Nediljkina molitva za nerođene

NEDILJKINA MOLITVA ZA NEROĐENE

Molim Te Isuse za sve začete i nerođene,

molim Te Isuse, za rijeke nevine krvi prolivene.

Molim Te Isuse za majke,

ubojice djece svoje,

o kako, kako će doći

pred Presveto Lice Tvoje.

Molim Te Isuse

još ovoga dana,

da svaka žrtva bude okajana.

Pogledaj nesretna majko

čedo koje nisi htjela,

u središte Srca Isusova

ljubav ga Božja odnijela.

Hvala Ti Isuse

za ljubav Tvoju preveliku,

usprkos strašnog pokolja

Ti se brineš o svakom čovjeku.