Prosinac - 1990

3. prosinca 1990.

Gospodine,

Ti si SVE, a ja sam ništa!

Ti si silno velik, pa što Ti onda znače moje hvale,

Tebi, Svetom od svetih?

Ni jedan Te čovjek ne može dostatno slaviti!

A ipak moje srce stalno zaziva Tvoje Ime,

jer si moje srce upalio od svoga Srca!

tvoje hvale i tvoji zazivi nisu uzalud; ljubi me i slavi me neprestance, jer dokle god dolaze iz tvoga srca, prihvatljivi su za mene;

Gospodine, otvorio si mi nebeska vrata,

i iz nebeskih spremišta hranio si me mànom,

koju si sačuvao za moju dušu,

dao si mi Kruh nebeski!

sve te riječi koje sam ti govorio, Duh su i Život; rasti u mome Duhu, tako da postaneš savršeni svjedok moga Svetog Imena;

a sada tražim da ne ostavljaš otvorni put jadu;[1] vidiš li, moja Vassula, moj Križ je težak, i ah! potreban mi je tu i tamo odmor; pitao sam: “tko je dostatno velikodušan da nosi moj Križ za mene?” a ti si odgovorila: “uzmi mene, očisti me i posluži se mnome kako Ti je volja;” Križ mira i ljubavi za sjedinjenje svih vas tebi je sada povjeren ... ali učenice! kroz čitavu vječnost ja sam tebe predodredio za taj Križ; ti pripadaš meni i s tog razloga moraš zrcaliti moju Božansku sliku; ja sam Onaj koji opskrbljuje tvoju dušu iz svojih beskrajnih izvora; ja te ne ću ostaviti, dušo, ja ću te ispunjavati kao kadionicu s tamjanom, tako da tvoja ljubav dopire do Neba kao stup mirisnog dima;

zato, nemoj se umoriti od pisanja, nemoj se umoriti od blagoslivljanja svojih progonitelja, nemoj se umoriti od podmještanja svojih leđa bičevateljima; možeš biti žalosna do smrti, ali će te Kraljica, uvijek te njegujući, vratiti natrag u radost i život; Kraljica te opskrbljuje hrabrošću i dolazi i vida tvoje rane svojom majčinskom ljubavlju i pažnjom; tvoja se Majka, dijete moje, brine o tebi, kao što se brinula o meni; u tvojoj bijedi i žalosti ona hrli k tebi i uzima te u svoju Odaju,[2] onu istu Odaju u kojoj je mene začela;

zato ne zadržavaj svoje suze, jer dok ih liješ u tom progonstvu, zbog zidova koje je moj narod podignuo u svim smjerovima u mojoj Kući, dijeleći se, ja također lijem krvave suze i miješam ih s tvojima, kad ih moj Otac vidi pomiješane s mojima, On ne će odbiti tvojih molba da ukloni prokletstvo, jer to više ne će biti tvoje suze, nego moje;

izvikuj učenice, da se cijela zemlja pokaje, od jednoga kraja do drugoga, i vrati pod moje Sveto Ime kao jedno biće; Vassula, nosi moj Križ s ljubavlju, a ne sa zaprepaštenjem; budi sretna;

6. prosinca 1990.

Poruka za jednu posvećenu dušu:

Moje su usne izrekle:

dođi; dođi k meni

i ja ću biti pastir tvoj,

nikada te ne ću ostaviti,

niti ću ikad zaboraviti napasati te;

sa mnom ne ćeš nikad gladnjeti ni žednjeti;

10. prosinca 1990.

Bože!

Učinio si da trpim zbog Tvoje ljubavi!

Kako žeđam zbog ljubavi za Tobom!

kćeri, kako bi ti željela živjeti u mojim ranama?

