Kongregacija za nauk vjere - pismo kardinala Levada-e iz 2007.

KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE 25. siječnja 2007.

Palazzo del S. Uffizio

Prot. N.. 54/92-24945

Vaša eminencijo/Vaša ekselencijo,

Kongregacija za nauk vjere i dalje prima zahtjeve za pojašnjenje u vezi sa spisima i aktivnostima gđe Vassule Rydén. Ti se zahtjevi odnose posebno na važnost Notifikacije od 6. listopada 1995. i kriterije koje bi razmatrala lokalna Crkva u prosudbi da li se pisanja gđe Vassule Rydén mogu širiti.

U tom cilju Kongregacija želi iznijeti slijedeće:

1. Notifikacija iz 1995. ostaje na snazi kao doktrinalna prosudba ispitanih spisa (pogledati prilog 1).

2. Međutim, gđa Vassula Rydén je nakon dijaloga s Kongregacijom za nauk vjere ponudila pojašnjenje o nekim problematičnim točkama u njezinim spisima i o naravi njezinih poruka koje su predstavljene ne kao božanske objave, nego kao njezine osobne meditacije (prilog 2: pismo od 4. travnja 2002. objavljeno u knjizi Pravi život u Bogu broj 10). Zato, s normativne točke gledišta, slijedeći prethodno spomenuta pojašnjenja, slučaj po slučaj, potrebna je oprezna procjena u smislu realne mogućnosti da bi vjernici mogli čitati te spise u svjetlu rečenih pojašnjenja.

3. Napokon, neprikladno je za katolike da sudjeluju u molitvenim zajednicama koje osniva gđa Rydén. Što se tiče ekumenskih susreta, vjernici moraju slijediti norme Ekumenskog direktorija, Zakonika kanonskog prava (Kan 215; 223, §2 i 383, §3) i Biskupijskog ordinarija.

Zahvaljujem vam na pažnji i srdačno vas pozdravljam,

U Kristu,

William kardinal LEVADA s.r.

Prefekt

- Kardinalima, nadbiskupima i biskupima

- Predsjednicima Biskupskih konferencija.