PŽUB - pojašnjenje Kongregacije za nauk vjere

PŽUB - pojašnjenje kongregacije za nauk vjere
POJAŠNJENJE KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE - "Bijela knjiga sa zlatnim slovima" koja sadrži pitanja koja su Vassuli postavljena iz Kongregacije za nauk vjere i detaljni odgovor na ta pitanja.

Tu su i oiginalna pismo uz prijevode, ali i pismo tadašnjeg prefekta Kongregacije, kardinala Ratzingera. Svatko tko pročita ovu knjigu dobit će i odgovor na sva sporna pitanja kojima su ljudi zapravo prigovarali Bogu što je izabrao jednu takvu osobu kao što je Vassula. Jedino što svi zaboravljaju da Bog može uzeti koga hoće, što i iz Biblije možemo vidjeti.

Vassula je od godine 2000. bila u komunikaciji sa Kongregacijom, da bi onda sredinom 2002. došlo do realizacije ove knjige.

Cijena knjige: 40 Kn + poštanski troškovi.

Narudžbe: m-d.cro@inet.hr