Ja želim sve ono što mi Ti želiš.

onda, ja ću te obući u svetost; učinit ću te jakom u tvojoj ljubavi prema meni da traje zauvijek; premda si ti još uvijek daleko od toga da si savršena, ja te mogu učiniti savršenom; oblikovao sam te na ovaj osobiti način da svjedočiš za Istinu i slaviš me; poslao sam te među narod, ne tvoj vlastiti, da objaviš moju ljubav; oni koji žele čuti, neka čuju, a oni koji ne žele čuti, neka ne čuju; nemoj se umoriti od meditiranja i pisanja; ne smiješ se osjećati ostavljenom; ja sam s tobom, kraj tebe sam u tom progonstvu;

ljubi me, klanjaj mi se i živi za mene, svoga Gospodina; dopusti mi da te slobodno uronim u svoju beskrajnu ljubav; ah ... kako se radujem kad me ti želiš i žeđaš za mnom! Nanovo-rođena![3] klanjaj mi se! sigurno da ne ćeš ostaviti Zaručnika da predugo čeka? dođi brzo k svome Svetom Jedinome i On će položiti tvoju glavu na svoje Presveto Srce; i kad budeš slušala otkucaje njegova Srca, više mu ne ćeš moći odoljeti; željet ćeš samo da ga slaviš; a on će izliti svoga Duha na tebe, da preplavi tvoj duh i poništi sve što si ti; nikad više ti ne ćeš biti 'ti', tvoga 'ti' više ne će biti;

ja ću te obuzeti potpuno, malena moja, tako da će tvoje pobude biti moje pobude, tvoje će želje biti moje želje, tvoje će riječi biti moje riječi, i tvoje će misli biti moje misli; sakrit ću te u najdublji dio svoga Presvetoga Srca; izbrisat ću tvoje 'ti' potpuno, ako mi dopustiš;

od sada, nakon svoga posvećenja mome Presvetome Srcu,[4] ti ćeš mi se klanjati iz dubine svoga srca i služit ćeš mi u vjernosti i s većim žarom nego ikada do sada; slaba jesi, ali moja će te snaga poduprijeti; ne ću dopustiti da me izgubiš iz vida, niti ću dopustiti tvome srcu da nekamo odleprša; tvoje će srce tražiti samo mene i neprestance žuditi samo za mnom; učinit ću da osjetiš nesklonost prema svemu što je u suprotnosti s mojom svetošću i s mojom voljom; ja ću te odijeliti poradi sigurnosti, da mi ni jedan takmac ne ostane u tebi;

od danas će veze kojima sam te vezao uza se biti još čvršće stegnute; učinit ću tvoju dušu da žeđa za mnom, a tvoje srce da bude bolesno od ljubavi za mnom, tvojim Bogom; sada samo čekam da tvoje cijelo biće obvijem plamenom svoga Srca i svoje ljubavi; od sada pa nadalje, sve što budeš činila, bit će samo za moje probitke i moju slavu, a ništa za tebe; od sada pa nadalje, drugim riječima rečeno, ti ćeš biti ropkinja moje ljubavi, žrtva moga Srca, radost mojih zadovoljstava, igračka moje duše; učinit ću da tvoje crte sliče mojima, od žalosti kad oćutiš gluhoću duša, do agonije kad ih budeš vidjela gdje padaju; moja Vassula, ja ću tvojoj duši dati njezinu puninu; ne, ja te ne ću štedjeti od svoga Križa, kao što ni Otac nije štedio mene; kako mogu?

moja ljubav prema tebi je neizmjerna; osim, toga, sve dolazi od moje velikodušnosti i moje beskrajne ljubavi; zarobit ću tvoje oči, tvoje misli, tvoje želje, da postanu zatočenici moga Srca; Ljubav traži ljubav; nevrijedna si i ništa ne zaslužuješ, ali tvoja krhkost, tvoja bijeda, tvoja potpuna nesposobnost i tvoja ništavost, očarale su moju ljubav i suspregnule moju srdžbu; pogledaj me u oči ...

