POZIV NA JEDINSTVO KRŠĆANA I VJERNOST PAPI

POZIV NA JEDINSTVO KRŠĆANA I VJERNOST PAPI

True Life in God - Pravi život u Bogu:

Michelle Wright: Poziv na jedinstvo kršćana i vjernost Papi

TLIG radio

U svojoj homiliji od 29. lipnja 1972. na blagdan apostola Petra i Pavla[1], Papa Pavao VI rekao je „da je sotonski dim ušao kroz pukotine u hram Božji.“

U porukama Pravi život u Bogu (True Life in God) koje prima Vassula Rydén, a koje nose Imprimatur[2] i Nihil Obstat[3] magisteria, Isus otkriva:[4] „Ja sam vas već jednom upozorio, naraštaju, da su zbog ovog Velikog otpadništva (apostazije), pobunjenici[5] koji sebe nazivaju znanstvenicima po položaju, tajno nahrupili u moje Svetište da haraju i pljačkaju s namjerom da zgaze moje Božanstvo i moju Neprestanu Žrtva kao blato po ulicama, uvodeći zakonodavce nečasnih zakona; … niste li znali, degenerirani naraštaju, da u tim danima mraka u kojem živite, vi udišete sažižuće raskolništvo? (5. studenoga 1998.)

U svom članku Stanje u Crkvi danas, uvaženi teolog mistične teologije, vlč. Joseph Iannuzzi, STL, S.Th.D, razmatra određena poglavlja iz Svetog pisma i iz odobrene proročke literature u kojima se govori o mogućnosti raskola, kao i o tome da bi rimski biskup bio prisiljen napustiti Rim. Također se tu govori i o misterioznom „bezakoniku“ (2 Sol 2:3-8) koji se pojavljuje da uzurpira papinski autoritet, ne zbog nekog djelovanja Pape, nego zbog pobune koja je već na djelu.[6]

Godine 2013. sam kao slobodna novinarka u sekularnom tisku, i kao praktična rimokatolkinja, imala intervju s Vassulom nakon njezina govora u Torontu, u Kanadi, o porukama Pravi živog u Bogu - True Life in God i o njezinoj knjizi Raj postoji, ali i pakao.

Govoreći o „Papi“ ili „Petru“ u TLIG porukama u fusnotama on se navodi kao „(sv.) Papa Ivan Pavao II,“ jer su poruke bile dane Vassuli u vrijeme njegovog pontifikata. Zaista, kad se obraća Papi, Gospodin se obraća službenom papinstvu općenito, koju danas obnaša Papa Franjo – Vikar Kristov. Vlč. Iannuzzi posvećuje jedno poglavlje „Rimskom biskupu“ u svojoj nedavno objavljenoj knjizi „Teološki prikaz Pravog života u Bogu crkveno odobrenih proročkih poruka.[7] U TLIG porukama Gospodin nas poziva da budemo sjedinjeni, vjerni i poslušni Papi.

Papa Franjo već šest godina sastaje se sa pravoslavnim patrijarsima i poglavarima Anglikanske, Luteranske i drugih protestantskih crkava da bi promicao jedinstvo između istočnih i zapadnih crkava. Papa Franjo neumorno radi na poticanju ekumenskog jedinstva, a to je tema koja se stalno provlači kroz crkveno odobrene poruke Pravi život u Bogu.

U TLIG (PŽUB) poruci od 19. veljače 1993. Gospodin otkriva: „Sjećaš li se viđenja koje sam ti dao o otrovnicama što puze po svim Svetim Sakramentima po oltaru? Nisam li ti pokazao kako se mnogi od njih suprotstavljaju mome Papi (Papi Ivanu Pavlu II) i kako ga oni guraju u stranu? Već sam ti predočio podroban prikaz te pobune unutar moje Crkve.“

U knjizi Stanje Crkve danas, otac Iannuzzi govori kako oni kršćani koji osuđuju Papu da vlada popustljivo i milosrdno, uzrokuju daljnje dijeljenje stada. On napominje da je na ovu podjelu posebno utjecao „moćni faktor“ na kojega Papa Pio XI osvrće u svojoj enciklici Divini Redemptoris, kad govori o „moćnoj… zavjeri… od strane velikog dijela nekatoličkog tiska u svijetu "kojemu su naklonjene razne okultne snage" i koji ima na raspolaganju "bezbroj obučenih radnika" i "koristi pamflete i kritike, kino, kazalište i radio, škole, pa čak i sveučilišta."

