POJAŠNJENJE KONGREGACIJE - Dopisi sadržani u pojašnjenju

Dopisi sadržani u pojašnjenju
Biskupski ured Nadbiskupija LipaSan Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Philippines (043)756-2573 - fax (043)756-2964 E-mail: bparguelles@catholic.org Ramón C.

Biskupski ured

Nadbiskupija Lipa

San Lorenzo Drive

4217 Lipa City, Philippines

(043)756-2573 - fax (043)756-2964

E-mail: bparguelles@catholic.org

Ramón C. Argüelles, DD. STI.

Nadbiskup Lipe

PREDGOVOR

Božji ugodnici nisu oslobođeni kontroverznosti. U filmu GUSLAČ NA KROVU židovski patrijarh, protagonist predivne glazbe, pri progonu ruskih Židova obratio se Bogu na šaljiv način: "Gospodine, znam da smo mi Tvoj izabrani narod. Ali možeš li katkad izabrati neki drugi narod?" Sv. Bernardica iz Lurda više bi voljela da je vidjelica bila neka druga djevojčica umjesto nje. Bernardica je posvjedočila da Majka nadstojnica nikad nije vjerovala neukoj Bernardici. Ako bi Bog ili Gospa imali ikad izabranike, to bi bio netko poput nje, koja je cijeli svoj život provela u samostanu usred nesebične predanosti i samopožrtvovnosti.

Novi zavjet pokazuje kako Isus hvali poganog stotnika nežidova koji je od njega zatražio pomoć za svojega bolesnoga slugu. Njegove riječi: "Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj…" postale su vječno očitovanje, vrijedno da bude ponavljano u euharistijskoj liturgiji. Jedna od najomiljenijih osoba među Božjim ugodnicima svakako je Marija Magdalena koja je Apostolima postala apostol. Može li biti da se i u naše vrijeme Bog služi nekatolikinjom (premda duboko odanoj Papi i velikoj vjernici u svemu onome u što katolici moraju vjerovati, osobito što se tiče euharistije, a čak i dublje privrženoj Blaženoj Djevici Mariji nego većina katolika) i osobom čija je bračna prošlost upitna, dakako ne toliko koliko žene Samarijanke, druge Isusove odabranice koju je svakako morao susresti u podne kraj Jakovljeva zdenca?

Kardinal Joseph Ratzinger pokazao je otvorenost duha poput samoga Isusa Krista kad je ponovno započeo ispitivanje slučaja gospođe Vassule Ryden. Preko oca Prospera Grecha, savjetnika Kongregacije za nauk vjere, dobri je kardinal zatražio od Vassule da odgovori na pet pitanja (pogledati pismo od 4. travnja 2002.) kako bi se razjasnile neke primjedbe iznesene u Notifikaciji iz 1995., koje se odnose na pisanja Pravi život u Bogu i o njezinim aktivnostima vezanima uz njih. Ti odgovori neizmjerno će pomoći nevjerujućim Tomama, koji ipak imaju pravo na duševni mir.

Mnogima će koristiti spoznaja da je 7. travnja 2003. Kongregacija poslala pismo predsjednicima biskupskih konferencija, u kojem ih kardinal Ratzinger moli da prikupe informacije o gospođi Ryden i o utjecaju koji bi ona mogla imati na vjernike u njihovim zemljama. Od svih primljenih odgovora, samo je pet zemalja, uključujući, nažalost, i moju zemlju, Filipine, odgovorilo negativno. Kardinal Ratzinger smatrao je pak prikladnim obavijestiti biskupe i tih zemalja da je Kongregacija ponovno razmotrila slučaj gospođe Ryden i da su primjedbe koje su stavljene u notifikaciji i koje se odnose na Pravi život u Bogu i njezin bračni status, razjašnjene. Najnovije priopćenje, od 10. srpnja 2004. godine, pri dnu dopisa navodi te zemlje.

Kardinal Ratzinger zatražio je da p. Joseph Augustine Di Noia, O.P., podtajnik Kongregacije za nauk vjere, pošalje gospođi Ryden kopiju toga dopisa kako bi ona mogla obavijestiti ostale o razmjeni pisama u kojima se ovo razjašnjava.