(Pogledala sam svoga Spasitelja u oči.)

vidiš? ugledala si Vjernost i Istinu licem u lice; odsada tvoje posvećenje mora biti iskreno zazivanje moga Imena, danju i noću, noću i danju; učinit ću da tvoj duh odbija sve što nisam ja; kao žedni putnik žeđat ćeš za onim što je sveto, a ja ću uvijek biti pripravan ponuditi ti vodu s Izvora života i Krv svoga Božanskog Srca; tvoja će duša nositi, više nego ikada do sada, znakove moga Tijela, zbog obraćenja mnogih duša; zbog toga ćeš dragovoljno ići putom Kalvarije; razvit ću tvoju gorljivost da mi udovoljavaš i čuvaš moj Zakon, tako da ugrađuješ i zasađuješ sve ono što sam ti dao ...

diži se sada i obnovi moju Kuću; ne prestaj ljubiti me, jer ćeš inače svenuti poput trave i osušiti se; i zapamti glavnu stvar: Ljubav te ljubi;

Hvaljen budi Bože! Slavljen budi Bože!

kao glinu u rukama lončara, oblikovat ću te kako ja želim, jer ti si mi dala slobodu da tako činim i ja ću tako činiti;

Hvaljen budi Bože!

Htio si da budem ropkinja Tvoje ljubavi;

budući da nisam vrijedna biti Božja ropkinja,

vodi me u svoju očišćujuću vatru i očisti me;

kralju moj, kao što se zlato čisti,

tako da budem u stanju slaviti Te,

jer činim grijeh za grijehom.

Zbog svoje sućuti, Gospodine,

dopusti svojoj svjetlosti da obasja moju tamu.

Uči me da budem žrtva Tvoga Srca i da sa žarom,

a ne s prepašću, prigrlim Tvoj Križ,

dok sam na putu za Kalvariju,

ta cesta, koja vodi do sreće, jest Staza svetosti,

po kojoj si Ti, Savršena žrtva, prvi stupao.

Ja stalno griješim, a ipak,

Ti me ne kažnjavaš kako to moj grijeh zaslužuje.

Ti me neprestance štediš,

Ti dopuštaš svojoj svjetlosti da me obasjava;

zbog svoje sućuti, Gospodine,

dopusti svojoj svjetlosti da obasja moju tamu.

Zbog toga ja znam: Bog je na mojoj strani.

Sada moram ispuniti svoje zavjete

koje sam učinila na čast Tvoga Presvetoga Srca;

dopusti mi da u Tvom Šatoru ostanem zauvijek,

dopusti mi priljubiti se uza Te

i gledati Tvoje Sveto lice

i ja ću Te blagoslivljati kroz čitav svoj život,

a moja će duša svetkovati u Tvojoj ljubavi

i nazočnosti.

učenice! raduj se onda u mom Šatoru i obožavaj me; zapamti, ja sam ti dao nešto veoma dragocjeno, čuvaj to i prigrli s ljubavlju; moj Križ će te voditi u svetost, malena dušo;

dajem ti svoj mir;

Blagoslivljam Te, Isuse.

Onaj koji te najviše ljubi, blagoslivlja te;

18. prosinca 1990.

(Osjećam da ulazim u drugi stupanj svoga života u Bogu, kao kad učenik ide u viši razred, koji zahtijeva naporniji rad ...)

Gospodin?

ja sam;

uzmi me za ruku i izmoli sa mnom ovu molitvu:

“Oče, uzmi sve što imam; amen;”

daj Ocu sve i bit ćeš spašena; nemoj se bojati; prepusti mu se; Vassula, dopusti mi da dahnem u tebe; pouzdaj se, jer sam ja s tobom;

pročitaj Izaiju 55; Vassula, dodaj ove retke mojoj poruci danoj ti za sastanak;

danas vam dolazim reći kako je moja radost potpuna; jer ja sam onaj koga tražite, a došli ste iz daleka da me čujete, kažem vam, preljubljeni moji: ja, vaš Bog, smješim vam se; ostanite u mojoj ljubavi; molite se za mir i budite svjedoci Istine;

ja, Bog, s vama sam i blagoslivljam;

19. prosinca 1990.

Moj Gospodin!

ja sam;

Kad bi samo moj narod[5] slušao ...

prokletstvo će biti skinuto i oni će slušati, zato hrabro, malena moja ... ja sam s tobom ... Ljubav je uza te ... oh Vassula, ljubljena, ja sam tako blizu tebe![6] Ja Jesam; i ja pazim na svaki tvoj korak koji poduzmeš; ustani i poljubi me, ja sam kraj tebe; poljubi Presveto Srce ispred sebe ...

