Papa Ivan Pavao II. u porukama II. dio

PRIMI MOJU DJECU

3. prosinca 1988.

Moj Gospodin?

Ljubim Te. Želim biti s Tobom. Hvala Ti što si mi dao ovu milost, ovaj dar da budem s Tobom. Da Te osjećam tako blizu. Hvala Ti što me učiš i uzdižeš k sebi. Slava Bogu! Slava Tebi, Gospodine! Blagoslovljen naš Gospodin! Gospodin?

Ja sam. Razgali moje Presveto Srce vjerujući djetinjom vjerom. Ne istražuj zašto sam tebe izabrao i uzdignuo te k sebi. Samo prihvati, bez tih "zašto" i "tko". Ne postavljaj nikakvih pitanja. Samo prihvati ono što sam ti dao.Ah, dijete moje! Bio sam ti pred vratima godinama!

Oprosti mi Gospodine!

Oprostio sam ti. Ne predbacujem ti, jer je to prošlost. Želim ti samo pokazati radost svoga Presvetoga Srca što sam sada opet s tobom. Ja sam te uobličio da me primaš, zato ugodi mome Presvetomu Srcu i primi moju djecu. Primajući njih, primaš mene. Ja ih sve dovodim na tvoja vrata. Žrtvuj svoje vrijeme. Njima je potreban moj mir. Potrebno im je ohrabrenje. Ohrabri ih približavajući me intimno. Ali nikad ne zaboravljajući da sam ja Svet.

Gospodine, je li to Tvoja želja da se održavaju ovi skupovi?

To je moja volja. Priljubi se uza me i dopusti mi da te vodim. Prepusti mi se. Ja, Isus, pred tobom sam.

Gospodine, je li dobro (ili nije) čitati ove poruke na tim skupovima?

Čitanjem mojih poruka ti me proslavljaš, ljubljena.

Hvala Ti, moj Gospodine!

Nikad ne zaboravljaj da te ja vodim. Pouzdaj se u mene.Oni koji me ljube, naučit će rasti u mojoj ljubavi. Tako da mi u svoje vrijeme mogu dovesti druge da me ljube.Moje Presveto Srce u plamenu je ljubavi. I uvijek tako željno da vas sve povuče u svoju dubinu. Žeđam za ljubavlju. Sve što od vas želim jest ljubav. Jer, ljubav je korijen drveta krjeposti! Dođite svi koji se niste izmirili sa mnom. Dođite, dođite i pomirite se pa imajte moj mir. Dođite i dijelite moju ljubav. Dođite svi koji me još niste upoznali. Sklopite mir sa mnom. Dođite i sklopite mir s Ljubavlju. (Ivan 14, 27) Ja, vaš Gospodin Isus Krist, želim da postanete moja djeca svjetlosti. Da, moji učenici mira i ljubavi, časteći mene.

O, Gospodine! Neki će biti proganjani kao što je to uvijek bilo!

Znam, dijete moje! Neki će biti proganjani od onih čija su srca još uvijek zatvorena i umuju svojom pameću, a ne srcem. Ali svojom milošću povući ću mnoge i od ovih u svoje Presveto Srce. Mali cvijete moj, hrabro! Ja sam kraj tebe i moj je pogled na tebi. Zato, ne boj se. Moja je želja da se moja Poruka mira i ljubavi raširi od sjevera do juga i od istoka do zapada. Zato imaj vjere u mene. To sam u tajnosti pripravljao za vaše doba.

U svojoj Poruci tražim sjedinjenje svoje Crkve. Jer smo Otac i ja Jedno, moja Crkva mora također biti jedna. Svi sjedinjeni i u jednom ovčinjaku. Ja sam izabrao Petra da bude vaš čuvar i da vas čuva u istini do moga Povratka. Ali, ljudi su mi otkazali poslušnost, razdvojili se, objavili svoja vlastita pravila.

Zaista vam kažem, ne slušajte one koji se suprotstavljaju Petru! Petru-od-mojih-jaganjaca, koji je sad Ivan Pavao II. Jer, on je moj izabrani i ljubljeni od moje duše. Ne slušajte one koji mu se suprotstavljaju. Oni su zalutali. Ljubljeni moji, kad ste se nedavno razdvojili, otkinut je dio mene. Da, oni to ne shvaćaju da otkidaju dio moga Tijela. O ljubljeni moji, zaslužujem li ja to? Zašto kidate moje Srce? Zašto kidate Srce svoga Boga? Zašto punite moje oči novim krvavim suzama? (Isusov portret odražavao je krajnje trpljenje. Oči su mu bile pune krvi, zgrušane krvi…) Ja vas molim, baš kao prosjak koga su osakatili njegovi vlastiti prijatelji, vratite se svi Petru i budite jedno, kao što smo Otac i ja jedno.

Također pozivam sve one koji odbijaju moju Majku (protestanti), da otvore uši i čuju. Moja je Majka Kraljica Neba, imenom Majka Božja. Ne krivim one koji nisu znali. Samo vas pokušavam vratiti natrag k Istini.

Također pozivam cijeli svijet na obraćenje. Podsjećam sve one koji su zaboravili moju svemogućnost da ne smiju mene uspoređivati sa sobom.

(Oni koji racionaliziraju s današnjim Božjim djelima.)

Sve vas podsjećam, vi živite na kraju vremena i zbog toga su povećani moji znakovi… Sveto pismo se ispunjava… Ja sam Mir i Ljubav, ja sam vaš Gospodin Isus, uvijek tako milosrdan. Da, moje je milosrđe veliko. Vjerujte u moje milosrđe, premda nikad ne smijete zaboraviti da sam također i Bog pravednosti. Moje očišćenje koje ću učiniti dolje, bit će iz ljubavi. Nemojte pogrješno razumjeti ili pogrješno tumačiti, nazivajući to prijetnjom Božjom. Ja vam ne prijetim, ja vas upozoravam iz ljubavi. Baš kao otac koji opominje svoje dijete i koji pokušava biti razložan s njim, dovodeći ga natrag k pameti. Ja također nastojim da se opametite i nastojim pokazati vam kako su neki od vas u krivu i zavedeni te kako grijesi mogu zatamniti moju svjetlost. Dolazim vas probuditi, jer su mnogi od vas u dubokom snu. Dolazim vam zbog svog beskrajnog milosrđa oživjeti mrtve. Dolazim vas pozvati, iz svoje beskrajne ljubavi koju imam za sve vas, na pokajanje i mijenjanje života, da budete sveti. Živite u svetosti, jer sam ja svet. Dajem vam svoj mir, tako da vi budete u miru i da taj mir možete dati svojoj braći.Dođite sad. Saberite se u molitvi na kraju ove godine. Dođite i ljubite jedni druge, kao što vas ja, vaš Gospodin, ljubim. Blagoslivljam svakog od vas!

