2. ožujka 2022.

2. ožujka 2022

Ja sam te stvorio da te uputim s mudrošću da iznova poučavaš ljudski rod o mojim djelima pravednosti i da je Ja Jesam veličanstveni uzor! Ja sam vam svima pokazao svoju svetost! Nikad nisam prestao pozivati ​​na pokajanje i molitvu! Na molitvu koja će izliječiti vašu dušu i tijelo! Kroz molitvu vi ćete naučiti vršiti moju volju, i naučit ćete moje putove. Naučit ćete držati se mojih putova, koji će vas voditi k meni. Jer, čovjek koji nađe mene nalazi život! Svojom vlastitom slavom i dobrotom, i svojom Božanskom moći, dao sam ovom naraštaju sve što im je potrebno da dođu do božanstva kroz istinsku pobožnost, i da mi se približe intimno, tako da me upoznaju.

Da, ja sam vas sve podsjećao na iste istine kako su zapisane u mojoj Riječi![1] Dođi sada! Samo je u meni odmor za tvoju dušu! Ne traži drugdje mir i sklad, sigurnost i odmor!

Vassula, moja želja je da me stalno imaš u svojim mislima! U jutro kad se probudiš, usmjeri svoje prve misli na mene ispunjavajući me svojom ljubavlju! Završi svoj dan sa mnom! Nikad me ne ostavljaj po strani! Zatim, tijekom dana, nikad ne prestaj hvaliti me, upućivati ​​svoju okolinu na moju slavu, na moju svemogućnost! Daj da ja budem radost tvoga srca, kao što si ti radost moga Srca! Daj da ovi dani mraka u kojima se nalaziš budu ispunjeni mojom nazočnošću i mojim sjajem! Neka tvoje uši čuju ove riječi:

„Ja, tvoj Gospodar, došao sam te pomazati kao svoju nevjestu,

promijeniti tvoje srce u blagoslov i odjenuti te samim sobom!

Jer, to je srce koje sam izabrao! Ovdje ostajem zauvijek!“

Tada ću te ograditi svojom slavom, tako da se noć koja te okružila pretvori u svjetlo, a onda tama više neće stanovati u tebi. Poznat sam da liječim slomljena srca, jer poznat sam da iskazujem ljubav u svemu što činim!

Bit ću uza te, kćeri, da te nastavim poučavati, jer to je ono što mi je drago, tako da sve što naučiš od mene bude meni ugodno i meni prihvatljivo!

Blagoslivljam te i podsjećam da mi tu i tamo daš uho! ic

[1] U Svetom pismu.