Rodos 2010. - o. Vincent - o krjepostima

Fr. VINCENT - KRJEPOST LJUBAVI

Poruka od 22. lipnja 1998.

Riječi koje je p. Vincent izgovorio bile su na grčkom i znače „ljekarna za duše“. Vidio ih je iznad ulaznih vrata u knjižnicu u St. Gallen-u, u Švicarskoj. Oni koji uđu u knjižnicu ulaze u ljekarnu za dušu, priređivača lijekova. Da biste u nju ušli morate obuti goleme papuče od filca. To zatomljuje zvuk koraka, štiti prekrasni stari drveni pod, ali i briše ga od prašine.

Hodočasnici u predahu: u sredini p. Vincent i Vassula, Marija Dragica između njih

Knjižnica je poput ljekarne sa svojim lijekovima. Knjige su medicina za dušu, donose ugođaj i ozdravljenje. One su stimalans, ublažavaju bol i unose energiju, snagu i zdravlje.

O kojoj boljoj medicini za svoju dušu bi mogli sanjati od poruka Pravi život u Bogu? Te su poruke zaista ljekovite za dušu; melem za naš umorni duh: podijeljen, letargičan, gluh i slijep, ranjen i ispaćen.

Nešto prije 11. obljetnice PŽUB, Gospodin je rekao: „idi i navještaj moje poruke koje su ozdravljujući melem za ljudski rod“ (27.11.1996.).

Vraćajući se u 2008 u Egipat, kad smo sudjelovali u proslavi pravoslavnog Uskrsa u društvu patrijarha Aleksandrije, opet mogu vijeti neizmjeran broj knjiga u čuvenoj knjižnici u Aleksandriji. Tisuće i tiskuće knjiga nagomilano, kako bi se reklo, da opskrbi centar znanja.

Ali sve te knjige govore o svjetovnom znanju, što su one u usporedbi s Rječi Života koju nam biblija daje, i na koje nas Pravi život u Bogu podsjeća i objašnjava nam. Milijuni dolara potrošeni su na izgradnju takvog jednog hrama da bi sačuvao znanje za koje mi znamo da nam ne može ponuditi istinsku sreću. Kakva šteta što je s jedne strane toliko mnogo novca i energije potrošeno u čisto ljudske težnje, kad je s druge strane još uvijek premalo učinjeno za širenje božanskih poruka koje nam pruža istinsko znanje.

„ja se nikad ne očitujem onima koji tvrde da imaju znanje samo o zemaljskim stvarima, jer to nije pravo znanje koje dolazi od Boga; pravo znanje je poznavati nas, u našoj Trojedinoj Svetosti i živjeti u intimnom jedinstvu s nama“; (28.11.1996.)

Gospodinove nas poruke s vremena na vrijeme podsjećaju da je On pravi Ljekarnik. On je naše spasenje, naš iscjelitelj i osloboditelj od zla i grijeha. U ovim porukama Gospodin nas podsjeća da je ozdravljenje integralni dio njegova spasenjskog plana.

ja, Gospodin, ja sam onaj koji tražim duše da ih izliječim i oslobodim ih; o, dušo! da, to sam ja, tvoj Spasitelj, koji je došao da te izliječi, ljubljena dušo; to sam ja, Gospodin, koji je došao na tvoja vrata i kucam; O, tako ljubljena dušo, ja sam te donio k sebi; ja te sada hranim, dođi!

priđi mi; ja ću te uljepšati i očistiti; iscijelit ću sve tvoje rane; obnovit ću te, dijete moje; to sam ja koji je došao k tebi, ja sam tražio tvoju dušu; dođi i ja ću te utješiti; dođi i odmori se u mojoj duši; dođi k meni i blaguj me; dođi i pij me; čuj poziv svojega Otkupitelja i tvoja će duša živjeti; ljubim te, ljubljena dušo, moja Krv teče rijekama za vas, za vaše spasenje;

dušo, dođi i podijelimo moj ogrtač; ja ću te zaštiti; ja ću biti tvoje Utočište; ja sam Isus, a Isus znači Spasitelj; (7.4.1988.).

Isus je pravi Ljekarnik, pravi Liječnik naših duša. Da bi nam to pokazao i da bi to ostvario, on nas želi preobraziti u terapeutsko drvo - drvo koje služi za obnavaljanje zdravlja.

bit ćete poput stabla, obnovljeni mojim Duhom Svetim koji vas nikad ne će iznevjeriti, a vaše lišće bit će ljekovito; da, vaše svjedočenje liječit će bolesne, obraćati narod za narodom, ali ne po vama; to ne će biti vaš govor, nego moj Duh Sveti koji živi u vama; (24.1.1991.).

