OSTALA IZDANJA

PREGLED OSTALIH IZDANJA U VLASTITOM PRIJEVODU I NAKLADI

APOSTOLAT ISUSA KRALJA SVIH NARODA

1. ISUS, KRALJ SVIH NARODA - komplet: knjižica, umetak i medaljica = 6 Eu

Premda je ova cijela web stranica predviđena za Pravi život u Bogu, s obzirom na istog prevoditelja, nemoguće je izostaviti makar dio ovih posveta iz knjižice ISUS, KRALJ SVIH NARODA. A obećanja su predivna.

KRUNICA ZA SJEDINJENJE:

Predmolitelj: Bože, Oče naš nebeski, preko svoga Sina Isusa, naše žrtve, Velikog svećenika, pravog proroka i vrhovnog Kralja

Molitelji: Izlij na nas silu svoga Duha Svetoga i otvori naša srca. U svom velikom milosrđu, po majčinskom zagovoru Blažene Djevice Marije, naše Kraljice, oprosti nam naše grijehe, iscijeli našu razdijeljenost i obnovi naša srca u vjeri, miru, ljubavi i veselju svoga Kraljevstva da budemo jedno u Tebi.

Na deset malih zrna svake desetice moliti:

Predmolitelj: U svom velikom milosrđu,

Molitelji: Oprosti nam našu grješnost, iscijeli našu razdijeljnost i obnovi nam srca da budemo jedno u Tebi.

Završiti zajednički:

O, čuj Izraele, Gospodin Bog naš, jedan je Bog! O Isuse, Kralju svih naroda, neka Tvoja vladavina bude priznata na zemlji! Marijo, Majko i Posrednice svih milosti, moli i zagovaraj nas, svoju djecu!

Sveti Mihaele, veliki kneže i čuvaru svoga naroda, dođi sa svetim anđelima i svecima i zaštiti nas!

LITANIJE NA ČAST ISUSU, KRALJU SVIH NARODA

Gospodine, smiluj se,

Kriste, smiluj se,

Gospodine, smiluj se.

Smiluj nam se

Bože, Oče naš Nebeski, koji si za sva vremena učinio jakim prijestolje svojega Sina,

Bože Sine Isuse, naša žrtvo – Veliki svećeniče, pravi proroče i vrhovni Kralju,

Bože, Duše Sveti, izlij na nas obilje svježine i obnovi nas,

Sveto Trojstvo, Tri Osobe, jedan Bože u ljepoti svoga vječnog jedinstva.

Vladaj u našim srcima

Isuse, naš vječni Kralju,

Isuse, najmilosrdniji Kralju,

Isuse, ispruži nad nas zlatno žezlo svojega milosrđa,

Isuse, po čijem smo velikom milosrđu primili sakrament ispovijedi,

Isuse, ljubljeni Kralju, koji nam daješ svoje iscjeliteljske milosti,

Isuse, naš euharistijski Kralju,

Isuse, Kralju od proroka pretkazani,

Isuse, Kralju Neba i Zemlje,

Isuse, Kralju i vladaru svih naroda,

Isuse, radosti Nebeskog dvora,

Isuse, najmilosrdniji Kralju svojih podanika,

Isuse, Kralju od koga dolazi sva vlast,

Isuse, u kome smo mi, s Ocem i Duhom Svetim jedno,

Isuse, Kralju čije Kraljevstvo nije od ovoga svijeta,

Isuse, Kralju koji si početak i kraj, alfa i omega,

Isuse, Kralju koji si nam dao Mariju, Kraljicu, da nam bude draga Majka,

Isuse, Kralju koji ćeš doći na oblacima nebeskim, sa snagom i velikom slavom,

Isuse, Kralju čijem prijestolju pristupamo s pouzdanjem,

Isuse, Kralju, stvarno nazočan u Presvetom oltarskom sakramentu,

Isuse, Kralju, koji si Mariju učinio posrednicom svih milosti,

Isuse, Kralju, koji si Mariju učinio suotkupiteljicom, svojom suradnicom u Planu spasenja,

Isuse, Kralju, koji čezneš da nas izliječiš od podijeljenosti i nejedinstva,

Isuse, Kralju, ranjen ljudskom ravnodušnošću,

Isuse, Kralju, koji nam daješ melem svoje ljubavi da utješimo Tvoje ranjeno Srce,

Isuse, Kralju, Ti veliki JA JESAM s nama, vrelo naše čiste radosti.

