OSTALA IZDANJA

PREGLED OSTALIH IZDANJA U VLASTITOM PRIJEVODU I NAKLADI

APOSTOLAT ISUSA KRALJA SVIH NARODA

1. ISUS, KRALJ SVIH NARODA - kompl.umetak i medaljica = 35 Kn

2. " " " - umetak s litanijama i pobožnostima = 7 Kn

3. "" " " - medaljica = 8 Kn

4. POBJEDONOSNA KRALJICA SVIJETA = 40 Kn

APOSTOLAT SVETE LJUBAVI

1. PORUKE SVETE LJUBAVI knjiga I = 70 Kn

2. „ „ „ " II = 70 Kn

3. „ „ „ " III = 70 Kn

4. BRATOVŠTINA SJEDINJENIH SRDACA = 50 Kn

5. GOSPA DAJE SVIJETU KRUNICU NEROĐENIH (knjižica) 10 Kn

6. KRUNICA NEROĐENIH - pet desetica = 230 Kn

7. „ „ - jedna desetica 100 Kn

OSTALE POBOŽNOSTI

1. BOG ZOVE - dnevne poruke za svaki dan u godini = 60 Kn

2. POHOD PRESV. OLTAR. SAKRAMENTU (klanjanje za svaki dan u mj.) = 20 Kn

3. DNEVNO HODOČAŠĆE U ČISTLIŠTE (molitve za svaki dan u tjednu) = 10 Kn

4. POBOŽNOST KRVI KRISTOVOJ = 7 Kn

5. 40-TNICA SVETIH MISA = 7 Kn

6. LITANIJE NA ZADOVOLJ. PRESV. OLTAR. SAKRAMENTU = 7 Kn

7. ČUDESNA GOSPINA SLIKA = 3 Kn

8. MOLITVA SVETE GERTRUDE ZA SPAS 1000 DUŠA = 3 Kn

+ POŠTARINA

Sve narudžbe možete naručiti e-mailom na m-d.cro@inet.hr

ili na telefon 01/23 023 49 ili mob 091 56 99 273