O. Tonny Sullivan, duhovnik tlig

O. Tonny Sullivan, duhovnik tlig

21. kolovoza 2018. Gospodin poziva k sebi oca Tonny-a Sullivana, drugog svećenika iz Ujedinjenog Kraljevstva, samo dvadesetak dana iza oca Johna Abbertona, koji su s nama u True Life in God proveli dugi niz godina. Njih dvojica bili su dobri prijatelji i uvijek s nama, spremni da nas saslušaju, posavjetuju ...

Od njega mi je ostala draga uspomena - drveni križ izrađen u jednom komadu, zgodan za dlan, kojeg mi je poklonio na duhovnoj obnovi u Walshingamu 2010. godine. To je on uzeo kao svoje poslanje jer sam isti takav križ vidjela i kod moje "cimerice" Mariele iz Nizozemske. Nosio ih je u svom dubokom džepu širokih hlača da bi ih mogao pokloniti prema potrebi.

Na slici o. Vincent i Vassula s ocem Tonijem (u sredini) na hodočašću True Life in God u Egiptu 2008.

***

FR. SULLIVAN - TLIG MAGAZINE MARCH 2015.

JEDINSTVENOST DUHOVNOSTI „PRAVOG ŽIVOTA U BOGU“

Čak i moćne duhovnosti kao što su one sv. Augustina, sv. Ivana od Križa, sv. Terezije Avilske, sv. Klementa od Aleksandrije i sv. Grgura Nicejskog itd. nisu tako opsežne kao što je to duhovnost Pravog života u Bogu, jer one samo djelomice pokrivaju teme iz „Pravog života u Bogu“.

Svi gore spomenuti pisci bili su ili svećenici ili redovnici koji su proučavali teologiju i Sveto pismo; oni su također bili dio crkvenog ustroja i redovito su primali sakramente. Vassula trideset godina nije sudjelovala u životu Crkve, pa tako nije primila ni jedan crkveni sakrament. Ona također nije imala znanja ili pouka iz teologije ili Svetog pisma. A ipak duhovnost PŽUB prožeta je Svetim pismom i ne sadrži ni jednu doktrinalnu pogrješku kao što je u svojoj knjizi „Dirnut Duhom Svetim“, rekao otac Edward O'Connor, koji je predavao dogmatsku teologiju na Univerzitetu Notre Dame u SAD-u, a koju je objavio „Trinitas“.

Duhovnost PŽUB ne sačinjavaju nikakve Vassuline meditacije ili intelektualna razmatranja; njoj su davane riječi i shvaćanje izravno od Boga na način koji se zove „nutarnji lokucio“, kako je i rečeno u poruci od 28. studenoga 1989.: „Ja ću u tebe uliti pouke i oštroumnost“. Riječ uliti znači doći izravno od Boga, a ne iz Vassulina uma, Vassula postaje Božji instrument kroz kojega nam Bog danas govori. Poruke nam dalje govore da one ne sadrže ništa novo, nego da su podsjetnik Objave dane u Svetom pismu i svetoj tradiciji, kao što to kaže poruka od 30. srpnja 1999.: „one su vam dane za bolje shvaćanje Objave koja vam je dana“.

Jedna od mnogih jedinstvenih karakteristika PŽUB je u tome što sadrži individualni lokucio od Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Ne poznajem ni jednu drugu duhovnost koja ima takav individualni lokucio Presvetoga Trojstva i odražava trojedinu narav Presvetoga Trojstva, kao što je rečeno u poruci od 19. listopada 1998.: „Mi smo sami okružili svoj teritorij, u svojoj jedno Biti i u jednoj Moći i u jednome Znanju, mi smo jedan jedini Bog, da, s jednom Voljom i s jednim Gospodstvom.“ I onda u poruci Oda Presvetomu Trojstvu, Veljača-travanj 2003.: „Mi smo jedna bit i jedna sila i jedno znanje i jer smo samo jedan Bog mi razgovaramo i dajemo znanje na isti način i u istim izričajima; to veliko znanje prenijeto je vama ispunjeno ljubavlju.“

„Pravi život u Bogu“ sadrži stotine pouka od Boga o Blaženoj Djevici Mariji, i mnoge naslove naše Presvete Gospe, kao što su: Nova Eva, Žena Apokalipse, Kraljica Neba, Majka Božja, Bezgrješno Srce itd. PŽUB sadrži najmanje stotinu poruka od Blažene Djevice, također primljenih lokucijom, gdje nam ona kaže, kao što je to učinila na Svadbi u Kani: „Učinite ono što vam Isus kaže da činite“. PŽUB nam također kazuje koliko je naša Presveta Gospa važna u Božanskom Planu, kao što je rečeno u poruci od 3. travnja 1996.: „Ja sam sâm sebi dostatan, kao što znaš, ali po Marijinu djevičanskom Srcu moj je otkupiteljski plan počeo, i po tom Svetom Srcu ja ću ispuniti svoj spasenjski plan.“ Opet, ja ne znam ni jednu drugu duhovnost, da ima tako shvatljiva poučavanja o našoj Presvetoj Gospi.

