MOJ ANĐEO DANIJEL

Moj anđeo Danijel
MOJ ANĐEO DANIJEL početak je poruka PRAVOG ŽIVOTA U BOGU - prvo javljanje Vassulina anđela Danijela koji ju je pripravljao za susret s Bogom.

Tek je poslije odlučeno da se i ta knjiga objavi, jer je zapravo korisna za svaku dušu i njezin odnos s Bogom.Ova komunikacija anđela i Vassule bila je za njezino poučavanje i radikalnu pripravu za primanje poruka, koja je podrazumijevala pouku i očišćenje da bi mogla susresti Boga.U ovoj su knjizi Božanske poruke od svibnja 1986. do siječnja 1987., ali one nisu sadržane u prvoj knjizi poruka za taj period. Pored poruka tu su Vassulina opažanja i članci prvog njezinog duhovnika oca Michaela O'Carrolla.

Cijena knjige je 70 Kn + pošt. troškovi.

Narudžbe na: m-d.cro@inet.hr ili na telefon 01/23 023 49