Iscijeljivanje duše je dokaz nazočnosti i blagotvornog djelovanja Božjega. Ako su plodovi (iscjeljivanje) drveta dobri, onda je i to drvo dobro. Ali i suprotno tomu je također istina. Ako drvo nije dobro, ni plodovi ne će biti dobri.

„Nema dobra stabla koje rodi zlim rodom niti zla stabla koje rodi dobrim rodom. Svako se stablo prepoznaje po svome rodu. Ne beru se s trnja smokve ni s drača grožđe.“ (Lk 6, 43-44).

Zato vjerodostojnost Pravog života u Bogu zavisi o dobroti plodova koji se proizvedu. Zato nas Bog želi preobraziti u stabla, posebice plodonosno stablo.

budite kao stabla koja rastu na obalama Rijeke života (Otk 22, 1) neka vaše lišće bude ljekovito (Otk 22, 2; Ez 47, 12), melem za pogane, a grane vaše neka donose plod u svetosti; (2.6.1991.)

Što su plodovi? Kako ih možemo identificirati? Sveti Pavao ih opisuje u svojoj poslanici Galaćanima (pogl. 5). Plod Duha Svetoga: „Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost.“

Poruke Pravi život u Bogu također govore o plodovima mira i ljubavi, i općenito ukazuju na krijeposti koje su pravi plodovi Drveta života.

„ja sam vam dao primjer dobrog drveta koje rađa dobrim plodovima; to drvo je savršeno drvo, zato što je njegov korijen Ljubav; njegove su sve grane krjeposne i sve su dobre; bez korijena Ljubavi to drvo ne bi imalo krijeposti, a onda ni ploda; (26.8.1988.).

Premda je potreban svaki napor da ih se zadobije one jamče uspjeh u našoj duhovnoj borbi protiv zla. Duh Sveti, u svojoj prelijepoj poruci kaže:

„rekao sam ti, ljubljena moja, da ljubiš krjeposti i usporedio sam te s drvetom koje ima mnogo grana, bogatih listom, jer si bila ukorijenjena u mene, Izvor Života; iz tog izvora ti si bila navodnjavana da bi proizvela mnoge i raznovrsne plodove, plodove krjeposti; rekao sam raznovrsne krjeposti, jer svatko tko je ukorijenjen u Ljubav, koja je glavna od svih krjeposti, urodit će svim drugim krjepostima;

ne kaže li Sveto pismo: „Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se; nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“;

dao sam ti krjepost jakosti da bude glavna od svih drugih tvojih krjeposti, jer sam pripravljao tvoju dušu za tu bitku vaših vremena, gdje je dobro izobličeno u zlo; u početku te i Krist poučavao, kao i Otac po meni, da ćemo te slati; ljubljena moja, u opake dubine grijeha, gdje bezakonje i opačinu nose kao krunu oni koji ponovno raspinju Krista, mi smo ti preko viđenja ulivenih u tvoj intelekt pokazali da ćemo te slati u zmijska legla i samo s krjepošću pouzdanja u nas, zajedno s krjepošću jakosti, ti ćeš izdržati i ustrajati;

s tom krjepošću ti si izdržala sve nepravde i otrovne strijele koje su odapinjane na tebe, za ljubav našega Imena izdržala si velike optužbe; mnogi koji su te poricali, nisu bili kadri slomiti te; premda izvana izgledaš slaba, učinio sam te jakom iznutra, dokaz da sam ja tamo i da su tvoje krjeposti zaista ukorijenjene u Istinu; kao što sam rekao, ako si ukorijenjena u mene, koji sam Izvor Božanske Ljubavi, zadobit ćeš krjepost ljubavi, a onda će poput grančica Ljubav rađati drugim krjepostima; brojne su krjeposti dane onima koji su po milosti bili podignuti da me ljube; i sve što je podijeljeno, ja sam podijelio; (22.6.1998.)

