Udruga True Life in God - Pravi život u Bogu

Foundation for TRUE LIFE IN GOD Fondation pour LA VRAIE VIE EN DIEU Stiftung für DAS WAHRE LEBEN IN GOTT Fundación para LA VERDADERA VIDA EN DIOS 1207 Geneva (Switzerland)

e-mail: foundation@tlig.org

phone/fax: +41 21 803 1794

postal address : PoBox 714 - 1110 Morges 1 (Switzerland)

ZAKLADA

„PRAVOG ŽIVOTA U BOGU“

1207, ŽENEVA (ŠVICARSKA)

Foundation for TRUE LIFE IN GOD

1207 GENEVA (Switzerland)

e-mail: foundation@tlig.org

telefon/fax +41 21 803 1794

Poštanska adresa: PoBox 714 - 1110 Morges 1 (Switzerland)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________

Obavijest svim:

Nacionalnim udrugama PŽUB

Duhovnim radionicama PŽUB

Evangelizatorskim radionicama PŽUB

Ženeva, prosinca 2008.

Dragi aktivni prijatelji PRAVOG ŽIVOTA U BOGU,

Rad na širenju poruka PŽUB poduzet je diljem svijeta s mnogo gorljivosti i entuzijazma otkad je Vassula započela svoje poslanje. Mnogo je postignuto; na više od 42 jezika prenose se poruke PŽUB, a brojne molitvene zajednice, slijedeći Vassuline upute, redovito mole.

Međutim, 'onaj' je budan i marno radi da bi uništio i ono što je postignuto i ono što dolazi.

Vassula je zabrinuta zbog ponovljenih rasprava i razlika u nekim zemljama i zatražila je da se Fondacija PŽUB pozabavi time. Nitko ne može nadgledati svijet da bi vidio da li su stvari svuda urađene na način na koji bi morale biti urađene. Naš Gospodin poziva ljude diljem ovog planeta da rade za njega u daljem unapređivanju Vassulina rada i poslanja. Međutim, često se crv uvuče u plod i uništi ga.

Ono što Fondacija želi učiniti, da bi koliko god je moguće spriječila takav negativni razvoj, jest da dâ određene upute, utemeljene na iskustvu i znanju stečenom diljem svijeta kako bi se pomoglo svim aktivistima Pravog života u Bogu u postizanju cilja danog nam kao nacrt kroz ove poruke.

Zato molimo razmotrite priložene vam SMJERNICE ZA UDRUGE PŽUB, izdane u prosincu 2008, kao pomoć i vođenje u tome kako bi djelo i aktivnosti PŽUB u nacionalnom okruženju trebali biti organizirani. Proučite i pogledajte ove sugestije, i molimo, dođite nam sa svakim zahtjevom ili preporukom na koje vas vaša situacija može posebno nadahnuti.

Hvala vam na vašem prihvaćanju ovih smjernica.

U Kristu,

Pravi život u Bogu (Foundation for True Life in God)

Albert Muller

Izvršni tajnik (Executive Secretary)