VASSULIN GLAVNI GOVOR U GRČKOJ 2019.

VASSULIN GLAVNI GOVOR NA TLIG HODOČAŠĆU U GRČKOJ 2019.

Još pri našem rođenju naše srce stvoreno je iz Božje uzvišene ljubavi tako da mu mi uzvratimo tu Božansku ljubav. Naše je srce od početka ispunjeno samo Božjom nazočnošću koja je Svjetlost. Savršeno je. Stvoreno je na neusporediv način da bi bilo kadro održavati Božju uzvišenu ljubav i slast Njegove nazočnosti. Nažalost, kako vrijeme prolazi, a mi postajemo stariji, u njemu počinje rasti trnje i korov sve dok ga ne probije, i poput puknute cisterne ono ne počine gubiti svoj sadržaj i Božansku ljubav, pa čak i Božju nazočnost koja je bila u njemu. Trnje su brige svijeta, grijesi i privlačnost bogatstva koja probuši srce i isušuje ga od Života koji daje Proljeće.

I tako počinjemo biti otuđeni od Boga, Izvora svakog dobra. Svatko tko se iskreno i čestito bori da sudjeluje u Božjoj milosti, moći će ostati nepristran od ovoga svijeta i neće izgubiti uzvišenu bît koja mu je od početka bila u srcu.

Bog se na kraju ovih vremena očituje s toliko znakova, pozivajući nas na Božanstvenost i da ga ljubimo onoliko koliko On ljubi nas. Od nas traži jednakost ljubavi. Ljubav za ljubav! Jednakost ljubavi pobjeđuje smrt! Ljubav nikad ne umire, ljubav nam daje da upoznamo našega Boga i prepoznamo ga kao Svevišnjega.

Pitanje je kako mi možemo ljubiti Boga onoliko koliko On ljubi nas? Bog je sama Ljubav. Ne možemo uzvratiti Božju ljubav s naše strane koju On ima prema nama, jer On je beskrajni ocean ljubavi. Stoga mi moramo ovisiti o milosti - jer Bogu ništa nije nemoguće, a Sveti Jedini koji nadilazi nebo i zemlju može nam pomoći da ostvarimo Božansku ljubav Njegovom milošću i oslobodi nas tjelesnih osjećaja i iskušenja, donoseći im smrt, uništavajući zla djela i zamijeniti ih mirisnim Svjetlom. Bog, koji je Apsolutni, ulit će u nas želju da mu se klanjamo, želju da trajno živimo u Njemu, u Njemu koji je Život, želju da nas obaspe mirisnom svjetlošću, želju da diše nad nama svojim mirisom i da svoj plamen Ljubavi drži u nama živim! I u toj blizini bit ćemo ucijepljeni u Njega.

Život proveden s Bogom zaista je život proveden u kontemplaciji o Božanskom, primajući neizrecive blagoslove koji nadilaze razum i shvaćanje! Tada će radosti ove Zemlje jednostavno izgubiti svoju vrijednost, jer će nas namjesto toga Svemoćni potpuno nasititi vodom Života, podižući nas u treće nebo! Raj bi već sada morao biti isprepleten s Bogom. Tada, uronjeni u Boga, imat ćemo samo jednu želju, a to je neprestano davanje sebe Njegovoj volji, dok će i Bog neprestance davati Sebe nama!

Pitanja je, zar je tako teško shvatiti da svi potječemo iz jednog Izvora, a to je od Božanstva? Čak i ako se razlikujemo po obliku, boji, tradiciji, vjerovanjima i kulturi. Kako to da smo tako lako zaboravili tko je taj koji je udahnuo u nas isti dah Života, kojega je On udahnuo u sva bića?