Prije no što nastavim s poglavljem o krjepostima koje su srce poruka, pogledajmo na taj sam izričaj. Katekizam nam daje predivnu definiciju (1803): „Krjepost je postojano i čvrsto raspoloženje činiti dobro. Ona daje osobi ne samo da dobre čine izvrši, nego da od sebe dade najbolje. Svim osjetnim i duhovnim silama krjeposna osoba teži prema dobru, za njim teži i za nj se konkretnim činima opredjeljuje.“

Zanimljivo je znati što je krjepost, a bilo bi još bolje znati njezine odlike i biti uvjeren u njihovu važnost. Želimo znati kako ih možemo zadobiti i posjedovati; kako ih upiti, siteći se da bi nahranili svoju dušu.

Prvi korak jest naša voljkost da idemo u školu Duha Svetoga.

Vassula, uz mene ćeš ti učiti; ja ću te učiti krjepostima da bih te osposobio da me proslavljaš; (14.2.1987.).

Ja ću otvoriti vrata krjeposti svima onima koji žele učiti; da, ja ću osobno, svojom rukom, stavljati plodove u vaša usta; (5.4.1989.).

Krjeposti su zaštita: za naš duhovni život, protiv napada đavolskih prevara i zamki postavljenih za naš pad. One su naš štit u neprestanoj molitvi.

tražim da moliš bez prestanka; ne daj mome neprijatelju da te nađe uspavanom; budi na straži ovih dana; ne daj mu da nađe ijedan prazni kutak u tebi, ispuni se mojom Rječju, mojom ljubavlju, mojim mirom, mojim krjepostima; (5.4.1989.)

Gospodin od nas traži 'molitvu bez prestanka'. To može izgledati komlicirano za provođenje. Nemamo dovoljno vremena, nedostatak koncentracije, nadhanuća ili jednostavno nismo raspoloženi za molitvu. Sve te prepreke treba nadići. Krjepost je tu da nam pomogne u ostvarivanju tog cilja. Vassula sama kaže:

„Ali Gospodine, to je teško, ponekad vozim automobil i moram se koncentrirati na cestu, razgovaram s prijateljima o običnim stvarima, pomažem svom sinu u domaćoj zadaći, pa kako onda mogu stalno imati na umu Tvoju nazočnost, to je jednostavno nemoguće!“

Vassula, cvijete moj, kad se nađeš u takvim okolnostima jednostavno misli na krjeposti, budi ponizna, posvećena, blaga, pristojna, istinita, puna ljubavi; da, biti krjepostan znači sjećati se mene; (8.3.1987.)

U biljnoj medicini biljke se koriste prema njihovim svojstvima: umiruju bol, skidaju temperaturu, čiste, pomažu probavu itd. Kad pijemo biljni čaj mi se okrijepimo korisnim biljnim svojstvima rastopljenm u vodi.

To znači da omjer do kojega smo prožeti božanskim krjepostima zavisi o našem stalnom prebivanju pred Gospodinovim Licem u neprestanoj molitvi, jer kroz te krjeposti Gospodin nas čini božanskima.

Biti pobožanstvenjem znači sjajiti božanskim sjajem. Sveti Leon je rekao: „Izvorni dignitet naše rase leži u činjenici da božanska dobrota sja u nama poput blistavog zrcala.“

Franjevci svakodnevno mole himan koji kaže da je sveti Franjo bio ogledalo krjeposti.

srči od mene moje krjeposti; (18.10.1987).

mudrost? ja ću te besplatno podučavati mudrosti; ustrajnost? ja ću u tvoju dušu uliti gorljivost; strpljivost? ja ću ti dati svoju; izdržljivost za pružanje zadovoljštine za sebe i za druge? crpst ćeš od mene; ljubav? ja ću ispuniti tvoje srce svojom ljubavlju; mir? moj mir je tvoj; ah, dijete moje! zašto si prestala tražiti ove milosti koje mogu hraniti tvoju dušu? (21.6.1989.)

Krjepost i svjetlo duše nerazdvojivi su. „Tvoja je riječ svjetiljka mojoj nozi, svjetlo na mojoj stazi“ kaže psalmist. - Zaista, krjeposti nam pomažu, svijetle na našem hodočasničkom putu.

zapamti da jedno od najuzvišenijega blaga, koje je neprocjenljivo, jest znanje o vašemu Bogu kao triput svetom; jer s tim blagom zadobivate Božje intimno prijateljstvo i Boga samoga;

među ostalim blagom, imam i blago Staze krjeposti; tu Stazu krjeposti postavio je moj Otac; to je staza pokrivena safirima, predivni ulaz u Nebo;

da biste mogli ući u Nebo i u moje Kraljevske dvore, gdje možete ulaziti i izlaziti među mojem anđele i svece, jer ćete biti uračunani kao jedan od njih, vaše srce mora biti bez pogrješke prema mojoj Božanskoj volji!