„Pravi život u Bogu“ sadrži sve karakteristike biblijskog proroštva. Te karakteristike biblijskih proroka, kao što je to rekao dr. Scott Hahn, koji predaje na Katoličkom univerzitetu Steubenville, SAD, su:

1. Osuda: blagoslovi i prokletstva

Iz 29, 18-21: „I čut će u onaj dan gluhi riječi knjige; oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti. A siromasi će se opet radovati u Jahvi, najbjedniji će klicat Svecu Izraelovu, jer ne će više biti silnikâ, nestat će podsmjehivačâ, istrijebit će se svi koji zlo snuju; oni koji riječju druge okrivljuju, oni koji na vratima sucu postavljaju zamku i nizašto obaraju pravednika.“

2. Ostatak: oni koji će obnoviti Božju Crkvu

Sef 3, 12-13: „Jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod i u imenu Jahvinu tražit će okrilje Ostatak Izraelov. Oni ne će više činiti nepravdu, ne će više govoriti laži; u njihovim ustima ne će se više naći jezik prijevarni.“

3. Obnova: Bog će ponovno izgraditi svoju Crkvu

Iz 54, 11-13: „O nevoljnice, vihorom vitlana, neutješna, gle, postavit ću na smaragd tvoje kamenje i na safir tvoje temelje. Od rubina dići ću ti kruništa, vrata tvoja od prozirca, ograde ti od dragulja. Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje.“

4. Novi izlazak: iz grijeha

Jer 31, 33-34: „Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj; i ne će više učiti drug druga, ni brat brata, govoreći: „spoznajte Jahvu!“ nego će me svi poznavati, i malo i veliko – riječ je Jahvina – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih ne ću više spominjati;

Ezekiel 18, 21-22: “ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i ne će umrijeti; sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će; jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik – riječ je Jahve Gospoda – a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?“

5. Dolazak Mesije koji će obnoviti i ujediniti svoju Crkvu i narode

Zah 9, 9-11: „Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu; on će istrijebiti kola iz Efrajima i konje iz Jeruzaelma; on će istrijebiti luk ubojni; on će navijestiti mir narodima; vlast će mu se proširiti od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje; a i tebi zbog krvi tvoga Saveza, vratit ću sužnje tvoje iz jama bezvodnih.“

Jedinstvenost duhovnosti „Pravog života u Bogu“ zapravo velika je tema za razgovor. Mnoge, mnoge će knjige u budućnosti biti napisane o toj jedinstvenosti. Ovaj članak je samo okus te jedinstvenosti koja je veliki dar NADE koju nam Bog danas daje. Kao ni jedna druga duhovnost koju poznajem, ova duhovnost dira ljude diljem svijeta, ljude drugih vjera, a i onih bez vjere.

***

EUHARISTIJA - NAŠE SUDJELOVANJE U ŽIVOTU PRESVETOG TROJSTVA

Duhovnost Presvetog Trojstva: Duhovnost Pravog života u Bogu je duhovnost Presvetog Trojstva. Kroz naše primanje Isusa u svetoj pričesti u svetom sakramentu Euharistije, mi sudjelujemo u životu Presvetog Trojstva. Od samog početka ovih poruka Isus govori o važnosti primanja Svete pričesti u žrtvi svete mise.

U poruci PŽUB od 27. ožujka 1987. Gospodin kaže:

„dođite, dođite i uzmite od moga Srca; ja vas svečano pozivam na pokajanje i zadovoljštinu; ljubite me iskreno i dostojno častite moju Svetu Euharistiju; da, svi vi koji sebe smatrate pravednim i pobožnima, dođite i promijenite svoja srca; otvorite svoja srca i primite me...“

Kad primamo Predragocjenu krv Kristovu u Euharistiji mi se čistimo od grijeha, u poruci od 30. lipnja 1987, i viđenju od 27. lipnja 1987. Vassula pita:

„A kalež, Gospodine?

to je da se očistite i da častite moju Svetu Euharistiju;“

Štovanje: U porukama PŽUB Isus naglašava važnost štovanja Svete euharistije.