LJUBAV JE TAKO MALO LJUBLJENA

1. lipnja 1989.

Presveto Srce Isusovo?

Ja sam. Danas moje Presveto Srce zove sve narode da čuju moj glas! Ja sam Ljubav. Ja sam Mir. Ja sam Put, Istina i Život. Nema drugog utočišta za spasenje vaše duše osim moga Svetog Srca. Kćeri, napiši sa mnom molitvu koju sam ti prošle godine izrekao.

O Presveto Srce Isusovo,

Uči me svojim putovima!

Presveto Srce Isusovo, vodi me putem cjelovitosti!

Drži me daleko od Zloga i ne prepusti me njegovoj volji.

Presveto Srce Isusovo, pećino moja kojoj se utječem, Ti si moje utočište

Udijeli mi svoju ljubav i mir, da me vodi i brani. Amen.

Presveto Srce Isusovo, Ti izlijevaš pljusak blagoslova. Presveto Srce Isusovo, budi osamljenima stalni dom. Tvoja je obitelj našla dom. Blagoslovljen naš Gospodin koji nas spašava iz dana u dan i dovodi nas, jednoga za drugim, u svoje Presveto Srce. Blagoslovljen naš Gospodin koji nosi naš teret i dijeli s nama naše patnje. Gospodin?

Ja sam. Osjećaj moju prisutnost. Saberi se i slušaj me!

Poruka za molitvenu skupinu.

Mir sa svima vama! Ja sam Gospodin, vaš Spasitelj i onaj koji žudi za vašim srcem. Ja sam onaj koji neumorno stoji ispred svakih vrata. Kuca. Ja sam onaj koji otkupljuje grijehe i izbezumljuje pametne. Ja sam onaj koji povećava svoje blagoslove i koji vas blago pripravlja za ulazak u moj Novi Jeruzalem. Ja sam Presveto Trojstvo, Jedno i Isto, koji vas sa svojim Planom spasenja pripravlja za sjedinjenje u jedno jedino sveto stado.Ja sam onaj koji sprječava visokom drveću rast, a dopušta malenom da raste.

Ne bojte se, maleni moji, jer ću u ovoj pustinji posijati novo sjeme ljubavi i mira. Ja ću oživjeti svoj vrt, tako da oni koji su bezbožni i grješni vide i spoznaju da je moja Božanska ruka na svima vama. Kamena srca upoznat će moje beskrajno milosrđe i shvatit će da sam ja, Sveti Jedini Bog među vama. Ja vas držim za vašu desnu ruku. Osjetite moju nazočnost. Ja vas ne ću ostaviti. Zato se ne bojte! Da, ja ću svakog od vas voditi za ruku i oblikovati vas, tako da se zovete djeca Svjetlost i služite u pravednoj stavi. Ja, Gospodin, od samog sam početka rekao kako želim da budete sveti, kao što sam ja svet. Kako sam ja vaš Bog, a vi moj narod, morat ćete slijediti moj zakon. Moj zakon je zakon ljubavi. Učite kako me ljubiti. Učite klanjati mi se. Ja sam u potrazi za vašim srcem. Ne slušajte svijet. Ne slušajte svijet. Slušajte moj krik ljubavi, slušajte otkucaje moga srca. Svaki otkucaj srca poziv je za jednu dušu da dođe k meni u moje raširene ruke, da se baci u moj zagrljaj i osjeti ovu ljubav kojom vas ljubim. Da osjeti ovo milosrđe koje imam za sve vas! Vratite mi se i ja ću vas ozdraviti. Čuvat ću vas i urezati svoje riječi u vaša srca. Ne ostavljajte mojih riječi da ih raznesu četiri vjetra. Dođite i usmjerite svoj pogled na mene. I nikome ne dajte više da vam odvrati oči od mene. Shvatite kakve vam milosti nudim, kad sam ja, Gospodin…

Cvijete, svladaj svoju bezvoljnost!

Gospodine Isuse, pomozi mi izaći iz toga!

Obraduj me i slušaj me!

Pomozi mi da Te čujem, moj Gospodine…

Nazočan. (Isus je nastavio kazivati.) Ja vam ozbiljno kažem ispovjedite svoje grijehe i želite me. Moj milosni Duh izlijeva se na sve vas, da vas otrgne od ovog duha tuposti koji vas teško pritišće. I da oživite prije nego počnete propadati! Zato otvorite uši i čujte me! Ja najbolje znam koliko vas je sada mrtvih, premda ste vi uvjereni da živite. Ali to je zbog vašeg odbijanja da mi se potpuno predate. Pouzdajte se u meni i ne odbijajte me. Predajte mi se. Prepustite mi se, prepustite mi se! Dopustite meni, svome Bogu koji vas ljubi, da budem otmičar vašeg malog srca. Ne bojte se! Ja sam Ljubav i Ljubav želi uljepšati vaše srce. Zato budite pozorni prema mojim riječima. One vam mogu izgledati jednostavne, ali ja sam Bog jednostavnosti. Ja sam Blagi i ponizni.

Znam da mnogi od vas ne prestaju misliti kako se ja ponavljam. Ali to je zato što, čini se, moje riječi nikako ne dopiru do vas! Ako se ja ponavljam, to je zbog vašega mrtvila. Zbog vaše gluhoće, zbog toga što mnogi od vas ne oživotvoruju moje riječi: Ja dolazim noseći vam svoje Srce u ruci. Dolazim nudeći vam mir i ljubav. Dolazim da vas sve opet sjedinim u jedno jedino stado. Dolazim preobraziti ovo mrtvo doba u jedno živo.

Dođite i slavite mene, svoga Gospodina. Mene, koji sam se spustio sa svoga nebeskoga prijestolja, da bih vas povukao k sebi i oživio vas. Slavite me. Svi vi koji ste čekali moga milosnog Duha da dođe na vas, idite i objavljujte moju pravednost svim narodima. I dajte da poruka dopre na kraj zemlje. Neka čuju moj krik ljubavi. Budite veseli i sretni svi vi koji ste sad žedni mene, jer ja ću vas napojiti. Otrt ću suze svima koji ste dan i noć ugnjetavani, jer ja sam ovdje da vas utješim i da vas čuvam. Moje vas Presveto Srce sve poziva da mi dođete u svetosti.

