Svibanj - 1991

2. svibnja 1991.

Poruka za jednu osobu:

mir s tobom;

dolazak moje vladavine na zemlji na dohvat je ruke i moja će volja biti na zemlji kao što je na Nebu,[1] a u vašim srcima izgrdit ću jedinstvo svoje Crkve, ne ću više čekati na pristanak ljudi i moja će Zaručnica još jedanput biti odjevena u blistavu slavu; prokletstvo podijeljenosti bit će skinuto, a Žena odjevena u sjaj sunca, koju šaljem pred sobom da vas poduči, ohrabrit će vas; dao sam joj moć nad svakom rasom i svakom zemljom, da otvori široki put za mene;

dim koji je prodro u srce moga Svetišta, oskvrnuvši Kalež, Svetohranište i sve što je sveto, raspršit ću jedni zamahom svoga daha; narodi će tada govoriti jednim jezikom i svi će me štovati oko jednoga jedinoga Svetohraništa; ovaj Jedini, žrtvovani Jaganjac, ta jedinstvena neprestana žrtva koju moji neprijatelji pokušavaju ukinuti i zamijeniti je svojom pogubnom grozotom, uskoro će, prijatelju moj, opet biti s vama; i moja svećenička molitva Ocu bit će uslišana: bit ćete jedno, kao što smo mi jedno u Presvetomu Trojstvu;

u svom Presvetom Srcu još uvijek imam mnoge skrivene stvari da vam ih otkrijem i pokažem, jer su moje riznice neizmjerne, ali bilo bi vam sada previše da nosite,[2] jer, vaša duša ne bi mogla sve to nositi, nego, malo po malo, otkrivat ću vam blago svoga Presvetoga Srca i korak po korak vodit ću vas u ono što izgleda poput Kuće svjetlosti: Tajnu neizmjernog bogatstva koje je bilo skriveno za naraštaje i stoljeća; otkrit ću vam, prijatelju moj, bogatu slavu Nade, Mudrosti i Znanja; budi ukorijenjen u mene i davat ćeš plodove; ostani u meni i živjet ćeš; sve sam ti to rekao, prijatelju moj, da ne krzmaš kad dođu kušnje;

Ljubav je kraj tebe, ljubi me;

3. svibnja 1991.

Gospodine,

ispuni me svojim Duhom Svetim!

Dođi i svu me zaposjedni

svojim Duhom Svetim,

tako da neprijatelj ne nađe mjesta u meni!

Neka Tvoj Duh Sveti prodre u dubine moje duše.

Natopi je i obremeni bogatstvima

koja nisu od ovoga svijeta.

Blagoslovljen Bog!

ja jesam je s tobom; imaj moj mir; sišao sam dolje do tvoga stana i iskazao ti prijateljstvo; tada sam ti bio tuđinac, a vidi sada? moje te je podučavanje podignulo u moje Srce i tvoju sam jalovost okrenuo u plodno tlo; golubice moja, radujem se u tebi, malena moja, živim u tebi; moje odmorište, u tebi počivam; slavi me i obnovi moju Kuću; slavi svoga Oca koji je na Nebu, ponašajući se prema njemu kao prema Kralju;

ah, kćeri moja, moja su usta suha zbog nedostatka ljubavi, žeđam za ljubavlju; vidaj mi rane svojom ljubavlju, iščupaj moje trnje i utješi me, slavi me cijelo vrijeme iz dubine svoga srca, govori mi i ne čekaj do sutra, obraduj me i ostani mala; dopusti mi, moja Vassula, da upotrijebim tvoju malu ruku, ponudi mi svoje vrijeme i ja ću te napajati sa svoga vrela, a blaga koja ću ti dati nikad ne mogu biti procijenjena, ni jedan čovjek ne može izmjeriti njihovu veličanstvenost;

ja, Gospodin, učinit ću svoje prijestolje u tebi i vladati tobom; i dopustit ću sebi, jer si mi dala svoj pristanak, da slijedim želje svoga Srca, ja sam na svom posjedu i sad imam potpunu vlast nad tobom;

veličaj me često i blagoslivljaj me; Ljubav je s tobom;

6. svibnja 1991.