(Poljubila sam njegovo Presveto Srce.)

da ... udovolji mi sada i piši;

(Pogledala sam u njegovo Sveto Lice i moje je srce zaigralo od radosti.)

mir s vama; to sam ja, ljubljena djeco, Presveto Srce; to sam ja, vaš Spasitelj, koji vas progoni da bi zadobio vaše srce i učinio ga vječno svojim; danas sam vas okupio kao u školi, da budemo zajedno i da učite izravno od Mudrosti;

kanim vratiti vid slijepima, tako da mogu vidjeti moj sjaj i podučavati neuke da rastu u mojem Duhu i da znaju razlikovati grijeh od krjeposti; kanim osvojiti svako srce, čak i ona srca koja su se pretvorila u granit i tvrda su poput mlinskog kamena; kao čovjek koji poziva svoje prijatelje da dijele njegov imetak;

moja su okupljanja jednaka onima u školi; ona su radi toga da vas uzdignu u vašem duhovnom životu i da podsjete svakoga od vas na sadržaj moje Riječi; u svojoj školi ja pripravljam vaš duh za svoj Veliki povratak i svojom milošću tu i tamo govorim vam o budućim stvarima da biste znali njihov ishod;

ako ne učite od Mudrosti, kako ćete onda moći živjeti u skladu s mojim Zakonom? osim toga, mnogi od vas nisu me znali, a ne jednoga sam vam slao; ali ja sam Uskrsnuće, vidite li kako su se ispunila prijašnja kazivanja? podignuo sam je iz groba, vodio je za ruku i oblikovao je da bih je zaručio; da, ja sam Uskrsnuće i Svjetlost;

nisam li to isto učinio i s vama? nisam li se sažalio na vas? a one, koji su bili daleko od moga Srca, nisam li ih tražio i našao ih? i nisam li vas ja s vječnom ljubavlju vratio natrag k sebi? i nisam li vam se ja, vaš Bog, udvarao sve ove godine da bih zadobio vaše srce?

podignuo sam svoje milosrđe da bih suspregnuo svoju srdžbu i izlio svoju ljubav, namjesto pravednosti; ponudio sam vam svoj mir, zajedno s milošću i svoje sam milosrđe spustio dolje s Neba udjeljujući ga na traženje vaših molitava; nikad vas nisam prestao blagoslivljati; “a ja sam kao jarak prekopan od rijeke i kao vodotok doveden u perivoj, i rekoh: 'natopit ću vrt svoj i navodnit ću cvijetnjake svoje'; i gle, od jarka moga rijeka postade, a od rijeke more mi nasta”;[7]

danas vam kažem: vaš će Pastir uskoro živjeti među vama i pasti će svoje stado u vrtovima svoga Grada; O, ne, još uvijek niste jedno stado, ali ja ću vas dovesti jednoga po jednoga iz pustinje; zato maleno moje stado, kad izdaleka ugledate svoga Pastira kako dolazi iz pustinje, znajte da ću sa sobom voditi ostatak svojih jaganjaca, i sve što sam učinio za tebe, kćeri, učinit ću i za tvoju braću; ja ću vas spasiti; ja ću vas sjediniti s vašom ostalom braćom, i Mudrost će biti vaš Sveti drug da vas neprestance poučava;

uskoro ću ukloniti prokletstvo i vašem otpadništvu bit će kraj; i molitva koju sam vam dao, bit će ispunjena; moja će Volja biti na Zemlji, kao i na Nebu i pod mojim Svetim Imenom, mnogi će narodi doći izdaleka, iz svih krajeva svijeta, da borave uz moje Sveto Ime, hvaleći moju veličinu s božanstvenošću koju ću vam vratiti; i moje će Kraljevstvo doći; jer će moje Prijestolje sići odozgo u moj Sveti grad; a ja ću vladati među ostatkom koji je ostao, koji će me gledati licem u lice;