Neizmjerno sam sretan što kardinal Ratzinger savršeno odražava stav Svetoga oca, čija velika opsesija i vjerojatno razlog za život i sva energija koju on očituje jest SJEDINJENJE KRŠĆANA. Bilo je veoma dirljivo kad se Sveti otac vratio iz pohoda Armeniji. Sa sobom je u sinodalnu dvoranu donio dar armenskoga pravoslavnog patrijarha, dragocjenu svjetiljku s molbom za sjedinjenje svih kršćana.

Nije važno kakav je bio prijašnji život gospođe Ryden. Ona može biti, a već i jest, Božji instrument našega vremena, kako bi u stvarnost donijela san Božji, san Svetoga oca, san Crkve koji bi mogao biti najveći događaj prvih godina trećeg tisućljeća: SJEDINJENJE SVIH KRISTOVIH UČENIKA! Ljudima koji poput Vassule trpe za jedinstvo kršćana zajedno sa Svetim ocem potrebni su ohrabrenje, razumijevanje i molitva. Pripravan sam na to da bih se pridružio Svetom ocu, kardinalu Ratzingeru i mnogim nepoznatim dušama koje iskreno žele obnovu kršćanstva, novi poticaj evangelizaciji, jedinstvo sve kršćanske braće. Neka nam Marija pomogne da rastemo u PRAVOM ŽIVOTU U BOGU.

Nadbiskup Ramon C. Arguelles, sr.

30. rujna 2004.

***************

CONGREGATIO 10. srpnja 2004.

PRO DOCTRINA FIDEI

Prot. Br. 54/92-19631

Poštovana gospođo Vassula Ryden,

u vezi sa zauzetostima iznesenima u Vašem pismu od 4. lipnja 2004., upućenom ovoj kongregaciji, koristim se prigodom da Vas obavijestim da je Kongregacija uputila pismo nekim predsjednicima biskupskih konferencija čiju Vam kopiju prilažem (pogledati prilog).

Obavještavajući Vas o gornjem, ujedinjeni u molitvi, iskreno Vas pozdravljam.

P. Joseph Augustine Di Noia, O.P.

podtajnik

Prilog.

Gospođa

Vassula Ryden

Via Fosso della Castelluccia, 45 B

00134 Roma

******************************

CONGREGATIO 00120 Città del Vaticano .

PRO DOCTRINA FIDEI Palazzo del S. Uffizio

Prot. br. 54/92-19631 10. srpnja 2004

Vaša uzoritosti/Vaša ekscelencijo

kao što Vam je poznato, ova je kongregacija 1995. objavila Notifikaciju o pisanjima gospođe Vassule Rydén. Nakon toga, a na njezino traženje, uslijedio je temeljit dijalog. Na kraju tog dijaloga objavljeno je pismo gospođe Rydén od 4. travnja 2002. u posljednjoj knjizi "Pravi život u Bogu" u kojemu je gospođa Rydén dala korisna objašnjenja vezana za njezin bračni status, kao i o nekim primjedbama koje su navedene u spomenutoj notifikaciji glede njezinih pisanja i njezina sudjelovanja u sakramentima (pogledati dodatak).

Kako su gore spomenuta pisanja širena i u vašoj zemlji, kongregacija smatra korisnim obavijestiti Vas o gornjem. Što se tiče sudjelovanja na ekumenskim molitvenim susretima što bi ih organizirala gospođa Rydén, katolički su vjernici pozvani slijediti odluke dijecezanskih biskupa.

Priopćavajući Vam gornje, koristim se prigodom iskazati Vam svoje trajno i duboko poštovanje.

Odan Vašoj Eminenciji/Vašoj Ekscelenciji

Joseph Cardinal Ratzinger, s.r.

prefekt

Predsjednicima biskupskih konferencija

Francuske, Švicarske, Urugvaja, Filipina, Kanade

************************

VASSULA I KARDINAL RATZINGER

Kardinal Ratzinger, prefekt Kongregacije za nauk vjere, poslao je 10. srpnja 2004. određenom broju biskupa pismo u vezi s prosudbom te kongregacije o Vassuli Rydén koja je od 2. do 11. listopada 2004. posjetila nekoliko nordijskih zemalja.

