Knjiga V. PRAVI ŽIVOT U BOGU

Pravi život u Bogu 5. knjiga
PRAVI ŽIVOT U BOGU - V.

Knjiga počinje sa Božanskom porukom od 11. rujna 1991. - kojom nas Bog poziva na pokajanje, točno deset godina prije pada tornjeva u New Yorku (11. rujna 2001.), a završava s porukom od 30. ožujka 1992. Fra Jakov Bubalo daje lijepi predgovor „Zorno i životvorno“, te uz izvješće o Vassulinu govoru na Ekumenskoj konferenciji Svjetskog vijeća crkava, i predgovora O. Henry Bordoeuxa, OCD, p. Josip Antolović, DI, na kraju knjige daje pogovor o karizmama.

Cijena knjige 65 Kn + poštanski troškovi.

Narudžbe: m-d.cro@inet.hr ili na telefon 01/23 023 49