Gospodine, Bože moj,

tko nam može donijeti spasenje osim Tebe?

Tko nas može vratiti natrag k domu osim Tebe?

Tko nam može donijeti sreću osim Tebe ?

Zato: Maranatha!

kćeri, mrtvi me ne mogu veličati, zato ću se u punoj snazi spustiti nad vas i podignuti vas da vas podsjetim na svoju veličinu, svoj sjaj i svoju svemogućnost; dođi, piši, moja Vassula:

mir s vama; sinovi i kćeri moje, prebrojio sam svoje ovce, i Srce mi se stegnulo od tuge, ostao je još samo ostatak koji nije upao u otpadništvo; samo je šaka onih koji nisu izgubili svoju vjeru; samo je malo ostalo onih koji su preživjeli pogibelji racionalizma, i naprezao sam oči čekajući odozgo na vas da mi ponudite svoje srce i očitujete svoje predanje, ali srce ovog naraštaja tusto je od gluposti;

no, premda niste slijedili moj zakon ljubavi nego ste okrenuli svoja srca i napravili svoje vlastite zakone i pravila, ja ne ću stajati i gledati kako sve dalje i dalje zastranjujete od mojih zapovijedi; kanim vas izbaviti, naraštaju, kanim vas privesti natrag k pameti i s velikom ljubavlju povesti vas natrag stazom pravednosti; naučit ću vas da zazivate moje Ime, naučit ću vas da hodate u mojoj nazočnosti, naučit ću vas da živite životom molitve moga djeteta; naučit ću vas da me ljubite svom svojom dušom, odriješit ću smrtne veze kojima vezujete svoju dušu sa svim onim čega se moja duša gnuša, ako mi podložite svoju volju, dijete moje;

pogledaj, pogledaj oko sebe; moj Duh Sveti dolazi da se susretne s vama i da vas sve oživi, odjeven poput prosjaka, s krvavim suzama koje liju niz moje obraze; silazim sa svoga prijestolja, sagibajući se cijelim ovim putem k vama, da spasim vaše duše od propasti i umiranja od gladi; zbog svoga Svetog Imena ja ću se pokazati preko tih istih stvari u koje vi više ne vjerujete; i pokazat ću svoga Duha Svetoga kroz čudesa; pokazat ću svoju silu kroz slabost i kroz bijedu, kao nikada do sada;

naraštaju, doći ću s tisućama mirijada anđela da na vas izlijem svoju Nebesku mànu, tu skrivenu mànu[3] i ispunit ću vam usta svojom hranom, tako da navješćujete moju slavu; otpadništvo izaziva moje milosrđe, a racionalizam, kuga vašega doba, izaziva moju moć;

ispred sebe šaljem, da vas poduči, Ženu odjevenu u sunce, drugu Evu, da vas poduči i povede vas, korak po korak, u Nebo; šaljem vam svoga Duha Svetoga, da vam bude sudrug i tješitelj i da vas podsjeti na moju Riječ; šaljem vam poslanstvo anđela nade, da rasprše vaš strah; dođite i slušajte, svi vi koji gladujete; blažen čovjek koga pozivam na zaruke sa svojim Duhom Svetim, jer bit će ispunjen mojom Nebeskom hranom i premda ih njihove pogrješke nadvladavaju, moj Duh Sveti izbrisat će ih svojim počinkom u njima;

shvatite, ljubljeni moji, ne dolazim na zemlju da vas osudim, nego da vas spasim; tko će me vidjeti? tko će mi pokloniti pozornost? tko će prepoznati da se Prijestolje spušta s Nebesa među vas? ne odbijajte moga Svetog Duha milosti; ja sam uvijek s vama; molite se žarko za obraćenje vašeg doba, otvorite svoja srca i govorite mi; hoćete li mi ponuditi svoju volju?