- Ljubav će se vratiti kao ljubav -

a moja će Volja biti na Zemlji, kao što je na Nebu, jer vi ćete biti jedno, klanjat ćete mi se oko jednog Svetohraništa, s ljubavlju u srcu i s gorućom vatrom u sebi; ja ću ispuniti svoju svećeničku molitvu na Zemlji, kao na Nebu; vaše će duše biti ukorijenjene u meni, u Ljubav, u jedinstvo i ispunjene savršenom puninom moga Duha; da, ljubljeni moji, ja vam ne dajem samo vaš kruh svagdanji, nego i skriveno blago svoga Srca: Nebesku mànu,[8] koja vas preobražava, uzdiže vaš duh u sliku moga Duha; bit ćete preobraženi izlijevanjem moga Duha da biste znali kako potpuno opraštati onima koji se ogrješuju o vas;

u vas ću uliti Duha razumijevanja i milosrđa, kako biste shvatili što “strah Božji” znači; da, ljubljeni moji, i kad jednom shvatite, dat ću vam Mudrost da bude vaš suputnik i vodič, da vas vodi u svetost, svetost koja će paralizirati Sotonu za tisuću godina, sprječavat će ga da stane između nas, i između vas i moje ljubavi;

zato kad ugledate nebo da se pretvorilo u plamen, a elementi se istopili u vrelini, znajte da je to znak početka moga Obećanja; Novog neba i Nove zemlje; obnavljanje moje Crkve, oživljavanje moje Crkve,

oživljavanje vaših srdaca;

a vama, vama koji ste meni posvećene duše, vama koji me predstavljate, kažem ovo: sjećate li se kako sam slušao Ilijinu pritužbu na ponašanje Izraelaca? i kako je on vjerovao da su pobili sve moje proroke i srušili sve moje oltare? sjećate li se kakav je bio moj odgovor na to? rekao sam: zadržao sam za sebe sedam tisuća ljudi koji nisu prignuli svoje koljeno pred Baalom; i danas vam kažem, ljubljena braćo: sačuvao sam za sebe ostatak, izabran i preobražen mojom milošću da mi ostane vjeran; ovaj ostatak ja podižem da ponovno izgrade oltare kakvi su jednom bili, da ponovno izgrade moje Svetište; oni su graditelji moje Nove Crkve;

zato dok grješnici nastavljaju svoja zla djela, progoneći vas, moje proroke i svece kraja vremena, i dok oholnici ginu za svjetovnom vlašću, ja, vaš Otkupitelj, podižem i podučavam ove graditelje u svom Presvetom Srcu, da budu stupovi moje Crkve; braćo, nikad vas ne ću napustiti, nikada ... dođite ... podignite svoj križ i slijedite me, a kad se osjetite umornima na putu, oslonite se na mene, oslonite se na moje Srce, a otkucaji moja Srca dat će vam potrebnu hrabrost i snagu da proslijedite svojim putom na Kalvariju;

budite blagoslovljeni; rekao sam vam ovo danas, kako biste našli mir i nadu u meni; danas sam vam govorio izravnim riječima; ljubljeni moji, budite oprezni i budni čut ćete moje korake; Riječ vam je danas vrlo blizu i na svom je putu Povratka;

sve vas blagoslivljam, ostavljajući vam dah svoje ljubavi na vašem čelu, dah koji vas obilježava da ste moji; budite jedno pod mojim Svetim Imenom;

22. prosinca 1990.

Moj Isus?

ja sam;

ponašam se prema tebi vrlo nježno, da bi ti, kao moj cvjetak, rasla; želim da budeš jaka, i vjeruj mi, ja ću ti to omogućiti; ti ćeš biti jaka, kćeri, jer ti nosiš moju Riječ; ispred tebe sam ja, da bih rušio sve zapreke koje nailaze dok svjedočiš; ja sam Svevišnji i kažem ti, kćeri, ja ću se brinuti da te nikakva sila odozdo ne zaustavi u objavljivanju moje poruke;

