Sveti Mihael lije suze na ikoni na Rodosu

Video o tom događaju možete pogledati na Youtube na ovim dvjema adresama:

i

Kao što se vidi na videu odmah se pristupilo ispitivanju tog slučaja, ali je Crkva uputila i poziv narodu na davanje zadovoljštine - trodnevnu molitvu, post i pokoru - kao što je to Jona uputio Ninivljanima.

No, to se nipošto ne odnosi samo na Rodos, današnja Niniva je cijeli svijet! Sudjelujmo u davanju zadovoljštine i utješimo svetog Mihaela - isplati se!!! Niniva je bila spašena!

Prema riječima Jima Petersa, člana PRAVOG ŽIVOTA U BOGU, Grka, koji živi u Americi, sveti Mihael je počeo prolijevati suze na blagdan svetog Dimitriusa, tj. na 26. listopada 2013. velikog grčkog sveca iz četvrtog stoljeća, rođenog u Solunu, rimskog generala i rimskog građanina toga vremena. Sveti Mihael je 'general' Božje vojske, pa tu nalazi vezu između ova dva sveca. Sv. Dimitrius je jedan od grčkih patrona, kao što je to i naša Sveta Majka. To bi se moglo smatrati razlogom zašto je sv. Mihael izabrao sv. Dimitriusa, da znakovito sudjeluju u ovom 'vapaju'. A što sv. Mihael i sv. Dimitrijus oplakuju? Pa, osim uobičajenih razloga globalne grješnosti, oni posebno upozoravaju zbog velikog pada u odnosu na nekada povijesno visoku razinu kršćanske duhovnosti (naime Grčka je na vrhu svih zemalja po najvećoj stopi pobačaja). A zašto na Rodosu? Nagađa se da bi to moglo biti zato što je nadbiskup Rodosa stajao iza nepravednog napada na PRAVI ŽIVOT U BOGU i Vassulu te da nam Bog po sv. Mihaelu kazuje da je žalostan zbog odnosa prema Njegovoj posljednjoj „Pjesmi ljubavi“ upućenoj čovječanstvu, tj. porukama "Pravi život u Bogu".