O Kućo moja! dođite, dođite k meni i hodajte u mojoj svjetlosti; a ipak, kad ja dođem u svom Velikom povratku, hoću li naći ijednoga vjernoga na zemlji? danas govorim izravnim riječima; malena dječice, za kratko vrijeme Ljubav će se vratiti kao ljubav; doći ću vam natrag, i zaista vam kažem, ako prepoznate moga Duha Svetoga i ugledate ga, to je zato što pripadate meni, jer ga svijet ne može prepoznati, ni vidjeti, ni primiti ga; ah, maleni moji, što ja ne ću učiniti za vas! čeznem da vas ugledam ojačane darovima koje izlijevam na vas;[4]

primite svoju snagu kroz molitvu,

neprestanu molitvu meni;

svakog od vas blagoslivljam; a ti,[5] koji si došao, jer te tvoj križ pritišće, osloni se na mene, ljubljeni, te mi prikaži svoju muku i svoju patnju; ljubim te; doći ću ti u pomoć; slavite me, hvaleći moje Ime;

primite dah moga Duha Svetoga na svom čelu i budite jedno pod mojim Svetim Imenom;

13. svibnja 1991.

dijete moje, dopusti mi da govorim svojoj djeci dajući mi svoj pristanak da upotrijebim tvoju ruku i tvoje vrijeme,

Ja sam ljubavlju vezana s tobom,

Gospodine;

nisam li ja Tvoje vlasništvo?

Zato upotrijebi me potpuno,

jer ovo je moja radost.

Dođi, Duše Sveti, i zaposjedni me.

Grade![6] kojeg sam došao posjetiti, da preko tebe objavim svoju ljubav svima vama i da ozdravim vaše bolesne stanovnike, ne ću dopustiti da ginete u krivnji, niti ću čekati gledajući kako propadate; ja ću slaviti nad vama; ja sam vaš Kralj, ja sam Savršeni, slušajte me, kanim vas oblikovati, naraštaju, u odsjaj svoga Božanstva; grješnički rod uništit ću strašnom vatrom, vaš će naraštaj imati svoje zaruke s mojim Duhom Svetim,[7] i ja ću sa svojom sažižućom vatrom promijeniti lice ove zemlje u božansku, naprednu i novu zemlju, a današnji će svijet nestati;

sve ću vas svojim žarkim plamenom očistiti da budete čisti kao zlato i prozirni kao staklo,[8] jer, vaša će srca biti moja i u meni; ja i moj Otac bit ćemo vaše boravište[9] a vi ćete također biti naše boravište; kanim povratiti vam vašu božanstvenost, svijete, tako da moja ižarujuća slava bude poput zapaljene zublje u vama[10]; a onda ću, kao stražar koji čuva ulaz, ja također čuvati vas, od svega nečistoga što bi moglo ući u vas;[11]

od svakoga od vas učinit ću sjajni grad, potpuno ću vas obnoviti, jer je to način da bih vas pripravio za zaruke s mojim Duhom Svetim; - moj će Duh Sveti učiniti svoj dom u vama, preobražavajući vas da postanete njegov Sveti Grad,[12] njegov posjed i njegovo vlasništvo; današnji će svijet nestati i moja će volja biti na zemlji kao što je na nebesima; Ljubav će se spustiti kao ljubav, i ja, nevidljivi Bog, postat ću vidljiv u vašem srcu; dolazi čas kad više ne ćete tapkati u mraku, jer će vaše srce biti zapaljeno mojom izžarujućom slavom;[13] moja će slava biti vidljiva u vašim srcima;

dođi, dijete moje, sada poslušaj moju Majku, ostani uza me, mi nas?