izveo sam te iz zemlje Egiptske da mi služiš u tuđoj zemlji i svjedočiš narodu koji nije tvoj vlastiti; zato, premda si bila prestrašena, a tvoja osjetila otupjela zapriječivši ti da vidiš Svjetlost, Milosrđe[9] i Samilost bilo je pogođeno tvojom zapanjujućom bijedom, krivnjom i grješnošću i došlo je da te izbavi;

ne,Vassula, ti ne zaslužuješ ni jedan od mojih darova; zašto, pa, ja imam sluge u svojoj ruci koji me časte, ne izgovarajući ništa osim moga Imena u svetosti, koji me neprestance blagoslivljaju, koji iskreno slave Sveto Trojstvo; a opet, moje Srce, bezdan ljubavi, zazvalo je tebe; u mom Srcu nagomilala se žalost na žalost za tobom, izdaja na izdaju; ti si se hrvala sa mnom, slabašno maleno stvorenjce ... ali ja sam znao da tvoje srce nije razdijeljeno i da će jednom tvoje srce, kad ga ja pobijedim, postati potpuno moje; odrazu svoga doba, ti si se hrvala sa mnom, ali ja sam te u hrvanju bacio na tlo i odvukao te u prašinu i pustinju, gdje sam te ostavio potpuno samu;

opskrbio sma te anđelom čuvarom od početka tvoga postojanja, da te čuva, tješi i vodi, ali je moja Mudrost naredila tvom anđelu čuvaru da te ostavi i pusti da se sama suočiš s pustinjom; rekao sam: “živjet ćeš unatoč svojoj golotinji!”[10] jer ni jedan čovjek ne može preživjeti sam;[11] Sotona bi potpuno nadvladao i ubio bi te; ali sam također i njemu zapovjedio; zabranio sam mu da te takne; a onda, u svom strahu, sjetila si me se i pogledala u Nebo, očajnički me tražeći; tvoje jadikovke i preklinjanja iznenada su probile gluhu mirnoću koja te je okruživala i tvoj užasni krici probili su nebesa, dopirući do ušiju Svetog Trojstva ...

“moje dijete!” Očev glas, pun radosti, odjeknuo je cijelim Nebom;

“Ah ... sada ću učiniti da prodre u moje Rane[12] i dat ću joj blagovati moje tijelo i piti moju Krv; zaručit ću je i bit će moja zauvijek; pokazat ću joj ljubav koju gajim prema njoj i njezine će usne na to žeđati za mnom, a njezino će srce biti moje odmorište; ona će se svakodnevno željno pokoravati mojoj Pravednosti; i od nje ću učiniti oltar svoje ljubavi i čežnje; a ja, i samo ja, bit ću njezina jedina ljubav i čežnja; poslat ću je na kraj svijeta sa svojom porukom da pobijedi nevjernički narod, i to k narodu koji čak nije njezin vlastiti; a ona će dragovoljno nositi moj Križ mira i ljubavi, idući putem Kalvarije;”

“i ja, Duh Sveti, sići ću na nju da oživim Istinu i nas do naših najdubljih dubina;[13] podsjetit ću svijet kroz nju da je najveći dar LJUBAV;”

“hajdemo[14] onda slaviti! nekat cijelo Nebo slavi!”

... uzeo sam te za ruku i oblikovao da postaneš živi znak moje velike ljubavi; - svjedok moga Presvetoga Srca i obnovitelj moje Crkve;

(Govorili su Otac, Sin i Duh Sveti.)

ja sam Uskrsnuće;

Objašnjenje ove poruke:

U početku, kad mi se iznenada približio moj anđeo čuvar da bi pripravio put za Gospodina, ja kao ‘profesionalna’ grješnica, nisam imala ljubavi za Boga. Čak ni onda kad mi je moj anđeo govorio o Nebu. Bila sam posve zadovoljna da budem sa svojim anđelom. Nisam tražila više. Kad mi se Bog približio namjesto moga anđela, na neki sam način bila razočarana. Osjećala sam ga kao tuđinca, ali s obzirom da sam već upoznala svoga anđela, moji su se iznenađujući osjećaji okrenuli u osjećaje ljubavi. A onda nisam mogla razumjeti zašto je Bog želio zauzeti mjesto moga anđela. Čak sam otišla tako daleko da sam povjerovala kako je Bog bio ljubomoran zbog ljubavi koju sam gajila prema anđelu čuvaru. I ja sam se osjećala žalosnom zbog svoga anđela.