Obje ove sile, unutar i izvan Crkve, doprinose osipanju ovaca. Nesvjesni onih katoličkih medija čiji su zahtjevi za Papinom ostavkom postali presedan ostalim katolicima širom svijeta da slijede taj naum, Sotona nastavlja svoj plan uklanjanja "suzdrživača", to jest rimskog Pape, kako bi postavio svoju grozotu pustoši u Božjem Svetištu, pretvaranjem crkava u kockarnice, noćne klubove, restorane i odmarališta, uklanjajući Svetohranište i Neprestane Žrtve i zamijenivši ih pretkazanom grozotom (ispunjenje Dan 9, 27; 11, 31; 12,11; Mt 24:15)[8]

U porukama Pravi život u Bogu Isus otkriva da je Papa, Vikar Crkve, čovjek koji zadržava pobunu i bezakonika (Antikrista) i koči grozotu pustoši:

„Knjiga Danijelova, zato što je bila zapečaćena, a riječi u njoj držane tajnom, sada se otkrivaju svima vama u svoj svojoj punini. Svima vam govorim da se vaš naraštaj odmetnuo i da će se to raskolništvo uvući u srce moga Svetišta, pogodit će svećenike, biskupe i kardinale; vidiš, kćeri, govorim o onim otpadnicima koji su izdali moju Crkvu i opiru se mome izabraniku, Vikaru moje Crkve, koji zadržava njihovu pobunu; ali rečeno je da će se Sotona u vaša vremena ozbiljno dati na posao kako bi uništio sve što je dobro i da će progoniti one koje vam ja šaljem sa svojim milosnim pozivima, koji vas mogu spasiti … rečeno je da će na jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena, moj narod biti proganjan i pod vlašću zvijeri; rečeno je da će, uz pomoć zvijeri, razmišljati o promjeni naslijeđa i moga Zakona, a planiraju ukloniti Neprekidnu Žrtvu, nogama je zgaziti i slomiti je, a na njezino mjesto uvesti grozotu pustoši, beživotnu sliku .... danas svi gledate kako se ova proroštva ispunjavaju … podjarmljeni od zvijeri ovi otpadnici[9] vode rat protiv svakog sveca kojeg vam ja šaljem, pokušavajući danas biti jači; a što se tiče onih[10] koji odbijaju moje današnje pozive bez ikakva razloga, u moje bi se vrijeme oni ovako ispovjedili:

„O Gospodine … odbijali smo slušati Tvoje sluge, proroke koji govorahu u Tvoje ime čitavom svijetu … ismijavali smo Sveto pismo, jer da nismo, mi bismo prihvatili Tvoje znakove na nebu[11] i darove Tvoga Duha Svetoga, ali mi smo odvratili svoj pogled da ih ne vidimo, kako ne bi vidjeli i obratili se … a sada, sada kad je Sveta Žrtva ukinuta, kome se možemo okrenuti? s čime možemo hraniti svoju dušu? kako možemo utažiti svoju žeđu? kako sada možemo zadobiti Život? jer sva odvratna opustošenost, koju si pretkazao ali držao tajnom, sada se obistinila; naš je očaj neusporediv, jer smo prvo ušli u postojanje; (20. prosinca 1993.)

„Da bi završili svoje djelo uništenja i okrunili ga uspjehom, morat će maknuti Petrovu Stolicu i onoga koji sjedi na njoj“ (28. travnja 1995.)

Poruke Pravi život u Bogu naglašavaju važnost jedinstva s Papom, koji zadržava tu grozotu:

Isus kaže: budite poslušni mome Papi bez obzira na ono što dolazi; ostanite mu vjerni i ja ću vam dati milosti i snagu koja će vam trebati; ja vas potičem da mu budete vjerni i da se držite daleko od onih koji se bune protiv njega; iznad svega nikad ne slušajte nikoga koji se ograđuje od njega; nikad ne dopustite da vaša ljubav prema njemu postane neiskrena; … Papa će morati mnogo pretrpjeti; bit ćete svi proganjani zbog navješćivanja Istine i zbog svoje poslušnosti mome Papi; (17. ožujka 1993.)