Oslonite se na mene, i ja ću vas voditi do svoga svetohraništa, gdje čekam na vas dan i noć. Ja vam se nudim osobno svakog dana. Dođite! Dođite i primite me u svetosti i čistoći! Ne odbijajte me, budite čisti i sveti kad me primate. Saberite se i prepoznajte moju živu nazočnost u malenoj bijeloj hostiji. Dopustite mi osjetiti vašu svetost i čistoću. O, kad biste samo znali kakvu vam milost nudim!

Dođite, obradujte me, meditirajući o mojoj poruci. Obradujte me i živite prema mojoj poruci. Obradujte me i promijenite svoj život. Blažen onaj čovjek koji meditira o onome što vam danas nudim. I proučava svoje srce i ispituje svoju dušu, jer ja ću ga uzdignuti.

Blaženi moji svećenici, biskupi i kardinali koji dolaze k meni kao onaj carinik (Lk 18, 9-14) priznajući svoje grijehe, jer će u njihovim srcima moja Riječ pustiti korijen i napredovat će. Ja ću im skinuti veo s očiju, tako da mogu vidjeti i razumjeti srcem. Sve što tražim jest ljubav! Ljubav i klanjanje!

Ali jao! Toliko je mnogo mojih sluga zapalo u Sotonine čari! Kako mogu podnositi njihove formalnosti i njihovu lažnu poniznost, kad unutar njih nema ljubavi? Tko je ostao da mi se klanja? Tko će među njima biti prvi da dade primjer mojoj djeci i dođe k meni sa srcem punim ljubavi? Da padne ničice u mojoj svetoj nazočnosti i klanja mi se u tišini? Sve što tražim, ljubljeni moji, jest ljubav u svetosti. Ja sam u potrazi za vašim srcem. Dođite i ponudite mi svoje srce. I ja ću ga prožeti svojom ljubavlju, tako da ćete u svoje vrijeme i vi moći ispuniti srca moje djece.

Ja sam vaš Sveti Jedini Bog koji vam postavlja ovo jednostavno pitanje: Gdje je stado koje vam je jednom povjereno? Stado koje je bilo vaš ponos)? (Jer 13, 20) Očistite se, pokajte se, slušajte glas Namjesnika moje Crkve, Ivana Pavla II. koji vas nikada ne iznevjerava, ali koga vi gurate na stranu i ignorirate. Svi vi koji mu se podrugujete, postajete sve veći teret mome Presvetomu Srcu… Iznevjeren sam. I to od svojih vlastitih… Koliko ćete još dugo biti kao varljiva oaza prema mome stadu? Fatamorgana u beskrajnoj pustinji?

Braćo, sve što od vas tražim jest ljubav. Dođite i klanjajte mi se! Ne provodite vrijeme u traženju mene tamo gdje ja ne postojim. Budite primjer mome stadu! Ljubav vas čeka! Dođite i klanjajte mi se. Dođite i klanjajte se meni, svome Bogu i Svome Kralju. Vratite mi se, braćo moja, i ja ću se, vaš Isus, sa svojim Presvetim Srcem koje kuca vječnom ljubavlju, smilovati i otpustiti vam vaše grijehe. Nikad vam više ne ću spomenuti ni jednog jedinoga grijeha.Tražite me dok me još možete naći u mom milosrđu (prije nego Njegova pravednost dođe) i ja ću doći te ću otvoriti oči slijepima i uši onima koje sam učinio gluhima. Dopustit ću vam da gledate moju svjetlost te da čujete i razumijete moju Riječ. Tako da se uzmognete obratiti, moliti se meni, hvaliti i slaviti mene, svoga Boga, iz najveće dubine svoga srca.Ja, Bog, stavljam svoju ruku na vaše čelo i blagoslivljam vas.Budite jedno! Ja te blagoslivljam, dijete moje. Dođi! Čuj moju Majku!

Cvijete, osjeti me. Ljubim te! Zapamti da ću te braniti kao lavica koja hrani svoju mladunčad. Budi blagoslovljena i čuj mogu poruku:

Dječice moja, ne odbijajte Božje pozive. Prepustite mu se, oslonite se na njega i dopustite mu da on pobijedi vaše srce. Slušajte ga i činite ono što on kaže. Ja sam vaša Sveta Majka, koja vas sve podsjeća da je Božja riječ život. Božja Riječ je svjetlost. Mnogi od vas čuju njegove vapaje za ljubavlju. A opet, čim ostavite sve ovo, svijet vas povuče natrag k sebi i tako zaboravite na njegove pozive ljubavi.

U svojoj posljednjoj poruci molila sam vas da meditirate i ispitujete svoju savjest. Danas vas pitam ovo: Zašto vas toliko mnogo, koji čujete moju poruku, dolazi danas čuti moju novu poruku kad prethodnu poruku niti ste meditirali niti ponovno čitali?

Moje vas Bezgrješno Srce sve ljubi, draga djeco! I zbog toga vas danas pozivam da ponovno pročitate moju prethodnu poruku te da počnete prema njoj živjeti! Ja vas sve ljubim. Nikad ne zaboravljajte da je moje Bezgrješno Srce utjeha vašim žalostima. Ja vas sve blagoslivljam, u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen.

Iz Svetog pisma pročitati: 1 Tim 4, 1-16; 1 Tim 6, 20-21; 2 Tim 2, 14-26 i 2 Tim 3, 1-17.

LJUBAV ŽELI LJUBAV

19. lipnja 1989.

Gospodin?

Ja sam. Mir s vama, najdraže duše! Osjetite me, osjetite moju nazočnost. Ja sam među vama. Dođite i skinite veo koji vam potpuno pokriva oči i pogledajte me u mojoj slavi. Ja znam kako ste slabi. I da se od najmanje bure, koju podigne moj neprijatelj, tresete i padate. Ali ne očajavajte u ova pobunjenička vremena, jer ja, Gospodin, koji sam vaše Utočište i vaš Tješitelj, uvijek sam tako blizu. Ja sam Utočište za potrebite i žalosne. Zaklon sam od oluja koje moj neprijatelj podiže. Vječni Izvor za one koji su žedni. Moje je Presveto Srce širom otvoreno da vas radosno dočeka i odmori vas.Ja sam Ljubav koja traži svaku dušu da je utješi i ljubi. Ja sam Ljubav koja vas vječno ljubi. Vidite li? Sišao sam sa svoga nebeskog prijestolja, sagnuo se nad vas da vas podignem k sebi i nahranim vašu dušu izravno iz svojih nebeskih spremišta. Došao sam k vama, moji izgladnjeli jaganjci. Došao sam vas sabrati u toplinu svojih ruku.