ta je Staza postavljena svakomu nadohvat i o vama ovisi hoćete li stupiti na tu Stazu koja vas vodi u Život; ako se odlučite za mene i stupite na Stazu krjeposti, odmah će svjetlost obasjati vaše lice, a na kraju Staze ja ću vas čekati da vas okrunim pupoljcima ruža, koji nikad ne venu, a vi ćete hvaliti moje Sveto Ime, Ime triput sveto;

dođi i ne reci da ne znaš za skrivene Božje stvari; ne reci da nemaš nadu u svoju nagradu u svetosti, jer ja sam vas stvorio da budete besmrtni i sveti; ja sam vas stvorio da vladate sa mnom čak dok ste još na zemlji; ja mogu pobožanstveniti vašu sliku ako primite to blago Staze krjeposti; blagoslovljen onaj koji primi to blago i upotrijebi ga;

dok budete hodali po tim safirima, zadobit ćete nadu u svojemu srcu, jer će vam vaša muka koristiti, vaša će vam postignuća koristit u vašem posvećenju, i za moju slavu i za moje Prijestolje; više ne ćete odlutati sa staze Istine, jer ćete mene imati za svojega svetoga druga; ja ću biti vaš duhovni ravnatelj, upravljat ću vašim korakom sa svojim kraljevskim žezlom; Vrhovna će vlast biti s vama i moć Svevišnjega bit će na vama da osvjetljava vaš korak;

ako se odlučite slijediti Stazu krjeposti, to znači da ste izabrali mene da budem vaš Kralj, tako da ja vladam nad vama; na taj način Duh će vam Sveti udijeliti mudrost, jer ste se odlučili ići putom dobrih ljudi, ustrajati na stazi pravednih;

pogledajte brojno blago mojega Presvetoga Srca; dosad sam vas poučavao o blagu znanja o Bogu i shvaćanju Boga; zatim o blagu milosrđa, zatim o blagu intimnosti i kako posjedovati Boga, a potom o blagu Staze krjeposti; (...)

sada vam otkrivam to blago, premda ne sve, za vaše preobraženje i vaše pobožanstvenjenje; slušajte, pa će vaša duša napredovati i živjet će… ja imam neizmjerno blago u svojemu Srcu i sve vas badava njime opskrbljujem; zato, kao što zemlja rađa i daje rast da bi priskrbila sjeme sijaču i kruh za jelo, tako se ni Riječ koja izlazi iz mojih usta ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah;"[1]

moja vam je Riječ dana da ojača vašu ruku da biste se uhvatili za okrajak mojega plašta, da ne dopustite da vam izmakne; neka od sada vaša noga kroči stazom krjeposti, a još malo dubljim sagibanjem svojega uha, razumjet ćete svetu Mudrost i njezino kazivanje; (20.1.2001.)

Isus je Pastir Dobri koji nas vodi stazom krjeposti. Mi slušamo njegov glas i prepoznajemo ga, jer nam daje pouzdanje, mir i duboku radost. On je također i ulaz kroz koji stado ulazi. Od njega i po njemu nalazimo sve potrebne krjeposti koje naše srce želi. (Rim 11, 36).

ja sam vrata kroz koja krjeposti ulaze; i kao što je moja riječ zajamčila, ja ću oživjeti vašu ljubav prema evanđelju i izjedančiti vašu gorljivost s gorljivopšću prvih apostola da širite evanđelje mira; (22.6.1998.)

Poslije molitve Gospodin nam nudi i drugi način zadobivanja krjeposti: pokajanje.

i ti također možeš postati krjepostan, ako se zaista pokaješ i otvoriš mi svoje srce, tako da u tebe mogu uliti ozdravljujuće pomazanje; nemoj se odvojiti od mene, dopusti mi da tvoj duh ispunim svojom nazočnošću i moja će baština biti tvoja; (5.5.2001.)