U poruci od 29. rujna 1989. stoji:

„Moja Sveta Euharistija ne smije biti obeščašćivana ili da se s njom postupa kao da nije sveta; kad bi samo potpuno razumjeli što vam dajem i koga primate, blagoslivljali bi me neprestance; gledajte! čak i moji anđeli gledaju na vas odozgo, žudeći za ovom hranom koju vi možete imati, a oni ne; a ipak mnogi od vas ne spoznaju njezinu puninu........ blagoslovljeni oni koji obdržavaju moj Zakon i slijede moje upute i štuju moje Svete sakramente; blagoslovljeni svi oni koji mi dolaze u punoj vjeri da me blaguju i piju; ja sam Sveti i zato se vladajte prema meni sa svetošću, tako da ovog časa izlijem na vas uvijek tako svete svoje milosti, koje će okrijepiti vašu dušu; ja ne skrivam svoja bogatstva, ja ih slobodno dajem čak i najmanjima od vas;“

Iz Poruke PŽUB od 9. veljače 1990.

„ja želim da postite i činite pokoru; ja želim da primate moju Svetu Euharistiju najčešće što možete; ja želim da idete na ispovijed najmanje jednom mjesečno;“

Kraljevstvo Božje na zemlji je Crkva, život Crkve je Sveta Euharistija.

U Poruci PŽUB od 14. studenoga 1990. Piše:

„Moje Kraljevstvo na zemlji je moja Crkva a Euharistija je život moje Crkve, tu Crkvu sam vam ja osobno dao;“

Život s Bogom

Bog Otac nam kaže kad mi primimo Isusa, Njegova Sina, u Svetoj pričesti u Svetoj misi, mi sudjelujemo u životu Presvetog Trojstva/Božanskom životu.

Poruka PŽUB od 30. lipnja 1999.:

„svoju vam milost otkrivam, a spasenje vam je dano po mojemu Sinu, Isusu Kristu; da biste bili slobodni, On je sebe žrtvovao za vas! kako biste sudjelovali u božanskom životu, On je ustanovio Svetu euharistiju da vas posveti i da budete sudionici njegova Tijela i Krvi. vi ne blagujete neki običan kruh i vino, nego blagujete Boga samoga!

kad biste se samo osvrnuli na tu tajnu i potpuno je shvatili! nepristupačni Bog vama je pristupačan! nevidljivi Bog, vama je vidljiv i spreman je pobožanstveniti vas! On, čija uzvišenost nadilazi sve anđeoske sile i sva bića i sve što je stvoreno, vama je, naraštaju, na raspolaganju! Bog vam se osobno ponudio da vam vrati vašu božanstvenost, pobožanstvenjujući vašu dušu da uđe u vječni život;

ako mi dopustite ući u vas, učinit ću da razumijete sve te stvari koje su vam nevidljive, da bih vašu dušu doveo u potpuno pokajanje; to pokajanje preobrazit će vaše jadno tako okaljano stanje u čisto; u dostojanstveno preobraženje tijela i duše, spremno za sudioništvo s Bogom, za kojeg mislite da je nedokučiv i nepristupačan;

Onaj koji je u slavi s moje desne strane, Onaj kojega ti, kćeri, zoveš "moja Liturgijo", dao je sebe vama da blagujete njegovo Tijelo i pijete njegovu Krv kako biste postali tijelo njegova Tijela, kost njegove Kosti;“

Kao što nam Bog kazuje u porukama PŽUB nema ništa novoga. Duh Sveti nam daje dublje shvaćanje onoga što je sadržano u Svetom pismu i apostolskoj tradiji. Ulomak iz poruke od 30. listopada 1999. Podsjetnik je na ono što je zapisano u Svetom pismu u Ivanovu Evanđelju, pogl. 6, redak 52-58:

„Zaista, zaista, kažem vam,

ako ne jedete tijela Sina Čovječjega

i ne pijete krvi njegove,

ne ćete imati života u sebi.

Tko jede tijelo moje i pije krv moju,

Ima život vječni.

I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Tijelo je moje pravo jelo i krv je moja pravo piće.

Tko jede tijelo moje i pije krv moju,

ostaje u meni i ja u njemu.

Kao što je mene poslao živi Otac,

i kao što ja živim zbog Oca,

tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene.

Ovo je kruh koji je sišao s neba.

On nije onakav kakav jedoše vaši očevi i pomriješe.

Tko jede ovaj kruh, živjet će zauvijek.“

Poruke PŽUB podsjećaju nas da nam je Bog dao veliki dar u podsjećanju da dostojno primamo Svetu pričest u Svetoj Euharistiji.

Otac Tony Sullivan, duhovnik PŽUB