Da, moj Gospodine. Ti si me zaveo, zavedi i druge ...

zagovaraj za njih, a ja ću doći te potražiti i spasiti ono što je izgubljeno,[14] pročitaj Izaija 41, 17-20; Ljubav te ljubi;

Poslije:

Naša Sveta Majka daje poruku za molitveni skup.

djeco, danas pozivam svakog pojedinog od vas da ispita svoje srce; neka tvoja snošljivost bude tvoj svjedok; ja vas preklinjem da ponovno ispitate svoja srca;

Božja poruka svima vama je dokaz njegove vjernosti; Bog se ne objavljuje da bi vas sudio, Bog se objavljuje da bi pokazao svoju vjernost u nedostatku vaše vjernosti; Bog traži vaše pomirenje; On dolazi da bi vas izbavio iz moći mraka i pokazao svoju vladavinu na zemlji; nevidljivi Bog postat će vidljiv u svojoj slavi u vašim srcima; i nebeske stvari postat će vidljive u vašim srcima i blijedi odraz onoga što ste prije imali kao sjenu potvrdit će svoje postojanje;

vladavina Božjeg Kraljevstva na zemlji sada je veoma blizu; zato vas preklinjem da budete pripravni za taj dan; i ako kažete da ste umrli sebi i svjetovnim nazorima onda zapriječite svome srcu zavodljivosti svijeta; živite za Boga i stavite ga na prvo mjesto; ne upadajte više u svađe, prepirke i optuživanja, ne dopustite svojim ustima da vas osude, bojte se Boga i Mudrost će uskoro sići na vas kao zora, Gospodin traži i žudi za nepodijeljenim srcem;

tražila sam, i opet tražim da molite, molite, molite srcem; jednostavno razgovarajte sa svojim Ocem koji je na Nebu, jer ako danas od vas tražim da Bogu ponudite nepodijeljeno srce, to je zato da vas podučim da budete vjerni načelima kojima vas učim;

ono što je Bogu vrijedno, to je srce koje ga časti, srce koje se čuva svih napasti što vode u grijeh; ako ste svoje tijelo disciplinirali postom, zahtijevam također da disciplinirate svoja usta, neka izgovaraju samo molitve i hvale Bogu; ne dopustite svojim ustima da vas osude; usmjerite svoje srce, svoj um, svoje oči i svoja usta na Isusa i budite potpuni i nepodijeljeni;

pozivam vas, draga djeco, da sve ove stvari provedete u život, ne ispuštajući vršiti sve druge zakonske vrijednosti; i zapamtite srce zakona je ljubav;

sve vas blagoslivljam;

18. svibnja 1991.

Za Toulouse

Isus?

ja sam;

budi u miru, malena moja, bit će ih mnogo koje ću vratiti k sebi; ja sam te zaista pozvao ovamo,[15] jer me ovdje trebaju;

beskrajno te ljubim, uvijek se sjećaj toga; ja vodim u život, ja nikoga ne odbijam, grješnik ili nepravednik; svi ste vi moja djeca; moja poruka je poruka ljubavi, poziv k vašem pravom temelju, podsjetnik moje Riječi i moga postojanja; ne boj se mene, nego se boj onoga koji se pretvara da ne postoji i uvijek vas tako zlobno vuče k smrti; ja sam svjetlost;

dođi, reci im kako ova poruka nije dana da bi samo pobudila pozornost, nego da im omogući da da shvate hitnost, ozbiljnost i važnost moga poziva; hitnost svoga obraćenja; ozbiljnost stanja u kojem se nalazi njihova duša; važnost preinake života u sveti život; važnost je moje poruke u tome da je to duhovna hrana, okrjepljujući dodatak njihovoj duhovnosti, ljekovita pomast za rane koje su zadobili od Zloga u ovoj tami;

želim da moja djeca vrlo pozorno slušaju sve ono što im imam reći: neka vas moj Duh Istine dovede natrag k istini; neka vas moj Duh znanja podsjeti na Jedinstvo i na jedino istinsko znanje koje sam vam ja osobno dao;

ja, vaš Gospodin i Spasitelj, blagoslivljam svakoga od vas;

23. svibnja 1991.

Jahve, Bože moj,

Ti me obasiplješ svojim mirisom,

hvaljen bio, moj Jahve!

Ti si moj i ja sam Tvoja.

Daj mi svoje rame da se naslonim,

nevrijedna kao što jesam,

dašak vjetra koji neprimjetno prolazi i ne vraća se,

zrnce praha isprano s prvim kapima kiše,

dopusti mi da boravim u nazočnosti Tvoga sjaja.