Za vašu ljubav ja ću umnožiti svoje milosti na svima vama. I vaše ću mrtve podignuti gorućim plamenom svoje ljubavi.Dolazim sa svojim Presvetim Srce u ruci, nudeći vam ga. Hoćete li ga primiti? Ljubljeni moji, blizu je dan kad će se svako viđenje obistiniti. Svako će se viđenje uskoro ispuniti. I to u tijeku vašega života. Zato otvorite svoja srca i pokušajte shvatiti zašto izlijevam svoj milosni Duh tako velikodušno na ovaj naraštaj.

Približava se dan kad će svi naraštaji biti jedno i pod jednim pastirom, oko jednoga svetog svetohraništa. A ja, Gospodin, bit ću jedini za njih. Zato molite se, ljubljeni moji. Molite se za ovo sjedinjenje, za koje sam ja, Gospodin, potpuno pripravan. Sada ste raspršeni, a vaši su pašnjaci siromašni. U čitavom Nebu čule su se tužaljke moga pastira (našeg svetog oca, pape, Ivana Pavla II.) jer su Kaini razbili njegovo ravnateljstvo na nekoliko komada. Jedinstvo je pretvoreno u krhotine. Razbilo se bratstvo među njima. (Ovdje sam osjetila Boga na smrt žalosnog.) Ali blizu je dan proslave moga Tijela. O kolika će to biti radost! To će biti čudesni dan! A rane koje sam primio u kući svojih najboljih prijatelja zacijelit će.

Danas moje Presveto Srce čezne za čistom ljubavlju. Sve što tražim jest uzvrat ljubavi. Zar ja nisam iz ljubavi ponudio sebe, kao žrtveni miomirisni kàd i žrtvu? Zar je previše tražiti vaše predanje meni? Zar je previše tražiti od vas malo priznanja i uzvraćanje ljubavi? Ljubav želi ljubav, Ljubav je žedna ljubavi, Ljubav vas moli za uzvrat ljubavi! Ne bunite se protiv mog zakona koji je zakon ljubavi. O ljubljeni moji, kako vas ljubim!

Zašto su mi se toliki od vas prestali klanjati? Ja vas podsjećam da sam prisutan na toj Svetoj uri. Okružen sam svojim serafima i kerubima. U tišini stojim pred vama. Ja, Sveti nad Svetima, dao sam vam vaše ime: Ljubljeni! Premda ste griješili protiv mene, ja sam vam oprostio. Vi ste moje sjeme. Hoću li vas vidjeti u određeno vrijeme na satu klanjanja, ljubljeni moji? Hoćete li ustati i doći k meni? K meni koji ću vas čekati kod svoga svetohraništa? Dođite k meni… Dođite k meni… Ne odbijajte ono što vam moj Duh nudi ovih dana. Budite u mojoj ljubavi i prihvatite moje milosrđe. Zapamtite da će sve nestati i ništa više ne će ostati. Da će sve jednog dana biti istrošeno. Ali vaša duša ostaje zauvijek. Ja, Gospodin, blagoslivljam svakog od vas, dajući vam svoj mir, tako da ga vi možete dati drugima.

MOJE JE MILOSRĐE VELIKO, ALI JE I MOJA STROGOST VELIKA

19. veljače 1993.

Mir, ljubljena moja! Jesi li jedno sa mnom?

Sjedini moj duh sa svojim Duhom. Samo Ti, Gospodine, možeš to učiniti.

Milo mi je da si svjesna svoje ništavosti i da bez mene ne možeš ništa. Osloni se na mene i ja ću privući tvoju dušu k sebi. Ljubav je kraj tebe i moj Duh je na tebi. Dopusti mi da nastavim jučerašnju poruku. Čuj me:

Reci im da i milosrđe i gnjev jednako pripadaju meni, jer u svojoj moći mogu i oprostiti i srdžbu iskaliti. Moje je milosrđe veliko, ali je i moja strogost isto tako velika (Si 16, 11-12).

Vidiš, kćeri, uskoro ću pokazati i svoju pravednost. Moj plan ima svoje određeno vrijeme. Moji milosrdni pozivi također imaju određeno vrijeme. Kad jednom to vrijeme milosrđa svrši, ja ću svima pokazati, dobrima i zlima, da je moja strogost velika kao i moje milosrđe. Da je moj gnjev moćan, kao i moje opraštanje. Sve stvari koje sam pretkazao, sad će brzo proći. Ništa ne će izostati.

Govorio sam vam o otpadništvu. Otpadništvu koje vezuje ruke mojih najboljih prijatelja (što znači da su oni nemoćni), razoružava ih zbog svoje brzine i svoje veličine. Nisam li rekao da će se kardinali suprotstavljati kardinalima, i da će biskupi ići protiv biskupa, i da su mnogi na putu u propast? Oni su u svojoj beskrajnoj borbi oslabili moju Crkvu. Danas taj duh pobune buja unutar moga Svetog mjesta.

Sjećaš li se viđenja koje sam ti dao o otrovnicama što puze po svim svetim sakramentima po oltaru? Nisam li ti pokazao kako se mnogi od njih suprotstavljaju mome papi (papi Ivanu Pavlu II.)? I kako ga oni guraju u stranu (u prijašnjim porukama)? Već sam ti predočio podroban prikaz te pobune unutar moje Crkve (12. rujna 1990., 2. lipnja 1991., 6. lipnja 1991., 27. lipnja 1991., 16. srpnja 1991.)

Vjerna moja prijateljice, dopusti mi ovdje stati. Nastavit ćemo poslije. Ostani uza me i ugodi mi.

17. ožujka 1993.

Mir s tobom, dijete moje. Ti trebaš poučiti moju djecu svemu onome što sam ti dao. Ne boj se, jer sam ja pred tobom i ja sam tvoj Zaklon. Nitko ne će nikada, bez obzira koliko Zli nastoji, doći između tebe i mene. Premda Sotona pokreće ljude da te onemogući, i premda udružuje njihove snage protiv tebe, nikad se ne boj. Ja sam Svemogući i moje su oči svjedok nepravde učinjene tebi. Ljubljena, ja ću te prožeti svojom snagom i svoj ću svojoj djeci dati kruha u izobilju. Učinit ću da tvoj žar za mojom Kućom proguta moje neprijatelje. Učinit ću te njihovom prijetnjom. Zato, nikad se ne boj! Jer, Ja Jesam stoji pred tobom. Moji su blagoslovi na tebi. I svaka nit tvoga srca bit će prekrivena hrabrošću, snagom i mirom. Na taj ćeš način ti biti naknada za spasenje duša i za obnovu moje Kuće na najsavršeniji način.