Poslije, nakon veoma bolnog očišćenja koje mi je dao moj anđeo, Bog mi se opet približio, po drugi put, da bi zauzeo mjesto moga anđela. Ostao je sa mnom nekoliko dana, polako otvarajući moje srce, s Mudrošću, da me ne bi uplašio. I kad sam ja napokon bila spremna otvoriti mu se, On je otišao i sakrio se. Ja sam se okretala okolo tražeći svoga anđela, ali ni njega nisam mogla naći. Osjetila sam nekoliko duša[15] koje su mi se približile, moleći me za molitve i blagoslove. Molila sam za njih i blagoslivljala ih. Onda su me te duše molile da ih blagoslovim svetom vodom. Brzo sam otrčala u crkvu da uzmem svete vodi i blagoslovila sam ih, škropeći ih svetom vodom. Iskoristila sam priliku da ih upitam jesu li vidjele moga anđela i Onoga koga je moje srce već počelo ljubiti. Ali nisam dobila odgovora.

Svaki dan koji je prolazio, izgledao je kao godina. Tražila sam mir, ali ga nisam mogla naći. Bila sam okružena mnogim ljudima i prijateljima, ali se nikad u životu nisam osjećala tako usamljenom i ostavljenom kao tih dana. Osjećala sam se kao da prolazim kroz pakao.

Mnogo puta zazivala sam svoga anđela da mi se vrati, ali ne, on mi je okrenuo leđa i otišao! Moja je duša smalaksala zbog njegova odlaska. „Tražila sam ga, ali ga nisam našla, zvala sam ga, ali nije se odazvao.” (Pj 5, 6.) Tumarala sam po toj pustinji cijela tri tjedna, dok više nisam mogla izdržati. A onda iz očaja zavapila sam Jahvi, istražujući Nebo: “Oče! O Bože, uzmi me i upotrijebi me kako Ti je volja! Očisti me tako da bi me mogao upotrijebiti!” S tim krikom iz dubine svoga srca najednom se Nebo otvorilo, i kao grmljavina Očev glas, pun osjećaja, uzvratio mi je: “Ja, Bog, ljubim te!”

Istog trena osjetila sam se kao da sam izbačena iz tornada u prekrasni mirni svijet. Moj se anđeo opet pojavio i s velikom nježnošću počeo njegovati moje rane, rane koje sam zadobila dok sam bila u pustinji.

To se dogodilo tijekom Uskrsa 1986.

23. prosinca 1990.

O Oče,

kao žedna zemlja žeđam za Tobom!

Daj mi predaha u svom krilu i utjehe mi daj.

Daj da osjetim da sam utonula u Tvoje Srce koje tješi.

Potrebna mi je Tvoja toplina.

položi svoju glavu na moje Srce, odmori se i utješi ... tvoj se Abba brine o tebi; tvoj Abba je sretan što te ima kraj sebe; položi svoju glavu na moje Srce, dijete moje, i slušaj želje moga Srca: moje Srce još uvijek traži, čezne, moli za ljubavlju svoje ostale djece; ...

(Nastala je stanka od nekoliko sekunda.)

dijete?[16] što bi ti dala da utješiš svoga Abbu?

O Gospodine, sve što Ti želiš. Svoju ljubav, svoju volju, svoje srce i svoju dušu.

i što još?