Dajem kratki prikaz o Vassuli za one koji je ne poznaju. Rođena je 1942. u Egiptu, od roditelja Grka, pripadnika Grčkopravoslavne crkve. Udala se za Šveđanina te proputovala svijetom kao pripadnica više društvene klase. Nije bila praktična kršćanka. Godine 1985., dok je živjela u Bangladešu, susrela je Boga na osobiti način i time je započeo njezin duboko kršćanski život. Isus je zaista ušao u njezin život i ona je počela zapisivati svoje svakodnevne razgovore s Njime. Vassula čuje Isusov glas, no neobična pojava u toj komunikaciji, koja traje do dana današnjega, jest u tome što Isus vodi njezinu ruku, tako zapravo On piše svoju poruku koristeći se njezinom rukom. To se jasno vidi u rukopisom napisanim knjigama koje su objavljene. Nekoliko poznatih teologa pisalo je o tom rukopisu, a taj se fenomen uveliko razlikuje od takozvanog automatskog pisanja. Otada ona putuje svijetom i evangelizira na temelju tih svojih pisanja koja se zovu Pravi život u Bogu.

Dana 6. listopada 1995. Kongregacija za nauk vjere izdala je Notifikaciju kao odgovor mnogim katoličkim biskupima i vjernicima koji su tražili mišljenje o tim pisanjima. U to je vrijeme Kongregacija za nauk vjere odlučila upozoriti vjernike da se Vassulina pisanja ne smatraju nadnaravnima, a određeni dogmatski izričaji u njima upitnima. Notifikacija je podigla buru protesta poznatih teologa koji su bili uvjereni u autentičnost tih pisanja.

Posljednjih nekoliko godina između Kongregacije i Vassule tekla je komunikacija, iz čega je proizašao ovaj dokument od 10. srpnja 2004., koji je upućen određenom broju biskupskih konferencija koje su izrazile posebnu želju da dobiju jasno mišljenje Kongregacije o Vassuli. Ovaj put dokument je osobno potpisao kardinal Ratzinger. U pismu je spomenuo da je Vassula u svojim odgovorima Kongregaciji, tiskanima u dvanaestoj knjizi poruka Pravi život u Bogu, "dala korisna objašnjenja vezana za njezin bračni status, kao i o nekim primjedbama koje su navedene u spomenutoj notifikaciji, glede njezinih pisanja i njezina sudjelovanja u sakramentima".

Ta tvrdnja zvuči pomalo lakonski, ali s obzirom na to da se odnosi na Notifikaciju iz 1995., to znači da je Kongregacija zadovoljna njezinim odgovorima i nema više dogmatske rezerviranosti prema njoj. Razumljivo, Kongregacija se uzdržava od zaključivanja je li ona zaista Božji instrument, nego prije ostavlja svakomu pojedinom biskupu, svećeniku ili vjerniku da sam donese prosudbu o tome. Dokument jedino kazuje da biskupi, bude li potrebno, sami odluče o održavanju ekumenskih molitvenih skupova koje organizira Vassula.

Golema su svjedočenja iz raznih kršćanskih denominacija, pa čak i nekršćanskih, koja pokazuju kako su ljudi došli do stvarne i duboke vjere u Krista čitajući ove knjige i slušajući Vassulu. Isus kaže da se duhovne stvari prosuđuju po plodovima. Nema dvojbe da su plodovi Vassulinih aktivnosti dobri, ali svatko mora sam prosuditi je li ona jedan od današnjih instrumenata Isusa Krista. Na osnovi kratkog pisma kardinala Ratzingera, sada bez sjenke sumnje katolik čiste savjesti može smatrati Vassulu poslanom od Boga. Dakako, svatko je slobodan i ne učiniti tako, ali više nije moguće uzimati dogmatsku podlogu kao polazište da bi se ona odbila. Da bi se prosudile duhovne vrijednosti, čovjek mora slušati svoje srce. Sloboda i poštovanje prema svačijemu mišljenju imperativ su u prosuđivanju o ukazanjima i proroštvima.

20. rujna 2004.

O. Lars Messerschmidt s.r.

Katolička crkva u Danskoj