TLIG HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU 2013. Vassulin pozdravni govor

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU 2013.VASSULIN GOVOR ZA DOBRODOŠLICU Sve vas pozdravljam i prije nego bilo što počnemo, izmolimo zajedno Očenaš na Isusovu jeziku.

Galilejski prijevod Gospodinove molitve:

Abuna dbish-maya, Oče naš koji jesi na Nebesima

yet-qaddash-shi -shmakh. Sveti se Ime Tvoje

Titeh malkootakh. Dođi Kraljevstvo Tvoje,

Yeheye sebyonakha: Budi volja Tvoja

Eikana d'bish maya: af bare-ah. Kako na Nebu tako i na zemlji

Hablan lahma d'soonqanan yowmana. Kruh naš svagdanji daj nam danas

Wa'shboq lan hobeynan: I oprosti nam grijehe naše

eikana d'afh'nan shbaqnan l'hayaween. Kao što mi opraštamo dužnicima našim

Oo'la t’allan l'niss-yoona: I ne uvedi nas u napast

il-la paç-çan min beeshka. Nego izbavi nas od zla

Mitol dilukhee malkoota Jer Tvoje je Kraljevstvo

oo heila oo tushboohta I moć i slava ‘l'alam almin. Ameen. Sada i u vijeke vjekova. Amen.

Želim zahvaliti svima koji su se okupili na ovom hodočašću. Ne znam kako se vi osjećate, ali ja osjećam da na svakom hodočašću Isus Krist nije samo naš duhovni vođa, nego On je naša duhovna putnička agencija, On nas je okupio iz 60 zemalja, iz 20 crkvenih denominacija u zemlji u kojoj je On proveo svoj zemaljski život, da se zajedno molimo, da ga molimo za mir, pomirenje i jedinstvo u ovoj zemlji, za sjedinjenje Crkve, ali i za naše obitelji, za cijeli svijet …

Nadam se da ćemo svi uživati u ovom hodočašću i da ćemo na kraju moći osjetiti da smo zadobili golemo blago iz Izvora Života, a koji je Duh Sveti, koji će nas po svojoj milosti, ako mu mi dopustimo, voditi u dublje shvaćanje Jedinstva koje Bog ima na umu.

Krist Gospodin nam je zapovjedio ne samo da ljubimo jedni druge, nego da ljubimo i svoje neprijatelje. „Ljubiti svoje neprijatelje“ je odsjaj Trojedine potpuno savršene Božje ljubavi i koja zrcali naše cjelokupno poučavanje o Kamenu Zaglavnom. To je oganj krsnog poljupca Duha Svetoga. Ljubav je Oganj na zemlji kojeg je Gospodin donio svojim dolaskom. To je Kraljevstvo Božje u nama.

Zato potraga za Jedinstvom mora prožeti cijeli život Crkve, a Jedinstvo se mora postići. Ovdje, na ovom hodočašću, tijekom ovih dana mi ćemo, bez sumnje, okusiti kakvo će jedinstvo biti u budućnosti, kad ono bude službeno prihvaćeno od strane crkvenih vođa, a zatim obznanjeno.

U Svetom pismu zapisano je: „Jer u Boga nema pristranosti.“[1] Svi smo jednaki u Božjim očima. Zato podsjetimo se da je Isus otkupio sve ljude na zemlji, i spasenje je darovano svakome, ukoliko živi u svjetlu Božjem.

Oni iz drugih religija nisu ništa manja stvorenja stvorena na sliku Božju i određena za vječni život u Kući Božjoj. Bog kaže da onome kome je malo dano, od njega će malo biti traženo. Kome je mnogo dano, mnogo će se od njega i tražiti.

Naša Sveta Majka u jednoj je poruci rekla: „Bog poziva svakoga k sebi. Pokušajte shvatiti Božji poziv mira. Ja vas potičem na molitvu za mir.“ (31.1.1991.)

Tijekom svih ovih 28 godina Božji razgovor u porukama slađi je od meda. On nam se predstavio na jedan intiman način, da bi nam pokazao ono što smo mi zaboravili: a to je da je On pristupačan, dohvatljiv, jer On je Otac. On nas uvijek vodi tako nježno, sa strunama ljubavi, tako da naviještamo Njegovu poruku Ljubavi svuda, na križanjima ulica, s krovova, svuda, svim ljudima ovoga svijeta.

On nas podsjeća da ukoliko želimo ući u Kraljevstvo Nebesko moramo se pokajati, jer pokajanje je ulaz, to su vrata koja vode duše iz mraka u svjetlo. Moramo se pokajati zbog naše postojane podijeljenosti. Gospodin Bog dolazi da nam ponovno dâ svoju Riječ i da nas podsjeti na svoje odredbe i svoj Zakon. Jednom je rekao: „Reci im da Bog kojega su oni zaboravili nikad ne zaboravlja njih.“

Mi smo se ovdje okupili ne samo da bi pohodili sveta mjesta na kojima je Isus propovijedao, gdje je bio ostavljen, zanijekan, odbijan i prezren, i gdje je zbog nas trpio, nego ćemo također pohoditi mjesta gdje je činio čudesa, gdje je uskrsnuo od mrtvih i gdje je bio proslavljen i gdje je trijumfirao nad Sotonom.

Neka nas sva ova sveta mjesta dovedu bliže k Isusu, tako da osjetimo da je naš duh uzdignut u njemu. A s našim duhom uzdignutim u njemu mi se možemo iskreno zapitati: „Isuse, da li mi možda tražimo jedinstvo po svojoj pameti i po ljudski stvorenim pravilima te smo zbog toga još uvijek rascjepkani? Je li to ono što se Tebi sviđa? Ili, tražimo li mi u svjetlu Tvojega Duha put koji Ti želiš, ali imamo svoje primjedbe i mi se ne slažemo s time?

Gospodin čeka stoljećima na nas da umremo svojemu egu i svojoj volji, tako da u ovom svojemu umirućem ja On može postati naš Gospodar i naš Učitelj. On će biti naš Lončar koji će nas oblikovati kao glinu u oblik koji On želi da budemo da bi nas upotrijebio kao svoj instrument za Jedinstvo. Mi moramo početi slušati pozive Duha, koji nas poziva da srušimo stare opeke unutar naših srdaca; opeke netolerancije i nedostatka ljubavi i da ponovno izgradi Kristovu crkvu unutar naših srdaca priznavanjem jedan drugoga u svojemu srcu.

Isus nam kaže: danas me duboko dirne svaka obzirnost mojih stvorenja da obnove moju poljuljanu Kuću; svakom koraku za sjedinjenje čitavo se Nebo raduje; svaka molitva ponuđena za obnavljanje mojega Tijela umanjuje Očevu srdžbu; na svako okupljanje za sjedinjenje u moje Ime moji se blagoslovi izlijevaju na one koji sudjeluju na tim sastancima; (5. listopada 1994.)

Čujmo što je papa Franjo rekao o Jedinstvu: prikazan je kratki video govora pape Franje o jedinstvu.

Ovo je poruka koju mora svaki kršćanin uzeti k srcu. Mi ne moramo odustati od svojih doktrinalnih razlika kako bi znali da je Isus Krist Put, Istina i Život. Najvažnija je da Njega stavimo u središte. Kad to učinimo, razlike za koje mi mislimo da su toliko važne, nestat će u pozadini gdje i pripadaju.

[1] Rim 2, 11