Podigni svoj glas bez straha i prorokuj! Prorokuj, dijete moje, da izbaciš opačine iz tolikih srdaca!

Oni koji imaju uši, neka čuju što danas Duh govori Crkvama. Neka svi koji su žedni, dođu. Piši i reci mojim svećeničkim dušama ovo: "Pobuna je već na djelu, ali u tajnosti. A onaj koji je zadržava, prvo mora biti uklonjen, prije nego se Pobunjenik pokaže otvoreno" (2 Sol 2, 7).

Kažem vam, ljubite moju Crkvu, kao što je ja ljubim, da je cijelu učinite svetom. Vi, svećenici, također! Žrtvujte se za nju, slijedite mene. Sve vam to kazujem jer znam da će ovce koje pripadaju meni slušati moj glas i nikad me ne će iznevjeriti.

Danas vam se obraćam da vam iz dubine svoga Srca kažem iste gorke riječi koje sam izrekao na svojoj Posljednjoj večeri svojim učenicima: "Netko tko sjedi sa mnom za istim stolom, buni se protiv mene. To vam kazujem sada, prije nego se to dogodi. Tako kad se to dogodi da možete vjerovati da sam ja onaj koji vam danas govorim."

Malena moja dječice, ne dajte da vam se srce muči. Pouzdajte se u mene i ne bojte se. Uskoro će od Oca biti poslano krštenje vatrom, tako da se spale zločini ovog svijeta. Taj čas će doći kad moćni ljudi uđu u moje Svetište. Ljudi koji ne dolaze od mene. Zapravo, taj čas je već tu.

Ja, Isus Krist, želim upozoriti svoje svećenike, biskupe i kardinale. Želim upozoriti čitavu svoju Kuću na veliku muku. Moja se Crkva približava velikom stradanju. Zapamtite, ja sam vas izabrao, svojim posvećujućim Duhom, da me proslavite. Ja sam vas izabrao od početka da budete čvrsti stupovi moje Crkve i da živite od vjere u Istini. Ja sam vas izabrao da sudjelujete u mojoj slavi i da pasete moje jaganjce.

Zaista vam kažem, uskoro ćete okusiti vatru. Molite se i postite tako da ne budete iskušavani. Stojte čvrsto i držite se predaje u kojoj ste poučeni. Budite poslušni mome papi (Ivanu Pavlu II.) bez obzira na ono što dolazi. Ostanite mu vjerni, i ja ću vam dati milosti i snagu koja će vam trebati. Ja vas potičem da mu budete vjerni i da se držite daleko od onih koji se bune protiv njega. Iznad svega, nikad ne slušajte nikoga koji se ograđuje od njega. Nikad ne dopustite da vaša ljubav prema njemu postane neiskrena.

Uskoro ćete se suočiti s teškom mukom kakvu još nikad niste iskusili. Moji će vas neprijatelji nastojati potkupiti za sebe podmuklim govorima. Zli je već na djelu i pustošenje nije daleko od vas. Papa (Ivan Pavao II.) morat će mnogo pretrpjeti. Bit ćete svi proganjani zbog navješćivanja Istine i zbog svoje poslušnosti mome papi. Zbog toga će vas također mrziti, jer su njihova djela zla. I zaista, svatko tko radi za Zloga, mrzi Svjetlost i izbjegava je, zbog straha da će njegovo razorno djelovanje biti vidljivo.

Zaista vam kažem, svaka je nit moga Srca iskidana. Ako itko dođe na vaš put, donoseći vam drukčiji nauk od onoga koji sam ja osobno ustanovio, ne slušajte ga. Ti ljudi dolaze od Zavodnika.

Svoj sam temelj postavio na Petru, Stijeni… I ni vrata paklena ne će ga nadvladati… Ako vam itko dođe na put i kaže: "Odmakni se od svoje vjernosti koju imaš prema ovome papi, drukčiji su zvuci pokreta", ne mičite se!

Pazite! Kvasac Zavodnika može biti jak i može imati dobar okus, ali je to u stvarnosti smrtonosna varka! Nikome ne dajte da vas zavede! Branite se od đavlove taktike! Jer danas, svećenici moji, morat ćete pobijediti zlo snagom što ćete je primiti od mene koji sam Istina. Bit ćete u duhovnom ratu kao nikad do sada. S vojskom koja potječe od moći Tame!

Molite se, ljubljeni moji, cijelo vrijeme. Ja Jesam je s vama! Ljubim vas sve. Čovjek nema veće ljubavi nego da položi svoj život za svoje prijatelje, kao što sam to ja učinio. Vi ste moji prijatelji. Budite iskreni jedni s drugima. Ljubite jedni druge i stojte čvrsto, bez straha, kad dođe velika Muka, koja sad lebdi kao crni oblak iznad moje Kuće. Ona će je pokriti kao crni veo.

Sve sam vam ovo rekao prije nego se dogodi. Tako da kad se to dogodi, vi možete vjerovati.

RECI IM, DA BOG KOJEG SU ONI ZABORAVILI,

NIKAD NIJE ZABORAVIO NJIH

27. svibnja 1993.

Mir s tobom. Ja sam Alfa i Omega! Ostani u meni, tako da objavljuješ moju Poruku onako jasno kao što to mora biti! Neka moja Riječ ide vani. Neka svatko čuje moj poziv i shvati koliko ih sve ljubim. Neka znaju da je mojih pet rana širom otvoreno. Ljudi imaju beskrajnu moć za izdaju i da me udaraju…

Moram ti reći, s bolom i žalošću u svome Srcu, o svemu što vidim u svojoj vlastitoj kući: Danas Nasilnik već gazi moje Tijelo i želi potpuno ukinuti moju Neprekidnu žrtvu. Jedan od njih, koji živi pod mojim krovom, izdaje me. Navješćuje mir, ali traži samo zlo. On pali tamjan! Ali to je samo da bi zazvao Sotonu kako bi zadobio veću moć.

