Prosinac 2014/1.

Dragi slušatelji, vi slušate radio „Pravi život u Bogu“! Danas donosimo posljednji dio vijesti s Vassulina svjedočenja o porukama na Solomonskim otocima iz svibnju 2014.

16. svibnja 2014. Vassula je imala sastanak sa svećenicima raznih Crkava i ekumenskim predstavnicima Solomonskih otoka. To je bio prvi ekumenski sastanak na ovim otocima. Njegova ekselencija nadbiskup David Vunagi osobno je pozvao sve goste i svojim govorom otvorio sastanak. Zatim je Vassula govorila okupljenom svećenstvu. Nakon nekoliko riječi o počecima njezina poslanja, usredotočila se osobito na probleme s kojima se susreću svi članovi Crkava diljem svijeta, a odnosi se na jedinstvo Crkve. Vassula je jednostavno rekla da Isus od svih nas traži da se ujedinimo u poniznosti i ljubavi: to je ključ Jedinstva u različitosti. Naglasila je da je put postizanja tog jedinstva kroz molitvu.

Nastavljajući dalje o temi Jedinstva, prisjetila se kad je jednom od nje bilo zatraženo da govori nekoj grupi, a nije znala da su to bili pripadnici Voodoo vračeva. Na kraju tog sastanka jedan od vrača s poštovanjem joj je rekao: „Vi imate mnogo hrabrosti kad s nama razgovarate!“ Zatim ju je zamolio da im kaže da li i oni imaju Duha Svetoga. Ona je odgovorila da oni koji imaju krjepost poštovanja, ljubavi i dobrote, imaju Duha Svetoga.

Nakon njezina govora postavljena su joj brojna pitanja od strane prisutnih svećenika. Svi su bili uzbuđeni zbog Vassulinih odgovora, a istodobno i iznenađeni da bi se Jedinstvo moglo postići tako jednostavno. Vassula je završila svoje izlaganje govoreći im o hodočašćima True Life in God; ta su hodočašća jedinstvo u akciji, a to jedinstvo zapravo je jedinstvo u različitosti: opipljivo jedinstvo.

Kad je sastanak završio, predstavnik Zajednice kršćanskih crkava Solomonskih otoka otkrio je da Crkve tamo ne djeluju zajedno, nego namjesto toga svađaju se između sebe. Ovaj ih je događaj doveo da budu zajedno i otvore oči za važnost Jedinstva među njima. Ova je Poruke za njih bila zaista jaka. On je također izrazio želju da svi kršćanski predstavnici koji su bili prisutni, pomognu u uspostavljanju Beth Myriama – Marijine kuće. Ovaj skup bio je pravi blagoslov, kod svakoga je potaknuo želju da sazna više o porukama Pravi život u Bogu.

Nakon ovog lijepog iskustva na Solomonskim otocima, Vassulino poslanje ovim dalekim zemljama bilo je završeno.

Dragi slušatelji, hvala na slušanja radija Pravi život u Bogu.

Bog vas sve blagoslovio. Amen.