Daj da Ti služimo

Isuse, Kralju svih naroda, istinski vladaru svih zemaljskih sila,

Isuse, Kralju svih naroda, pod svoje noge podloži paklene sile zauvijek,

Isuse, Kralju svih naroda, Svjetlosti iznad svake svjetlosti, obasjaj nas u tami koja nas okružuje,

Isuse, Kralju svih naroda, čije je milosrđe tako veliko da može ublažiti kaznu koju naši grijesi zaslužuju,

Isuse, Kralju svih naroda, od mudraca priznat pravim Kraljem,

Isuse, Kralju svih naroda, jedini Otkupitelju za ovaj zli svijet,

Isuse, Kralju svih naroda, koji mirom blagoslivljaš one duše i narode koji Te priznaju za istinskog Kralja,

Isuse, Kralju svih naroda, čije nam milosrđe šalje svete anđele da nas zaštite,

Isuse, Kralju svih naroda, čiji je veliki knez sveti Mihael, arkanđeo,

Isuse, Kralju svih naroda, koji nas učiš da vladati znači služiti,

Isuse, kralju svih naroda, pravedni Suče, koji ćeš odvojiti zle od dobrih,

Isuse, Kralju svih naroda, pred kojim će svako koljeno pokleknuti,

Isuse, Kralju svih naroda, čije je gospodstvo vječno gospodstvo,

Isuse, Kralju svih naroda, Jaganjče koji ćeš nas okupiti,

Isuse, Kralju svih naroda, koji ćeš kad razoriš svako vrhovništvo, vlast i moć, predati Kraljevstvo Bogu i Ocu,

Isuse, Kralju svih naroda, čija je vladavina bez kraja,

Isuse, Kralju svih naroda, čija je dobrota prema nama postojana i čija vjernost traje zauvijek!

Hvalimo Te i zahvaljujemo Ti

Vječni Oče, koji si nam dao jedinoga svoga Sina da bude naš Otkupitelj, jedini istinski Posrednik i Vrhovni Kralj,

Ljubljeni Isuse, Vrhovni Kralju, koji si se ponizio zbog ljubavi prema nama i postao sluga,

Duše Sveti, treća osobo Svetoga Trojstva, ljubavi Očeva i Sinova, koji nas posvećuješ i daješ nam život.

Moli za nas

Marijo, Kraljice i Majko, koja posreduješ za nas kod Isusa,

Marijo, naša Kraljice i Majko, preko koje su nam sve milosti dane,

Marijo, naša Kraljice i Majko, jedinstveni dragulju Svetoga Trojstva, ljubimo Te.

Svi anđeli i Svi Sveti našega Božanskog Kralja, molite za nas i branite nas! Amen.

***

2. " " " - POBJEDONOSNA KRALJICA SVIJETA = 5,50 Eu

***

APOSTOLAT SVETE LJUBAVI

Poruke daje Bog Otac, Gospodin Isus Krist, Majka Božja, Maureenin anđeo Alanus, sv. Toma Akvinski, sv. Terezija Avilska, sv. Ivan Vianney, sv. Martin de Porres, sv. Katarina Sijenska, itd.

1. PORUKE SVETE LJUBAVI knjiga I = 9.30 Eu

2. „ „ „ " II 9,30 Eu

3. „ „ „ " III 9,30 Eu

4. BRATOVŠTINA SJEDINJENIH SRDACA = 6,65 Eu

5. GOSPA DAJE SVIJETU KRUNICU NEROĐENIH (knjižica) 2,Eu

6. KRUNICA NEROĐENIH - jedna desetica 20 Eu

OSTALE POBOŽNOSTI

1. BOG ZOVE - dnevne poruke za svaki dan u godini = 9.30 Eu

2. POHOD PRESV. OLTAR. SAKRAMENTU (klanjanje za svaki dan u mj.) = 2.65 Eu

3. DNEVNO HODOČAŠĆE U ČISTLIŠTE (molitve za svaki dan u tjednu) = 2.00 Eu

4. POBOŽNOST KRVI KRISTOVOJ = 1.50 Eu

5. 40-TNICA SVETIH MISA = 1.50 Eu

6. LITANIJE NA ZADOVOLJ. PRESV. OLTAR. SAKRAMENTU = 1.50 Eu

7. ČUDESNA GOSPINA SLIKA = 0.70 Eu

8. MOLITVA SVETE GERTRUDE ZA SPAS 1000 DUŠA = 0.70 Eu

+ POŠTARINA

Sve narudžbe možete naručiti e-mailom na m-d.cro@inet.hr

ili na telefon 01/23 023 49 ili mob 091 56 99 273