Moramo biti primjer drugima pokazujući da ljudi mogu živjeti u miru i harmoniji i mogu se pomiriti jedni s drugima. Moramo naučiti biti milosrdni i učiti oprostiti. Možemo li se mi zaista ujediniti i pomiriti jedni s drugima? Da! Da, mi se možemo ujediniti,

sve dok učimo ljubiti

podsjećajući se na naše božansko porijeklo. Podsjetivši se na ono što je Isus rekao svojim učenicima: „Dajem vam novu zapovijed: ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas, tako vi morate ljubiti jedni druge. Po ljubavi koju imate jedni prema drugima svi će znati da ste moji učenici." (Iv 13: 34-35)

Moramo se podsjetiti da postanemo slika živoga Boga u kojemu nema ni traga nečistoće, ni traga predrasuda, ni traga osvete, ni traga mržnje.

Dakle, moći ćemo živjeti u jedinstvu, vezani ljubavlju i živjeti zajedno u miru duha i duše. Sveti Pavao kaže o ljubavi i miru: "Ljubav je ono što vas sve drži zajedno u savršenom jedinstvu."

Nakon što predamo svoju slobodnu volju Bogu, tada će Bog nas moći usavršiti u jedinstvu Božanske ljubavi s Njim. Samo nas Bog može dovesti u sinovsku ljubav i u Božansko zajedništvo, šireći naše srce kako bi primili više od Njega, tako da On primi više od nas, i da nam daje više samoga sebe, tako da mi damo više sebe Njemu. U ovom ćemo krugu predati Bogu sve što je već pripadalo Njemu.

Božanska ljubav je glavna vrlina, jer iz ljubavi izviru sve ostale vrline. Ljubav znači živjeti u Istini. Što je veći dar Ljubavi, to je naše znanje o Bogu potpunije! Što je naša ljubav prema Bogu gorljivija, to su naše molitve žarče! Što je naša ljubav savršenija, to je naš život svetiji ...

Obujmljeni od Boga svi će naši postupci i misli biti Božanski! Cijelo će naše sjajno biće i duša biti pokretani od Boga! To će biti početak našeg novog života u Bogu. Bit ćemo nasićeni Božanskom ljubavlju ... i Bog će, nakon što je pobijedio naše srce, da živimo samo za Njega, nastaviti povećavati našu ljubav, simbol našeg blaženstva, simbol savršenog Božanskog jedinstva, simbol da smo okusili Život!

Tada će Svemogući biti stih naših psalama, Zlatno Sunce u našim očima, naša opipljiva svadbena haljina, naš počinak i odmor! On će biti naš intimni Sudrug i mirisni dašak naše duše!

(17. lipnja 1991.) O dođi! ti koji još uvijek lutaš u ovoj pustinji govoreći: “Tražio sam svoga Otkupitelja, ali ga nisam našao!” Nađi me, ljubljeni moj, u čistoći svoga srca, ljubeći me bez svojih osobnih probitaka, nađi me u svetosti, u predanju koje želim od tebe; nađi me u ispunjavanju mojih zapovijedi; nađi me u zamjenjivanju zla ljubavlju; nađi me u jednostavnosti srca; ne griješi više; prestani činiti zlo; uči se činiti dobro, tragaj za pravdom, pomaži ugnjetavane, neka se ova pustinja i jalovost uzraduje; neka se tvoja mlakost rasplamti u žarki plamen; odbaci svoju mlitavost i zamijeni je gorljivošću; čini sve ovo tako da bi mogao reći: “Tražio sam svoga Otkupitelja i našao sam ga, bio je kraj mene sve ovo vrijeme, ali ga u svome mraku nisam vidio! O slava Tebi, Bože! Blagoslovljen naš Gospodin! Kako sam mogao biti toliko slijep?”

A ja ću te onda podsjetiti da čuvaš i cijeniš moja načela tako da možeš živjeti!“

Ova nam poruka daje uvid da nas grijeh priječi da osjetimo Božju nazočnost. Zato samo kroz pokajanje čovjek može biti ponovno rođen i vidjeti Boga ...

Zaključit ću govoreći da tamo gdje je Bog, tamo je ljubav, milosrđe i mir. Na kraju, onaj koji živi za Boga, živjet će s Bogom u vječnosti. I Bog će ga zaodjenuti sjajem besmrtnosti ...