Vodi me, ljubljeni Bože,

kroz ovu pustinju svojom nježnom rukom.

Vassula, čak i u tvojoj nevrijednosti, ja ću preko tebe govoriti narodima, učinit ću da mi tvoj naraštaj upućuje hvale naraštaju, ja ću te napasati;

kćeri, ja silazim sa svoga prijestolja svaki put kad me pozoveš, spuštam se cijelim ovim putom k tebi, u tvoj stan, da se susretnem s tobom; u svojoj bijedi zadobila si moju beskrajnu ljubav; raduj se! raduj se što tvoj Kralj čuje svaki put kad otvoriš usta i pozoveš moga Duha Svetoga da dođe i pomogne ti; zazivaj moje ime, dijete moje, i Ljubav će te potpuno zasjeniti i biti s tobom;

obraduj sad svoga Kralja i daj da još jedanput čujem zavjete svoga siromašnog djeteta;

Ustala sam i ponovila svoje zavjete Presvetom Srcu Isusovu.

Vassula od moga Presvetoga Srca, prihvaćam tvoje posvećenje, tvoje predanje razveseljava moje Srce; časti me, svoga Gospodina, tako da mi budeš posvećena i odana, meni koji sam tvoj Otkupitelj;

25. svibnja 1991.

Isuse,

očarana sam Tvojom savršenošću,

zavedena Tvojom ljepotom.

Tvoja izgarajuća ljubav

opsjedala je moju krhkost do predaje

i postala sam žrtva Tvoje ljubavi.

Kako sam mogla odstupiti

vidjevši odjednom toliku ljepotu?

Tvoja me milostivost stalno očarava!

Kakav je to čar u Tvojoj ljubavi?

ljubljena od moje duše, tvoje su oči vidjele moju slavnu veličanstvenost, tvoje su uši čule moju pjesmu ljubavi i ja sam osobno u tebe ulio svoju vlastitu svjetlost, da bih te zauvijek učinio svojom; dao sam ti svoje čavle i svoju trnovu krunu, da bih ti pokazao svoju naklonost; postao sam tvoj zaručnik, učinivši te svojom zaručnicom, da dijelimo moj Križ kao svoju bračnu postelju; moja će te Muka čvrsto svezati tako, da postaneš moja slika, slika svoga Zaručnika; ja sam tvoj Tješitelj u danima tuge;

ja sam izabrao tebe, a ne ti mene, da bih pokazao svoja neiscrpiva bogatstva;

Gospodine, što želiš da učinim za Tebe?

vrati moj narod natrag k pravoj vjeri utemeljenoj na ljubavi; moli se da moja Crkva bude jedna, oslobođena od svih zala; daj zadovoljštinu, kćeri, daj zadovoljštinu za grijehe i poroke svijeta koji toliko vrijeđaju moje Presveto Srce ...

kćeri moja i zaručnice moja, pogledaj u Srce svoga Spasitelja, pogledaj u Srce koje te je spasilo; uzmi moje Srce i utješi ga ljubeći me; ja, Isus, ljubim te u čelo;

[1] Dok je Isus ovo govorio, gledao je u Nebo. To je izrekao veoma veličanstveno.

[2] Isus to govorio sa smiješkom.

[3] Otk 2, 17.

[4] Ovdje je Isus zastao, a onda je veličanstveno, uspravivši se, a da se nije pokrenuo, izrekao ove riječi.

[5] Isus je posebice govorio jednoj osobi u skupini.

[6] Bog je iznenada i neočekivano promijenio glas te je snažno uzviknu, nazivajući me „Gradom“.

[7] Otk 21, 2.

[8] Otk 21, 21.

[9] Gospodin, Bog Svemogući, i Janje hram su u nama, „gradu“ - Otk 21, 22.

[10] Otk 21, 23.

[11] Otk 21, 27.

[12] Pročitati Otk 21, 1-3.

[13] Otk 21, 24.

[14] Lk 19, 10.

[15] Isus je želio da dođem u Toulouse namjesto u Montpelier.