O Gospodine! Jedva mogu vjerovati da se to sve događa…

A ipak, to se događa, premda se čini da vi to ne shvaćate… On je, zajedno sa svojim sljedbenicima, spreman sjesti na moje prijestolje i vladati svijetom u proročkom ogrtaču. I ah…! Toliki su moji pastiri zavedeni krivim naučavanjima i zabludama. Napuštaju pravu stazu i lutaju da bi slijedili baštinu koja ne dolazi od mene. Napuštaju sveta pravila koja sam im ja dao. Opominjao sam vas na te krive učitelje i krive proroke. Opominjao sam vas da će u posljednje vrijeme Babilon biti postavljen u moje Svetište, pretvarajući moje Sveto mjesto u lopovsku jazbinu, u đavolsko leglo! O kćeri… Loža za svaki nečisti duh, da boravi i vlada… Zaposleni su trgujući u mojoj vlastitoj Kući. Ti trgovci promiču svoje vlastito u mojoj Kući dok u zamku hvataju živote moga naroda. Oni progone moje proroke. Ubijaju moje glasnogovornike, a štite svoje vlastite krive proroke koji šire krivovjerje i zablude! Ne poštuju moje proroke pred svijetom, nego lažu svijetu koji voli slušati klevete i pogrde. Oni ruše moje naslijeđe, da bi postavili kojekakve maštarije i ljudska naučavanja. Sve te stvari oni čine pred mojim Prijestoljem… Ti trgovci s varavim obrazloženjima zavode mnoge. Svoje vlastite postavljaju na najbolja mjesta da vladaju sa žezlom laži.

Tebe sam imenovao da budeš moj odjek. Zato idi i objavljuj ono što si čula. Reci im da svi vi živite u pretkazanom velikom raskolništvu. Reci mojim pastirima da otvore i oči i uši mojim bolnim pozivima. Jer, uskoro će biti prisiljeni piti žuč.

Okupite svoje zajednice i pripravite ih za molitvena bdjenja i post. Sotona je na putu da svakoga stavi na kušnju. Dolazi vas raspršiti i podijeliti. Na putu je prema mome prijestolju u mome Svetohraništu, da proda moju Krv i dokine moju Neprekidnu žrtvu (Isus je bio u takvoj boli da je plakao).

Moj narode… Moja baštino… vama uzvikujem: Svećenici i poslužitelji moga oltara, vi koji me podižete svakoga dana, nikad me ne ostavljajte. Nikad me ne prodajte… (Isus je još jače plakao).

Već se čuje oplakivanje anđela, a nebesa se tresu zbog onoga što ima doći. Čak su i zlodusi prestrašeni i blijede… Neprijatelj, onaj koji tvrdi da je veći od svakoga kome se do sada klanjalo, ustoličit će se u mome Svetištu. On je već na svome putu, sa zamkom u ruci ide prema onome kojeg sam ja postavio (Papa Ivan Pavao II.) i koji zadržava pobunu da se ne rasplamsa. Razborit je on i hrabar, i njegov se život razlio poput žrtve (Papa) … Blagoslivljam ga zato što je imao čvrstu ruku i nije dopustio nikakvu promjenu baštinjene Poruke. Ali ga Sotona želi ušutkati, kako bi kroz usta onih koji prodaju moju Krv, mogao širiti svoje (Sotonine) zablude i sve vas odvesti u propast.

Ovo je Sotonin čas. Sa zlom namjerom da uništi moj svijet.

Izvikuj, kćeri, jer taj dan je blizu. I dolazi da opustoši narod za narodom.

Srce mi je slomljeno… Ljubav se nije bojala umrijeti. Tako i vi, prijatelji moji i pastiri moji, ne bojte se! Slijedite me! Vaša je dužnost da branite moju Riječ i moju Crkvu do smrti.

Nemojte reći: "Daj da prvo odem i pozdravim se sa svojima!" Kažem vam: "Kad jednom uzme pastirski štap, nitko tko se osvrće unatrag, nije vrijedan mene ni moga Kraljevstva!" Slijedite me u mojim krvavim stopama sve do Kalvarije.

Kćeri, blagoslovljena moja, tvoje je Tješitelj zadovoljan što si ga utješila. I što mu dopuštaš upotrijebiti tvoju ruku. Ah… Vassiliki, porok i grijeh izazivaju ove krvave suze što prolijevam svakog dana… (Nekoliko trenutaka tišine, a onda vrlo žalostan, Gospodine je uzviknuo):

O ero! O naraštaju! Zašto ste napustili svoga Boga?

Tu se Krist okrenuo k meni i rekao:

Anđele moj, kojeg sam ja oblikovao, nemoj me raniti. Ali sada ne ispuštaj moju ruku. Neki će te kamenovati, neki će te vući po blatu, neki će dizati šaku i prijetiti, ali ne boj ih se. Kažeš da gomilaju uvredu na uvredu na tvoju glavu. Klevetu na klevetu. A ja ti kažem, oni samo gomilaju nagradu za nagradom ovdje i u Nebu za tebe! I blagoslov za blagoslovom na tvome čelu od mene! Zato bez straha objavljuj moju Poruku. Svjedoči, anđele moj! I ja ne ću osuditi mnoge duše zbog rana koje primaš. Dat ću ti pravednu nagradu za rane koje primaš u Kući mojih prijatelja. Odredio sam te za žrtvu svoje Muke. Za žrtvenik na koji ću postaviti jedinstvo.

Što više možeš tražiti? Što bih ti još mogao dati, a da ti to već nisam dao? Mudrost ti je dana i moj Duh je s tobom, da te ojača kako bi izdržala bičevanje svijet. I ah… Dao sam ti dar da žeđaš za mnom i da čezneš za mnom. Neprocjenljivi dar! Zato, hodaj sa mnom i dopusti mi da te upotrijebim. I da te šaljem iz naroda u narod, da im kažeš kako Bog kojeg su oni zaboravili, nikad nije zaboravio njih! Podsjeti ih da je Srce Božje milosrđe! Da, reci im da sam ja blaga i ponizna Srca.Isus je moje Ime. Ic

POSTOJI UROTA MEĐU POASTIRIMA

1. lipnja 1993.

Moj Gospodine i Otkupitelju moj, pa dokle ćeš dopuštati Sotoni da nas mrcvari? Zašto dopuštat to proganjanje? Izbavi nas, Gospodine, u ime svoje ljubavi!

Mir, radosti moga Srca! Slušaj: Rasuđivanje smrtnika nije božansko. Ja, Gospodin, putovao sam zemljom da opomenem svijet da će doći neprijatelj poput golemog vala da ih proguta. Ali nitko nije stvarno povjerovao da će Sotona ikad provaliti vrata moga Svetišta, a on je to ipak učinio… On je prošao ravno u moje Svetište kroz grijehe i zablude mojih vlastitih koji se do dana današnjeg protive pastiru (Papi Ivanu Pavlu II.) koga sam vam ja dao.

Kako možete očekivati da će moji jaganjci poštivati te svećenike, kad se oni sami bune protiv moga izabranika? Oni ne obraćaju pozornost na moga pastira.