Svoj život kao zadovoljštinu za Tvoje želje.

siđi onda s moga krila i pođi te svjedoči u moje Ime; idi i govori narodima o mojoj velikoj ljubavi; podsjeti ih da je moje Obećanje veoma blizu svoga ispunjenja i da je moj Povratak neizbježan; Novi Jeruzalem[17] je na dohvat ruke; ja ću obnoviti svoju Crkvu i svoj narod;

zato, dijete moje, siđi s moga krila i za moju ljubav idi u svijet ... i učini da svijet upozna moju ljubav; neka svijet shvati koliko ljubim svoju djecu; kao što i jest, ti nisi tražila mene, ja sam Onaj koji te je našao i izabrao da ideš u svijet prije moga Velikog dana; ja sam Onaj koji te je oblikovao, i premda si mi bila daleko, izabrao sam tebe i otkrio ti svoje Sveto Lice; pa kad završiš cijeli posao za koji sam te opunomoćio, dijete moje, uzet ću te k sebi, i onda ćeš se moći odmoriti na mom krilu;

ja ću te u međuvremenu, dok si još u svijetu, zaštiti od tvojih tlačitelja; što se tebe tiče, želim da neprestance gledaš u Nebo za mnom i da mi govoriš; “Jahve je s vama”, uvijek imaj ove riječi urezane u pameti i u srcu, jer Ja-sam-s-vama; a sada neka tvoje srce pohrani sve što sam ti rekao, i zapamti: upućuj mi molitve koje će poput tamjana doprijeti do mene, za obraćenje duša i oživaljvanje moje Crkve;

25. prosinca 1990.

BOŽIĆ

Braći ću svojoj najvješćivati Ime Tvoje,[18]

hvalit ću Te usred zbora[19],

sviđalo im se to ili ne[20].

kćeri, premda mnogi od vas ne znaju put mira i sjedinjenja, ne očajavaj; nadaj se u meni, doći ću uskoro da te utješim; a ti, dijete moje, tvoje molbe[21] svatko je u Nebu čuo; ja ću doći da vas sjedinim; moja je Riječ dana i moja će se volja provesti; u međuvremenu pozovi narod za koji nikad nisi znala i daj im upute koje sam ti dao, a ako te neki 'mudrac' tu i tamo optuži zbog toga što me zoveš Ocem, podsjeti ga da je danas Dijete rođeno, a njegovo je ime: Odvjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, i Knez mironosni;[22]

moli se za one koji se nazivaju učiteljiima Zakona, da im duh postane ponizan, siromašan duh; moli se da svi narodi dođu u moju svjetlost i da osveta koja im nagriza srca, bude iščupana, tako da njihova srca mogu obviti svojim mirom; moli se da istok sklopi mir sa zapadom, a sjever s jugom; moli se da ova prekomjerna oholost i uznositost, koja je zaslijepila neke moje pastire, bude zamijenjena poniznošću; moli se da uzmognu razumjeti što sam mislio pod onim: “Tko želi biti velik među vama, neka bude vaš poslužnik; a tko želi biti prvi među vama, neka bude vaš sluga; da, baš kako je Sin Čovječji došao ne da mu služe, nego da služi i da dade svoj život kao otkup mjesto svih;”[23]

nasljedujte mene, svoga Gsopodina, i živjet ćete ...

30. prosinca 1990.

Gospodin i Spasitelj?

ja sam; obraduj me i radi za mene; moli mi se i sjećaj me se; dođi

[1] Bila sam tužna zbog mnogih proganjanja.

[2] U svoje Srce.

[3] Isus me nazvao tim imenom.

[4] Imala sam na umu tu večer izvršiti jedno posvećenje Presvetome Srcu Isusovu.

[5] Pravoslavci.

[6] Isus misli kraj mojega malog pisaćeg stola.

[7] Sir 24, 30-31.

[8] To jest: Duha Svetoga.

[9] Milosrđe i Samilost = Gospodin.

[10] Postala sam 'gola' čim su mi moj anđeo čuvar i cijelo Nebo okrenuli leđa.

[11] Napušten od Neba.

[12] Govori Sin.

[13] Presveto Trojstvo.

[14] Presveto Trojstvo govori.

[15] Iz čistilišta.

[16] Iznenada je Otac okrenuo glavu i pogledao me.

[17] Crkva.

[18] Grčkim pravoslavcima.

[19] Ps 22, 22.

[20] Grčkim pravoslavcima.

[21] Za sjedinjenje.

[22] Iz 9, 5.

[23] Mt 20, 26-28