce koje su im povjerene. Oni su poput vukova odjevenih u janjeće krzno. Neki od njih imaju visoka mjesta i progone 'Abele', dobre i vjerne pastire i sva Božja djela.

[9] Simboličko ime za Crkvu.

[10] Čuvarima, što znači svećenicima.

[11] Izr 24, 34

[12] Simbol za Božju Riječ

[13] Izr 29, 18

[14] Mt 23, 39