Žalost me preplavi i Srce mi se kid zbog onoga što vidim da već dolazi. Ono što je bilo samo dio raskolništva, postat će sada opće raskolništvo, duboko ukorijenjeno. To raskolništvo bit će tako rasprostranjeno da će progutati mnoge čim se raširi…

Moj Gospodine, spasi nas i zaustavi to zlo! Ti si sam rekao da si jači od Sotone. Zašto onda čekaš i dopuštaš da se stvari istrgnu iz ruku??

Urota, dijete moje, urota i izdaja idu zajedno! Kad se Smrt penjala na sve prozore moga Svetišta i pravila sebi put duboko u srce moje Kuće, poslao sam svoju Majku da vas opomene (Fatimska ukazanja?). Zato, nemojte reći da sam predugo čekao.

Kćeri, … (Bog mi je dopustio da to ne napišem) to su oni koji su bili nerazboriti. Oni nisu tražili moju volju. Ja sam ih upozorio. Ali samo njih nekoliko obratilo je pozornost na moja opominjanja. I tako je do dana današnjega. I ah… koliko sam puta oplakao njihovu oholost… (Mogao bi ih ispraviti u svojoj srdžbi, pretvarajući ih u prah, ali više volim da ih prisilim s blagošću.)

Kažem ti, postoji urota među pastirima koji se protive vođi svih njih. A Rušitelj ih vodi da obeščaste moje Sveto ime. I pobunjenički duh koji raste u njima, sada će se ostvariti u izvanjskom smilu. Nisi li čitala? Nisi li razumjela? Postrojbe će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinuti svagdanju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši… (Dn 11, 31).

Radit će što god mu se prohtije, uznoseći i uzdižući sebe iznad svih bogova: protiv Boga nad bogovima govorit će uvrede i uspijevat će dok se gnjev ne navrši (Dn 11, 36).

I on će dodjeljivati velike časti onima koji će ga priznati, dajući im široke ovlasti…

Taj pobunjenički duh osvojit će narod svijeta (Otk 13, 14).

Da, bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena (Dn 12, 1).

Tražio sam da ostaneš budna i obavljaš molitvena bdijenja, kako ne bi i ti bila pometena. Zato budi spremna i vjerna. Što bih ti više mogao reći, a da to već nisam rekao. Objavljuj moju poruku, Vassula.

NAŠA ĆE DVA SRCA BITI PROBODENA

POSLUŠAJ TOG PASTIRA, BEZ OBZIRA ŠTO SE DOGAĐA

3. listopada 1994.

Vassula-od-moje-Muke, živi za mene! To bi zaista trebala biti svrha tvoga života! Ja ću od tvojih neprijatelja, koji su i moji neprijatelji, učiniti pepeo na tlu!

O zemljo!

(Isus je tjeskobno zavapio svijetu.)

A ipak s dušom! Zašto me toliko žalostite? Zar je moguće da više ne želite svoju baštinu?

Ah… Vassula, kako se žalostim nad ovim naraštajem! Pružam im ruku u njihovoj divljini, k njihovoj svenutoj duši. Dolazim da je oživim. Ali čini se da oni ne vide moju spasiteljsku ruku…

Dođi, dražesna djevojko, i propovijedaj moje Ime i govori mojemu narodu o mojemu novom zavjetu. Sad dolazi vrijeme kad će naša Dva Srca biti opet probodena. Moji će neprijatelji nahrupiti na moje Svetište, na moj oltar i u moje Svetohranište da podignu svoju grozotu pustoši. Dolazi vrijeme velike nevolje, neusporedive otkad je svijeta. Silom i podmuklošću provalit će u moju Kuću. Pobuna je već na djelu, ali u tajnosti. A onaj koji to zadržava mora biti najprije uklonjen, prije nego Pobunjenik otvoreno oskvrne moje Svetište. O koliki će od vas pasti zbog njegova laskanja! Ali mu moji vlastiti neće dati uporišta! Oni će dati svoj život za moju parnicu. Kažem vam sa suzama u očima: "Vi ćete, narode moj, biti iskušavani vatrom toga uljeza…" Njegove opsadničke radnje već se šire svijetom.

Stalna propaganda u raznim novinama o tome kako je Papa vrlo bolestan. Živa ga zakapaju! To je zloban način i ispiranje mozga, pripremanje puta neprijatelju.

Lav je ostavio svoj ležaj… Slušajte ovaj put i shvatite: Uljez je znanstvenik. To su znanstvenici koji slijede Zvijer i koji odbijaju moju božanstvenost, moje Uskrsnuće i moju Tradiciju. To su oni o kojima Sveto pismo kaže:

Tvoje se srce uzoholi, ti reče: 'Ja sam bog!

Na božjem prijestolju sjedim, u srcu morskom.'

Iako čovjek, a ne Bog, ti srce svoje izjednači s Božjim… (Ez 28, 1-2)

Danas, kćeri moja, nalazim jedno nepodijeljeno srce, srce u koje mogu zapisivati ove tajne koje su bile zapečaćene. Jer one će sada, zasigurno biti ispunjene.

Zato, kćeri, dopusti mojoj ruci da u tvoje srce upiše ove riječi:

Kad onaj koji tlači snagu svetog naroda bude sjeo zajedno s trgovcima moje Tradicije na moje prijestolje, njegova će nazočnost biti uzdignuta kao Boga u središtu mojega Svetišta.

Ja sam vas opomenu, i još vas uvijek opominjem, ali mnogi od vas slušaju bez shvaćanja…

Danas gradite, ali kažem vam, ne ćete moći završiti svoga djela… Otvorite oči svi vi i pogledajte na urotu u mojoj Kući… Urota i izdaja idu zajedno: netko tko dijeli moj stol buni se protiv mene i protiv sve moći moga Kraljevstva.

To vam sada kazujem tako da kad dođe to vrijeme vi mognete potpuno razumjeti moje riječi i svagda vjerovati. Ja, Bog, Tvorac sam ovih vapaja.

Sad ću vam reći nešto što se držalo tajnom za vas. Otkrit ću vam nove stvari, stvari vama skrivene i nepoznate: Mnogi će od vas izgubiti vjeru i štovat će tog trgovca. Jer, on će se služiti dodvoravanjem. I on će, zajedno s narodom jednog stranog boga, znanstvenicima vašeg vremena, onima koji odbijaju moju božanstvenost, moje Uskrsnuće i moju Tradiciju, pogaziti moju Žrtvu. Budući da je ljudsko srce slabo, mnogi će ga prihvatiti, jer će ih on obdariti velikim častima kad ga njihovo srce jednom prizna.