Presveta Djevica Marija kaže: „Budite pravi svjedok Evanđelja, s toplinom i žarkom svjetlošću svoga srca; budite Isusov svjedok, noseći s njim njegov Križ; budite svjedok Crkve, ostajući postojani u svojoj vjeri i sjedinjeni s Kristovim Vikarom; nikad ne dopustite jeziku da sklizne; budite savršeni, kao što je Bog savršen; pokažite da ste zaista pravi prvi plodovi velike Božje ljubavi; (10. listopad 1990.)

„Ovo je vladavina tame; ostanite vjerni Kući Božjoj i držite se naslijeđa koje ste primili, slušajte moga ljubljenoga i blagoslovljenog Namjesnika moga Sina; svakom svećeniku dana je milost od Boga da djeluje i predstavlja moga Sina; zato ja molim za one koji se još nisu smjerno pokorili Namjesniku Crkve, ponizno i voljko“ (18. ožujka 1991.)

Dana 14. prosinca 2018. u porukama PŽUB Isus otkriva: „Bijeda i jad smanjili su moje Tijelo, koje je moja Crkva, u knjigu žalopojki; sada svakog trenutka sv. Mihael, moj arkanđeo, ustat će i svi će narodi okusiti ono što su posijali; pokvareni će teturati u svojoj nevolji kad shvate kamo je njihovo ponašanje vodilo njihovu dušu; a prodorni krik agonije potrest će temelje zemlje; ali vjerni i čisti ostat će nepovrijeđeni! S tugom gledam u svoju Crkvu danas, a ona još uvijek leži raspršena kao suhe kosti u Ezekijelovom viđenju, prazna od Duha.“

Bog otkriva po proroku Zahariji:

„Probudi se, maču, protiv mog pastira,

protiv čovjeka, moga srodnika

Riječ je Jahve nad Vojskama.

Udari pastira, i ovce će se razbjeći!

Okrenut ću ruku protiv slabića,

I u svoj će zemlji

- riječ je Jahvina –

Dvije trećine biti istrijebljene,

A trećina ostavljena.[12]

Ezekiel prorokuje crkvu privremeno uskraćujući vodstvo njezinog pastira zbog onih pastira koji su vladali "oštro" [ne blago) i "brutalno" [ne milosrdno], uzrokujući rascjep unutar Crkve, pri čemu su bili "raspršeni":

„Nemoćnih ne krijepite, bolesnih ne liječite, ranjenih ne povijate, zalutalih natrag ne dovedite, izgubljenih ne tražite, nego nasilno i okrutno njima gospodarite. I tako se ovce raspršiše nemajući pastira… Ovce lutaju po svim gorama i visokim bregovima; po svoj su zemlji raspršene ovce moje, i nitko za njih ne pita, nikoga nema da ih traži. Zato, pastiri, čujte riječ Jahvinu: Tako mi života, riječ je Jahve Gospoda: zato što ovce moje postadoše plijen i hrana zvijerima, nemajući pastira, dok pastiri moji ovaca mojih ne traže, nego sami sebe pasu, a ne pasu stada mojega : zato, pastiri, čujte riječ Jahvinu: Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na pastire! Ovce svoje tražit ću iz ruku njihovih, i ne ću im dati da mi više stado pasu ni da sami sebe pasu, istrgnut ću ovce iz usta njihovih, ne će im više biti hrana.

Jer, ovako govori Jahve Gospod: Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koje se raspršiše u dan oblaka i mraka.“ [13]

U knjizi „Stanje u Crkvi danas“, vlč. Iannuzzi govori da se radi o tamnijoj slici - nečemu mnogo zlokobnijem od katoličkih medija koji osuđuju Papu Franju, a što će utjecati na milijune duša. Ovaj se dizajn sastoji od đavolske „pobune“ na koju je sveti Pavao upozorio vjernike Kraja vremena u svojoj drugoj poslanici Solunjanima. Uočljiva je grčka riječ "apostazija“ („otpadništvo"), što znači pobuna; propast, napuštanje prave vjere. Pavao otkriva da će se ta pobuna dogoditi prije nego "bezakonik", "čovjek bezakonja" bude otkriven - pobune koja se događa danas:

„Dan Gospodnji je na dohvat ruke ...

... Neka vas nitko i nikako ne obmane! Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne pojavi se Čovjek grijeha – Sin propasti, Protivnik koji sam sebe oholo uzdiže protiv svega što ljudi nazivaju Bogom ili drže za sveto, tako da sjedne u Božji hram pokazujući sebe kao da je Bog – zar se ne sjećate da sam vam ovo govorio još kad sam bio kod vas? Znate što ga sada zadržava da se ne pojavi nego tek u svoje vrijeme. Bez sumnje, tajna bezakonja već očituje svoju silu; samo neka bude uklonjen onaj koji ga dosad zadržava i tada će se pojaviti Bezbožnik koga će Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svoga dolaska.“ (2 Sol 2, 3-8).