Pokajanje je plod evanđeoskih blaženstava: to znači biti siromašan u duhu. Ovo se blaženstvo zadobiva prakticiranjem krjeposti.

imajte na umu da su poniznost, poslušnost i samozataja ključne krjeposti koje gode Bogu i s njima postajete siromašni u duhu, a tako i nedužni;

najdraža djeco, Isus je bio dotle ponizan da je prihvatio čak i smrt; nikad nemojte biti jedan od onih koji kaže: „imam sve i sve znam i nije mi potreban ničiji savjet“; ostanite siromašni, budite siromašni, tako da u vašem siromaštvu Bog može vladati vama i biti vaš Kralj; ne dajte da vas taština nadvlada; (18.3.1991.)

Krjeposti nas također štite od đavolskih napada:

znam ja koliko si krhka i koliko bi Sotona želio da te izbriše s lica zemlje, ali ja sam uza te; zato se nikad ne žali, nego velikodušno prihvati sve kušnje s ljubavlju i s velikom poniznošću; đavao će biti razoružan i pobjeći će od tih krjeposti; (17.4.1992.).

I na kraju krjepost o kojoj sanjamo da je jednog dana posjedujemo: anđeoska krjepost ravnodušnosti prema svemu svjetovnom:

svatko tko je sjedinjen sa mnom bit će obogaćen raznovrsnim krjepostima; s njima ću ja ograditi svoj predivni vrt i opečatiti ga anđeoskom krjepošću: ravnodušnošću kako bi zadobio savršenost; Sveti Jedini, koji nadmašuje Nebo i Zemlju, može ti pomoći da po Njegovoj milosti zadobiješ takvu slobodu! slobodan od tjelesnih osjećaja i napasti, ubijajući ih, poništavajući te zle zadahe, zamjenjuješ ih mirisnim svjetlom; jednom sjedinjeni sa mnom, ja ću vam dati istinsku slobodu tijela i kristalizirat ću vaš duh na toliko neizreciv način da ćete izgledati poput dijamanta; ja, koji sam Apsolutni, ulit ću u vas želju da mi se klanjate, želju da budete stalno unutar Života, želju da budete odjeveni u mirisnu svjetlost; želju da stalno dišem na vas svojim miomirisom kako bih u vama održavao svoj plamen živim; sada, ljubljena moja, kad te imam uza se, okruženu svojim sjajem, obavijam te svojom slavom, ja sam te ucijepio u sebe; (30.4.2003.).

O. Vincen završio riječima da ima mnogo toga više u porukama na temu krjeposti, a on nam je dao sam okusiti tu ljepotu i velikodušnost zova Presvetoga Srca, da dođemo i uzmemo iz neizmjernog bogatstva njegovih krjeposti. Zatim nam je o. Vincent, kao franjevac, pročitao molitvu koju je napisao sam sveti Franjo Asiški, himan krijepostima.

Pozdrav krepostima

Zdravo, kraljice mudrosti,
Gospodin te sačuvao s tvojom sestrom svetom jednostavnošću.
Gospođo, sveta siromaštino,
Gospodin te sačuvao s tvojom sestrom svetom poniznošću.
Gospođo, sveta ljubavi,
Gospodin te sačuvao s tvojom sestrom svetom poslušnošću.
O presvete kreposti,
svekolike vas sačuvao Gospodin od kojega dolazite i proistječete.
Nema na svijetu čovjeka koji bi jednu od vas mogao imati,
ako prije ne umre.
Koji ima jednu, a druge ne povređuje, ima sve.
A tko jednu povređuje,
nema nijedne, i povređuje sve (usp. Jak 2, 10).
A svaka pojedina suzbija
mane i grijehe: Sveta mudrost suzbija Sotonu
i svu njegovu zloću.
Čista i sveta jednostavnost suzbija
svaku mudrost ovoga svijeta (usp. 1Kor 2, 6) i mudrost tijela.
Sveto siromaštvo suzbija požudu, gramzljivost i brige ovoga svijeta.
Sveta poniznost suzbija oholost i sve ljude ovoga svijeta,
a isto tako sve što je na svijetu.
Sveta ljubav suzbija sve đavolske i putene napasti,
sve tjelesne strahove (usp. 1Iv 4, 18 ).
Sveta poslušnost suzbija svaku tjelesnu i putenu volju,
te drži svoje tijelo umrtvljeno i spremno da se podloži duhu
i svome bratu te čini da je čovjek podložan i pokoran svim ljudima
koji su na svijetu, a ne samo ljudima nego i svim životinjama i zvijerima
da mogu od njega činiti što hoće,
ukoliko im to bude dano odozgo (usp. Iv 19, 11) od Gospodina.
[1] Iz 55, 10-11