Čitava će moja Crkva proći kroz patnju i izdaju kroz koje sam ja osobno prošao. Ali Sveto se pismo i ovdje mora ispuniti, jer ono kaže: "Udarit ću pastira i ovce će se razbježati!" (Zah 13, 7).

Ali ostanite vjerni tom pastiru bez obzira na to što se dogodilo. Ostanite vjerni njemu i nikome drugome. Vaš će pastir biti udaren, a oplakivanje moga naroda probost će nebesa.

Kad od moga grada ne ostane ništa osim pobune, zemlja će biti rascijepljena, raspuknuta i ljuljat će se. Dok se sve to bude događalo pred vašim očima, izbit će iskra s Istoka. Odana će se ruka ispružiti s Istoka na obranu moga Imena, moje časti i moje Žrtve. Dok bogohula bude sipala iz usta Zvijer, jedno će se srce s Istoka ponuditi da spasi toga Brata koji će biti plijen Zloga. I dok se pregovori budu kršili, proroci odbacivali i ubijali, s Istoka će se čuti jedan plemeniti glas: "O Bože neodoljivi, učini nas opet vrijednima svojega Imena. Udostoj se učiniti da budemo jedno u Tvojemu Imenu…"

SOTONA JE NA PUTU PREMA MOJEMU PRIJESTOLJU

Sotona je na putu prema mojemu prijestolju. Skupite svoje zajednice i recite im da ću ja, Isus, vidati vaše rane kad dođe vrijeme. Naša će Dva Srca biti vaše jedino utočište u tim danima vaše nevolje.

Tako voljeni od mene, slušajte i shvatite: Želim da budete hrabri! Ne bojte se u tim danima velike nevolje. Nastavite braniti moju Riječ, moju Tradiciju i ne prihvaćajte šepurenja i ljudske nauke, koje će moj neprijatelj svojim perom dodati i potpisati. Njegov će potpis biti u krvi male djece i uporabljen za njihov ubojstveni pokret. Pokret za njegovo promaknuće!

"Njegov će potpis biti u krvi": Budući da su mnoge zemlje odobrile zakon o pobačaju, to je lakše za Sotonu da zadobije moć. Pobačaj je skriveni oblik ubojstva i na taj je način to kult Sotoni, jer to je ljudska žrtva. Tako se daje snaga neprijatelju i njegovom promaknuću. Sotona traži takav skriveni oblik ljudske žrtve.

… I dok vi, prijatelji moji, budete čekali na Zoru, kad se pregovori budu kršili i kad Pobunjeni dosegne najvišu točku, podignite oči i gledajte na Istok. Gledajte Zoru. Gledajte Svjetlost koja će se podignuti s Istoka. Gledajte ispunjenje moga plana. I dok žedan čovjek suha grla traži vodu, ja ću, u svemu svojemu sjaju i suverenosti. Sići kao rijeka k vama sa svojim Novim Imenom.

MOJA JE GORUĆA ŽELJA DA SE SUSRETNU ZAPAD I ISTOK

CENZUS ĆE SE PRIHVATITI BEZ SAVJETOVANJA SA MNOM

5. listopada 1994.

Moja Vassula, slijedi moja pravila. A moja su pravila: Objaviti moje bogatstvo čitavom čovječanstvu i dopustiti mome Duhu da bude Tvoj jedini vođa! Ne gubi hrabrost! Moja će te ljubav poduprijeti. Slušaj i piši:

Moja je goruća želja da se susretnu Zapad i istok. Potrebno je da se ta dva stupa moje Crkve spoje i učvrste moju Crkvu. Moja Crkva ne može čvrsto stajati samo na jednome stupu. Ja sam ih ovlastio da čuvaju moju Crkvu. No jedva da sam se vratio k Ocu, a vi ste se podijelili i moje je Tijelo razdrto ljudskom rukom koju je moj Otac stvorio.

Od tada sam potresan strašnim prizorima. Danas me duboko dirne svaka obzirnost mojih stvorenja da obnove moju poljuljanu Kuću. Svakom koraku za sjedinjenje čitavo se Nebo raduje! Svaka molitva ponuđena za obnavljanje mojega Tijela umanjuje Očevu srdžbu. Na svako okupljanje za sjedinjenje u moje Ime moji se blagoslovi izlijevaju na one koji sudjeluju na tim sastancima.

Moj pogled bdije nad onima koji me ljube i koji unatoč svojoj nesavršenosti provode moje goruće želje.

Dođite zato zajedno, zajedno prostrite stol da me častite. Vi znate okus moje čaše i moga kruha. I jedni i drugi kušali ste moj Objed. Premda me treći jezik još uvijek ne poznaje potpuno. Ali vi, vi ste držali moju Predaju! Vi ste bili nepokolebljivi (u Predaji). Niste li čuli: "Braća i pomoćnici u nevolji dobro dođu, ali od obojih bolje izbavlja velikodušnost" (Sir 40, 24).

Požurujte taj dan, za moju slavu! Ja ću s Istoka požuriti velikodušno srce koje će u svojoj odanosti zapečatiti savez mira sa Zapadom.

Moja je suverenost bila razdvojena nadvoje, a odatle iscjepkana nasitno… Kako ste bili sjajni u svojim prijašnjim danima! Dođite i ponovno sagradite moju Kuću u jedno sjedinjujući nadnevke Uskrsa…

Dvije su sestre kojima se moja duša raduje i koje ljubi! Premda su okružene mnoštvom svoje braće koja ih ne žele slušati, iako njihova duša (duša njihove braće) nikad nije bila toliko blizu smrti, oni ne žele slušati. Zato ću ja, osobno, dovesti njih dvije k jedinstvu, da časte moje Ime i izgovaraju moje Ime oko jednog oltara. I odmah će braća zajedno vršiti obred.

S nezadovoljstvom gledam na taj postupak u svojoj Kući. I reći ću vam: Izdajnik će sputati moj zakon i moju predaju i sebi podložiti stup koji me je štovao na Zapadu. Cenzus će se prihvatiti bez savjetovanja sa mnom. Njihova su srca odlučna ukloniti taj stup prije nego što sjedinim stup Crkve s Istoka i učvrstim svoju rasklimanu Kuću. Oni su pripravni baštiniti nešto što im ne pripada. Kako mogu zaboraviti da ja istražujem svako srce kako bih znao što ono snuje?

Moj Duh čezne za tim da vas spoji, tako da moj narod, koji danas hoda u mraku, vidi Svjetlost. I da oni koji leže u dolini smrti mogu uskrsnuti.