„… Dolazak Bezbožnika bit će, dakako, uz suradnju Sotone, popraćen svakovrsnim silnim djelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjima, namijenjenim onima koji propadaju za kaznu što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im Bog daje djelotvornu zabludu da vjeruju laži da budu osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost. Što je do nas, mi moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo, koje ljubi Gospodin, jer vas je Bog od početka izabrao za spasenje koje se postizava posvećenjem Duha i vjerom u istinu.“ (2 Sol 2, 9-13).

U porukama True Life in God tj. Pravi život u Bogu, Isus otkriva:

„Nikad moja Crkva nije bila u takvoj zbrci … to je vladavina zbrke; … oni su zavedeni od Sotone; on ih je zaslijepio; tako zaslijepljene on ih vodi na drugu stazu i u svojoj zabludi ne samo da ne štuju moju Majku kao Kraljicu Neba, nego ne poštuju ni Petra, ni vlast koju sam mu ja osobno dao nad svim mojim jaganjcima; … oni kuju urotu protiv moje Kuće, sjedinjenje za sjedinjenjem samo kako bi se stalo na kraj Petru!“ (12. prosinca 1987.)

„Pobuna je već na djelu, ali u tajnosti, a onaj koji je zadržava, prvo mora biti uklonjen, prije nego se Pobunjenik pokaže otvoreno“ (2 Sol 2, 7) (17. prosinca 1993.)

Ukratko, Isus traži i od svećenstva i laika da ostanu ujedinjeni, vjerni i poslušni svom Papi, svom Vikaru na zemlji. Kao odgovor na Isusov zahtjev, trebali bismo se suzdržati od javne kritike Pape. Na nas ne bi trebali utjecati oni koji mu se javno rugaju, koji iznose nepravedne optužbe protiv njega ili traže Papinu ostavku. Umjesto toga, trebali bismo se moliti zajedno - s ljubavlju i poniznošću (ključevi jedinstva kako ih je naveo Isus u Pravom životu u Bogu) - kao braća i sestre u Kristu ujedinjeni u različitosti, za sve vođe kršćanskih crkava koji rade na većem jedinstvu.

U Kristu,

Michelle Wright

[1] Sveta Stolica, Pavao VI homilije 1972. (na talijanskom) 29. lipnja 1972.: Misa na obljetnicu krunjenja Njegove svetosti Pavla VI na blagdan apostola Petra i Pavla («da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio») online: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/homilies/1972.index.html; http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1972/documents/hf_p-vi_hom_19720629.html

[2] Rev. J.L. Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D., Teološki pregled True Life in God crkveno odobrene proročke poruke (2019), “Uvod,” pp. i-vi; “Zaključak,” pp. 183-185.

[3] Isto

[4] 3. srpnja 1988.

[5] Drugim riječima pobunjenici predstavljaju „sotonski dim“ pretkazan od Pape Pavla VI.

[6] Vlč. J.L.Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D., Stanje u Crkvi danas (svibanj 2019.).

[7] Teološki prikaz , op. cit. Fusnota 3, poglavlje 3, 15 „Rimski biskup“ pp 153-157.

[8] Isto kao fusnota 6.

[9] Otpadnici su, po našem Gospodinu, oni svećenici na koje su utjecali slobodni zidari. Ti su otpadnici spomenuti u Otk 13, 11. Oni su druga zvijer, lažni prorok.

[10] Dobri pastiri, ali sumnjičavi i zatvoreni.

[11] Mt 24, 30; Dn 7, 13-14. Ja sam razumjela slijedeće: Manifestacija Duha Svetoga, koja se sada događa, tako moćna, okuplja Božji narod. Izlijevanje Duha Svetoga je nebeski znak obnavljanja Crkve, drugim riječima uspostavljanje Novog Jeruzalema.

[12] Zec 13.9; Cf. also Zec 7:14; Ps 44:11; Jer 10:21, 23:2; Lam 4:13-16; Ez 6:8; Ibid., footnote 8, The Situation in the Church Today.

[13] Ez 34:4-12; Cf. also The Situation in the Church Today, op.cit., footnote 12.